Smedvig
- Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss, sier Rune Bertelsen.

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.

Boliger i Stavanger hatt nullvekst siste året. Ved utgangen av desember var prisene nøyaktig det samme som ett år tidligere. For første gang siden 2011 har dermed Stavanger den beste prisutviklingen av alle storbyene i Norge, etter at boligprisene på landsbasis begynte å falle i begynnelsen av 2017. Mest ned er Oslo, som også har hatt den kraftigste prisveksten de siste årene. 

Utviklingen i vår region har vært stikk motsatt, med en fallende priskurve siden høsten 2014. Men i Stavanger har det altså snudd i løpet av 2017. I Rogaland fylke som helhet er prisene svakt ned. I Sandnes er det derimot fortsatt tydelig negativ utvikling, med minus 3,4 prosent. 

- Prisene ble som forventet til slutt. Etter første kvartal så det ut til at vi hadde vært for defensive. Fra mai og ut året ble det likevel noe tregere og ingen prisvekst. Dermed traff vi godt, dog hadde vi nok trodd på noe bedre salg av nybygg, sier Bertelsen, som også sitter i Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg. 

Siden toppen i 2013 har prisene falt med 10,6 prosent i Stavanger, 12,5 prosent i Sandnes og 7 prosent i Rogaland fylke. 

 

Annerledes i Oslo 

Når Bertelsen tror prisene skal krype litt oppover også i 2018, handler det om at pilene generelt peker oppover i regionen – selv om det fortsett er en del usikkerhetsmomenter. 

- Lav rente, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet i næringslivet vil smitte over på boligmarkedet. Det er likevel mange boliger til salgs og mange vil selge før de kjøper. I tillegg er det svak befolkningsvekst. Hvilke faktorer som påvirker mest er vanskelig å si men vi tror det psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene. 

- Hva er usikkerhetsmomentene og hvor stor er faren for en kraftig prisnedgang, sett i lys av nedgangen vi har sett i andre storbyer - ikke minst Oslo, den siste tiden?  

 - Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss. Dette er det vanskelig å spå noe om og vanskelig å forutse. Vi tror heller ikke det kommer nye begrensninger satt av myndighetene som demper lyst og evne til å gå inn i boligmarkedet. Oslos kraftige prisnedgang skyldes nok i stor grad den forutgående raske veksten og strengere låneregler. Den situasjonen kan vanskelig sies om vårt marked, mener Bertelsen. 

 

Lavest siden 2010 

Mange brukte boliger i markedet og den svake utviklingen de siste årene, er hovedforklaringen på at det bygges langt færre boliger her i regionen. Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at antall igangsatte boligprosjekter i fylket har vært på sitt laveste siden 2010 og omtrent halvparten av hva det var på toppen i 2013. Men ifølge samme forening bygges det samtidig for lite her i regionen for øyeblikket, den langsiktige befolkningsutviklingen tatt i betraktning. 

- Hvordan må regionen tenke når det gjelder boligpolitikk og nybygging framover, etter din mening? 

 - Det er viktig å se helheten i utbyggingsområder. Folk velger en bolig, men de velger også kvaliteter i omgivelsene rundt som er viktige for dem. Det kan være alt fra fellesløsninger i boligprosjekter til viktige service- og fritidstilbud i nærområdet. Effektivitet i alle offentlige og private ledd er også viktig for å få ned kostnadene. Da kan en del boliger selges lettere, samtidig som det fortsatt er forretningsmessig forsvarlig for utbygger, sier Bertelsen. 

Han tror boligmarkedet for både kjøpere og selgere vil være forutsigbart det kommende året – og enkelt å orientere seg i. 

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • – Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

  06. des 2018
  Uten samtykke fra kommunene, blir det ingen ny E39, sier FrPs stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen.
 • E39 kan bli et politisk bompengeopprør

  05. des 2018
  Det er ingen selvfølge at lokalpolitikere langs nye E39 vil godta avgiftsnivået og finansieringsordningen for byggingen av ny firefelts vei mellom Gjesdal og Lyngdal. Bompengebølgen er i ferd med å snu, og kan bli en «bommerang» for regjeringspartiet Frp i valgåret 2019.
 • Sandvik vant pris i Entrepreneur-finale

  03. des 2018

  Marius Sandvik fra Sandviks i Stavanger vant kategorien ”Handel” under den nasjonale finalen EY Entrepreneur Of The Year. Utdelingen fant sted i Oslo mandag kveld.

   

   

 • Ber styringsgruppen ta grep

  30. nov 2018
  Næringsforeningen og NHO ber styringsgruppen for Bymiljøpakken prioritere gryteklare prosjekter for å avhjelpe situasjonen i anleggsbransjen.
 • «Han far og di» i kjempeform

  29. nov 2018

  Etter 122 års drift er Rosenberg fortsatt en livskraftig hjørnesteinsbedrift i Stavanger.  

 • Økonomisk rapport 2018: En region på opptur

  04. des 2018
  For første gang presenterer Næringsforeningen Økonomiske rapport – en analyse basert på virkelige regnskapstall, både omsetning og resultater. Det vil gi regionen et nytt styringsverktøy for å følge utviklingen.
 • På høyden av Akropolis

  07. des 2018
  Det går et historisk drag av forventninger og andektighet gjennom regionen hver gang et nytt sjefsåremål flytter inn i øverste etasje på Akropolishøyden. Glenn André Kaada representerer ikke noe unntak.