Kallesten

- Vil ikke bidra til Forus-utvikling

- Vil ikke bidra til Forus-utvikling

Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.

- Om man skulle velge å vedta planen slik den fremstår nå, vil man ikke nå dette målet, sa Hernes på et møte om Forusplanen på Rosenkildehuset i dag. Møtet ble avsluttet med en debatt mellom Hernes, ordfører Ole Ueland i Sola, og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

John Peter Hernes har tidligere sittet som styreleder for Forus Næringspark, og er i dag leder for Stavanger Utvikling KF, som blant annet eier sentrallagertomten på Forus. Selskapet har allerede avgitt en høringsuttalelse til planen som støtter målsettingen om å tilrettelegge for næringsutvikling på Forus, men hvor man samtidig sier at man er usikker på om forslaget til kommunedelplan for Forus gir de rette verktøyene for å nå dette målet.

 

Helt uenig

- Dette er egentlig bare et byråkratspråk for at de er helt uenige i forslaget. Det betyr også at selskapet er i tvil om å det er mulig å utvikle tomten på Forus fordi planene blir for detaljerte, for lite fleksible og at de rekkefølgetiltakene og kostnadene som ligger i planen vil gjøre det for dyrt. Lager man en kanongod plan som ingen har råd til å gjennomføre, er ikke det ikke en god plan sa Hernes.

Også Hernes ønsker å gjøre Forus mer urbant og grønt, men på en måte som gjør kostnytte.

- Det vil kreve at man omarbeider planen ganske mye, sa Hernes.

 

Rekkefølgetiltak

De sterkeste reaksjonene mot planen knytter seg til at en rekke blågrønne områder som foreslås bygget i form av kanaler, parker, uteområder og sykkelstier, vil utløse milliarder i rekkefølgekrav. En regning som sendes direkte til bedriftene på Forus. I forslaget til kommunedelplan har man ikke regnet på hva det vil koste, noe Hernes reagerer på.

- Jeg har vært opptatt av byutvikling i mange år, og mener at vi er nødt for å endre planprosessene og få inn folk med kalkulator og gjennomføringskompetanse for hvordan man skal gjennomføre prosjekter helt fra starten. Det er veldig uheldig når planen legges ut på høring at man får diskusjoner rundt antall kvadratmeter og om kostnadene som ligger i planen, sier Hernes.

 

Må justeres

Partikollega Ole Ueland mener også at det helt klart er ting i forslaget som må justeres. 

- Det er vi åpne for, og det skal vi komme tilbake til. Men jeg mener likevel at de store grepene som blant annet handler om å bygge opp om de store infrastrukturinvesteringene som skal gjøres, er det mye positivt i planen som kan bidra til å nå målet. 

Ueland mener at det må tas noen grep på Forus. Det handler dels om transport, hvordan man flytter seg rundt i området, og i form av flere servicetjenester.

- Det er vanskelig å lage en så stor og omfattende plan som alle vil være fornøyd med, men jeg håper at de innspillene som kommer faktisk kan gjøre planen bedre, sa Ueland.

 

Suksess

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes mener Forus-området er en ubetinget suksess, som har behov for minst mulig regulering og politisk innblanding.

- Det er ingen sykdomstegn på Forus som det trengs medisin mot. Kanskje burde politikerne bare si at vi har vært på villspor og bli enige om å legge vekk hele planen og å holde fingrene fra fatet. De som utvikler Forus, er dem som driver på Forus, sa Borgli.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Tar tak for mer samarbeid i Eigersund

  19. sep 2018
  Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye i Eigersund har fått med seg 15 av de største bedriftene i kommunen for å undersøke mulighetene for mer og tettere samarbeid. – Selv om det selvsagt eksisterer formelle og uformelle nettverk allerede, tror vi det er et potensiale som til syvende og sist kan føre til flere arbeidsplasser, sier Søyland Bye.
 • Best på det meste

  18. sep 2018
  Knapt noen bedrift kan vise til større suksess på flere områder de senere årene. I Oilers handler det ikke bare om sportslig suksess, økonomiske resultater og moderne fasiliteter, men også om verdier og et aktivt samfunnsengasjement.
 • Lysebotn 2 åpnet av Erna Solberg

  17. sep 2018
  Statsminister Erna Solberg åpnet kraftverket Lysebotn 2 i dag. – Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal.
 • – Varehandelen begrenses

  13. sep 2018
  Arild Tvedt og Hans Inge Skadberg representerer to bedrifter som i mange år har drevet varehandel på Forus. Tvedt med ansvar for Tvedtsenteret, Skadberg på Ikea. Begge er sterkt kritiske til forslaget til ny kommunedelplan for Forus.
 • – Store verdier vil forsvinne

  12. sep 2018

  – Dersom motivet for politikerne i regionen er å få Forus til å stagnere, er dette sikkert en fin plan, sier styreleder i Seabrokersgruppen, Ragnvald Albretsen. 

 • Kommentar: Tilbake til start

  11. sep 2018

  Det er fremlagt en ny plan for regulering av hele Forus, for første gang på tvers av kommunegrensene. Den må forkastes i sin helhet. Regionen har ikke råd til noe annet. Ideen var god: Forus skulle bli «en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet». Det motsatte vil skje med denne planen.