rsm

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen

- Vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Hele 4000 stillinger ble formidlet ledige i Rogaland i januar. En høy andel av disse jobbene ligger i de kommunene hvor arbeidsledigheten fortsatt er størst. 

 

Dette inkluderer stillinger som er lagt ut finn.no. En rekke jobber utlyses også uten at de blir registrert av NAV. Fylkesdirektør Truls Nordahl hos NAV Rogaland mener at dette kan dreie seg om ytterligere 4000 stillinger i januar som besettes gjennom bruk av blant annet sosiale medier, hjemmesider, personlige kontakter og byråer. 

70 prosent av de registrerte ledige stillingene i januar er med arbeidssted i Stavanger, Sandnes og Sola der arbeidsledigheten fortsatt er størst. Derfor regner også NAV med at ledigheten i disse kommunen vil gå raskere ned enn andre steder de nærmeste månedene.  

I 2012, da arbeidsledigheten var svært lav, registrerte NAV totalt 25.933 ledige stillinger. I 2017 var antallet 23.091, men da var også stillingene på Finn tatt med i det totale antallet. 

– Det som er mer sammenlignbart er å se på den prosentvise andelen av ledige stillinger innenfor de ulike yrkesgruppene. På de aller fleste områder er forskjellene relativt små fra 2012 til 2017, bortsett fra en kraftig økning innenfor bygg og anlegg og en kraftig nedgang innenfor ingeniør- og IKT-fag. Ser man imidlertid bak disse tallene, er det svært mange ledige stillinger innenfor programvare- og applikasjonsutviklere, sier Gustav Svane, rådgiver for statistikk og analyse i NAV. 

 

Markant 

Selv om den prosentvise andelen fra 2012 til 2017 innenfor Ingeniør og IKT-fag gikk ned fra 18 prosent til åtte prosent, viser januartallene fra 2018 at ledige jobber i denne yrkesgruppen utgjorde 14 prosent av totalen. Det er en markant økning i forhold til alle andre yrkesgrupper. 

– Det betyr at vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid. 4000 ledige stillinger i januar, som i realiteten innebærer dobbelt så mange, er utrolig mye, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Veksten skjer innenfor de aller fleste yrkesgrupper. Det betyr også at arbeidssøkerne finner en annen match i dag enn i de tider hvor ledigheten var lav.  

 

Et skifte 

– Det at mange fra olje- og gassnæringen har funnet nye bransjer har kanskje ført til at de som var sulteforet på kompetanse tidligere, nå har fått den kompetansen og at dette generere noe i bunn, sier Truls Nordahl. 

– Januar representerte et betydelig skifte. Så mange ledige stillinger har det ikke vært på sju- åtte år i Rogaland, sier Gustav Svane. 

Det betyr at også andelen av langtidsledige går ned for alle grupper – med ett unntak: De som har gått ledig i over to år.  

– Den gruppen øker, og spesielt mye for ingeniører og IKT. Det kan ha sammenheng med at her er det mange utenlandske statsborgere. Det er en gruppe vi skal ta tak i, sier Svane. 

 

Vil hjem 

Nedgangstider i olje- og gassnæringen spesielt, har de senere årene også gitt utslag på befolkningsstatistikken i Rogaland. Mange valgte å flytte på seg fremfor å gå ledige. Også den utviklingen har snudd. 

– Jeg snakket nettopp med et stort selskap lokalt. Det de beskriver er at mange av de søknadene de mottar er fra folk som vil tilbake igjen og som valgte å flytte ut for en periode for å få seg jobb. Dette er mennesker som har vedlikeholdt kompetansen sin fremfor å gå arbeidsledig, og som derfor også er svært attraktive på arbeidsmarkedet, sier Nordahl. 

 

Omstilling 

– Vi har vært gjennom noen år hvor veldig mange har snakket om omstilling. Har man lykkes med det, eller der det bare olje- og gassnæringen som rekrutterer stort igjen? 

– Vi ser på noen områder at antall ledige stillinger har økt, eksempelvis for programvare- og applikasjonsutviklere. Det er generelt stor etterspørsel etter folk med digital kompetanse, sier Svane. 

– Denne bransjen representerer jo også en del av det verktøyet en trenger for å få til en omstilling, og det faktum at etterspørselen etter denne kompetansen er stor, indikerer omstilling. Men hvor mye, er vanskelig å si noe om i dag, sier Nordahl. 

 

Svinger kraftigere 

– Er dere overrasket over at arbeidsmarkedet har snudd så pass fort? 

– Det er nok en internasjonal trend at dette svinger mye fortere enn før. Nedgangen kommer mer brått og kraftig med masse oppsigelser og permitteringer, og oppgangen kommer også sterkere enn det vi har vært vant med tidligere. Samtidig er det også viktig å understreke at det fortsatt er stor forskjell fra kommune til kommune. I oljebastionen Stavanger, Sandnes og Sola er bruttoledigheten fortsatt fem prosent. Men vi tror at i løpet av året vil dette se annerledes ut. Det interessante er at over 70 prosent av ledige stillinger lyses ut der arbeidsledigheten er høyest, og at antall ledige stillinger i disse kommunene er høyere enn befolkningstallet skulle tilsi. Dette gjelder både i Stavanger, Sandnes, Sola og Egersund, og indikerer at mye av den veksten vi ser nå skjer i olje- og gassnæringen, sier Nordahl. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Tar tak for mer samarbeid i Eigersund

  19. sep 2018
  Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye i Eigersund har fått med seg 15 av de største bedriftene i kommunen for å undersøke mulighetene for mer og tettere samarbeid. – Selv om det selvsagt eksisterer formelle og uformelle nettverk allerede, tror vi det er et potensiale som til syvende og sist kan føre til flere arbeidsplasser, sier Søyland Bye.
 • Best på det meste

  18. sep 2018
  Knapt noen bedrift kan vise til større suksess på flere områder de senere årene. I Oilers handler det ikke bare om sportslig suksess, økonomiske resultater og moderne fasiliteter, men også om verdier og et aktivt samfunnsengasjement.
 • Lysebotn 2 åpnet av Erna Solberg

  17. sep 2018
  Statsminister Erna Solberg åpnet kraftverket Lysebotn 2 i dag. – Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal.
 • – Varehandelen begrenses

  13. sep 2018
  Arild Tvedt og Hans Inge Skadberg representerer to bedrifter som i mange år har drevet varehandel på Forus. Tvedt med ansvar for Tvedtsenteret, Skadberg på Ikea. Begge er sterkt kritiske til forslaget til ny kommunedelplan for Forus.
 • - Vil ikke bidra til Forus-utvikling

  12. sep 2018
  Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.
 • – Store verdier vil forsvinne

  12. sep 2018

  – Dersom motivet for politikerne i regionen er å få Forus til å stagnere, er dette sikkert en fin plan, sier styreleder i Seabrokersgruppen, Ragnvald Albretsen.