rsm

Må vente på trasévalget

Må vente på trasévalget

Regionen må fortsatt belage seg på å vente på avgjørelsen om hvor den nye traséen for E39 mellom Sandnes og Kristiansand blir lagt.

Alt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil si er at beslutningen skal tas neste år.

- Den kommer i løpet av 2018, sier Solvik-Olsen. Når i 2018 er mer usikkert.


Det er ikke spesielt godt nytt hverken for politikerne eller næringslivet i regionen. Etter at regjeringen og statsråd Ketil Solvik-Olsen bestemte seg for å utrede flere alternative traseer for E39, har flere viktige vegprosjekter i regionen blitt satt på vent. I tillegg har det ført til uforutsigbarhet for utvikling av viktige næringsområder.

Næringsforeningen og administrerende direktør Harald Minge er blant dem som begynner å bli utålmodige og som nå forventer en rask avklaring.

 

Ingen løfter

I dag møtte både Minge og resten av næringslivet i regionen statsråden på Logistikkdagen på Forus. Den raske avklaringen som stadig flere etterspør, kunne Solvik-Olsen ikke love.

- Når vi sa ja til at Vegvesenet skulle sende enda en runde ut på høring, er det fordi Vegvesenet tok inn over seg noen av de utspillene som kom. Det er bedre å ta en runde til nå. Noen ganger utreder man fordi man tror man blir kvitt alle problemer om man bare utreder lenge nok, og så blir man aldri ferdig. Dette skal vi bygge, og vi skal ta den beslutningen. Men det er viktig at alle opplever at deres argumenter kommer på bordet, sier Solvik-Olsen.


Logistikkdagen samlet over 200 deltakere tirsdag.


Behov

Samferdselsministeren mener det arbeidet som utføres i forhold til planleggingen av firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand, er solid.

- Vi vil være sikre på at det ikke gjøres noen feil. Det viktigste er når veien er klar til bruk, ikke når første spadetaket tas, sier Solvik-Olsen.

Harald Minge mener imidlertid det er på høy tid med en rask avklaring.

- Store investeringer står nå på vent i påvente av valg av trasé for stamveien E39, og store investeringer er allerede gjort i god tro på at den politisk vedtatte infrastrukturen skal komme på plass, sier Minge.

 

Haster

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener det haster, og utfordret samferdselsministeren på Logistikkdagen om å ta et valg.

- Det er mange som venter på denne avgjørelsen. Vi har brukt en del år på å utrede alle alternativene. Jeg har forståelse for at det er viktig å få fram forslag, men vi har hatt forventninger om at dette skulle gå fortere å avklare. Det er viktig at det tas en beslutning så snart som mulig, fordi dette også vil påvirke en del av de andre valgene som må tas, sier Ege-Tengesdal.

Fylkesordføreren ba også statsråden om å tenke bane når man utreder E39.

- Det å se dette i sammenheng med Sørlandsbanen er et viktig poeng å ta med seg.

 

Tatt bort

I Statens vegvesen sitt siste forslag til ny bompakke på Jæren, er to av de viktigste prosjektene tatt bort; Tverrforbindelsen, altså vegforbindelsen mellom E39 og RV 44 ved godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune, samt omkjøringsveien til Kverneland. Dette er prosjekter som kreves for å utvikle næringsområder som er planlagte, og det er prosjekter som for lengest er lovet at skulle komme på plass.

- Uforutsigbarheten vi nå opplever er alvorlig både i forhold til muligheten til å kunne gjennomføre forutsigbare investeringer - og når det gjelder attraktivitet. Det er investert betydelig og planlagt ytterligere både på Øksnevad, Vagle og Kverneland, hvor disse to vegstrekningene er svært sentrale forutsetninger. Regionen ønsker dessuten å tiltrekke seg store bedrifter og vi er redd vår attraktivitet svekkes betydelig av uforutsigbarheten knyttet til infrastrukturprosjektene i vår region, sier Minge.

 

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kjøpesenterstoppen er opphevet

  05. jul 2018
  Regjeringen har opphevet den nasjonale kjøpesenterstoppen med virkning fra 1. juli i år. Vedtaket kan få stor betydning for varehandelen i Stavanger-regionen.
 • To økonomistudenter fikk 50.000 i stipend

  19. jun 2018
  Stiftelsen Stavanger Børs gir 50.000 kroner hver i stipend til økonomistudentene Benjamin Vidnes og Silje Nilsskog. – Det er en stor glede å kunne bidra til at studenter med røtter i Stavanger-regionen kan videreutdanne seg i utlandet og øke sin kompetanse for bruk i lokalt næringsliv senere, sier styreleder Ole Henry Slette.
 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer