colliers

Fornybarmøte under Arendalsuka

Fornybarmøte under Arendalsuka

Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.

Daglig leder for Nysnø Klimainvest, Siri Kalvig, er en av dem som deltar.

-Hensikten med Næringsforeningens seminar under Arendalsuka er først og fremst å belyse Nysnø Klimainvest sitt potensial, både når det gjelder avkastning, hva en slik satsing kan generere av arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi. På scenen og på tribunen vil både politikk og næringsliv være bredt representert. Det er svært viktig at vi klarer å løfte Nysnø Klimainvest opp på den nasjonale agendaen, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Siri Kalvig ble i mai ansatt som daglig leder for Fornybarfondet - et fond som kort tid senere skiftet navn til Nysnø Klimainvest. På møtet under Arendalsuka får hun også med seg Peter Fusdahl, en av dem som jobbet for å få investeringsselskapet  til Stavanger. Blant andre som deltar er  statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

-Det er et faktum at finans- og kapitalforvaltningsmiljøet i Stavanger-regionen vurderer markedsmulighetene i forbindelse med selskapet som stadig mer troverdige. Sammenligninger foretatt i tilsvarende fond globalt viser en avkastning på opptil sju prosent. Og, ifølge de samme fagmiljøer, og dersom det stadig investeres 20 milliarder de neste ti årene, vil det trolig bidra til private medinvesteringer på 120 milliarder kroner. At Staten krever en tapsavsetning på 35 prosent er derfor ikke så lett å forstå. Det anslås for øvrig et betydelig antall nye arbeidsplasser i porteføljeselskapene, sier Minge.

 

Statlig oppfølging
Arrangementet i  Arendal rådhus, et hus på alder med Rosenkildehuset i Stavanger, avholdes tirsdag 14. august.

-Samtidig som vi må få fram mulighetene dette fondet representerer, er det også viktig å diskutere den videre statlige oppfølgingen når det gjelder kapitaltilførsel i Arendal. Foreløpig er det kun bevilget 200 pluss 200 millioner kroner til Nysnø Klimainvest. Fondet må være stort nok til å være en troverdig internasjonal aktør, sier Minge 

 

Dugnad

En regional dugnad resulterte i at Fornybarfondet ble lokalisert til Stavanger-regionen. 

- Det kompetente investeringsmiljøet, vår omstillingskompetanse og offensive næringsliv var faktorene som talte til vår fordel. Fondet skal investere i selskaper som beveger seg fra teknologiutvikling til kommersialisering. For en høykompetent og høyteknologisk leverandørindustri som virkelig har fått øynene opp for verdiskapingsmulighetene som ligger i de framtidige bærekraftsutfordringene, er dette hånd i hanske, sier Minge.

 

Møteplass

Arendalsuka blir sett på som Norges største politiske møteplass, og skal bidra til engasjement og interesse for politikk og at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale samfunnsaktører innenfor politikk, organisasjon og næringsliv.

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, og alle arrangementer som inngår i det offisielle programmet er åpne for alle og gratis.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Vil du gi alt for næringslivet i Stavanger-regionen?

  15. feb 2019
  LEDIG STILLING: Har du pågangsmot og liker deg i et hektisk miljø med varierte oppgaver i et stort nettverk? Da kan du være vår nye prosjektleder.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.