colliers
I et lysere arbeidsmarked oppfordrer Anneline Teigen i Rogaland om å bli med på en inkluderingsdugnad.

NAV oppfordrer til inkluderingsdugnad

NAV oppfordrer til inkluderingsdugnad

Arbeidsmarkedet i Rogaland er i klar bedring. Ledigheten går ned, og antallet ledige stillinger går opp. Nå oppfordrer fungerende NAV-direktør i Rogaland, Anneline Teigen, næringslivet til å bli med på en inkluderingsdugnad.

Utviklingen på arbeidsmarkedet denne høsten bekrefter bildet av en generelt lysere økonomisk horisont både lokalt og nasjonalt. 

Den sist oppdaterte statistikken fra NAV Rogaland viser at arbeidsledigheten her nå er nede i 3,2 prosent, samtidig som det er utlyst rundt 3.200 stillinger. 

 

Nedgang i alle grupper 

Ved utgangen av september var det 6.543 personer helt uten arbeid i Rogaland. Dette er 26 prosent færre enn på samme tid i fjor. I tillegg var det 1.565 arbeidssøkere på ulike former for arbeidsrettede tiltak. Det siste er en reduksjon på 30 prosent sammenliknet med september i fjor. Sammen gir dette en brutto arbeidsledighet på 8.108 personer, noe som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. 

For næringslivet er det interessant å merke seg at nedgangen i ledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid, bygg og anlegg, kontorarbeid og service. 

Fungerende NAV-direktør i Rogaland, Anneline Teigen, forteller at oversikten over nye, ledige stillinger er et bortimot identisk speil av oversikten hvilke fagområder som nå opplever den største nedgangen i ledigheten. 

– Dette viser at den pågående veksten i oljenæringen nå drar opp de samme fagområdene som den dro ned i kjølvannet av oljeprisfallet. Dermed er det grunn til å forvente at utfordringene for arbeidsgiverne med å skaffe nok kompetent arbeidskraft innenfor disse bransjene vil bli større i tiden som kommer. 

 

Gledelig utvikling for langtidsledige 

Teigen er særlig glad for at ledigheten også blant de langtidsledige nå viser en klar nedgang. Blant dem som har gått ledige i 52 til 77 uker er nedgangen det siste året 49 prosent, mens reduksjonen er på 40 prosent for dem som har vært ledige i 78 til 103 uker. For dem som har gått ledige aller lengst, det vil si over 104 uker, flater nå kurven ut. Også dette er en positiv utvikling. 

Utviklingen innebærer altså at knapphet på arbeidskraft kan bli en like stor utfordring som ledighet i tiden som kommer. Dette forsterker argumentet for en inkluderingsdugnad. NAV-direktørens oppfordring er klokkeklar: 

– Selv om ledigheten går ned, så har vi fortsatt en betydelig arbeidskraftreserve. Denne består blant annet av personer som mottar arbeidsavklaringspenger, blant annet på grunn av sykdom og medisinsk behandling. For å hjelpe disse tilbake i jobb, er NAV åpen for å samarbeide med bedrifter og å bidra med tiltak som lønnstilskudd. 

– Så du oppfordrer næringslivet til å bli på en dugnad? 

– Ja, jeg oppfordrer bedrifter i Rogaland til å ta del i den inkluderingsdugnaden som regjeringen har oppfordret til. Hvis det er arbeidsgivere som kjenner til personer som kan være aktuelle for en slik ordning, ber jeg dem om å ta kontakt med NAV, så skal vi legge til rette etter beste evne. Vi har også behov for flere lærebedrifter. 

Selv om utviklingen er positiv har vi fortsatt en ledighet på over tre prosent. Hvilke råd vil du gi til dem som fortsatt er på jobbjakt? 

– Sørg for å ha en god, oppdatert CV både på NAV sine sider og andre steder. Vær aktiv ovenfor tidligere arbeidsgivere, potensielle arbeidsgivere, venner og nettverk. Det er kjempeviktig å ikke gi opp, avslutter Anneline Teigen. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Vil du gi alt for næringslivet i Stavanger-regionen?

  15. feb 2019
  LEDIG STILLING: Har du pågangsmot og liker deg i et hektisk miljø med varierte oppgaver i et stort nettverk? Da kan du være vår nye prosjektleder.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.