Kallesten
Per Kverneland (bak f.v.), Rita Bach Omdal, Frode Indreeide, Elisabeth Berntsen (foran f.v.) og Anne-Sofie Engelschiøn er blant de ni første deltakerne i utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge blir styrekandidater

Ni unge under 37 år får nå mulighet til å prøve seg som styremedlemmer gjennom utviklingsprogrammet «Styrekandidatene».

 - Vi ønsker å introdusere yngre, dyktige kandidater til styrearbeid – og ikke minst introdusere bedriftene for dyktige folk, forteller Christian Friestad, som leder ressursgruppen U37. 

Det er Næringsforeningens ressursgruppe U37 som har utviklet konseptet «Styrekandidatene». U37 er en møteplass for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år, samt et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne skal få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner. 

En sentral utfordring for unge i næringslivet er å få muligheten til å bidra der avgjørelsene blir tatt, og da særlig på styrerommene. I norske AS-styrer er over 72 prosent 45 år eller eldre. I ASA-styrene er tilsvarende tall 86 prosent. 

- Min oppfatning er at problemet ikke er mangel på kompetanse, men at styremedlemmenes kompetanse er for lik. Styrearbeid er lagspill, og ulike perspektiv er en fordel. Yngre har ofte et annet forhold til teknologi og vil kunne se andre muligheter og trusler for selskapene. Ulike perspektiv og en god miks av kompetanse beriker diskusjonene som legger grunnlaget for strategiske valg, mener Friestad, som til daglig er senioradvokat i Arntzen de Besche. 

- Hva tror du er den viktigste grunnen til at ikke flere unge sitter i bedriftsstyrer? 

- Jeg tror det handler om holdninger, men også om hvilke nettverk beslutningstakerne har. Yngre kandidater har nok problemer med å komme i posisjon til å bli vurdert. Det gjør vi noe med ved å lansere styrekandidatene, sier Friestad. 

 

Ett år 

Hver av de ni styrekandidatene som nå er plukket ut, skal følge styrearbeidet i en bedrift gjennom året. De skal delta, men uten å inneha formelle posisjoner. Parallelt arrangeres samlinger for styrekandidatene hvor det vil være faglig påfyll, diskusjon og erfaringsutveksling. I tillegg vil kandidatene få tilbud om å delta på de tilgjengelige kurs i styrearbeid som arrangeres av Næringsforeningen. 

- Ressursgruppen har jobbet med dette programmet over tid. Vi har vært opptatt av at kandidatene skal få muligheten til å prøve seg og vise hva de kan, forteller Friestad. 

Interessen fra potensielle styrekandidater har vært stor. Mange under 37 år har sette dette som en verdifull mulighet. Runar Austrheim fra rekrutteringsbyrået Sekse & Hogstad har intervjuet både bedriftene og aktuelle kandidater – og matchet bedriftenes behov og ønsker med de best egnede kandidatene. 

-  Vi fikk inn svært gode søknader og utvelgelsesprosessen har Sekse & Hogstad håndtert veldig bra. Det som er litt dumt er at det er for mange dyktige søkere som vi ikke vil få sjansen til å delta i denne omgang, sier Friestad. 

 

Trenger flere bedrifter 

Hovedutfordringen for U37 har vært å få nok bedrifter til å delta. 

- Mange bedrifter har vist interesse, men det har vært krevende å få bedriftene til å takke ja. Dette håper og tror jeg vil endre seg videre. Dette skal være vinn-vinn for både bedriftene og kandidatene, påpeker Friestad. 

Han og ressursgruppen oppfordrer derfor bedrifter og styrer til å benytte seg av muligheten til å få verdifulle innspill fra kunnskapsrike unge personer – og melde seg på som aktuelle for å ta imot en kandidat i neste runde. 

- Jeg tror at kandidatene kan tilføre nye perspektiver og idéer – og derigjennom berike diskusjonene i styrerommet. Det er viktig for oss å sørge for at styrekandidatene i programmet ivaretar både bedriftenes og kandidatens interesser, sier Friestad. 

Er din virksomhet interessert? Ta kontakt med U37. Målet til ressursgruppen er å gå i gang med en ny runde og åpne for nye søknader i løpet av 2018.


Her er alle de ni styrekandidatene!

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Debatt: Fra hammer til nettbrett

  13. feb 2018
  Kontrollbehovet må du legge fra deg. Nå skal det flytes, det skal stoles på, hierarkiet er på vei til flat struktur der ingen må stå i veien for skaperprosessen. Spesielt ikke toppledelsen eller styret.
 • #Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

  12. feb 2018
  I kjølvannet av Metoo-debatten er det viktig å definere hvilken organisasjonskultur man vil ha på arbeidsplassen, mener psykologspesialist Ane Johnsen Lien.
 • Styrelederen: Lavt sykefravær er et lederansvar

  06. feb 2018
  Selv med verdens beste sykelønnsordning er det mulig å få til et lavere sykefravær. Men for å få det til er god ledelse helt avgjørende, og ledere må tørre både å ta de vanskelige samtalene med den enkelte og å jobbe med hele arbeidsplassen, skriver Ådne Kverneland i denne kommentaren.
 • Nytt tilbud til utenlandske ledere

  05. feb 2018
  «Doing business in Norway» er en ny møteserie i Næringsforeningen som skal gi utenlandske ledere og mellomledere viktig kunnskap om norsk arbeidsliv, lov og rett. – Det vil være mye nyttig kunnskap å hente, og dessuten en utmerket nettverksmulighet, forteller Monica Furustøl og Håvard Sandnes, begge partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma.
 • Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?

  01. feb 2018
  Seminaret i Risavika Gas Centre hadde fokus på konkrete muligheter for å realisere et lavutslippssamfunn der bioøkonomi og bioenergi står sentralt og hvor CO2 kan reduseres, fanges, brukes og lagres. Og ikke minst hvordan dette kan gjøres til god butikk for Stavanger-regionen.
 • Helgeprofilen: - Beveges av store idrettsprestasjoner

  02. feb 2018
  Anne Kristin Rugland Thulin (39) er opptatt av å både tenke fort og langsomt. Da hjelper det ofte med en løpetur – eller fem.
 • Fra Fimbulvinter til solgløtt i oljeservice

  01. feb 2018
  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse tegner et bilde av en næring på vei fra Fimbulvinter til vårløsning. Mye tyder på at 2017 var vendepunktet, og at 2018 blir et år med forsiktig vekst.