maijazz 2018

– Sentrumskjernen er viktig

– Sentrumskjernen er viktig

Prosjektleder for sentrumsplanen i Stavanger kommune, Tor Brynjar Welander, mener de overordnede målene i forslaget til ny sentrumsplan fortsatt er intakt. Han bekrefter likevel at et viktig spørsmål vil være om forslaget som nå foreligger gir rom for større næringsbygg.

– Jeg tror vi kan få et godt resultat for Holmen og stasjonsområdet, men diskusjonen om man oppnår nok, vil ligge der, sier Welander. 

Det er i disse to områdene reduksjonen i utbyggingsvolum er desidert størst i forhold til den opprinnelige sentrumsplanen. Det dreier seg totalt om en reduksjon på mellom 35-40 prosent i de områdene som ligger tettest på bykjernen, og som også defineres som viktigst for bykjernen.  

Bakgrunnen for reduksjonen er dels en kraftig konflikt med overordnede myndigheter, politiske styringssignal om at det er ønskelig med andre og bearbeidede løsninger, og andre synspunkter som har fremkommet i høringsrunden. 

– Hva er konsekvensene for bykjernen? 

– Det ene er at man ikke får så mye folk inn i områdene, men også at vi antakeligvis får noen bedre bymessige kvaliteter, sier Welander. 

 

Halvering 

På stasjonsområdet anslo det opprinnelige forslaget til ny sentrumsplan rom for om lag 2000 kontorarbeidsplasser. I de siste utkastet er det redusert til cirka 1500, eller en reduksjon på cirka 25 prosent.  

På Holmen er en del av bebyggelsesområdet på innsiden av utfyllingsområdet trukket ut av planen. Totalt er det her snakk om en halvering i forhold til det opprinnelige forslaget til utbyggingsvolum. På selve det utfylte arealet er ikke reduksjonen så stor. Her er utbyggingsvolumet redusert fra 45.000 til 37.500 kvadratmeter, altså cirka 15 prosent. 

Grovt regnet er dermed utbygningspotensialet nå redusert med en fjerdedel på Stavanger stasjon og til cirka halvparten i Holmen-området. Totalt dreier det seg om en reduksjon på 37,5 prosent i forhold til den opprinnelige planen. 

– Det er åpenbart at reduksjonen har gått ut over disse to områdene i sentrumskjernen. Det er en interessant diskusjon hvilke konsekvenser det har for sentrum, sier Welander. 

 

Sentrumskjernen 

Når reduksjonen i antall netto kvadratmeter bare utgjør 10 prosent for sentrumsplanen sett under ett, skyldes det at planen dekker et langt større område enn bare sentrumskjernen.  

– De store volumene totalt sett i sentrumsplanen har alltid ligget i Stavanger Øst og i Paradis. Litt under halvparten av det totale utbyggingsområdet har alltid ligget her. Holmen og stasjonsområdet har vært mer strategisk viktig – kanskje de viktigste områdene for å tilføre noe vesentlig nytt for sentrumskjernen. 

– Hva defineres Stavanger Øst som? 

– Da snakker vi om i fra området forbi Bekhuskaien og utover til Tinnfabrikken og Lervik.  

– Så når man i sentrumsplanen snakker om behovet for nye arbeidsplasser og boliger i sentrum, snakker man egentlig like mye om Stavanger øst og Paradis? 

– For sentrumsplanens vedkommende så er det riktig. 

 

Betydning 

Welander mener likevel at det er viktigere å diskutere hvilken betydning Holmen og stasjonsområdene kan få enn størrelsen på antall kvadratmeter, og hvilke rammebetingelser disse områdene da må ha. 

– Det handler både om utbyggingskapasitet, hva det de tilfører av kvaliteter til byen og hvilke funksjoner de ivaretar. 

– Deler du frykten for at reduksjonen det legges opp til i sentrumskjernen vil medføre at utbyggere vil oppleve disse områdene som mindre interessante? 

– Det er en del av mitt bilde. Men en annen del av bildet er også forvaltningen av byen som helhet. Det betyr også at vi tar hensyn til hvilket bymiljø vi vil ha og får. Hvordan vi klarer å ivareta kulturminnemiljøet, blant annet. Vi lager planen for at den skal kunne gjennomføres, men en del av gjennomføringen er ikke bare utbyggingsvolum, men også at det planmessig kan gjennomføres og at det gir et godt resultat for byen vår. 

– Men det ønsket lå vel også i den opprinnelige planen? 

– I en planbehandling er en del av realiteten at det er ulike interesser som skal ha noe å si i denne diskusjonen. Den bearbeidede planen gjenspeiler synspunktene som er kommet fram i prosessen. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • - Vil bli teknologisk ledestjerne

  20. apr 2018
  - Vi har ambisjon om å bli en teknologisk ledestjerne innen utvikling og bruk av framtidsrettet informasjonsteknologi, sier daglig leder Nils Olav Nergaard i det nystartede Smedvig-eide selskapet, Veni AS.
 • Går inn i styret i Næringsforeningen

  17. apr 2018
  Leif A. Lorentzen og Anne Merethe Skogland er begge nye medlemmer i styret i Næringsforeningen. Det ble klart etter generalforsamlingen i Rosenkildehuset tirsdag kveld.
 • - Sentrumsplanen gir lite utvikling i sentrumskjernen

  11. apr 2018
  Under en tredjedel av det utbyggingspotensialet den nye sentrumpsplanen nå legger opp til, befinner seg i det området folk flest definerer som sentrumskjernen. Det er alt for lite for å sikre en god sentrumsutvikling, mener flere sentrale aktører.


 • – Bompenger er dårlig samfunnsøkonomi

  10. apr 2018
  Den mest effektive måten å finansiere vei er å la være å bruke bompenger, og heller benytte de midlene det offentlige har, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
 • Foreslår alternativ bompengefinansiering

  10. apr 2018

  – Usolidarisk, urettferdig og for kostbar, mener daglig leder i Bertel O. Steen, Steinar Hellestø, om den nye bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren. Han ber samferdselsministeren vurdere alternative løsninger til bompengefinansiering. 

 • 50 milliarder ut av vinduet

  09. apr 2018
  Flere titalls milliarder kroner vil de neste femten årene bli brukt til å administrere bompengeordninger over hele landet. Bare på Nord-Jæren vil 4,4 milliarder av de pengene bilistene legger igjen ved bomstasjonene bli brukt til å betale drift og inndriving, bygging av nye bomstasjoner, samt renter og gebyrer.
 • Profilen: – Det er godt å være tilbake

  06. apr 2018
  Han er en hund etter søtsaker, fordyper seg i krigshistorie og avskyr sosiale medier. Noen pusterom og en og annen last må man ha om målet er å føre byens stolthet tilbake til det gode selskap.