Smedvig
Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Foto: Frp – Bjørn Inge Bergstuen).

– Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

– Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

Uten samtykke fra kommunene, blir det ingen ny E39, sier FrPs stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen.

Når nye E39 fra Gjesdal til Kristiansand skal bygges, er planen at en høy andel av regningen nok en gang skal sendes til regionens innbyggere og næringsliv. Det vil trolig skje med velsignelse fra samtlige partier på Stortinget som vil ha firefeltsveien bygget – inkludert Fremskrittspartiet, men med økende motstand fra partienes lokallag. Det viser en gjennomgang Rosenkenkilden har foretatt.

Les: E39 kan bli et politisk bompengeopprør

– Stortinget kan overkjøre kommunene om flertallet i kommunene sier nei til finansieringspakken, mener regjeringen har vært tydelig på at hvis det ikke blir lokal tilslutning så vil vi ikke legge frem bompengefinansierte prosjekter. Men da blir det heller ikke noe av veien. De andre partiene ønsker ikke FrP sin finansieringsløsning om at staten skal betale for riksveier, sier Roy Steffensen. 

Bare i løpet av de siste par årene har FrP på Stortinget stemt for 17 veiprosjekter der det forutsettes finansiering med bompenger. Det dreier seg både om bypakker, utbygging av statlige veier til fire felt, fylkesveiprosjekter og andre pakker. For mange fremstår det som et stort paradoks når partiet lokal kjemper mot bompengefinansiering. 

Undervurderte
– Fremskrittspartiet er primært mot bompenger på riksveiprosjekter, men dette synspunktet fikk vi ikke gjennomslag for i regjeringsforhandlinger. Det er nok ingen tvil om at vi undervurderte kraftig hvor mye det betyr for våre samarbeidspartnere og stortingsflertallet å få bygge vei med bompenger, og at vi trodde vi skulle klare å få langt større gjennomslag. 

– Så når kommunedelplanene for strekningen Ålgård-Lyngdal er ferdig vil det bli fremmet en tilsvarende sak om finansiering og utbygging for denne strekningen på Stortinget?  

– Det er korrekt at det vil bli fremmet sak på Stortinget av regjeringen om utbygging av veien så fort lokale planer og Nye Veier har gjort seg ferdig og sendt det av gårde til departementet.  

 

For og mot 

– Alle lokale FrP-lag i kommunene i Rogaland som berøres av ny E39 er helt klar på at de ikke vil akseptere bompenger som finansiering. Men på Stortinget vil partiet stemme for? 

– FrP har fått gjennomslag for at det bygges mye mer vei enn før, og vi har fått senket bilrelaterte avgifter som årsavgift, engangsavgift og omregistreringsavgift, men når det kommer til finansiering har vi ikke fått gjennomslaget vi ønsket. Og spesielt ikke i byområdene. Bompenger er en sak våre tre samarbeidspartier H, KrF, V vant frem med mye av sin primærpolitikk. Vi har fått gjennomslag for at andelen i riksveiprosjekter skal reduseres. Det er lavere bompengeandel på bilistene nå, enn hva rødgrønn regjering la opp til, og hva det ville vært uten oss i regjering. 

 

Forpliktet 

- Har partiet forpliktet seg til gjennom regjeringsforhandlingene å stemme for bompengefinansiering på alle riksveiprosjekter?  

– Selve formålet med et regjeringssamarbeid er jo at regjeringspartiene stemmer likt i saker som har budsjettkonsekvenser, slik som statlig andel i veiprosjekter. Dette har vi forhandlet om i regjering, og når vi har kommet frem til en enighet er vi nødt til å stå sammen. I et samarbeid står man sammen om det man har forhandlet og kompromisset seg frem til. I bompengesaker har H/FrP blitt nedstemt i flere saker, bl.a. rentekompensasjonsordning som kunne kraftig redusert takstene på Ryfast, og enkelte veiprosjekter eks FV 545 i Hordaland hvor vi ville fjerne bompengene men flertallet sa nei.  

 

Trist 

– Hva skjer dersom fylkeskommunen eller en av de berørte kommunene mellom Gjesdal og Lyngdal til våren sier nei til den finansieringspakken for Nye E39 fordi man mener det totalt sett blir for mye bompenger i regionen eller fordi avgiftsnivået er satt for høyt?  

– FrP har som eneste parti mot bompengefinansierte veier blitt redusert ved de siste stortingsvalg, så sånn sett kan man si at innbyggerne og næringslivet får de bompengene de har ønsket seg og stemt på. Når det kommer til bygging av firefelts motorveier så ser vi betydelig motstand i enkelte kommuner.  Om det nå skulle vise seg at rødgrønne kommuner langs traseen setter foten ned og ikke vil bygge veien, så må velgerne avgjør ved neste stortingsvalg. Det vil i så fall være trist for både regionen og landet om enkelte kommuner vil stanse regionenes største veiprosjekt.  

– Kan Stortinget «overkjøre» kommunen om kommunen sier nei til finansieringsmodellen når dette gjelder en statlig vei? 

– Stortinget kan det ja, men regjeringen har vært tydelig på at hvis det ikke blir lokal tilslutning så vil ikke vi legge frem bompengefinansierte prosjekter.  

 

Urettferdig 

Øystein Langholm Hansen fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjonskomitèen på Stortinget. Han mener det ikke er tvil om at økningen i antall bompengestasjoner og de store veiprosjektene gir en stor utgiftsøkning for enkeltmennesker, og at den oppleves også urettferdig. 

– Vi har derfor fremmet et forslag om veiprising. Vi har og en egen sak for Nord Jæren for å få avklart hvem det er som bestemmer takst for bypakkene. Dette har statsråden skapt tvil om ved å si at det er lokale og regionale politikere som bestemmer. En vedtatt bompengeproposisjon gjelder helt til et nytt vedtak er fattet. En må da foreta en ny stortingsbehandling, og de må de i så fall be om. Prosjektet har en kostnad og skal finansieres. Bompenger var en del av en finansieringsplan. Utfallet av en slik behandling er vanskelig å si. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Dette mener de om næringspolitikk

  25. apr 2019
  Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
 • Vil ha renere energiløsninger

  25. apr 2019

  Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) vil både utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, og forbedre eksisterende. For å få til det vil de ha flere med på laget.

 • Fire nye i Næringsforeningens styre

  24. apr 2019
  Ådne Kverneland ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Næringsforeningen onsdag kveld. Grethe Skundberg ble samtidig valgt som ny nestleder og får følge av tre andre nye styremedlemmer; Ingvild Meland, Camilla Gjetvik og Ragnar Tveteraas. Dag Øyvind Meling ble også gjenvalgt som styremedlem for to nye år.
 • Har bygget stein på stein

  23. apr 2019
  Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.
 • Smak i hver eneste dråpe

  15. apr 2019
  Med rene og kortreiste råvarer og verdens beste smak vil Safteriet erobre kafé- og restaurantmarkedet i Norge.
 • Hun som styrer båten

  12. apr 2019
  For utenforstående kan Anne Lise Ådnøy fremstå som lavmælt og sjenert. Men selv skinnet til en nyutnevnt biskop kan bedra, og gudene skal vite at Anne Lise Ådnøy ikke har valgt minste motstands vei.