Smedvig

- Vil ikke bidra til Forus-utvikling

- Vil ikke bidra til Forus-utvikling

Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.

- Om man skulle velge å vedta planen slik den fremstår nå, vil man ikke nå dette målet, sa Hernes på et møte om Forusplanen på Rosenkildehuset i dag. Møtet ble avsluttet med en debatt mellom Hernes, ordfører Ole Ueland i Sola, og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

John Peter Hernes har tidligere sittet som styreleder for Forus Næringspark, og er i dag leder for Stavanger Utvikling KF, som blant annet eier sentrallagertomten på Forus. Selskapet har allerede avgitt en høringsuttalelse til planen som støtter målsettingen om å tilrettelegge for næringsutvikling på Forus, men hvor man samtidig sier at man er usikker på om forslaget til kommunedelplan for Forus gir de rette verktøyene for å nå dette målet.

 

Helt uenig

- Dette er egentlig bare et byråkratspråk for at de er helt uenige i forslaget. Det betyr også at selskapet er i tvil om å det er mulig å utvikle tomten på Forus fordi planene blir for detaljerte, for lite fleksible og at de rekkefølgetiltakene og kostnadene som ligger i planen vil gjøre det for dyrt. Lager man en kanongod plan som ingen har råd til å gjennomføre, er ikke det ikke en god plan sa Hernes.

Også Hernes ønsker å gjøre Forus mer urbant og grønt, men på en måte som gjør kostnytte.

- Det vil kreve at man omarbeider planen ganske mye, sa Hernes.

 

Rekkefølgetiltak

De sterkeste reaksjonene mot planen knytter seg til at en rekke blågrønne områder som foreslås bygget i form av kanaler, parker, uteområder og sykkelstier, vil utløse milliarder i rekkefølgekrav. En regning som sendes direkte til bedriftene på Forus. I forslaget til kommunedelplan har man ikke regnet på hva det vil koste, noe Hernes reagerer på.

- Jeg har vært opptatt av byutvikling i mange år, og mener at vi er nødt for å endre planprosessene og få inn folk med kalkulator og gjennomføringskompetanse for hvordan man skal gjennomføre prosjekter helt fra starten. Det er veldig uheldig når planen legges ut på høring at man får diskusjoner rundt antall kvadratmeter og om kostnadene som ligger i planen, sier Hernes.

 

Må justeres

Partikollega Ole Ueland mener også at det helt klart er ting i forslaget som må justeres. 

- Det er vi åpne for, og det skal vi komme tilbake til. Men jeg mener likevel at de store grepene som blant annet handler om å bygge opp om de store infrastrukturinvesteringene som skal gjøres, er det mye positivt i planen som kan bidra til å nå målet. 

Ueland mener at det må tas noen grep på Forus. Det handler dels om transport, hvordan man flytter seg rundt i området, og i form av flere servicetjenester.

- Det er vanskelig å lage en så stor og omfattende plan som alle vil være fornøyd med, men jeg håper at de innspillene som kommer faktisk kan gjøre planen bedre, sa Ueland.

 

Suksess

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes mener Forus-området er en ubetinget suksess, som har behov for minst mulig regulering og politisk innblanding.

- Det er ingen sykdomstegn på Forus som det trengs medisin mot. Kanskje burde politikerne bare si at vi har vært på villspor og bli enige om å legge vekk hele planen og å holde fingrene fra fatet. De som utvikler Forus, er dem som driver på Forus, sa Borgli.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: Vi får ikke de politikerne vi fortjener

  18. jun 2019
  Det heter vi får de politikerne vi fortjener. Det er åpenbart galt, og det er partiapparatet og naboens feil. I tillegg får vi mange som ikke er på valg.
 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Kronikk: Lærdommene fra Forus IKDP

  13. jun 2019
  Snart skal politikerne i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger ta stilling til den nye planen som skal regulere hvordan arealene på Forus skal brukes, den såkalte IKDP Forus. Prosessen har blitt mer kronglete, smertefull og ressurskrevende enn det noen kunne ane på forhånd.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • Leder: De store i førersetet for omstillingen

  11. jun 2019
  De store private aktørene tar ansvar for omstillingen i Stavanger-regionen og for framtidens arbeidsplasser. I løpet av kort tid har en rekke investeringsfond blitt etablert og milliarder skal investeres i både oppstartsselskaper og de som er modne for oppskalering. Det som skjer er unikt.
 • Kronikk: Bærekraft – god business

  06. jun 2019
  Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekraft i forretningen er en forutsetning for framtidig lønnsomhet.