Frogner House
Per Kverneland (bak f.v.), Rita Bach Omdal, Frode Indreeide, Elisabeth Berntsen (foran f.v.) og Anne-Sofie Engelschiøn er blant de ni første deltakerne i utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge under 37 år får nå mulighet til å prøve seg som styremedlemmer gjennom utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

 - Vi ønsker å introdusere yngre, dyktige kandidater til styrearbeid – og ikke minst introdusere bedriftene for dyktige folk, forteller Christian Friestad, som leder ressursgruppen U37. 

Det er Næringsforeningens ressursgruppe U37 som har utviklet konseptet «Styrekandidatene». U37 er en møteplass for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år, samt et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne skal få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner. 

En sentral utfordring for unge i næringslivet er å få muligheten til å bidra der avgjørelsene blir tatt, og da særlig på styrerommene. I norske AS-styrer er over 72 prosent 45 år eller eldre. I ASA-styrene er tilsvarende tall 86 prosent. 

- Min oppfatning er at problemet ikke er mangel på kompetanse, men at styremedlemmenes kompetanse er for lik. Styrearbeid er lagspill, og ulike perspektiv er en fordel. Yngre har ofte et annet forhold til teknologi og vil kunne se andre muligheter og trusler for selskapene. Ulike perspektiv og en god miks av kompetanse beriker diskusjonene som legger grunnlaget for strategiske valg, mener Friestad, som til daglig er senioradvokat i Arntzen de Besche. 

- Hva tror du er den viktigste grunnen til at ikke flere unge sitter i bedriftsstyrer? 

- Jeg tror det handler om holdninger, men også om hvilke nettverk beslutningstakerne har. Yngre kandidater har nok problemer med å komme i posisjon til å bli vurdert. Det gjør vi noe med ved å lansere styrekandidatene, sier Friestad. 

 

Ett år 

Hver av de ni styrekandidatene som nå er plukket ut, skal følge styrearbeidet i en bedrift gjennom året. De skal delta, men uten å inneha formelle posisjoner. Parallelt arrangeres samlinger for styrekandidatene hvor det vil være faglig påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling. I tillegg vil kandidatene få tilbud om å delta på de tilgjengelige kurs i styrearbeid som arrangeres av Næringsforeningen. 

- Ressursgruppen har jobbet med dette programmet over tid. Vi har vært opptatt av at kandidatene skal få muligheten til å prøve seg og vise hva de kan, forteller Friestad. 

Interessen fra potensielle styrekandidater har vært stor. Mange under 37 år har sette dette som en verdifull mulighet. Runar Austrheim fra rekrutteringsbyrået Sekse & Hogstad har intervjuet både bedriftene og aktuelle kandidater – og matchet bedriftenes behov og ønsker med de best egnede kandidatene. 

-  Vi fikk inn svært gode søknader og utvelgelsesprosessen har Sekse & Hogstad håndtert veldig bra. Det som er litt dumt er at det er for mange dyktige søkere som vi ikke vil få sjansen til å delta i denne omgang, sier Friestad. 

 

Trenger flere bedrifter 

Hovedutfordringen for U37 har vært å få nok bedrifter til å delta. 

- Mange bedrifter har vist interesse, men det har vært krevende å få bedriftene til å takke ja. Dette håper og tror jeg vil endre seg videre. Dette skal være vinn-vinn for både bedriftene og kandidatene, påpeker Friestad. 

Han og ressursgruppen oppfordrer derfor bedrifter og styrer til å benytte seg av muligheten til å få verdifulle innspill fra kunnskapsrike unge personer – og melde seg på som aktuelle for å ta imot en kandidat i neste runde. 

- Jeg tror at kandidatene kan tilføre nye perspektiver og idéer – og derigjennom berike diskusjonene i styrerommet. Det er viktig for oss å sørge for at styrekandidatene i programmet ivaretar både bedriftenes og kandidatens interesser, sier Friestad. 

Er din virksomhet interessert? Ta kontakt med U37. Målet til ressursgruppen er å gå i gang med en ny runde og åpne for nye søknader i løpet av 2018.


Her er alle de ni styrekandidatene!

 

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: Verktøy og vilje

  15. jan 2019

  Automasjon skremmer vettet av folk. Vil roboter virkelig ta over alt? Beveger vi oss inn i en teknologiapokalypse?
 • Solamøtet 2019: - Rogaland har de beste forutsetningene

  14. jan 2019
  Rogaland har de beste forutsetningene for å skape de nye mulighetene som klimautfordringene gir.  Det mener Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF (Verdens naturfond).
 • En akademiker med hug for kjeledress

  10. jan 2019
  Klaus Mohn (54) er en gladere laks enn hva budskapet fra en økonom tilsier til tider. I tillegg representerer han en utdøende rase homo sapiens, av typen menn som på død og liv foretrekker å gjøre kroppsarbeidet selv etter kontortid.
 • Møtevår og jubileum for Lederskolen

  10. jan 2019
  Gjennom ti år har Lederskolen gitt ledere faglig påfyll og inspirasjon. Over 15.000 har deltatt på Lederskolen siden starten i 2009.
 • Ti fra Rogaland i finalen

  09. jan 2019
  Når Det Norske Måltid nok en gang skal kåre årets mat- og drikkevinnere, er hele ti av finalistene fra Rogaland – deriblant samtlige finalister i klassen Årets øl!
 • - Klimamålet er realistisk

  08. jan 2019

  Leder av kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen (V), mener målet om et kutt i klimautslippene på 80 prosent innen 2030 er innenfor rekkevidde. Men det fordrer oppfølging både lokalt, fra staten og næringslivet, mener han. 

 • Klimaplan med store utfordringer

  07. jan 2019
  Nye Stavanger kommune kan få store problemer med å redusere utslippene med 80 prosent. Det skyldes blant annet at utslipp i forbindelse med jordbruk, dyrehold og matproduksjon i Rennesøy og Finnøy ikke omfattes av det vedtatte klimamålet.