Smedvig
Nå henter Bane NOR frem tidligere mulighetsstudier fra arkivskapet, og tar opp igjen planene om en stortstilt utbygging av stasjonsområdet.

Klar for å bygge byens nye møteplass

Klar for å bygge byens nye møteplass

Utbyggingen av stasjonsområdet i Stavanger er bokstavelig talt tilbake på sporet. Den nå vedtatte sentrumsplanen legger til rette for bygging av 40.000 kvadratmeter ved jernbanestasjonen. Det vil skje i flere faser de neste 10-15 årene.

Går alt etter planen, håper Bane NOR Eiendom å starte arbeidet med reguleringen allerede på nyåret.

Da bystyret i Stavanger i mars vedtok sentrumsplanen for Stavanger og dermed satte punktum for en sju år lang prosess, gikk også startsignalet for en storstilt utbygging av stasjonsområdet.

Dette området er det desidert største utbyggingsområdet i sentrumsplanen, men har vært gjenstand for diskusjoner, innsigelser, møter, frustrasjoner og store utfordringer. I fjor sommer var Bane NOR Eiendom – som eier stasjonsområdet – tydelig på at selskapet var i ferd med å gi opp planene man hadde arbeidet med i en årrekke. I dag er prosjektsjef Ingvald Berntsen i Bane NOR Eiendom langt mer optimistisk.

Les også: Slik vil Stavanger sentrum endres

Avklaring

– Vi håper vi kan komme i gang med utviklingsmulighetene for Stavanger stasjon. Det vi trenger er en planavklaring for bussveien samt sporplanen til tog, og det høres ut som begge svarene kan komme til sommeren eller høsten. Vi ser nå på mulighetene for å bygge over fremtidige jernbanespor. Det er i dette området det meste av arealene er plassert i sentrumsplanen. Finnes det en økonomisk og praktisk løsning for dette, mener vi det er grunnlag for å starte en detaljreguleringsplan for området, sier Berntsen.
Fylkeskommunen er blant instansene som har hatt innsigelser til sentrumsplanen med hensyn til flytting av bussreguleringen. Etter megling, er partene blitt enige om at bussene kan flyttes innenfor området. Det vil si oppå jernbanelokket, eller parkeringen ved siden av teateret.


40.000 kvadratmeter

Ifølge kommunens arealberegninger skal den nye sentrumsplanen tilføre den indre sentrumskjernen 63.000 kvadratmeter. Hele 45.000 kvadratmeter av disse skal etableres på Stavanger stasjon. Det betyr at mange av de nye arbeidsplassene  man ser for seg skal bygges i den indre sentrumskjernen, vil ligge her.

– Løser vi utfordringen som er nevnt, mener vi det kan etableres 40.000 kvadratmeter de neste 10-15 årene. Det ser nå ut som om jernbanen har muligheten til å etablere timinutters intervall. I kombinasjon med ny bussvei, blir kollektivløsningen meget bra. Får vi til byutviklingen også, kan Stavanger stasjon bli en ny møteplass i Stavanger sentrum, sier Berntsen.

 

Endringer

Bane Nor Eiendom har de siste 30 årene utarbeidet flere ulike planforslag for stasjonsområdet, men har vært avhengig av administrativ og politisk vilje for å kunne få til en bærekraftig gjennomføring av prosjektet. Den viljen mente Bane NOR Eiendom så sent som i fjor sommer ikke var til stede. Da var både de opprinnelige forslagene i sentrumsplanen for både stasjonsområdet og andre områder barbert, og en rekke aktører uttrykte bekymring for at planen inneholdt for lite utbyggingsareal dersom målet om flere boliger og arbeidsplasser i sentrum skulle nås.

– Hva har endret seg for dere siden i fjor sommer?

– Først og fremst arealplanen. Den inneholdt tidligere et parkområde på 7-8 mål. Nå er dette endret til sentrumsformål. Det betyr at vi kan planlegge hele området mellom Bergelandsbroa og Jernbaneveien i en større sammenheng. Dette gir oss bedre løsninger og mer volum, sier Berntsen.

 

Rimeligere

I forbindelse med Byvekstavtalen ble det også bestilt en utredning fra Jernbanedirektoratet, som skulle planavklare Stavanger stasjon, gjennom en godkjent sporplan. Utredningen viser at premissene fra KVU-en i 2014 kan endres.

– Kostnadene som var estimert til 1-2 milliarder, kan nå reduseres til 200-300 millioner. Dette gir oss en mulighet til å planlegge jernbane og byutvikling sammen, i den vestre delen av tomten, sier Berntsen.

Det betyr også at Bane NOR Eiendom kommer til å hente frem både prosjektet og tegningene som tidligere er lansert for stasjonsområdet.

 

På nyåret

– I bestemmelsene til sentrumsplanen stilles det krav til arkitektkonkurranse. Men mulighetsstudiet fra 2015 vil med noen justeringer være et godt utgangspunkt for den kommende arkitektkonkurransen.

– Når kan man i så fall komme i gang med utbyggingen av stasjonsområdet?
– Går alt etter planen, håper vi å starte reguleringen på nyåret. Utbyggingen vil bestå av 4-5 faser, og estimert byggetid vil være 10-15 år for hele området, sier Berntsen.

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: Vi får ikke de politikerne vi fortjener

  18. jun 2019
  Det heter vi får de politikerne vi fortjener. Det er åpenbart galt, og det er partiapparatet og naboens feil. I tillegg får vi mange som ikke er på valg.
 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Kronikk: Lærdommene fra Forus IKDP

  13. jun 2019
  Snart skal politikerne i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger ta stilling til den nye planen som skal regulere hvordan arealene på Forus skal brukes, den såkalte IKDP Forus. Prosessen har blitt mer kronglete, smertefull og ressurskrevende enn det noen kunne ane på forhånd.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • Leder: De store i førersetet for omstillingen

  11. jun 2019
  De store private aktørene tar ansvar for omstillingen i Stavanger-regionen og for framtidens arbeidsplasser. I løpet av kort tid har en rekke investeringsfond blitt etablert og milliarder skal investeres i både oppstartsselskaper og de som er modne for oppskalering. Det som skjer er unikt.
 • Kronikk: Bærekraft – god business

  06. jun 2019
  Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekraft i forretningen er en forutsetning for framtidig lønnsomhet.