maijazz 2018

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.

- Det å lage livene til folk så rasjonelle som mulig vil bli helt avgjørende fremover, sier Jarl Endre Egeland i Runestad Investering AS.

Han får støtte fra daglig leder og partner Trygve Forgaard i Markedsføringshuset - en av dem som undersøker hva kunden ønsker før arkitekten og utbygger iverksetter planer for nye bo- og arbeidsplasser.

Kartlegging av kunden sine egne preferanser, blir mer og mer vanlig før utviklere i dag igangsetter bygging av leilighetskompleks og næringsbygg.  Markedsføringshuset arbeider for tiden med flere prosjekter hvor man foretar en konseptkartlegging av prosjektet på oppdrag fra utvikler. Resultatet danner grunnlag for det videre arkitektarbeidet og det endelige resultatet.

Det man blant annet gjør er å stille aktuelle kjøpere en rekke spørsmål om interessen for prosjektet, hvem hun eller han er, hvilke servicetjenester som er viktige, størrelse på leiligheter og romfordeling, utnyttelse av eventuelle fellesarealer, standard, bilbruk osv. 

- Det vil bli tøffere for utbyggere som tenker tradisjonelt å konkurrere i markedet i årene fremover. Trivsel er ikke en fysisk ting, men en opplevd tilstand. Da må man foreta noen grep, sier Forgaard.

 

Et skifte

I forbindelse med planene om nye leiligheter i Ledaal Park, har over 100 interesserte kjøpere respondert på kartleggingen som Markedsføringshuset har gjort på vegne av Base Property. Blant dem er halvparten svært interessert i å kjøpe. De fleste er over 60 år, ønsker leilighet nær sentrum og er opptatt av omgivelsene rundt leilighetene. Mulige servicetilbud vektlegges av nær halvparten, og vaktmestertjenester, renhold og trening- og rekreasjonstilbud vektlegges høyest. Når de blir spurt om utnyttelse av næringsarealer, skårer tilgang og nærhet til dagligvarebutikk, bakeriutsalg eller serveringsteder høyest.

- Vi har lenge jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom, men ser nå mer enn før svært interessante utviklingstrekk, sier Forgaard.

Han mener det har skjedd et paradigmeskifte, fra å tenke bare kvadratmeterpris til i større grad tenke kundeorienterte løsninger.

 

Fellesfaktorer

Den samme utviklingen skjer i forbindelse med planlegging og bygging av nye næringsbygg.  2020park kan vise til en kundetilfredshet på 93 poeng av 100 mulige, og skårer svært høyt på tilfredse leietakere. Forgaard mener det er langt fra tilfeldig.

2020park eies av Runestad Investering AS, og for Jarl Endre Egeland i Runestad Investering handler det om hva de ansatte oppfatter som viktig for sin egen arbeidsplass. En av hovedstrategiene er å ha inhouse forvaltning som er tett på og kan drifte uti fra et forebyggende perspektiv med høy service grad.

- I kompetansebedrifter er det en del fellesfaktorer som går igjen: De fleste er opptatt av miljø og folkehelse. Man må tilrettelegge for alternativ til bil, og for oss er ikke parkeringsplasser viktig. Gode garderobeforhold er viktigere.  Kantine er en trivselsfaktor, med god logistikk. Et godt inneklima og høy miljøbevissthet betyr også mye, sier Egeland.

 

Uten bil

En av årsakene til at selskapet har og vil satse videre i området rundt 2020park er at kollektivdekning blir viktigere. Det er også de ansattes forhold til tid. Muligheten for å kunne handle nær arbeidsplassen før man drar hjem, betyr mer enn før. Det gjør også andre kvaliteter.

For Egeland handler fremtidsbildet om flere parameter som må sorteres ned slik at det blir gangbart både for dem som skal finansiere prosjekter og dem som skal ha sine arbeidsplasser her. Måter å organisere arbeidsplassene på er også i endring i form av økt fleksibilitet, flere oppdragsgivere, huber og tenketanker.

- Nå man bygger noe i dag må man også tenke på hvordan arbeidslivet vil se ut i fremtiden. Men grunnprinsippet er at mennesker skal trives. Det innebærer blant annet gode tilbud på bakkeplan, eller personalrestauranter som er åpen det øvrige publikum. De store hovedkontorenes tid er forbi, men bygningsmassen må ha en fleksibilitet på innsiden for å imøtekomme krav og behov for endringer, sier Egeland.

 

Trivselstiltak

Han mener stort transportbehov er resultat av en dårlig arealpolitikk.

- I dag er spørsmålet hvordan transporten skal foregå. Diskusjonen burde være hvorfor man skal transporteres.

Egeland vil derfor bruke ressurser og penger på trivselstiltak i stedet for å grave og støype for underjordiske parkeringsanlegg – anlegg han mener er meningsløse om ti år.

- Vi må ta hensyn til at det legges opp til en helt annen infrastruktur, da må også utbyggere levere andre typer produkter enn det man har gjort og lage kompakte og gode løsninger langs kollektivaksene spesielt. Jeg ønsker gode energiløsninger, men jeg vil også ha folk ut av kontorene under lunsjen og ned på bakkeplan for å møtes. I det ligger det også store synergieffekter.

DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

  12. mar 2018
  Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kommentar: Tårnet

  07. mar 2018
  Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg og landemerke av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. Hvis vi vil, får vi det til!
 • Anne Lindmo leder vårens store konferansenyhet

  07. mar 2018
  Norges talkshow-dronning, Anne Lindmo, leder Folk – vårens store konferansenyhet. – Folk er en lederkonferanse som setter medarbeideren i sentrum. Det blir en annerledes konferanse som skal få oss til å tenke nytt, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Offentlig pingpong

  07. mar 2018
  I det store bildet handler det om å bruke fornuftig skjønn. Likevel er resultatet endeløse politiske behandlinger, et hav av saksdokumenter, millioner i utgifter og forvaltningsnivå som spiller bordtennis med regionale planer.