SAS
- Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss, sier Rune Bertelsen.

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.

Boliger i Stavanger hatt nullvekst siste året. Ved utgangen av desember var prisene nøyaktig det samme som ett år tidligere. For første gang siden 2011 har dermed Stavanger den beste prisutviklingen av alle storbyene i Norge, etter at boligprisene på landsbasis begynte å falle i begynnelsen av 2017. Mest ned er Oslo, som også har hatt den kraftigste prisveksten de siste årene. 

Utviklingen i vår region har vært stikk motsatt, med en fallende priskurve siden høsten 2014. Men i Stavanger har det altså snudd i løpet av 2017. I Rogaland fylke som helhet er prisene svakt ned. I Sandnes er det derimot fortsatt tydelig negativ utvikling, med minus 3,4 prosent. 

- Prisene ble som forventet til slutt. Etter første kvartal så det ut til at vi hadde vært for defensive. Fra mai og ut året ble det likevel noe tregere og ingen prisvekst. Dermed traff vi godt, dog hadde vi nok trodd på noe bedre salg av nybygg, sier Bertelsen, som også sitter i Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg. 

Siden toppen i 2013 har prisene falt med 10,6 prosent i Stavanger, 12,5 prosent i Sandnes og 7 prosent i Rogaland fylke. 

 

Annerledes i Oslo 

Når Bertelsen tror prisene skal krype litt oppover også i 2018, handler det om at pilene generelt peker oppover i regionen – selv om det fortsett er en del usikkerhetsmomenter. 

- Lav rente, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet i næringslivet vil smitte over på boligmarkedet. Det er likevel mange boliger til salgs og mange vil selge før de kjøper. I tillegg er det svak befolkningsvekst. Hvilke faktorer som påvirker mest er vanskelig å si men vi tror det psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene. 

- Hva er usikkerhetsmomentene og hvor stor er faren for en kraftig prisnedgang, sett i lys av nedgangen vi har sett i andre storbyer - ikke minst Oslo, den siste tiden?  

 - Vi ser ingen åpenbare usikkerhetsmomenter utover det faktum at oljepris og verdensøkonomien tidligere har svinget på en måte som har påvirket oss. Dette er det vanskelig å spå noe om og vanskelig å forutse. Vi tror heller ikke det kommer nye begrensninger satt av myndighetene som demper lyst og evne til å gå inn i boligmarkedet. Oslos kraftige prisnedgang skyldes nok i stor grad den forutgående raske veksten og strengere låneregler. Den situasjonen kan vanskelig sies om vårt marked, mener Bertelsen. 

 

Lavest siden 2010 

Mange brukte boliger i markedet og den svake utviklingen de siste årene, er hovedforklaringen på at det bygges langt færre boliger her i regionen. Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at antall igangsatte boligprosjekter i fylket har vært på sitt laveste siden 2010 og omtrent halvparten av hva det var på toppen i 2013. Men ifølge samme forening bygges det samtidig for lite her i regionen for øyeblikket, den langsiktige befolkningsutviklingen tatt i betraktning. 

- Hvordan må regionen tenke når det gjelder boligpolitikk og nybygging framover, etter din mening? 

 - Det er viktig å se helheten i utbyggingsområder. Folk velger en bolig, men de velger også kvaliteter i omgivelsene rundt som er viktige for dem. Det kan være alt fra fellesløsninger i boligprosjekter til viktige service- og fritidstilbud i nærområdet. Effektivitet i alle offentlige og private ledd er også viktig for å få ned kostnadene. Da kan en del boliger selges lettere, samtidig som det fortsatt er forretningsmessig forsvarlig for utbygger, sier Bertelsen. 

Han tror boligmarkedet for både kjøpere og selgere vil være forutsigbart det kommende året – og enkelt å orientere seg i. 

ny sintef
Skriv ut

Flere nyheter

 • - Snart ingen igjen i boksen

  15. jan 2018
  Henrik Syse tok for seg Næringslivsetikk og samfunnsansvar på Solamøtet. - Det er nå så mange som tenker utenfor boksen at det snart ikke er noen igjen i boksen, påpekte professoren.
 • Fremtidens utfordringer

  15. jan 2018
  Olje og gass vil være viktig for nasjonen i mange år fremover, men veksten må vi hente andre steder, sa statsminister Erna Solberg under Solamøtet i dag.
 • Klare for Solamøtet

  12. jan 2018
  Statsminister Erna Solberg, AP-leder Jonas Gahr Støre, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, er noen av dem som deltar på årets Solamøtet.
 • Styrelederen: Vår grenseløse storbyregion

  10. jan 2018
  Én for alle og alle for én. Stavanger-regionen og storbyområdet på Nord-Jæren er mer avhengige av hverandre enn noen gang – og det er avgjørende at vi samarbeider og drar i samme retning på tvers av kommunegrensene.
 • Her er aksjetipsene for 2018!

  05. jan 2018
  - Akkurat nå har jeg gode vibber for Stavanger, fastslo sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets, da han presenterte sine aksjetips på Aksjeåret sammen med hovedforvalter Øyvind Fjell i Skagen.
 • Skal forvalte Preikestolen med fornuft

  13. jan 2018
  Helge Kjellevold (48) har aldri hatt sans for begrepet begrensing. Han liker bedre ordene fornuft og samarbeid – også når man snakker om den økende turistrømmen mot Preikestolen.
 • - Vi forventer høyere aktivitet

  08. jan 2018

  Neste år skal det investeres for 144,3 milliarder kroner innen olje- og gassindustrien, rundt fem milliarder mindre enn i 2017, ifølge SSB. - Paradoksalt nok vil aktiviteten øke. Det skyldes et redusert kostnadsnivå, sier Erlend Jordal, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk olje og gass.