Kallesten

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken på Nord-Jæren har gått ned med 4,3 prosent etter at de nye bomringene trådte i kraft 1. oktober. Det viser tall Rosenkilden har hentet inn.

Tallene er hentet fra totalt 42 passeringspunkter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. De baserer seg på samtlige av Statens Vegvesen sine registreringspunkter som måler månedsdøgntrafikk og der det er mulig å sammenlikne oktober 2017 med oktober 2018. Disse registreringene omfatter all veitransport, også el-biler, og sier derfor ikke noe om utviklingen av inntektsnivået i bomringene på Nord-Jæren.

 

Stavanger størst nedgang

Trafikken i Stavanger kan vise til den største nedgangen i trafikken fra oktober i fjor til oktober i år med totalt 6,76 prosent. I Sandnes er nedgangen 3,65 prosent, i Randaberg 2,8 prosent mens den i Sola viser en oppgang. Det siste kan ha sammenheng med at bomstasjoner her ble utsatt for hærverk og at mange har valgt andre veier både til og fra jobb og i fritiden.

 

Store forskjeller

Ser man på totalt 20 passeringspunkter i Stavanger har samtlige opplevd en nedgang, bortsett fra Byhaugtunnelen. Både ved Auglendshøyden, Hillevågtunnelen, Bybrua og Lagårdsveien er nedgangen spesielt stor. Nedgangen er langt mindre ved Sundekrossen, Madla og Møllebukten.

I Sandnes er variasjonene mellom tellepunkene langt større.  Her har det vært en økning i trafikken ved fem av tretten tellepunkter.

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kompetanseprisen 2018 til Psykiatrisk Opplysning

  14. des 2018

  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) mottok i dag årets Kompetansepris 2018 under Næringsforeningens tradisjonelle julemøte på Rogaland Teater.

 • Nytt sykehus gir nye muligheter

  13. des 2018
  Det nye sykehuset på Ullandhaug gir store muligheter for tettere samarbeid mellom forskning, undervisning og næringsliv. Tore Lærdal – eier og leder av Laerdal Medical – advarer mot at det automatisk innebærer næringsutvikling.
 • Ut mot Forus-høring

  12. des 2018
  Næringsforeningen krever at styringsgruppen for ny kommunedelplan for Forus stanser en planlagt tilleggshøring.
 • – Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

  06. des 2018
  Uten samtykke fra kommunene, blir det ingen ny E39, sier FrPs stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen.
 • E39 kan bli et politisk bompengeopprør

  05. des 2018
  Det er ingen selvfølge at lokalpolitikere langs nye E39 vil godta avgiftsnivået og finansieringsordningen for byggingen av ny firefelts vei mellom Gjesdal og Lyngdal. Bompengebølgen er i ferd med å snu, og kan bli en «bommerang» for regjeringspartiet Frp i valgåret 2019.
 • Sandvik vant pris i Entrepreneur-finale

  03. des 2018

  Marius Sandvik fra Sandviks i Stavanger vant kategorien ”Handel” under den nasjonale finalen EY Entrepreneur Of The Year. Utdelingen fant sted i Oslo mandag kveld.

   

   

 • Ber styringsgruppen ta grep

  30. nov 2018
  Næringsforeningen og NHO ber styringsgruppen for Bymiljøpakken prioritere gryteklare prosjekter for å avhjelpe situasjonen i anleggsbransjen.