Smedvig

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.

- Det å lage livene til folk så rasjonelle som mulig vil bli helt avgjørende fremover, sier Jarl Endre Egeland i Runestad Investering AS.

Han får støtte fra daglig leder og partner Trygve Forgaard i Markedsføringshuset - en av dem som undersøker hva kunden ønsker før arkitekten og utbygger iverksetter planer for nye bo- og arbeidsplasser.

Kartlegging av kunden sine egne preferanser, blir mer og mer vanlig før utviklere i dag igangsetter bygging av leilighetskompleks og næringsbygg.  Markedsføringshuset arbeider for tiden med flere prosjekter hvor man foretar en konseptkartlegging av prosjektet på oppdrag fra utvikler. Resultatet danner grunnlag for det videre arkitektarbeidet og det endelige resultatet.

Det man blant annet gjør er å stille aktuelle kjøpere en rekke spørsmål om interessen for prosjektet, hvem hun eller han er, hvilke servicetjenester som er viktige, størrelse på leiligheter og romfordeling, utnyttelse av eventuelle fellesarealer, standard, bilbruk osv. 

- Det vil bli tøffere for utbyggere som tenker tradisjonelt å konkurrere i markedet i årene fremover. Trivsel er ikke en fysisk ting, men en opplevd tilstand. Da må man foreta noen grep, sier Forgaard.

 

Et skifte

I forbindelse med planene om nye leiligheter i Ledaal Park, har over 100 interesserte kjøpere respondert på kartleggingen som Markedsføringshuset har gjort på vegne av Base Property. Blant dem er halvparten svært interessert i å kjøpe. De fleste er over 60 år, ønsker leilighet nær sentrum og er opptatt av omgivelsene rundt leilighetene. Mulige servicetilbud vektlegges av nær halvparten, og vaktmestertjenester, renhold og trening- og rekreasjonstilbud vektlegges høyest. Når de blir spurt om utnyttelse av næringsarealer, skårer tilgang og nærhet til dagligvarebutikk, bakeriutsalg eller serveringsteder høyest.

- Vi har lenge jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom, men ser nå mer enn før svært interessante utviklingstrekk, sier Forgaard.

Han mener det har skjedd et paradigmeskifte, fra å tenke bare kvadratmeterpris til i større grad tenke kundeorienterte løsninger.

 

Fellesfaktorer

Den samme utviklingen skjer i forbindelse med planlegging og bygging av nye næringsbygg.  2020park kan vise til en kundetilfredshet på 93 poeng av 100 mulige, og skårer svært høyt på tilfredse leietakere. Forgaard mener det er langt fra tilfeldig.

2020park eies av Runestad Investering AS, og for Jarl Endre Egeland i Runestad Investering handler det om hva de ansatte oppfatter som viktig for sin egen arbeidsplass. En av hovedstrategiene er å ha inhouse forvaltning som er tett på og kan drifte uti fra et forebyggende perspektiv med høy service grad.

- I kompetansebedrifter er det en del fellesfaktorer som går igjen: De fleste er opptatt av miljø og folkehelse. Man må tilrettelegge for alternativ til bil, og for oss er ikke parkeringsplasser viktig. Gode garderobeforhold er viktigere.  Kantine er en trivselsfaktor, med god logistikk. Et godt inneklima og høy miljøbevissthet betyr også mye, sier Egeland.

 

Uten bil

En av årsakene til at selskapet har og vil satse videre i området rundt 2020park er at kollektivdekning blir viktigere. Det er også de ansattes forhold til tid. Muligheten for å kunne handle nær arbeidsplassen før man drar hjem, betyr mer enn før. Det gjør også andre kvaliteter.

For Egeland handler fremtidsbildet om flere parameter som må sorteres ned slik at det blir gangbart både for dem som skal finansiere prosjekter og dem som skal ha sine arbeidsplasser her. Måter å organisere arbeidsplassene på er også i endring i form av økt fleksibilitet, flere oppdragsgivere, huber og tenketanker.

- Nå man bygger noe i dag må man også tenke på hvordan arbeidslivet vil se ut i fremtiden. Men grunnprinsippet er at mennesker skal trives. Det innebærer blant annet gode tilbud på bakkeplan, eller personalrestauranter som er åpen det øvrige publikum. De store hovedkontorenes tid er forbi, men bygningsmassen må ha en fleksibilitet på innsiden for å imøtekomme krav og behov for endringer, sier Egeland.

 

Trivselstiltak

Han mener stort transportbehov er resultat av en dårlig arealpolitikk.

- I dag er spørsmålet hvordan transporten skal foregå. Diskusjonen burde være hvorfor man skal transporteres.

Egeland vil derfor bruke ressurser og penger på trivselstiltak i stedet for å grave og støype for underjordiske parkeringsanlegg – anlegg han mener er meningsløse om ti år.

- Vi må ta hensyn til at det legges opp til en helt annen infrastruktur, da må også utbyggere levere andre typer produkter enn det man har gjort og lage kompakte og gode løsninger langs kollektivaksene spesielt. Jeg ønsker gode energiløsninger, men jeg vil også ha folk ut av kontorene under lunsjen og ned på bakkeplan for å møtes. I det ligger det også store synergieffekter.

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kompetanseprisen 2018 til Psykiatrisk Opplysning

  14. des 2018

  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) mottok i dag årets Kompetansepris 2018 under Næringsforeningens tradisjonelle julemøte på Rogaland Teater.

 • Nytt sykehus gir nye muligheter

  13. des 2018
  Det nye sykehuset på Ullandhaug gir store muligheter for tettere samarbeid mellom forskning, undervisning og næringsliv. Tore Lærdal – eier og leder av Laerdal Medical – advarer mot at det automatisk innebærer næringsutvikling.
 • Ut mot Forus-høring

  12. des 2018
  Næringsforeningen krever at styringsgruppen for ny kommunedelplan for Forus stanser en planlagt tilleggshøring.
 • – Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

  06. des 2018
  Uten samtykke fra kommunene, blir det ingen ny E39, sier FrPs stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen.
 • E39 kan bli et politisk bompengeopprør

  05. des 2018
  Det er ingen selvfølge at lokalpolitikere langs nye E39 vil godta avgiftsnivået og finansieringsordningen for byggingen av ny firefelts vei mellom Gjesdal og Lyngdal. Bompengebølgen er i ferd med å snu, og kan bli en «bommerang» for regjeringspartiet Frp i valgåret 2019.
 • Sandvik vant pris i Entrepreneur-finale

  03. des 2018

  Marius Sandvik fra Sandviks i Stavanger vant kategorien ”Handel” under den nasjonale finalen EY Entrepreneur Of The Year. Utdelingen fant sted i Oslo mandag kveld.

   

   

 • Ber styringsgruppen ta grep

  30. nov 2018
  Næringsforeningen og NHO ber styringsgruppen for Bymiljøpakken prioritere gryteklare prosjekter for å avhjelpe situasjonen i anleggsbransjen.