Frogner House
Drone
Droneteknologien vil gi store muligheter for lokalt næringsliv i årene som kommer.

På vei inn i droneland

På vei inn i droneland

I løpet av de siste tre årene har antall operatører som bruker droner i kommersiell drift økt fra rundt 200 til over 6300. Nær 1000 hører hjemme i Rogaland, viser tall fra Luftfartstilsynet.

Flere av de ledende droneoperatørene i landet – Nordic Unmanned, KVS Technologies, Norse Asset Solutions og Snow Vision – er allerede lokalisert i Stavanger-regionen. Samtidig jobbes det aktivt for at regionen får status som en av kompetansenodene for flygende droner i Norge.
I tillegg er den første passasjerdronen vist fram for potensielle kunder blant oljeselskapene, og jobben med å få dronen godkjent for flyging med last eller passasjerer i Norge er i gang. Mulighetene for å utnytte droneteknologi på nye områder – spesielt i Nordsjøen – er store.
Greater Stavanger er en av dem som har jobbet med muligheter i forhold til operasjonaliseringen av regjeringen sin dronestrategi, og har sammen med flere lokale droneaktører deltatt på innspillsmøte med Nærings- og fiskeridepartementet om opprettelsen av et nasjonalt dronesenter.
– Det beste for utviklingen av en droneindustri som fremmer tidlig bruk og rask teknologiutvikling, vil på dette tidlige stadiet være et virtuelt organisert dronesenter med flere kompetansenoder, lokalisert hvor det finnes aktive fagmiljø på utviklings-, operatør- og kundesiden, sier Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger.

MEDLEMSMØTE 26/3: Hvordan utvikle droneindustrien?


Posisjonert

Han mener regionen er godt posisjonert for å bli et slikt senter og viser til at man allerede i dag har det som trolig er det største miljøet for operativ dronebruk i landet. Regionen er også et tyngdepunkt innenfor luftfart med treningssenter for luftredningstjenesten, har flere simulatorsenter for de mest brukte helikoptertypene i Norge, er tyngdepunktet for norsk sivil helikopteraktivitet og har Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Kundene i energisektoren finnes både innen olje og gass, regionen er et kraftlinjeknutepunkt og et tyngdepunkt for produksjon av vindkraft. Vi har treningsområder med nærhet til hav, fjord, fjell og urbane områder lett tilgjengelig, varierte lysforhold med gode dagslys perioder hele året. Nordmarka i Strand er identifisert som lokasjon for å få regulert inn et område i luftrommet hvor det på permanent basis kan drives med test, demo og trening relatert til droner, sier Haraldseid.

 

Strategi

I fjor vår lanserte regjeringen Norges første dronestrategi med fem overordnede mål: For det første er det ønske om å få på plass et regelverk som ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner. For det andre vil regjeringen styrke sikkerhetsarbeidet med tilsyn og kontroll med droneoperatører. For det tredje er det et mål å gjøre regelverk lettere tilgjengelig, for det fjerde fremme offentlig sektors bruk av droner og til sist vil regjeringen legge til rette for forskning, kompetanseheving og teknologiutvikling knyttet til droner og droneteknologi.

Så sent som i januar ba Nærings- og fiskeridepartementet om innspill fra næringslivet i arbeidet med å kartlegge behovet for et nasjonalt dronesenter.

Les også: Nå kommer passasjerdronene


Driver feilsøk

Lyse er et av flere selskap i regionen som lenge har brukt droner, og har i flere år vært med på et prosjekt der målet er å finne feil i strømnettet ved hjelp av bilder tatt av droner.

Forsknings- og utviklingsprosjektet Connected Drone kombinerer kunstig intelligens med maskinlærling, og er nå over i en ny fase der produktet skal videreutvikles til bruk under norske vær- og vindforhold.

I Connected Drone 2 skal den intelligente assistenten videreutvikles basert på kunstig intelligens av inspeksjonsdata fra droner og annen sensorikk i nettet. Totalt 17 norske nettselskaper deltar i prosjektet som ledes av eSmart Systems.

– Målet med prosjektet er å utnytte droner i forbindelse med linjebefaringer og kunne identifisere feil eller uregelmessigheter, sier leder for driftssentralen i Lyse, Terje Nevland.

 
Leder for driftssentralen i Lyse, Terje Nevland, og prosjektleder og dronepilot Viktor Vigdal.


Påvirkes

Alternativet frem til nå for å foreta inspeksjoner på linjenettet er enten å bruke helikopter eller sende ut folk som kan sjekke linjene ved hjelp av kikkert fra bakken eller klatre opp i stolper.

– I tilfelle det siste må nettet også kobles ut, med de konsekvensene det har, sier Nevland.

I forbindelse med prosjektet er flere tusen bilder sent inn slik at dronen skal kunne lære hva som er riktig og galt.

– Mye av jobben ligger i arbeidet med softwaren, analyseringen av bildene og i programmeringen av den logikken som ligger bak. Vi ser at eksempelvis vinkel, vær og solforhold kan påvirke dronens identifisering av en mulig feil. Jobben nå er å minimalisere antall feil, og tanken er at vi på sikt har droner stasjonert rundt omkring som skal kunne fly over tid i et definert område.

 

Nyttig verktøy

Målet er å kunne bruke droner og billedbehandlingen til å identifisere flest mulig av de feilene som forårsaker problemer i linjenettet.

Parallelt med Conected Drone 2-prosjektet, benytter også Lyse seg av manuelle droner i forbindelse med annen type inspeksjoner.

– Droner er blitt et nyttig verktøy for oss som vi benytter ukentlig i den daglige driften. Per i dag er vi utstyrt selv med fire droner, og har seks personer som kan fly dem. Bruken av droner er veldig effektivt. Vi når over store områder på kort tid, og vi får en rask oversikt og veldig gode bilder, sier Nevland.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Medvind i nye markeder

  20. mar 2019
  Norsea Gruppen satser i nye markeder. I løpet av de neste fem årene vil vindenergi utgjøre nærmere tretti prosent av konsernets aktiviteter, ifølge administrerende direktør John E. Stangeland. – Vi må hele tiden omstille oss og gripe nye muligheter, fastslår han.
 • Vil ha flere urbane arbeidsplasser

  20. mar 2019

  Alle kan ikke jobbe på Forus, og skal vi være attraktive for nye næringer må vi utnytte de urbane områdene enda bedre, påpekte Alfred Ydstebø under Treffpunkt Stavanger.
 • Frykter strømmangel for industrien

  19. mar 2019
  Mangel på nok strøm kan bety kroken på døren for ønsket om at flere bedrifter skal etablere seg i regionen. Regionutvikler i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, mener politikerne må våkne.
 • Kronikk: Hva fikk du igjen for å studere?

  18. mar 2019

  Du har sikkert ditt eget svar. Dette er min lille historie.
 • En mann for sin historie

  15. mar 2019
  Få har vært i bedre stand til å ta vare på sin egen samtidshistorie enn Daniel Øvstebø (75). Har man levd et relativt langt liv og drevet med mye rart, blir det også noen etasjer å fylle.
 • Ny London-rute fra Sola

  14. mar 2019
  Flyselskapet Wizz Air vil fra høsten starte flyvninger til London fra Stavanger. Billetter er allerede i salg.
 • Kronikk: Vinnerresept for langsiktig verdiskapning

  14. mar 2019

  Virksomhetens samfunnsansvar og ansvarlighet anses som den viktigste faktor for suksess og trumfer det ensidige fokuset på bunnlinjen.