Kallesten

Må vente på trasévalget

Må vente på trasévalget

Regionen må fortsatt belage seg på å vente på avgjørelsen om hvor den nye traséen for E39 mellom Sandnes og Kristiansand blir lagt.

Alt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil si er at beslutningen skal tas neste år.

- Den kommer i løpet av 2018, sier Solvik-Olsen. Når i 2018 er mer usikkert.


Det er ikke spesielt godt nytt hverken for politikerne eller næringslivet i regionen. Etter at regjeringen og statsråd Ketil Solvik-Olsen bestemte seg for å utrede flere alternative traseer for E39, har flere viktige vegprosjekter i regionen blitt satt på vent. I tillegg har det ført til uforutsigbarhet for utvikling av viktige næringsområder.

Næringsforeningen og administrerende direktør Harald Minge er blant dem som begynner å bli utålmodige og som nå forventer en rask avklaring.

 

Ingen løfter

I dag møtte både Minge og resten av næringslivet i regionen statsråden på Logistikkdagen på Forus. Den raske avklaringen som stadig flere etterspør, kunne Solvik-Olsen ikke love.

- Når vi sa ja til at Vegvesenet skulle sende enda en runde ut på høring, er det fordi Vegvesenet tok inn over seg noen av de utspillene som kom. Det er bedre å ta en runde til nå. Noen ganger utreder man fordi man tror man blir kvitt alle problemer om man bare utreder lenge nok, og så blir man aldri ferdig. Dette skal vi bygge, og vi skal ta den beslutningen. Men det er viktig at alle opplever at deres argumenter kommer på bordet, sier Solvik-Olsen.


Logistikkdagen samlet over 200 deltakere tirsdag.


Behov

Samferdselsministeren mener det arbeidet som utføres i forhold til planleggingen av firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand, er solid.

- Vi vil være sikre på at det ikke gjøres noen feil. Det viktigste er når veien er klar til bruk, ikke når første spadetaket tas, sier Solvik-Olsen.

Harald Minge mener imidlertid det er på høy tid med en rask avklaring.

- Store investeringer står nå på vent i påvente av valg av trasé for stamveien E39, og store investeringer er allerede gjort i god tro på at den politisk vedtatte infrastrukturen skal komme på plass, sier Minge.

 

Haster

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener det haster, og utfordret samferdselsministeren på Logistikkdagen om å ta et valg.

- Det er mange som venter på denne avgjørelsen. Vi har brukt en del år på å utrede alle alternativene. Jeg har forståelse for at det er viktig å få fram forslag, men vi har hatt forventninger om at dette skulle gå fortere å avklare. Det er viktig at det tas en beslutning så snart som mulig, fordi dette også vil påvirke en del av de andre valgene som må tas, sier Ege-Tengesdal.

Fylkesordføreren ba også statsråden om å tenke bane når man utreder E39.

- Det å se dette i sammenheng med Sørlandsbanen er et viktig poeng å ta med seg.

 

Tatt bort

I Statens vegvesen sitt siste forslag til ny bompakke på Jæren, er to av de viktigste prosjektene tatt bort; Tverrforbindelsen, altså vegforbindelsen mellom E39 og RV 44 ved godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune, samt omkjøringsveien til Kverneland. Dette er prosjekter som kreves for å utvikle næringsområder som er planlagte, og det er prosjekter som for lengest er lovet at skulle komme på plass.

- Uforutsigbarheten vi nå opplever er alvorlig både i forhold til muligheten til å kunne gjennomføre forutsigbare investeringer - og når det gjelder attraktivitet. Det er investert betydelig og planlagt ytterligere både på Øksnevad, Vagle og Kverneland, hvor disse to vegstrekningene er svært sentrale forutsetninger. Regionen ønsker dessuten å tiltrekke seg store bedrifter og vi er redd vår attraktivitet svekkes betydelig av uforutsigbarheten knyttet til infrastrukturprosjektene i vår region, sier Minge.

 

DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • KOMMENTAR: Vilje er å kunne velge

  19. mar 2018

  Kristin Krohn Devold uttalte til Dagens Næringsliv at den eneste muligheten Rogaland kan komme seg ut av hotellelendigheten på er å sikre en massiv vekst i antall turister. La oss si at hun har rett. Hva må vi gjøre da?
 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

  13. mar 2018
  Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.
 • Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

  12. mar 2018
  Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kommentar: Tårnet

  07. mar 2018
  Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg og landemerke av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. Hvis vi vil, får vi det til!