Kallesten
Kommentar: Tårnet
Illustrasjon Helen & Hard

Kommentar: Tårnet

Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg og landemerke av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. Hvis vi vil, får vi det til!

Det aller viktigste i forslaget fra Helen & Hard er at tårnet åpnes opp, tas i bruk og tilgjengeliggjøres på en helt annet måte enn i dag. Innholdet er det er bare fantasien som setter grenser for, og en rekke sentrale personer i regionen fra politikk, næringsliv og universitet, har i løpet av uken vært tøffe nok til å tenke høyt om mulighetene. Diskusjonen om «umulighetene» er ikke mindre viktige, men den skal vi nok tidsnok ta. «Ka ligge di på i pris di tårnå derane og kem ska betala»? «Har politikarana tenkt å ta det inn i ennå mærr bompengerårr»?

 

Uforløst
Ullandhaugtårnet tjener også i dag som et viktig utsiktspunkt, men vi snakker ikke om et turistprodukt som er verdt å vise fram eller et spesielt kjært utfartssted for regionens befolkning. Det er kanskje galt å si at tårnet forfaller, men slik det ligger nå er det hele trist og uforløst – spesielt når vi nå har fått synliggjort det store potensialet. Tidspunktet er ideelt for å se på en transformasjon og en bruksendring som kan få store ringvirkninger for regionen. I 50 år har vi tatt for gitt at tårnet er bygget for evigheten. Nå presenteres altså spektakulære skisser av et symbolbygg som vil kunne bli et svært sterkt virkemiddel i den internasjonale markedsføringen, både når det gjelder turisme og for å synliggjøre vår attraktivitet som nærings- og kompetanseregion.

 

Bredt initiativ
Det viktige nå er at det tas et bredt initiativ for å følge opp. Jobben startet riktignok allerede i 2012 da Næringsforeningen ressursgruppe for Internasjonale relasjoner fikk ideen i forbindelse med arbeidet med 200 årsjubileet for den norske utvandringen til Amerika som feires i 2025. Vi opplever allerede et sterkt engasjement fra både kommunen, fylket, universitet, forskningsmiljøene, næringslivet generelt og reiselivsnæringen spesielt. Men med den visualiseringen noen av våre aller beste arkitekter har bidratt med har prosjektet fått et helt annet innhold og vi har fått noe håndfast å diskutere.

 

Videreføres
Samtidig er det svært viktig å ha respekt for Telenors interesser og behov. Tårnet rommer fortsatt viktig infrastruktur, men bygningens funksjon som telekommunikasjonstårn er imidlertid sterkt redusert, mesteparten av aktiviteten er avviklet og mye av arealet i de 11 etasjene står tomt. Den gjenværende driften i tårnet er med dagens teknologi ikke lenger avhengig av akkurat den beliggenheten. Muligheten for å tilby selskapet en annen lokasjon bør være god, og det er også viktig å understreke at det er tatt høyde for at Telenors aktiviteter kan videreføres i tårnet selv med det nye konseptet. Dette er spørsmål som forhåpentligvis kan løses i en dialog mellom kommunen og Telenor, og det er all grunn til å tro at et så toneangivende selskap ønsker å spille på lag med regionen når den felles gevinsten så til de grader er synliggjort. Dessuten er det et realistisk prosjekt hvor det meste av bygningskroppen faktisk består som i dag.

 

Mange muligheter
Konseptet til arkitektene tar opp i seg mange muligheter. Kulekonstruksjonen på toppen symboliserer jordkloden. Den kan uttrykke alt fra energi, bærekraft, inn- og utvandring, kultur eller innovasjon. I tillegg til å være et utstillingsvindu, utsiktspunkt og turistmagnet, vil det være mulig å ha ulike typer aktivitet i de 11 etasjene tårnet består av. Kan Siri Kalvig få visjonen sin om et energilaboratorium oppfylt her, eller er det egnet til andre typer forskning? Plassert midt mellom UiS, det nye sykehuset, forskningsmiljøene og de historiske områdene som Jernaldergården, ligger det store muligheter. En eventuell utvidet sokkel på bakkeplan vil også kunne bety viktig areal, og en restaurant har mange allerede tatt til orde for.

 

Det globale tårnet
I 2025 feirer Stavanger 900 år, samtidig som det er 200 årsjubileum for utvandringen fra Norge til Amerika. Uansett hvilket innhold som prioriteres og hva tårnet skal symbolisere, kan dette kanskje være et velegnet tidspunkt for å få nye Ullandhaugtårnet på plass. Det globale tårnet. 


Av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer