Kallesten

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen

- Vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Hele 4000 stillinger ble formidlet ledige i Rogaland i januar. En høy andel av disse jobbene ligger i de kommunene hvor arbeidsledigheten fortsatt er størst. 

 

Dette inkluderer stillinger som er lagt ut finn.no. En rekke jobber utlyses også uten at de blir registrert av NAV. Fylkesdirektør Truls Nordahl hos NAV Rogaland mener at dette kan dreie seg om ytterligere 4000 stillinger i januar som besettes gjennom bruk av blant annet sosiale medier, hjemmesider, personlige kontakter og byråer. 

70 prosent av de registrerte ledige stillingene i januar er med arbeidssted i Stavanger, Sandnes og Sola der arbeidsledigheten fortsatt er størst. Derfor regner også NAV med at ledigheten i disse kommunen vil gå raskere ned enn andre steder de nærmeste månedene.  

I 2012, da arbeidsledigheten var svært lav, registrerte NAV totalt 25.933 ledige stillinger. I 2017 var antallet 23.091, men da var også stillingene på Finn tatt med i det totale antallet. 

– Det som er mer sammenlignbart er å se på den prosentvise andelen av ledige stillinger innenfor de ulike yrkesgruppene. På de aller fleste områder er forskjellene relativt små fra 2012 til 2017, bortsett fra en kraftig økning innenfor bygg og anlegg og en kraftig nedgang innenfor ingeniør- og IKT-fag. Ser man imidlertid bak disse tallene, er det svært mange ledige stillinger innenfor programvare- og applikasjonsutviklere, sier Gustav Svane, rådgiver for statistikk og analyse i NAV. 

 

Markant 

Selv om den prosentvise andelen fra 2012 til 2017 innenfor Ingeniør og IKT-fag gikk ned fra 18 prosent til åtte prosent, viser januartallene fra 2018 at ledige jobber i denne yrkesgruppen utgjorde 14 prosent av totalen. Det er en markant økning i forhold til alle andre yrkesgrupper. 

– Det betyr at vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid. 4000 ledige stillinger i januar, som i realiteten innebærer dobbelt så mange, er utrolig mye, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Veksten skjer innenfor de aller fleste yrkesgrupper. Det betyr også at arbeidssøkerne finner en annen match i dag enn i de tider hvor ledigheten var lav.  

 

Et skifte 

– Det at mange fra olje- og gassnæringen har funnet nye bransjer har kanskje ført til at de som var sulteforet på kompetanse tidligere, nå har fått den kompetansen og at dette generere noe i bunn, sier Truls Nordahl. 

– Januar representerte et betydelig skifte. Så mange ledige stillinger har det ikke vært på sju- åtte år i Rogaland, sier Gustav Svane. 

Det betyr at også andelen av langtidsledige går ned for alle grupper – med ett unntak: De som har gått ledig i over to år.  

– Den gruppen øker, og spesielt mye for ingeniører og IKT. Det kan ha sammenheng med at her er det mange utenlandske statsborgere. Det er en gruppe vi skal ta tak i, sier Svane. 

 

Vil hjem 

Nedgangstider i olje- og gassnæringen spesielt, har de senere årene også gitt utslag på befolkningsstatistikken i Rogaland. Mange valgte å flytte på seg fremfor å gå ledige. Også den utviklingen har snudd. 

– Jeg snakket nettopp med et stort selskap lokalt. Det de beskriver er at mange av de søknadene de mottar er fra folk som vil tilbake igjen og som valgte å flytte ut for en periode for å få seg jobb. Dette er mennesker som har vedlikeholdt kompetansen sin fremfor å gå arbeidsledig, og som derfor også er svært attraktive på arbeidsmarkedet, sier Nordahl. 

 

Omstilling 

– Vi har vært gjennom noen år hvor veldig mange har snakket om omstilling. Har man lykkes med det, eller der det bare olje- og gassnæringen som rekrutterer stort igjen? 

– Vi ser på noen områder at antall ledige stillinger har økt, eksempelvis for programvare- og applikasjonsutviklere. Det er generelt stor etterspørsel etter folk med digital kompetanse, sier Svane. 

– Denne bransjen representerer jo også en del av det verktøyet en trenger for å få til en omstilling, og det faktum at etterspørselen etter denne kompetansen er stor, indikerer omstilling. Men hvor mye, er vanskelig å si noe om i dag, sier Nordahl. 

 

Svinger kraftigere 

– Er dere overrasket over at arbeidsmarkedet har snudd så pass fort? 

– Det er nok en internasjonal trend at dette svinger mye fortere enn før. Nedgangen kommer mer brått og kraftig med masse oppsigelser og permitteringer, og oppgangen kommer også sterkere enn det vi har vært vant med tidligere. Samtidig er det også viktig å understreke at det fortsatt er stor forskjell fra kommune til kommune. I oljebastionen Stavanger, Sandnes og Sola er bruttoledigheten fortsatt fem prosent. Men vi tror at i løpet av året vil dette se annerledes ut. Det interessante er at over 70 prosent av ledige stillinger lyses ut der arbeidsledigheten er høyest, og at antall ledige stillinger i disse kommunene er høyere enn befolkningstallet skulle tilsi. Dette gjelder både i Stavanger, Sandnes, Sola og Egersund, og indikerer at mye av den veksten vi ser nå skjer i olje- og gassnæringen, sier Nordahl. 

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • – Må ta inn over seg hurtige endringer

  13. jun 2018
  Regionalplanens rammer må være klare og håndteringen tilstrekkelig fleksibel for hurtig å ta inn over seg de store endringene som vil skje framover. Det mener næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.
 • – Vi må snakke samme språk

  12. jun 2018
  Ulike fremtidsscenarier skal utarbeides før ny regionalplan for Jæren endelig vedtas i 2020. Regionalplansjef Christine Haver håper og tror at gode prosesser med kommunene kan gi en tydeligere retning for utvikling av regionen.