Kallesten

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen

- Vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Hele 4000 stillinger ble formidlet ledige i Rogaland i januar. En høy andel av disse jobbene ligger i de kommunene hvor arbeidsledigheten fortsatt er størst. 

 

Dette inkluderer stillinger som er lagt ut finn.no. En rekke jobber utlyses også uten at de blir registrert av NAV. Fylkesdirektør Truls Nordahl hos NAV Rogaland mener at dette kan dreie seg om ytterligere 4000 stillinger i januar som besettes gjennom bruk av blant annet sosiale medier, hjemmesider, personlige kontakter og byråer. 

70 prosent av de registrerte ledige stillingene i januar er med arbeidssted i Stavanger, Sandnes og Sola der arbeidsledigheten fortsatt er størst. Derfor regner også NAV med at ledigheten i disse kommunen vil gå raskere ned enn andre steder de nærmeste månedene.  

I 2012, da arbeidsledigheten var svært lav, registrerte NAV totalt 25.933 ledige stillinger. I 2017 var antallet 23.091, men da var også stillingene på Finn tatt med i det totale antallet. 

– Det som er mer sammenlignbart er å se på den prosentvise andelen av ledige stillinger innenfor de ulike yrkesgruppene. På de aller fleste områder er forskjellene relativt små fra 2012 til 2017, bortsett fra en kraftig økning innenfor bygg og anlegg og en kraftig nedgang innenfor ingeniør- og IKT-fag. Ser man imidlertid bak disse tallene, er det svært mange ledige stillinger innenfor programvare- og applikasjonsutviklere, sier Gustav Svane, rådgiver for statistikk og analyse i NAV. 

 

Markant 

Selv om den prosentvise andelen fra 2012 til 2017 innenfor Ingeniør og IKT-fag gikk ned fra 18 prosent til åtte prosent, viser januartallene fra 2018 at ledige jobber i denne yrkesgruppen utgjorde 14 prosent av totalen. Det er en markant økning i forhold til alle andre yrkesgrupper. 

– Det betyr at vi nærmere oss et punkt hvor vi tror at vi kommer til å mangle arbeidskraft innenfor noen kategorier om kort tid. 4000 ledige stillinger i januar, som i realiteten innebærer dobbelt så mange, er utrolig mye, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl. 

Veksten skjer innenfor de aller fleste yrkesgrupper. Det betyr også at arbeidssøkerne finner en annen match i dag enn i de tider hvor ledigheten var lav.  

 

Et skifte 

– Det at mange fra olje- og gassnæringen har funnet nye bransjer har kanskje ført til at de som var sulteforet på kompetanse tidligere, nå har fått den kompetansen og at dette generere noe i bunn, sier Truls Nordahl. 

– Januar representerte et betydelig skifte. Så mange ledige stillinger har det ikke vært på sju- åtte år i Rogaland, sier Gustav Svane. 

Det betyr at også andelen av langtidsledige går ned for alle grupper – med ett unntak: De som har gått ledig i over to år.  

– Den gruppen øker, og spesielt mye for ingeniører og IKT. Det kan ha sammenheng med at her er det mange utenlandske statsborgere. Det er en gruppe vi skal ta tak i, sier Svane. 

 

Vil hjem 

Nedgangstider i olje- og gassnæringen spesielt, har de senere årene også gitt utslag på befolkningsstatistikken i Rogaland. Mange valgte å flytte på seg fremfor å gå ledige. Også den utviklingen har snudd. 

– Jeg snakket nettopp med et stort selskap lokalt. Det de beskriver er at mange av de søknadene de mottar er fra folk som vil tilbake igjen og som valgte å flytte ut for en periode for å få seg jobb. Dette er mennesker som har vedlikeholdt kompetansen sin fremfor å gå arbeidsledig, og som derfor også er svært attraktive på arbeidsmarkedet, sier Nordahl. 

 

Omstilling 

– Vi har vært gjennom noen år hvor veldig mange har snakket om omstilling. Har man lykkes med det, eller der det bare olje- og gassnæringen som rekrutterer stort igjen? 

– Vi ser på noen områder at antall ledige stillinger har økt, eksempelvis for programvare- og applikasjonsutviklere. Det er generelt stor etterspørsel etter folk med digital kompetanse, sier Svane. 

– Denne bransjen representerer jo også en del av det verktøyet en trenger for å få til en omstilling, og det faktum at etterspørselen etter denne kompetansen er stor, indikerer omstilling. Men hvor mye, er vanskelig å si noe om i dag, sier Nordahl. 

 

Svinger kraftigere 

– Er dere overrasket over at arbeidsmarkedet har snudd så pass fort? 

– Det er nok en internasjonal trend at dette svinger mye fortere enn før. Nedgangen kommer mer brått og kraftig med masse oppsigelser og permitteringer, og oppgangen kommer også sterkere enn det vi har vært vant med tidligere. Samtidig er det også viktig å understreke at det fortsatt er stor forskjell fra kommune til kommune. I oljebastionen Stavanger, Sandnes og Sola er bruttoledigheten fortsatt fem prosent. Men vi tror at i løpet av året vil dette se annerledes ut. Det interessante er at over 70 prosent av ledige stillinger lyses ut der arbeidsledigheten er høyest, og at antall ledige stillinger i disse kommunene er høyere enn befolkningstallet skulle tilsi. Dette gjelder både i Stavanger, Sandnes, Sola og Egersund, og indikerer at mye av den veksten vi ser nå skjer i olje- og gassnæringen, sier Nordahl. 

DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

  13. mar 2018
  Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kommentar: Tårnet

  07. mar 2018
  Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg og landemerke av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. Hvis vi vil, får vi det til!
 • Anne Lindmo leder vårens store konferansenyhet

  07. mar 2018
  Norges talkshow-dronning, Anne Lindmo, leder Folk – vårens store konferansenyhet. – Folk er en lederkonferanse som setter medarbeideren i sentrum. Det blir en annerledes konferanse som skal få oss til å tenke nytt, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Offentlig pingpong

  07. mar 2018
  I det store bildet handler det om å bruke fornuftig skjønn. Likevel er resultatet endeløse politiske behandlinger, et hav av saksdokumenter, millioner i utgifter og forvaltningsnivå som spiller bordtennis med regionale planer.