Kallesten
Debatt: Fra hammer til nettbrett

Debatt: Fra hammer til nettbrett

Kontrollbehovet må du legge fra deg. Nå skal det flytes, det skal stoles på, hierarkiet er på vei til flat struktur der ingen må stå i veien for skaperprosessen. Spesielt ikke toppledelsen eller styret.

Passion skal drive deg og ledelse handler om å gi slipp. Bedriftene skal klare omstilling gjennom å arbeide med prosjektbasert utvikling - gjerne i samarbeid med konkurrenter og helst i fravær av beskrevne rutiner og ledelseslag som krever rapportering. Det nye vi skal satse på kan trolig ikke klare å regnes hjem på papiret i egne business cases. Det var før i tiden. Nå må vi bare gjøre og satse.  

— Du vet at hvis du ikke er raskt nok ute i markedet med nye produkter og tjenester, kan du bli slått av andre konkurrenter. «Gi-slipp-ledelse» betyr å erkjenne at man kan ikke kontrollere alt på samme måte som man har hatt for vane å gjøre. Man må gi mer tillit og kontrollere litt mindre for å få utløst flere gode krefter, sier Rune Bjerke, konserndirektør i DNB i podcasten «De som bygger det nye Norge» (Oslo Business Forum). 

Det er noe fascinerende over den stadig raskere endringen vi opplever i næringslivet. Vi skal tilpasse oss så til de grader og teknologien tar over. Jeg kan ikke la være å følge opp med et grunnleggende spørsmål: Hva blir da det som består? Hva kan jeg holde fast ved? Som arbeidsgiver tenker jeg det er avgjørende at vi klarer å definere hva det bestående er, hva vi skal holde fast ved, slik at det blir mindre motstand og frykt i disse turbulente tider - slik at vi nettopp klarer å «gi slipp» og flyte med. 

 

FRA HAMMER TIL NETTBRETT 

Det er med undring jeg registrerer at en håndverksbedrift som Kruse Smith har gått fra arbeid gjennom hendene, til arbeid gjennom kompetanse og hoder, til arbeid gjennom teknologiske løsninger der menneske og maskin får nye muligheter. Kruse Smith har utviklet sitt eget Digitale Veikart som helt konkret skal inkludere alle involverte fra kjøp av tomt til utvikling av prosjekt til bygging, slik at vi har en digital plattform som er transparent. Det betyr at noen kollegaer vil gå fra hammer til nettbrett. Håndverkeren kan hver dag starte med en sjekk av den digitale oppdaterte modellen på sitt nettbrett - som gir oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som foreligger i dagdagens arbeidsoppgaver.  

En digital plattform betyr også at vi kan simulere fremdrift og finne feilene digitalt før vi bygger fysisk. Det betyr at vi kan dele en oppdatert digital modell av prosjektet på kort tid, for å kunne involvere, for å kunne planlegge et miljøregnskap, en fremdriftsplan, et budsjett. Digitalisering i byggebransjen gir håp til samhandling og inkludering fra alle fag involvert, slik at vi sammen kan arbeide mot felles mål. Felles mål for hvert enkelt prosjekt satt av byggherren, med delmål hos hvert fag for å nå målet til byggherren - eller kunden om du vil. 

Digitalisering hos Kruse Smith skaper hurtige og store endringer. Det å tilpasse en familiebedrift til endringer av en fart og størrelse vi aldri har sett før, gjør at det bestående får enda større verdi. Det vi kan holde oss fast i. 

 

DET SOM BESTÅR 

På Industrikonferansen 2018 hørte jeg Harald Serck-Hanssen, direktør i DNB spørre «Hvor i din bedrifts næringskjede er det teknologien vil komme først og hvordan tilpasser du bedriften til den endringen»? Et kjernespørsmål og mye av grunnen til at Kruse Smith har valgt å lage sitt eget digitale veikart. Men, i kjølvannet av det spørsmålet, blir det naturlig og vel så viktig å besvare hva som er det bestående. Det vi kan holde fast i og stole på at blir værende - et sted vi garantert kan bidra med vår arbeidsinnsats. 

Min bestefar startet en håndverksbedrift for over 80 år siden. Han ville bygge TV-master på fjellet så alle kunne få tilgang til TV-signaler. Han ville også bygge hjem, skoler og næringsbygg inne i byen. Det ga mening å skape noe - sammen med sine kollegaer. Det er akkurat det samme Kruse Smith gjør i dag. Vi bygger fysiske bygninger sammen - til glede for brukerne. I dag har vi en litt annen himmel over oss. Vi skal ikke bare bygge et bygg - vi skal også gjøre det mer miljøvennlig med mindre feil, mer samhandling, mer transparent og løfte seriøsiteten i byggenæringen.  

Noe å holde fast i hos Kruse Smith er det skapende, det konkrete vi skal reise sammen. Og ikke minst at det vi gjør fortsatt er et håndverk. Som vi kan være stolte av. Da kan du flyte litt lettere med når teknologien endrer seg og vi endrer metoden. Det er ikke en trussel, men en mulighet til å flyte med, til å lære seg nye metoder og teknikker.  

Det gir mening for oss mennesker å skape noe sammen. Det er noe å holde fast ved, noe stødig og varig. Når relasjoner mellom oss mennesker og kulturen som oppstår er det viktige - det bestående - da har vi definert et område hvor vår arbeidsinnsats alltid vil kunne gjelde. 

Lykke til med å definere hva det bestående er på din arbeidsplass, hva du kan holde fast i. Jeg tenker det er avgjørende for å finne flyten og gi slipp på kontrollbehovet. 


Av Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith 

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • #Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

  12. feb 2018
  I kjølvannet av Metoo-debatten er det viktig å definere hvilken organisasjonskultur man vil ha på arbeidsplassen, mener psykologspesialist Ane Johnsen Lien.
 • Styrelederen: Lavt sykefravær er et lederansvar

  06. feb 2018
  Selv med verdens beste sykelønnsordning er det mulig å få til et lavere sykefravær. Men for å få det til er god ledelse helt avgjørende, og ledere må tørre både å ta de vanskelige samtalene med den enkelte og å jobbe med hele arbeidsplassen, skriver Ådne Kverneland i denne kommentaren.
 • Nytt tilbud til utenlandske ledere

  05. feb 2018
  «Doing business in Norway» er en ny møteserie i Næringsforeningen som skal gi utenlandske ledere og mellomledere viktig kunnskap om norsk arbeidsliv, lov og rett. – Det vil være mye nyttig kunnskap å hente, og dessuten en utmerket nettverksmulighet, forteller Monica Furustøl og Håvard Sandnes, begge partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma.
 • Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?

  01. feb 2018
  Seminaret i Risavika Gas Centre hadde fokus på konkrete muligheter for å realisere et lavutslippssamfunn der bioøkonomi og bioenergi står sentralt og hvor CO2 kan reduseres, fanges, brukes og lagres. Og ikke minst hvordan dette kan gjøres til god butikk for Stavanger-regionen.
 • Helgeprofilen: - Beveges av store idrettsprestasjoner

  02. feb 2018
  Anne Kristin Rugland Thulin (39) er opptatt av å både tenke fort og langsomt. Da hjelper det ofte med en løpetur – eller fem.