Kallesten

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.

- Det å lage livene til folk så rasjonelle som mulig vil bli helt avgjørende fremover, sier Jarl Endre Egeland i Runestad Investering AS.

Han får støtte fra daglig leder og partner Trygve Forgaard i Markedsføringshuset - en av dem som undersøker hva kunden ønsker før arkitekten og utbygger iverksetter planer for nye bo- og arbeidsplasser.

Kartlegging av kunden sine egne preferanser, blir mer og mer vanlig før utviklere i dag igangsetter bygging av leilighetskompleks og næringsbygg.  Markedsføringshuset arbeider for tiden med flere prosjekter hvor man foretar en konseptkartlegging av prosjektet på oppdrag fra utvikler. Resultatet danner grunnlag for det videre arkitektarbeidet og det endelige resultatet.

Det man blant annet gjør er å stille aktuelle kjøpere en rekke spørsmål om interessen for prosjektet, hvem hun eller han er, hvilke servicetjenester som er viktige, størrelse på leiligheter og romfordeling, utnyttelse av eventuelle fellesarealer, standard, bilbruk osv. 

- Det vil bli tøffere for utbyggere som tenker tradisjonelt å konkurrere i markedet i årene fremover. Trivsel er ikke en fysisk ting, men en opplevd tilstand. Da må man foreta noen grep, sier Forgaard.

 

Et skifte

I forbindelse med planene om nye leiligheter i Ledaal Park, har over 100 interesserte kjøpere respondert på kartleggingen som Markedsføringshuset har gjort på vegne av Base Property. Blant dem er halvparten svært interessert i å kjøpe. De fleste er over 60 år, ønsker leilighet nær sentrum og er opptatt av omgivelsene rundt leilighetene. Mulige servicetilbud vektlegges av nær halvparten, og vaktmestertjenester, renhold og trening- og rekreasjonstilbud vektlegges høyest. Når de blir spurt om utnyttelse av næringsarealer, skårer tilgang og nærhet til dagligvarebutikk, bakeriutsalg eller serveringsteder høyest.

- Vi har lenge jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom, men ser nå mer enn før svært interessante utviklingstrekk, sier Forgaard.

Han mener det har skjedd et paradigmeskifte, fra å tenke bare kvadratmeterpris til i større grad tenke kundeorienterte løsninger.

 

Fellesfaktorer

Den samme utviklingen skjer i forbindelse med planlegging og bygging av nye næringsbygg.  2020park kan vise til en kundetilfredshet på 93 poeng av 100 mulige, og skårer svært høyt på tilfredse leietakere. Forgaard mener det er langt fra tilfeldig.

2020park eies av Runestad Investering AS, og for Jarl Endre Egeland i Runestad Investering handler det om hva de ansatte oppfatter som viktig for sin egen arbeidsplass. En av hovedstrategiene er å ha inhouse forvaltning som er tett på og kan drifte uti fra et forebyggende perspektiv med høy service grad.

- I kompetansebedrifter er det en del fellesfaktorer som går igjen: De fleste er opptatt av miljø og folkehelse. Man må tilrettelegge for alternativ til bil, og for oss er ikke parkeringsplasser viktig. Gode garderobeforhold er viktigere.  Kantine er en trivselsfaktor, med god logistikk. Et godt inneklima og høy miljøbevissthet betyr også mye, sier Egeland.

 

Uten bil

En av årsakene til at selskapet har og vil satse videre i området rundt 2020park er at kollektivdekning blir viktigere. Det er også de ansattes forhold til tid. Muligheten for å kunne handle nær arbeidsplassen før man drar hjem, betyr mer enn før. Det gjør også andre kvaliteter.

For Egeland handler fremtidsbildet om flere parameter som må sorteres ned slik at det blir gangbart både for dem som skal finansiere prosjekter og dem som skal ha sine arbeidsplasser her. Måter å organisere arbeidsplassene på er også i endring i form av økt fleksibilitet, flere oppdragsgivere, huber og tenketanker.

- Nå man bygger noe i dag må man også tenke på hvordan arbeidslivet vil se ut i fremtiden. Men grunnprinsippet er at mennesker skal trives. Det innebærer blant annet gode tilbud på bakkeplan, eller personalrestauranter som er åpen det øvrige publikum. De store hovedkontorenes tid er forbi, men bygningsmassen må ha en fleksibilitet på innsiden for å imøtekomme krav og behov for endringer, sier Egeland.

 

Trivselstiltak

Han mener stort transportbehov er resultat av en dårlig arealpolitikk.

- I dag er spørsmålet hvordan transporten skal foregå. Diskusjonen burde være hvorfor man skal transporteres.

Egeland vil derfor bruke ressurser og penger på trivselstiltak i stedet for å grave og støype for underjordiske parkeringsanlegg – anlegg han mener er meningsløse om ti år.

- Vi må ta hensyn til at det legges opp til en helt annen infrastruktur, da må også utbyggere levere andre typer produkter enn det man har gjort og lage kompakte og gode løsninger langs kollektivaksene spesielt. Jeg ønsker gode energiløsninger, men jeg vil også ha folk ut av kontorene under lunsjen og ned på bakkeplan for å møtes. I det ligger det også store synergieffekter.

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • – Må ta inn over seg hurtige endringer

  13. jun 2018
  Regionalplanens rammer må være klare og håndteringen tilstrekkelig fleksibel for hurtig å ta inn over seg de store endringene som vil skje framover. Det mener næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.
 • – Vi må snakke samme språk

  12. jun 2018
  Ulike fremtidsscenarier skal utarbeides før ny regionalplan for Jæren endelig vedtas i 2020. Regionalplansjef Christine Haver håper og tror at gode prosesser med kommunene kan gi en tydeligere retning for utvikling av regionen.