Frogner House

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken på Nord-Jæren har gått ned med 4,3 prosent etter at de nye bomringene trådte i kraft 1. oktober. Det viser tall Rosenkilden har hentet inn.

Tallene er hentet fra totalt 42 passeringspunkter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. De baserer seg på samtlige av Statens Vegvesen sine registreringspunkter som måler månedsdøgntrafikk og der det er mulig å sammenlikne oktober 2017 med oktober 2018. Disse registreringene omfatter all veitransport, også el-biler, og sier derfor ikke noe om utviklingen av inntektsnivået i bomringene på Nord-Jæren.

 

Stavanger størst nedgang

Trafikken i Stavanger kan vise til den største nedgangen i trafikken fra oktober i fjor til oktober i år med totalt 6,76 prosent. I Sandnes er nedgangen 3,65 prosent, i Randaberg 2,8 prosent mens den i Sola viser en oppgang. Det siste kan ha sammenheng med at bomstasjoner her ble utsatt for hærverk og at mange har valgt andre veier både til og fra jobb og i fritiden.

 

Store forskjeller

Ser man på totalt 20 passeringspunkter i Stavanger har samtlige opplevd en nedgang, bortsett fra Byhaugtunnelen. Både ved Auglendshøyden, Hillevågtunnelen, Bybrua og Lagårdsveien er nedgangen spesielt stor. Nedgangen er langt mindre ved Sundekrossen, Madla og Møllebukten.

I Sandnes er variasjonene mellom tellepunkene langt større.  Her har det vært en økning i trafikken ved fem av tretten tellepunkter.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Vil du gi alt for næringslivet i Stavanger-regionen?

  15. feb 2019
  LEDIG STILLING: Har du pågangsmot og liker deg i et hektisk miljø med varierte oppgaver i et stort nettverk? Da kan du være vår nye prosjektleder.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.