Kallesten

Fornybarmøte under Arendalsuka

Fornybarmøte under Arendalsuka

Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.

Daglig leder for Nysnø Klimainvest, Siri Kalvig, er en av dem som deltar.

-Hensikten med Næringsforeningens seminar under Arendalsuka er først og fremst å belyse Nysnø Klimainvest sitt potensial, både når det gjelder avkastning, hva en slik satsing kan generere av arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi. På scenen og på tribunen vil både politikk og næringsliv være bredt representert. Det er svært viktig at vi klarer å løfte Nysnø Klimainvest opp på den nasjonale agendaen, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Siri Kalvig ble i mai ansatt som daglig leder for Fornybarfondet - et fond som kort tid senere skiftet navn til Nysnø Klimainvest. På møtet under Arendalsuka får hun også med seg Peter Fusdahl, en av dem som jobbet for å få investeringsselskapet  til Stavanger. Blant andre som deltar er  statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

-Det er et faktum at finans- og kapitalforvaltningsmiljøet i Stavanger-regionen vurderer markedsmulighetene i forbindelse med selskapet som stadig mer troverdige. Sammenligninger foretatt i tilsvarende fond globalt viser en avkastning på opptil sju prosent. Og, ifølge de samme fagmiljøer, og dersom det stadig investeres 20 milliarder de neste ti årene, vil det trolig bidra til private medinvesteringer på 120 milliarder kroner. At Staten krever en tapsavsetning på 35 prosent er derfor ikke så lett å forstå. Det anslås for øvrig et betydelig antall nye arbeidsplasser i porteføljeselskapene, sier Minge.

 

Statlig oppfølging
Arrangementet i  Arendal rådhus, et hus på alder med Rosenkildehuset i Stavanger, avholdes tirsdag 14. august.

-Samtidig som vi må få fram mulighetene dette fondet representerer, er det også viktig å diskutere den videre statlige oppfølgingen når det gjelder kapitaltilførsel i Arendal. Foreløpig er det kun bevilget 200 pluss 200 millioner kroner til Nysnø Klimainvest. Fondet må være stort nok til å være en troverdig internasjonal aktør, sier Minge 

 

Dugnad

En regional dugnad resulterte i at Fornybarfondet ble lokalisert til Stavanger-regionen. 

- Det kompetente investeringsmiljøet, vår omstillingskompetanse og offensive næringsliv var faktorene som talte til vår fordel. Fondet skal investere i selskaper som beveger seg fra teknologiutvikling til kommersialisering. For en høykompetent og høyteknologisk leverandørindustri som virkelig har fått øynene opp for verdiskapingsmulighetene som ligger i de framtidige bærekraftsutfordringene, er dette hånd i hanske, sier Minge.

 

Møteplass

Arendalsuka blir sett på som Norges største politiske møteplass, og skal bidra til engasjement og interesse for politikk og at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale samfunnsaktører innenfor politikk, organisasjon og næringsliv.

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, og alle arrangementer som inngår i det offisielle programmet er åpne for alle og gratis.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Tar tak for mer samarbeid i Eigersund

  19. sep 2018
  Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye i Eigersund har fått med seg 15 av de største bedriftene i kommunen for å undersøke mulighetene for mer og tettere samarbeid. – Selv om det selvsagt eksisterer formelle og uformelle nettverk allerede, tror vi det er et potensiale som til syvende og sist kan føre til flere arbeidsplasser, sier Søyland Bye.
 • Best på det meste

  18. sep 2018
  Knapt noen bedrift kan vise til større suksess på flere områder de senere årene. I Oilers handler det ikke bare om sportslig suksess, økonomiske resultater og moderne fasiliteter, men også om verdier og et aktivt samfunnsengasjement.
 • Lysebotn 2 åpnet av Erna Solberg

  17. sep 2018
  Statsminister Erna Solberg åpnet kraftverket Lysebotn 2 i dag. – Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal.
 • – Varehandelen begrenses

  13. sep 2018
  Arild Tvedt og Hans Inge Skadberg representerer to bedrifter som i mange år har drevet varehandel på Forus. Tvedt med ansvar for Tvedtsenteret, Skadberg på Ikea. Begge er sterkt kritiske til forslaget til ny kommunedelplan for Forus.
 • - Vil ikke bidra til Forus-utvikling

  12. sep 2018
  Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.
 • – Store verdier vil forsvinne

  12. sep 2018

  – Dersom motivet for politikerne i regionen er å få Forus til å stagnere, er dette sikkert en fin plan, sier styreleder i Seabrokersgruppen, Ragnvald Albretsen.