Kallesten
Frode Albretsen, Rolf Aarthun og Ragnvald Albretsen på en av Seabrokers eiendommer der man har opparbeidet store grøntområder.

– Store verdier vil forsvinne

– Store verdier vil forsvinne

– Dersom motivet for politikerne i regionen er å få Forus til å stagnere, er dette sikkert en fin plan, sier styreleder i Seabrokersgruppen, Ragnvald Albretsen. 

Seabrokers er en av regionens største eiendomsutviklere, og etablerte seg på Forus i 1982. Selskapet har bygget 210.000 kvadratmeter de siste femten årene på Forus og besitter tomtearealer på cirka 250.000 kvadratmeter. Om lag 150.000 kvadratmeter kan bygges ut i forhold til eksisterende planer. 

– Reiser man rundt på våre bygg har vi anlagt både hager og parker. En av dem skal man nå ødelegge på grunn av den nye bussveien. Det er ingen på Forus som har laget så mye grøntområder som det vi har gjort, til og med et lite miniarboret, sier Ragnvald Albretsen. 

Forus Næringspark har fortatt en gjennomgang av de utbyggingsarealene som foreligger i forslaget til IKDP-Forus sammenliknet med det som ligger i allerede eksisterende planer. Konklusjonen, ifølge disse beregningene, er et dramatisk bortfall av bruksareal, og verdier for milliarder. Mange besitter i dag tomter der man har hatt planer for fremtidig utbygging. For noen vil disse arealene forsvinne, og verdiene forvitre.  

Det er ikke den eneste årsaken til at ledelsen i Seabrokers, sammen med andre sentrale Forus-aktører, har bedt om et møte med ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola i september.  

– Vi vil at hele planen skal skrinlegges. Jeg nekter å tro at politikerne har satt seg inn i konsekvensene av dette forslaget. Planen bærer preg av å være laget av drømmere, sier Ragnvald Albretsen. 

 

Milliarder 

Han er overbevist om at det ikke vil bli bygget noe mer på Forus om planen blir vedtatt slik den nå foreligger. 

– Det aller verste er planene om å åpne disse kanalene og snevre inn på byggearealene.  

Også konserndirektør Frode Albretsen er krystallklar: 

– Man snakker her om 2,5 milliarder kroner bare i redusert verdi på tomtene. Planen sier at du øker utnyttelsen med 130.000 kvadratmeter, men man tar jo vekk 500.000 kvadratmeter med bebygget areal og tilsvarende mye med grøntdrag som i dag er regulert til næring, sier Frode Albretsen. 

– De kostbare tiltakene kunne vært fornuftige dersom de tilfører verdier til området. Dersom det var snakk om økt tilgang på nye tomteområder, kunne disse infrastrukturtiltakene kanskje hatt en misjon. Men slik er det jo ikke. Det som foreslås er både en innskrenking av verdien på området, samtidig som man legger på masse kostnader, sier salgs- og kontraktsansvarlig i selskapet, Rolf Aarthun. 

 

Store konsekvenser 

– Det nye planforslaget vil slå kraftig ut for vår del. Vi har en tomt som ikke kan bebygges i det hele tatt på grunn av et foreslått grøntdrag bak Aibel-bygget. Der kan vi i utgangspunktet bygge 27.000 kvadratmeter til. I praksis kan denne tomten skrives ned fra nær 50 millioner til null med de planene som nå lanseres, sier Frode Albretsen. 

– Hva kan dere gjøre med det? 

– Det er egentlig ganske enkelt. Da må kommunene kjøpe denne – og det er bare et enkelt tilfelle. 

– En annen tomt ligger innenfor et av de såkalte kjerneområdene. Men den får vi ikke bygge på før Forusbeen er stengt, står det i planen. Det er et tiltak vi overhode ikke har kontroll på, det vil koste mye tid og penger. Vi vil i mellomtiden ha et forbud mot å utvikle tomten. Dette er en tomt vi har vært nær ved å bygge på, sier Aarthun.  

 

Markedet 

Det som har vært bra med Forus de siste 40 årene, er at markedet har utviklet området. La Forus få være i fred. Da vil området utvikle seg, mener Ragnvald Albretsen. 

– I stor grad konkurrerer ikke Forus med sentrumsområdene i kommunene, men med Fornebu, Sandsli, Aberdeen og andre storbyområder. Om Forus nå svekkes, taper vi den konkurransen. Det vil heller ikke sentrum tjene på, sier Aarthun. 

– En tomt i Stavanger eller Sandnes sentrum skal som regel være dyrere enn på Forus. Det er markedet som bestemmer hvor man vil etablere seg. Det må ikke være politikerne, sier Frode Albretsen.  

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Tar tak for mer samarbeid i Eigersund

  19. sep 2018
  Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye i Eigersund har fått med seg 15 av de største bedriftene i kommunen for å undersøke mulighetene for mer og tettere samarbeid. – Selv om det selvsagt eksisterer formelle og uformelle nettverk allerede, tror vi det er et potensiale som til syvende og sist kan føre til flere arbeidsplasser, sier Søyland Bye.
 • Best på det meste

  18. sep 2018
  Knapt noen bedrift kan vise til større suksess på flere områder de senere årene. I Oilers handler det ikke bare om sportslig suksess, økonomiske resultater og moderne fasiliteter, men også om verdier og et aktivt samfunnsengasjement.
 • Lysebotn 2 åpnet av Erna Solberg

  17. sep 2018
  Statsminister Erna Solberg åpnet kraftverket Lysebotn 2 i dag. – Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal.
 • – Varehandelen begrenses

  13. sep 2018
  Arild Tvedt og Hans Inge Skadberg representerer to bedrifter som i mange år har drevet varehandel på Forus. Tvedt med ansvar for Tvedtsenteret, Skadberg på Ikea. Begge er sterkt kritiske til forslaget til ny kommunedelplan for Forus.
 • - Vil ikke bidra til Forus-utvikling

  12. sep 2018
  Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.
 • Kommentar: Tilbake til start

  11. sep 2018

  Det er fremlagt en ny plan for regulering av hele Forus, for første gang på tvers av kommunegrensene. Den må forkastes i sin helhet. Regionen har ikke råd til noe annet. Ideen var god: Forus skulle bli «en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet». Det motsatte vil skje med denne planen.