rsm

- Kommunekrangel har gitt dårligere samarbeidsklima

- Kommunekrangel har gitt dårligere samarbeidsklima

Det politiske samarbeidsklimaet på Nord-Jæren er blitt dårligere etter debatten om kommunereformen. Nå slår flere aktører alarm.

Næringslivet frykter at regionen kan tape terreng om ikke politikerne på tvers av kommunegrensene utviser lederskap. Også erfarne politikere, med Pål Morten Borgli, John Peter Hernes og Per A. Thorbjørnsen i spissen,  erkjenner at samarbeidsklimaet ikke var som det en gang var. Et eget uformelt råd for Nord-Jæren og et Greater Stavanger som i langt større grad prioriterer bypolitikk, er blant forslagene til løsning. 

Næringslivet i Sandnes etterlyser et bedre samarbeid mellom regionens politikere. Samspillet, prosessene og strukturene er ikke gode nok. 

 - Lederskapet i regionen finner ikke den rette melodien, sier Helmer Steinsvåg, styreleder i Kronengruppen. 

Han får full støtte fra styreleder Dag Halvorsen i Sig. Halvorsen og banksjef bedriftsmarked i Sandnes Sparebank, Normann Oftedal. Alle tre er næringslivsledere fra Sandnes. 

Dag Halvorsen: - Når man diskuterer dette med politikerne – enten det er i den ene eller andre leiren – er det ofte slik at den ene skylder på den andre. Man skal selvfølgelig se på historikken, men det er langt viktigere å fokusere på det som skal skje fremover. Ikke minst gjelder det viktigheten av at vi er nødt for å jobbe sammen i en del overordnede saker. Skal vi være et kraftsenter for næringslivet og trekke nye næringer og kapital til oss, må vi stå sammen i denne regionen. Det som nå skjer – og som vi observerer – er at samarbeidet ikke er godt nok. Det finnes i dag ingen politikere som tar regionalt politisk lederskap i stor nok grad. Dette er ting vi må forsøke å gjøre noe med. Jeg tror det har med måten vi organiserer dette på. Det nytter ikke med uformelle møter på kammerset. Man må ha samarbeid som er mer strukturert og forpliktende, og det bør skapes en ny modell for samarbeid i en eller annen form. 

Helmer Steinsvåg: - Jeg er enig i det. Samarbeidet må bli bedre enn det er i dag. Men mye har endret seg de senere årene. Jeg er heller ikke så opptatt av at vi ser oss tilbake. Andre og nye oppgaver står fremfor oss. Men det er noen trekk som vi kan dra nytte av om vi ser oss tilbake. Vi har hatt lederskap som har vært avgjørende for ulike faser for regionen, som har gjort veldig mye bra. Mye av det vi snakker om i dag er egentlig at lederskapet i regionen i dag ikke finner den rette melodien. Samspillet er ikke godt nok. Vi har gode politikere som tar lederskap på alvor, og da må de sørge for gode prosesser som gjør at tilliten er der. I dag er det en utrygghet på dette området. 

Rosenkilden: Hva legger du i at samspillet ikke er godt nok? 

Helmer Steinsvåg: - Jeg mener at man kanskje ikke har de rette arenaene i dag, eller at man ikke har bruker de man har godt nok. For å få til et godt samspill må man treffe hverandre, og få anledning til å ha både kvalitetstid sammen og gode prosesser i saker som er krevende. En annen faktor er at regionen også har mistet to tydelige stemmer: Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Jeg opplever at det regionale stoffet forsvinner, og savner de gode lederne og analysene på vegne av regionen. 

Normann Oftedal: Jeg tror det er viktig å sette noen felles mål for kommunene, og for hva man ønsker å oppnå sammen. Utgangspunktet er veldig bra i denne regionen, men uten klare felles mål kan det bli utfordrende å oppnå de beste resultatene.  

Normann Oftedal, Helmer Steinsvåg og Dag Halvorsen, tre næringslivsledere fra Sandnes som alle er opptatt av et godt samarbeid i regionen. 

Annet mandat 

 

Dag Halvorsen: - Noen må ha tid til å sette seg ned og forme ut en felles politikk på dette området. Gir du det til politikere som skal vite litt om alt, får vi ikke god nok framdrift. Jeg tror derfor det må til noe annet – eksempelvis et regionsråd – der noen som ikke er politikere tilrettelegger de aktuelle sakene, administrerer disse og jobber videre med å utforme disse til praktisk politikk etter politiske vedtak i regionsrådet. Kanskje et Greater Stavanger organisert på en annen måte og med et annet mandat enn det man har i dag? Skal man få til den kraften region må ha i forhold til andre regioner, tror jeg også det er viktig at flest mulig av kommunene blir med i et slikt regionsråd.  

Normann Oftedal: - Samtidig er vi jo også patrioter, enten man sitter i Stavanger, Sola eller Sandnes. Vi ønsker selvsagt også å utvikle en god by i Sandnes. Men det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Stavanger og Sandnes er to flotte byer hver for seg, men et godt samarbeid er viktig. Vi har felles grense og et felles bo- og arbeidsmarked, samtidig er det etter min mening fullt mulig å utvikle byene godt hver for seg.   

Rosenkilden: - Nå flyttes grensene, kanskje også fokus på grunn av kommunesammenslåinger med andre kommuner. Er dere redd for at det kan overskygge samarbeidet mellom Stavanger, Sandnes og Sola? 

Normann Oftedal: - Desto viktigere blir det å få til et etablert samarbeid, eksempelvis slik Dag Halvorsen skisserer, der en ser på de overordnede sakene mellom Sandnes, Stavanger og Sola.  

Dag Halvorsen: - Det ligger en fare her. Vi vet jo hvor mye arbeid kommunesammenslåingene innebærer rent praktisk. Det vil stjele mye fokus, men jeg tror ikke det trenger å bidra til at vi ikke kan få et godt samarbeidsklima.  

 

Utfordringer 

 

Rosenkilden: - Hva er utfordringen for næringslivet om man ikke klarer å samarbeide bedre? 

Normann Oftedal: - Den største utfordringen ligger i om vi utvikler en region som ikke blir den kraften vi ønsker å være nasjonalt og internasjonalt.  

Rosenkilden: - Er det viktig for dere om etableringen av en ny, stor bedrift i regionen skjer i Sandnes, Sola eller Stavanger? 

Dag Halvorsen: - Vi jobber allerede i dag over hele fylket. For oss har kommunegrensene ingen betydning. Det å jobbe for å få store næringsaktører til regionen er noe vi kan samarbeide om. Konkurransen om hvor denne aktøren skal etablere seg når beslutningen er tatt, får bli sak nummer to. Det avhenger av hvem som kan tilby de beste rammebetingelsene og beliggenhet. Den konkurransen er helt ok.  

For de enkelte kommunene har imidlertid dette betydning. Vi synes jo det er flott når attraktive næringsaktører etablerer seg i Sandnes. 

Helmer Steinsvåg: - Vi snakker jo om den sømløse regionen. 

 

Suksesshistorie 

 

Normann Oftedal: - Vi ønsker jo å få flere næringsaktører inn i Sandnes sentrum og skape flere arbeidsplasser i byen. Det er en meget god beliggenhet midt i regionen med offentlig kommunikasjon, godt bymiljø og så videre., men det er jo bedre at det kommer en etablering i regionen enn at den ikke kommer i det hele tatt.  

Helmer Steinsvåg: - Vi må ikke glemme at denne regionen tross alt er en suksesshistorie. Vi har en sterk merkevare, også når det gjelder næringsliv. Vi merker at bergensere har stor respekt for denne regionen – på mange områder. Vi har fått til mye, men er ikke like flinke til å kommunisere det. Da blir vi raskt litt tungsindige, og tar noen små slag som ikke var nødvendige. 

Dag Halvorsen: - Sandnes ønsker å være i sentrum for framtiden, visjonen er modig, romslig og sunn, visjoner og verdier som vi i næringslivet synes er gode og nyttige å ta med seg inn i det regionale arbeidet.  Kanskje kan framtiden være at denne regionen er kjent for sitt samspill kommunene i mellom? 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Profilen: En kreativ morgenfugl på Jærens topp

  19. okt 2018
  Harald Gudmestad har hatt mange drømmer. En av dem handler om sitt eget ettermæle: Han kan gjerne bli sett på som en galen jævel, men da absolutt av det gode slaget.
 • – Veksten i biltrafikken er gledelig

  18. okt 2018
  Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), mener det er bra at biltrafikken i Sandnes øker, og er også uenig i at nullvekstmålet er viktig for regionen.
 • – Stavanger har tatt grep

  17. okt 2018
  – De største utfordringene med å nå nullvekstmålet per i dag, ligger i Sandnes. Mens Stavanger har tatt grep de senere år, har Sandnes gjort det i mindre grad, sier samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling.
 • Skattefunn og andre ordninger

  16. okt 2018
  Gikk du glipp av dagens møte om SkatteFUNN på Rosenkildehuset? Fortvil ikke – her kan du finne ut mer!
 • Nå ringer de for TV-aksjonen igjen

  15. okt 2018
  Tirsdag må alle bedrifter i Stavanger-regionen forberede seg på å få en telefon fra TV-aksjonen. Da samles over 90 næringslivsledere, kommunetopper, ordførere og folkevalgte til ringedugnad i Stavanger konserthus. Bli med og bidra du også – og husk at TV-aksjonen også trenger bøssebærere på søndag.
 • – Må løfte blikket igjen

  11. okt 2018
  – Jeg håper vi i fortsettelsen klarer å løfte blikket igjen og vende tilbake til hvorfor vi startet denne prosessen med Bymiljøpakken på Nord-Jæren, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
 • Biltrafikken på Nord-Jæren bremset ikke

  10. okt 2018
  Biltrafikken på Nord-Jæren var før 1. oktober på vei mot nye høyder, og lå så langt over toppårene 2013-2014.