Smedvig

Må vente på trasévalget

Må vente på trasévalget

Regionen må fortsatt belage seg på å vente på avgjørelsen om hvor den nye traséen for E39 mellom Sandnes og Kristiansand blir lagt.

Alt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil si er at beslutningen skal tas neste år.

- Den kommer i løpet av 2018, sier Solvik-Olsen. Når i 2018 er mer usikkert.


Det er ikke spesielt godt nytt hverken for politikerne eller næringslivet i regionen. Etter at regjeringen og statsråd Ketil Solvik-Olsen bestemte seg for å utrede flere alternative traseer for E39, har flere viktige vegprosjekter i regionen blitt satt på vent. I tillegg har det ført til uforutsigbarhet for utvikling av viktige næringsområder.

Næringsforeningen og administrerende direktør Harald Minge er blant dem som begynner å bli utålmodige og som nå forventer en rask avklaring.

 

Ingen løfter

I dag møtte både Minge og resten av næringslivet i regionen statsråden på Logistikkdagen på Forus. Den raske avklaringen som stadig flere etterspør, kunne Solvik-Olsen ikke love.

- Når vi sa ja til at Vegvesenet skulle sende enda en runde ut på høring, er det fordi Vegvesenet tok inn over seg noen av de utspillene som kom. Det er bedre å ta en runde til nå. Noen ganger utreder man fordi man tror man blir kvitt alle problemer om man bare utreder lenge nok, og så blir man aldri ferdig. Dette skal vi bygge, og vi skal ta den beslutningen. Men det er viktig at alle opplever at deres argumenter kommer på bordet, sier Solvik-Olsen.


Logistikkdagen samlet over 200 deltakere tirsdag.


Behov

Samferdselsministeren mener det arbeidet som utføres i forhold til planleggingen av firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand, er solid.

- Vi vil være sikre på at det ikke gjøres noen feil. Det viktigste er når veien er klar til bruk, ikke når første spadetaket tas, sier Solvik-Olsen.

Harald Minge mener imidlertid det er på høy tid med en rask avklaring.

- Store investeringer står nå på vent i påvente av valg av trasé for stamveien E39, og store investeringer er allerede gjort i god tro på at den politisk vedtatte infrastrukturen skal komme på plass, sier Minge.

 

Haster

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener det haster, og utfordret samferdselsministeren på Logistikkdagen om å ta et valg.

- Det er mange som venter på denne avgjørelsen. Vi har brukt en del år på å utrede alle alternativene. Jeg har forståelse for at det er viktig å få fram forslag, men vi har hatt forventninger om at dette skulle gå fortere å avklare. Det er viktig at det tas en beslutning så snart som mulig, fordi dette også vil påvirke en del av de andre valgene som må tas, sier Ege-Tengesdal.

Fylkesordføreren ba også statsråden om å tenke bane når man utreder E39.

- Det å se dette i sammenheng med Sørlandsbanen er et viktig poeng å ta med seg.

 

Tatt bort

I Statens vegvesen sitt siste forslag til ny bompakke på Jæren, er to av de viktigste prosjektene tatt bort; Tverrforbindelsen, altså vegforbindelsen mellom E39 og RV 44 ved godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune, samt omkjøringsveien til Kverneland. Dette er prosjekter som kreves for å utvikle næringsområder som er planlagte, og det er prosjekter som for lengest er lovet at skulle komme på plass.

- Uforutsigbarheten vi nå opplever er alvorlig både i forhold til muligheten til å kunne gjennomføre forutsigbare investeringer - og når det gjelder attraktivitet. Det er investert betydelig og planlagt ytterligere både på Øksnevad, Vagle og Kverneland, hvor disse to vegstrekningene er svært sentrale forutsetninger. Regionen ønsker dessuten å tiltrekke seg store bedrifter og vi er redd vår attraktivitet svekkes betydelig av uforutsigbarheten knyttet til infrastrukturprosjektene i vår region, sier Minge.

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Profilen: En kreativ morgenfugl på Jærens topp

  19. okt 2018
  Harald Gudmestad har hatt mange drømmer. En av dem handler om sitt eget ettermæle: Han kan gjerne bli sett på som en galen jævel, men da absolutt av det gode slaget.
 • – Veksten i biltrafikken er gledelig

  18. okt 2018
  Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), mener det er bra at biltrafikken i Sandnes øker, og er også uenig i at nullvekstmålet er viktig for regionen.
 • – Stavanger har tatt grep

  17. okt 2018
  – De største utfordringene med å nå nullvekstmålet per i dag, ligger i Sandnes. Mens Stavanger har tatt grep de senere år, har Sandnes gjort det i mindre grad, sier samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling.
 • Skattefunn og andre ordninger

  16. okt 2018
  Gikk du glipp av dagens møte om SkatteFUNN på Rosenkildehuset? Fortvil ikke – her kan du finne ut mer!
 • Nå ringer de for TV-aksjonen igjen

  15. okt 2018
  Tirsdag må alle bedrifter i Stavanger-regionen forberede seg på å få en telefon fra TV-aksjonen. Da samles over 90 næringslivsledere, kommunetopper, ordførere og folkevalgte til ringedugnad i Stavanger konserthus. Bli med og bidra du også – og husk at TV-aksjonen også trenger bøssebærere på søndag.
 • – Må løfte blikket igjen

  11. okt 2018
  – Jeg håper vi i fortsettelsen klarer å løfte blikket igjen og vende tilbake til hvorfor vi startet denne prosessen med Bymiljøpakken på Nord-Jæren, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
 • Biltrafikken på Nord-Jæren bremset ikke

  10. okt 2018
  Biltrafikken på Nord-Jæren var før 1. oktober på vei mot nye høyder, og lå så langt over toppårene 2013-2014.