folk
Henrik Jelsa, Christian Friestad og Nina Lie.
Henrik Jelsa, Christian Friestad og Nina Lie.

Stor oppslutning rundt unge styrekandidater

Stor oppslutning rundt unge styrekandidater

Mange unge ønsker seg inn i styrer, men nåløyet kan til tider virke trangt. Nå gir ressursgruppen for U37 deg som er ung muligheten til å hospitere i et styre og over 40 deltok på Kick off-arrangementet i Rosenkildehuset onsdag kveld.

Styrekandidatene er et program med en varighet på ett år hvor kandidatene skal ta del i styrearbeidet i en bedrift. Programmet er utviklet av ressursgruppen U37, og hensikten med programmet er å introdusere yngre, dyktige personer til styrearbeid. Over 40 deltakere hadde tatt turen til Rosenkildenhuset, og interessen for programmet har vært høy i forkant.
- Vårt mål fra starten av har vært å jobbe for at unge skal bli attraktive til styrearbeid. Vi har i lang tid fått tilbakemeldinger om at det er interesse for styrearbeid blant U37-érne i regionen, og vi mener at unge har mye å bidra med, sier Christian Friestad, leder i ressursgruppen.

Tall fra SSB viser at alderen på styremedlemmer i norske aksjeselskaper er svært høy. Over 70 prosent er over 45 år og over 11 prosent over 67. Så få som 0,6 prosent av styremedlemmene i Norge er under 25 år. Styrekandidatene innbefatter at et styre takker ja til å ta i mot en U37-ér i en periode. Programmet gir unge muligheten til å hospitere i et styre. samtidig som de også får teoretisk innføring i styrearbeid.
- I tillegg til løpende deltakelse i styrearbeidet i en av bedriftene, vil kandidatene møtes til 5 samlinger i løpet av et år, forklarer Friestad. Vi håper at Styrekandidatene kan bidra til å gjøre unge mer attraktive og synlige for regionens styrer, legger han til.


Unge tilfører ny tenkning


Et godt sammensatt styre kan være en avgjørende konkurransefordel både strategisk og markedsmessig.
- Aldersmangfold beriker styrediskusjoner, utvider perspektiver og dermed styrker verdiskapingen, sier Nina Lie. Hun har selv en lang karriere innen styrearbeid, og mener at et godt styre er sammensatt av personer som til sammen har den nødvendige kompetansen for virksomheten.
- Denne kompetansen skal arbeide for å sikre forutsigbare kontantstrømmer samt å videreutvikle virksomhetens konkurransefortrinn gjennom solide strategiprosesser. Disse to oppgavene er særlig krevende i en tid preget av omfattende skifter, digitaliserte samfunn og nye forretningsmodeller, sier hun.
- Nye trender fanges hurtigere opp av unge personer, samt at native digitale mennesker tilfører virksomheter ny tenking.


Spennende lokale bedrifter

Fem lokale bedrifter har takket ja til å åpne opp styrerommet for en U37-er. Henrik Jelsa i Efab er en av de som er med i programmet. Han mener at det er viktig å ha med folk som er forskjellige, og med forskjellig bakgrunn.
- Ulik kompetanse, og bakgrunn gir forskjellig syn i saker. De yngre har en annen forståelse for for eksempel digitalisering, enn de som har vært med noen år, sier han.
Som gründerbedrift er det viktig for Jelsa å sikre at de har med mennesker som vil yte, gjøre det som kreves og forstår forretning.
- Reisen som efab har vært gjennom vil jeg tro kan være interessant og relevant for en styrekandidat. En yngre person har mye å bidra med hos oss. Ikke minst er det positivt for oss å være med å løfte fram de unge, sier den engasjerte bedriftslederen. Han legger til at det å få prøve seg i styrearbeid er et godt springbrett videre for de unge.
- Et program som Styrekandidatene vil kunne bidra til at de unge får muligheten til komme i bedre posisjon for videre styreverv. For å bli en god framtidig leder bør en ha styreinnsikt. Det er veldig kjekt å være med å bidra til dette, avslutter han.


Ønsker flere styrer

Andre bedrifter som er med er i årets program er Zoaring, Creobox, Stuerent og Klepp IL Elite.
- Etter kveldens oppmøte, og interessen fra de unge i regionen ønsker vi oss flere styrer med på laget, sier Friestad, og oppfordrer herved flere bedrifter til å ta kontakt.


Hvordan søke?

I samarbeid Sekse & Hogstad velges fem kandidater til å delta i Styrekandidatene.
Kandidatene får i tillegg til hospiteringen, et års gratis medlemskap i Styreforeningen, samt deltakelse i Næringsforeningen sine arenaer for styrearbeid. Kriterier for å søke er at du er under 37 år.
Klikk HER for å søke.

Skriv ut

Flere nyheter

 • U37 Ledernettverk søker flere unge ledere

  15. jan 2018
  Elise Folkvord (33) jobber til daglig med utvikling av eiendommer, boligselskaper og boligområder i sin rolle som sjef for bomiljø i Bate Boligbyggelag. Det siste halvåret har hun vært medlem av U37 Ledernettverk, en arena hvor unge ledere kan møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og diskutere relevante problemstillinger. Vi har spurt henne om hennes erfaringer i forbindelse med oppstart av et nytt kull.
 • Søk deg til Styrekandidatene

  18. okt 2017
  Styrekandidatene er et program for deg som er under 37 år og som ønsker å jobbe med styrearbeid. Med en varighet på ett år skal kandidatene ta del i styrearbeidet i en bedrift. Hensikten med programmet er å introdusere yngre, dyktige personer til styrearbeid.
 • Vi søker unge ledere til nettverk

  24. aug 2017
  Bård Skavland har arbeidet i Rønning elektro siden 2003, og har «gått gradene» fra lærling til montør, prosjektleder og driftsleder – før han tok rollen som daglig leder høsten 2016. Han er også medlem av U37s nettverk for unge ledere, og anbefaler nå andre å søke til kommende opptak.
 • Siste før sommeren

  28. mai 2015
  U37 samles i bakgården til Tou Scene en siste gang før sommeren setter inn for fullt.