Kallesten
Per Kverneland (bak f.v.), Rita Bach Omdal, Frode Indreeide, Elisabeth Berntsen (foran f.v.) og Anne-Sofie Engelschiøn er blant de ni første deltakerne i utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge under 37 år får nå mulighet til å prøve seg som styremedlemmer gjennom utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

 - Vi ønsker å introdusere yngre, dyktige kandidater til styrearbeid – og ikke minst introdusere bedriftene for dyktige folk, forteller Christian Friestad, som leder ressursgruppen U37. 

Det er Næringsforeningens ressursgruppe U37 som har utviklet konseptet «Styrekandidatene». U37 er en møteplass for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år, samt et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne skal få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner. 

En sentral utfordring for unge i næringslivet er å få muligheten til å bidra der avgjørelsene blir tatt, og da særlig på styrerommene. I norske AS-styrer er over 72 prosent 45 år eller eldre. I ASA-styrene er tilsvarende tall 86 prosent. 

- Min oppfatning er at problemet ikke er mangel på kompetanse, men at styremedlemmenes kompetanse er for lik. Styrearbeid er lagspill, og ulike perspektiv er en fordel. Yngre har ofte et annet forhold til teknologi og vil kunne se andre muligheter og trusler for selskapene. Ulike perspektiv og en god miks av kompetanse beriker diskusjonene som legger grunnlaget for strategiske valg, mener Friestad, som til daglig er senioradvokat i Arntzen de Besche. 

- Hva tror du er den viktigste grunnen til at ikke flere unge sitter i bedriftsstyrer? 

- Jeg tror det handler om holdninger, men også om hvilke nettverk beslutningstakerne har. Yngre kandidater har nok problemer med å komme i posisjon til å bli vurdert. Det gjør vi noe med ved å lansere styrekandidatene, sier Friestad. 

 

Ett år 

Hver av de ni styrekandidatene som nå er plukket ut, skal følge styrearbeidet i en bedrift gjennom året. De skal delta, men uten å inneha formelle posisjoner. Parallelt arrangeres samlinger for styrekandidatene hvor det vil være faglig påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling. I tillegg vil kandidatene få tilbud om å delta på de tilgjengelige kurs i styrearbeid som arrangeres av Næringsforeningen. 

- Ressursgruppen har jobbet med dette programmet over tid. Vi har vært opptatt av at kandidatene skal få muligheten til å prøve seg og vise hva de kan, forteller Friestad. 

Interessen fra potensielle styrekandidater har vært stor. Mange under 37 år har sette dette som en verdifull mulighet. Runar Austrheim fra rekrutteringsbyrået Sekse & Hogstad har intervjuet både bedriftene og aktuelle kandidater – og matchet bedriftenes behov og ønsker med de best egnede kandidatene. 

-  Vi fikk inn svært gode søknader og utvelgelsesprosessen har Sekse & Hogstad håndtert veldig bra. Det som er litt dumt er at det er for mange dyktige søkere som vi ikke vil få sjansen til å delta i denne omgang, sier Friestad. 

 

Trenger flere bedrifter 

Hovedutfordringen for U37 har vært å få nok bedrifter til å delta. 

- Mange bedrifter har vist interesse, men det har vært krevende å få bedriftene til å takke ja. Dette håper og tror jeg vil endre seg videre. Dette skal være vinn-vinn for både bedriftene og kandidatene, påpeker Friestad. 

Han og ressursgruppen oppfordrer derfor bedrifter og styrer til å benytte seg av muligheten til å få verdifulle innspill fra kunnskapsrike unge personer – og melde seg på som aktuelle for å ta imot en kandidat i neste runde. 

- Jeg tror at kandidatene kan tilføre nye perspektiver og idéer – og derigjennom berike diskusjonene i styrerommet. Det er viktig for oss å sørge for at styrekandidatene i programmet ivaretar både bedriftenes og kandidatens interesser, sier Friestad. 

Er din virksomhet interessert? Ta kontakt med U37. Målet til ressursgruppen er å gå i gang med en ny runde og åpne for nye søknader i løpet av 2018.


Her er alle de ni styrekandidatene!

 

Annonse for Widerøe
Skriv ut

Flere nyheter

 • Profilen: En frafallen moralist

  17. aug 2018
  Når Aslak Sira Myhre har eldes nok, skal han bli en gretten gammel gubbe inne i Suldal, snakke minst mulig med folk, surre rundt på husmannsplassen med hammer og sigd og skrive leserinnlegg om språket i NRK. Enn så lenge har han annet på hjertet.
 • – Velkommen og bli med oss

  16. aug 2018
  Trygve Vardenær, Torstein Husebø, Nina Ørnes, Anne Marie Lund, Martin Sannes, Cathrine Johanne Sønvisen i Næringsforeningens ressursgruppe for studenter ønsker 5000 nye studenter velkommen til byen og samtidig velkommen til Næringsforeningen.
 • Stasjonsområdet kan bli skrinlagt

  15. aug 2018
  BaneNor skrinlegger alle utbyggingsplaner på stasjonsområdet i Stavanger sentrum dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt.
 • – Vi skal bidra til å endre energilandskapet for framtiden

  14. aug 2018
  – Vi skal bidra til å endre energilandskapet for framtiden, fastslo administrerende direktør Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer, da Næringsforeningen inviterte til konferanse om fornybarfondet under Arendalsuka. Det var også unison enighet i en fullsatt sal i Arendal gamle rådhus om at regjeringen må følge opp lovnadene om å bygge opp fondets forvaltningskapital.
 • Nordic Edge har blitt en stor nordisk møteplass

  10. aug 2018
  2018-utgaven av Nordic Edge Expo i september vil bidra til å befeste konferansen som en stor nordisk møteplass innenfor smarte byer og smartteknologi. Et synlig bevis er en lang rekke nordiske og internasjonale medarrangører. – Vi har en tung forankring i regionen og bruker konferansen til å utvikle oss videre. Det tror jeg har vært avgjørende for at vi har fått det såpass bra til, sier Nordic Edge-sjef Herbjørn Tjeltveit.
 • Gammel bedrift med moderne metoder

  09. aug 2018
  Systematisering og økt profesjonalisering av vedlikehold har gitt mindre maskinstans hos verdens største plogprodusent på Jæren. Det sørger blant annet Karina Djuve Aandera for.
 • Rydd kalenderen for møtehøsten!

  07. aug 2018
  Sjekk kalenderen og gjør deg klar for tidenes møtehøst i Næringsforeningen! Mer eller mindre daglig kan du finne et arrangement som du eller din bedrift kan dra nytte av.