Kallesten

Nå kan du få landets gunstigste jobbtransport

HjemJobbHjem er intet mindre enn landets gunstigste og trolig mest komplette jobbreisetilbud fra det offentlige. Buss, tog og elsykkel til en rabatert pris skal få flere av oss til å velge bort bilen. – Målet er en reduksjon i bilandelen på 20 prosent, sier Espen Strand-Henriksen, daglig leder for HjemJobbHjem. 
 

Strand-Henriksen er tydelig både engasjert og entusiastisk. Det er ikke så rart. Han har fått en ganske så god verktøykasse til rådighet, når han nå skal få flere av oss i regionen til å kjøre litt mindre bil til og fra jobb. Han leder et team som så langt teller fem personer. Allerede har over 100 bedrifter sagt ja til å bli HjemJobbHjem-bedrift og inngått en avtale med dem. 
HjemJobbHjem-gjengen holder til på Forus, midt i det området i regionen som på mange måter definerer kollektivutfordringen til Stavanger-regionen. I landets største næringsområde kjører over 70 prosent av de 40.000 ansatte til og fra jobb med bil – hver dag. I Stavanger-regionen som helhet er tallet 55 prosent. Til sammenligning er bilandelen i Bergen 46 prosent, Trondheim 44 prosent og Oslo 31 prosent. 
- Bare så det er sagt. HjemJobbHjem er ikke noe idealistisk miljøprosjekt. Selvsagt er det en fordel for miljøet dersom flere velger kollektivtransport, sykkel eller gange til og fra jobb. Men vårt hovedfokus er å få den framtidige trafikkveksten bort fra bil, fordi bilen er et plassproblem i et byområde, sier Strand-Henriksen. 
Han forventer ikke at folk skal skrote bilen. Heller ikke slutte å kjøre bil til jobb. 
- Noen er avhengig av bil i jobben, de bor utenfor god kollektivdekning og har for lang vei til at sykkel eller gange er et alternativ. Andre må ha bilen for å kunne hente barn i barnehagen. Men om folk tar bussen, sykler eller går til jobb én eller to ganger i uken – har vi oppnådd mye. Jeg tror også at mange familier kan klare seg med én bil i stedet for to, dersom de benytter seg av tilbudet vi gir dem gjennom HjemJobbHjem, sier Strand-Henriksen. 
 
Bredt samarbeid 
Det er Mobilitetsgruppen som står bak HjemJobbHjem. Mobilitetsgruppen består av Rogaland fylkeskommune og Kolumbus, Statens vegvesen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. Det hele er finansiert gjennom statens belønningsordning for kollektivtrafikk. Dette er et premieringssystem som gir økte bevilgninger til storbyer som fører en aktiv politikk for å øke andelen kollektivreiser og redusere biltrafikk. 
- I tillegg ønsker vi å bygge nettverk med ulike aktører innen kollektiv, sykkel, gange, aktivitet og helse. Vi ønsker ikke å finne opp kruttet på nytt, men heller være en dirigent som jobber uavhengig av hvilke transportløsninger folk ønsker å benytte seg av –med mål om å redusere bilandelen, forteller Strand-Henriksen. 
 


Attraktivt 
Alle bedrifter og organisasjoner i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan bli en HjemJobbHjem-bedrift. Bedriften betaler maksimalt 10 kroner per måned per ansatt for å bli med. For den prisen får alle ansatte i bedriften gratis tilgang til Bysykkelen sine elsykler. 
- Det er i seg selv svært gunstig. Elsyklene er et godt alternativ når ansatte skal på møter eller har behov for transport til og fra busstasjonen eller andre knutepunkt, forteller Strand-Henriksen. 
Syklene må parkeres i ladestasjonene til Bysykkelen etter bruk. Det betyr selvsagt at det er mest praktisk for dem som har en slik i nærheten. Men gjennom å inngå en avtale med Bysykkelen, kan enkeltbedrifter betale for å få både sykler og ladestasjoner ved sin bedrift. 
Den enkelte ansatte vil også få mulighet til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten til 500 kroner måneden. Det er et månedskort for buss og tog som kan benyttes i hele fylket. Normalt koster den mellom 700 og 1500 kroner, så det er virkelig et gunstig tilbud. 
Alle bedrifter skal gjennomføre reisevaneundersøkelser og legge til rette for informasjonsmøter for de ansatte. 
Bedriften forplikter seg også til å følge opp arbeidet og stille med en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom HjemJobbHjem og de ansatte i bedriften. 
- For å beholde og fortsatt få lov til å være en HjemJobbHjem-bedrift må det over tid være en endring i de ansattes reisevaner mot færre bilreiser og flere reiser med kollektivtransport, sykkel eller gåing. Bedriften kan miste tilbudet, dersom det ikke skjer noen som helst nedgang i antallet bilreiser til og fra jobb, forteller Strand-Henriksen. 
Og, ikke minst, tilbudet vil ikke bli skattlagt på noen måte. 
- Det er vurdert av Skatteetaten, og i motsetning til for eksempel gratis busskort fra arbeidsgiver, må verken bedriften eller den ansatte skatte av denne fordelen, påpeker Strand-Henriksen. 
Hver bedrift får en egen aktivitetsplan med oppfølging og motiverende tiltak som passer de ansatte best. Sykkelløftet er et eksempel på et av virkemidlene som kan inngå i en slik tiltakspakke. 
 
Realistisk mål 
Strand-Henriksen tror det er godt mulig å få til en reduksjon i bilandelen for jobbreiser i regionen med 20 prosent, som er målet til HjemJobbHjem. Det vil i såfall være i tråd med Stortinget og regjeringens nullvekstmål. 
- Det vil i stor grad handle om å endre vaner. Mange av oss har anledning til å bruke bussen, sykle eller gå til og fra jobb – men vi er vant med å kjøre bil. Får vi først folk til å forsøke noe annet, er sjansen betydelig for at de fortsetter med det, tror Strand-Henriksen. 
Stavanger-regionen er også inne i en tid der det vil skje svært mye både med kollektivtilbudet og tilretteleggingen for sykkel. Det er nok å nevne 50 kilometer med bussvei og sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes. Tiden der nye næringsbygg reises med parkeringsplass til alle ansatte, er også forbi. Myndighetene vil ta i bruk både gulrot og pisk for å nå målet om en lavere bilandel. 
- Alt kommer til å bli bedre og vi er en del av gulroten for å få folk til å endre vaner, fastslår Strand-Henriksen. 
Pisken vet vi alle hva er, bompenger og den planlagte rushtidstidsavgiften. 

HjemJobbHjem 
• HjemJobbHjem er et målrettet tiltak og tilbud til bedrifter og ansatte i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for å redusere andelen som bruker bil til og fra jobb. 
 
• Det er Mobilitetsgruppen som står bak HjemJobbHjem. Mobilitetsgruppen består av Rogaland fylkeskommune og Kolumbus, Statens vegvesen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. 
 
• HjemJobbHjem gir hver bedrift som blir med en egen aktivitetsplan med oppfølging og motiverende tiltak som passer de ansatte best. 
 
• Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter får gratis tilgang til Bysykkelen sine elsykler. 
 
• Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter får mulighet til å kjøpe i HjemJobbHjem-billetten, som gir rabattert månedskort for buss og tog i hele fylket. 
annonse formuesforvaltning
Skriv ut

Flere nyheter

 • Legeforeningen vil ha utredet legeutdanning ved UiS

  22. jun 2017
  Legeforeningen ber nå Kunnskapsdepartementet utrede muligheten for å etablere medisinstudium ved Universitetet i Stavanger (UiS).
 • - Vi trenger flere lærebedrifter

  21. jun 2017
  - Vi trenger flere lærebedrifter som kan ta imot lærlinger. Det sikrer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og bidrar til økt konkurransekraft, fastslår fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen. I år søker rundt 2400 elever i Rogaland lærlingeplass. Langt fra alle har funnet seg en lærebedrift ennå.
 • Jostein Kalsheim ny styreleder i Stavanger Sentrum AS

  20. jun 2017
  Jostein Kalsheim er valgt til ny styreleder i Stavanger Sentrum AS (STAS). Han har over tjue års erfaring fra Smedvig AS, og er i dag eiendomsdirektør i selskapet.
 • De ble medlemsbedrift nummer 1900

  19. jun 2017
  Treprosjekt AS i Klepp, en av landets ledende produsenter av spesialinnredninger og Corian-produkter, ble medlem nummer 1900 i Næringsforeningen. – Det er en stor milepæl for oss å passere 1900 medlemsbedrifter for første gang i historien, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.
 • Helgeprofilen: Representativ med en twist

  16. jun 2017
  Vår helgeprofil er gruppeleder for Stavangers største interiørarkitekt kontor. I det daglige irriteres hun av regelryttere, men lar seg bevege av det meste. Ikke minst Barry White.
 • Tror på økt omsetning og flere ansatte

  13. jun 2017
  Nærmere halvparten av bedriftene i Stavanger-regionen forventer økt omsetning i 2017, sammenliknet med i fjor. Det viser en undersøkelse Næringsforeningen har foretatt blant sine medlemmer.
 • Glad for E39 Hove-Ålgård

  12. jun 2017
  Fire felts motorvei på strekningen E39 Hove-Ålgård kan nå bygges som planlagt med oppstart i 2019, i stedet for å måtte vente til etter 2024. – Det betyr mye for regionen at dette kommer på plass nå, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.