Kallesten

Fornybarmøte under Arendalsuka

Fornybarmøte under Arendalsuka

Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.

Daglig leder for Fornybarfondet, Siri Kalvig, er en av dem som allerede har sagt ja til å delta.

-Hensikten med Næringsforeningens seminar under Arendalsuka er først og fremst å belyse Fornybarfondet sitt potensial, både når det gjelder avkastning, hva en slik satsing kan generere av arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi. På scenen og på tribunen vil både politikk og næringsliv være bredt representert. Det er svært viktig at vi klarer å løfte Fornybar AS opp på den nasjonale agendaen, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Siri Kalvig ble i mai ansatt somdaglig leder for Fornybarfondet. På møtet under Arendalsuka får hun også med seg Peter Fusdahl, en av dem som jobbet for å få Fornybar til Stavanger. Blant andre som deltar er  statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

-Det er et faktum at finans- og kapitalforvaltningsmiljøet i Stavanger-regionen vurderer markedsmulighetene i forbindelse med fornybarfondet som stadig mer troverdige. Sammenligninger foretatt i tilsvarende fond globalt viser en avkastning på opptil sju prosent. Og, ifølge de samme fagmiljøer, og dersom det stadig investeres 20 milliarder de neste ti årene, vil det trolig bidra til private medinvesteringer på 120 milliarder kroner. At Staten krever en tapsavsetning på 35 prosent er derfor ikke så lett å forstå. Det anslås for øvrig et betydelig antall nye arbeidsplasser i porteføljeselskapene, sier Minge.

 

Statlig oppfølging
Arrangementet i  Arendal rådhus, et hus på alder med Rosenkildehuset i Stavanger, avholdes tirsdag 14. august.

-Samtidig som vi må få fram mulighetene dette fondet representerer, er det også viktig å diskutere den videre statlige oppfølgingen når det gjelder kapitaltilførsel i Arendal. Foreløpig er det kun bevilget 200 pluss 200 millioner kroner til Fornybar AS. Fondet må være stort nok til å være en troverdig internasjonal aktør, sier Minge 

 

Dugnad

En regional dugnad resulterte i at Fornybarfondet ble lokalisert til Stavanger-regionen. 

- Det kompetente investeringsmiljøet, vår omstillingskompetanse og offensive næringsliv var faktorene som talte til vår fordel. Fondet skal investere i selskaper som beveger seg fra teknologiutvikling til kommersialisering. For en høykompetent og høyteknologisk leverandørindustri som virkelig har fått øynene opp for verdiskapingsmulighetene som ligger i de framtidige bærekraftsutfordringene, er dette hånd i hanske, sier Minge.

 

Møteplass

Arendalsuka blir sett på som Norges største politiske møteplass, og skal bidra til engasjement og interesse for politikk og at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale samfunnsaktører innenfor politikk, organisasjon og næringsliv.

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, og alle arrangementer som inngår i det offisielle programmet er åpne for alle og gratis.

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kjøpesenterstoppen er opphevet

  05. jul 2018
  Regjeringen har opphevet den nasjonale kjøpesenterstoppen med virkning fra 1. juli i år. Vedtaket kan få stor betydning for varehandelen i Stavanger-regionen.
 • To økonomistudenter fikk 50.000 i stipend

  19. jun 2018
  Stiftelsen Stavanger Børs gir 50.000 kroner hver i stipend til økonomistudentene Benjamin Vidnes og Silje Nilsskog. – Det er en stor glede å kunne bidra til at studenter med røtter i Stavanger-regionen kan videreutdanne seg i utlandet og øke sin kompetanse for bruk i lokalt næringsliv senere, sier styreleder Ole Henry Slette.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • – Må ta inn over seg hurtige endringer

  13. jun 2018
  Regionalplanens rammer må være klare og håndteringen tilstrekkelig fleksibel for hurtig å ta inn over seg de store endringene som vil skje framover. Det mener næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.