Kallesten
- Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss, sier Rune Bertelsen.

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.

Boliger i Stavanger hatt nullvekst siste året. Ved utgangen av desember var prisene nøyaktig det samme som ett år tidligere. For første gang siden 2011 har dermed Stavanger den beste prisutviklingen av alle storbyene i Norge, etter at boligprisene på landsbasis begynte å falle i begynnelsen av 2017. Mest ned er Oslo, som også har hatt den kraftigste prisveksten de siste årene. 

Utviklingen i vår region har vært stikk motsatt, med en fallende priskurve siden høsten 2014. Men i Stavanger har det altså snudd i løpet av 2017. I Rogaland fylke som helhet er prisene svakt ned. I Sandnes er det derimot fortsatt tydelig negativ utvikling, med minus 3,4 prosent. 

- Prisene ble som forventet til slutt. Etter første kvartal så det ut til at vi hadde vært for defensive. Fra mai og ut året ble det likevel noe tregere og ingen prisvekst. Dermed traff vi godt, dog hadde vi nok trodd på noe bedre salg av nybygg, sier Bertelsen, som også sitter i Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg. 

Siden toppen i 2013 har prisene falt med 10,6 prosent i Stavanger, 12,5 prosent i Sandnes og 7 prosent i Rogaland fylke. 

 

Annerledes i Oslo 

Når Bertelsen tror prisene skal krype litt oppover også i 2018, handler det om at pilene generelt peker oppover i regionen – selv om det fortsett er en del usikkerhetsmomenter. 

- Lav rente, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet i næringslivet vil smitte over på boligmarkedet. Det er likevel mange boliger til salgs og mange vil selge før de kjøper. I tillegg er det svak befolkningsvekst. Hvilke faktorer som påvirker mest er vanskelig å si men vi tror det psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene. 

- Hva er usikkerhetsmomentene og hvor stor er faren for en kraftig prisnedgang, sett i lys av nedgangen vi har sett i andre storbyer - ikke minst Oslo, den siste tiden?  

 - Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss. Dette er det vanskelig å spå noe om og vanskelig å forutse. Vi tror heller ikke det kommer nye begrensninger satt av myndighetene som demper lyst og evne til å gå inn i boligmarkedet. Oslos kraftige prisnedgang skyldes nok i stor grad den forutgående raske veksten og strengere låneregler. Den situasjonen kan vanskelig sies om vårt marked, mener Bertelsen. 

 

Lavest siden 2010 

Mange brukte boliger i markedet og den svake utviklingen de siste årene, er hovedforklaringen på at det bygges langt færre boliger her i regionen. Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at antall igangsatte boligprosjekter i fylket har vært på sitt laveste siden 2010 og omtrent halvparten av hva det var på toppen i 2013. Men ifølge samme forening bygges det samtidig for lite her i regionen for øyeblikket, den langsiktige befolkningsutviklingen tatt i betraktning. 

- Hvordan må regionen tenke når det gjelder boligpolitikk og nybygging framover, etter din mening? 

 - Det er viktig å se helheten i utbyggingsområder. Folk velger en bolig, men de velger også kvaliteter i omgivelsene rundt som er viktige for dem. Det kan være alt fra fellesløsninger i boligprosjekter til viktige service- og fritidstilbud i nærområdet. Effektivitet i alle offentlige og private ledd er også viktig for å få ned kostnadene. Da kan en del boliger selges lettere, samtidig som det fortsatt er forretningsmessig forsvarlig for utbygger, sier Bertelsen. 

Han tror boligmarkedet for både kjøpere og selgere vil være forutsigbart det kommende året – og enkelt å orientere seg i. 

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • – Må ta inn over seg hurtige endringer

  13. jun 2018
  Regionalplanens rammer må være klare og håndteringen tilstrekkelig fleksibel for hurtig å ta inn over seg de store endringene som vil skje framover. Det mener næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.
 • – Vi må snakke samme språk

  12. jun 2018
  Ulike fremtidsscenarier skal utarbeides før ny regionalplan for Jæren endelig vedtas i 2020. Regionalplansjef Christine Haver håper og tror at gode prosesser med kommunene kan gi en tydeligere retning for utvikling av regionen.