Smedvig

Konjunkturbarometeret: - En vanvittig reise

Konjunkturbarometeret: - En vanvittig reise

Regionen har vært gjennom en vanvittig reise de siste par årene, mener sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

I dag la Knudsen frem Konjunkturbarometeret for Sør- og Vestlandet, et barometer som også omfatter 200 bedrifter fra stor-Oslo i tillegg til 600 bedrifter i Agder, Rogaland og Hordaland.

Konklusjonen er entydig. Optimismen holder seg, arbeidsledigheten er fortsatt på vei ned og lønnsomheten på vei opp.

SR-Banks konjunkturbarometer er en av de største bedriftsundersøkelsene i Norge og sier noe om hvilke forventninger bedriftene har på en rekke områder fremover. Det dreier seg blant annet om generell optimisme, lønnsomhet, innvesteringer, ansettelser og ordrereserver.

- 9 000 arbeidsplasser gikk tapt da regionen var på vei ned, men bare i løpet av de siste par årene er det skapt 14 000 nye arbeidsplasser. Det innebærer en netto vekst på 6 prosent, sier Knudsen.

 

Overraskende

Undersøkelsen fra SR-Bank viser at 6 av 10 bedrifter har planer om flere ansettelser i løpet av 2019. Størst er veksten i bedrifter tilknyttet olje- og gassnæringen.

- Overraskende mange forventer også bedre lønnsomhet, sier Knudsen.

Enkelte bransjer opplever likevel fortsatt utfordringer. Dels dreier det seg om selskap innenfor oljeservice som opererer med lave rater og høy gjeld, og dels innenfor enkelte deler av varehandelen.

 

Usikkerhet

Det finnes også andre usikkerhetsmomenter som kan komme til å spille inn i forhold til utviklingen fremover. Internasjonalt handler det om Brexit, Trump og urolige finansmarkeder, men også om svingninger i oljeprisen, en svak krone og utvikling i rentenivået.

Et utviklingstrekk fremover med lav arbeidsledighet og sterkere vekst vil være kampen om arbeidskraft.

- Vi har hatt en periode med lav befolkningsvekst. Det er i ferd med å snu. Det vil igjen få effekt på boligmarkedet, sier Knudsen.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: Vi får ikke de politikerne vi fortjener

  18. jun 2019
  Det heter vi får de politikerne vi fortjener. Det er åpenbart galt, og det er partiapparatet og naboens feil. I tillegg får vi mange som ikke er på valg.
 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Kronikk: Lærdommene fra Forus IKDP

  13. jun 2019
  Snart skal politikerne i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger ta stilling til den nye planen som skal regulere hvordan arealene på Forus skal brukes, den såkalte IKDP Forus. Prosessen har blitt mer kronglete, smertefull og ressurskrevende enn det noen kunne ane på forhånd.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • Leder: De store i førersetet for omstillingen

  11. jun 2019
  De store private aktørene tar ansvar for omstillingen i Stavanger-regionen og for framtidens arbeidsplasser. I løpet av kort tid har en rekke investeringsfond blitt etablert og milliarder skal investeres i både oppstartsselskaper og de som er modne for oppskalering. Det som skjer er unikt.
 • Kronikk: Bærekraft – god business

  06. jun 2019
  Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekraft i forretningen er en forutsetning for framtidig lønnsomhet.