Kallesten
Fra venstre: Solveig Horne (FrP), Lene Vågslid (AP) - leder for justiskomiteen, administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, og leder for LO i Rogaland, Eirin Sund.

Samlet mot arbeidskriminalitet

Samlet mot arbeidskriminalitet

Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.

Bakgrunnen for møtet på Rosenkildehuset var at justiskomiteen selv ønsket synspunkter på temaer knyttet til arbeidslivskriminalitet i forbindelse med sitt besøk i Stavanger-regionen. Næringsforeningen har i lang tid arbeidet tett med politiet, A-krim gruppen og LO i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og avtalen med LO har blant annet resultert i et arbeid for å oppette en egen uropatrulje i regionen.

 

Tipsordning

I flere år har Næringsforeningen hatt en tipsordning som brukes av personer over hele landet i forbindelse med mistanke om svart arbeid eller andre ulovligheter knyttet til arbeidslivet. Mange av disse tipsene formidles videre til politiet i Stavanger, og flere av tipsene har ført til både bortvisninger og påtale.

Rosenkilden har også gjennom flere artikler rettet søkelys mot arbeidslivskriminalitet, og foreningen har også fått laget flere kampanjer tilrettelagt for sosiale medier om samme tema. 

- I dette arbeidet har både vår ressursgruppe for håndverkere og for bygg- og anlegg vært sentrale, sa administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, i sin orientering til justispolitikerne på Stortinget.

 

Uropatrulje

Det siste året har ressursgruppen for håndverkere arbeidet spesielt med å få opprettet en egen uropatrulje i regionen. Prosjektet er igangsatt i nært samarbeid med LO Rogaland, og på møtet med justispolitikerne på Rosenkildehuset i dag redegjorde både LO-leder i Rogaland, Eirin Sund, og Rasmus Pollestad fra Byggmesterforbundet i Rogaland og leder for ressursgruppen for håndverkere i Næringsforeningen, om bakgrunnen for  uropatruljen.

Hovedmålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen tar sikte på både å avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette. Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker. 

 


Trenger midler

Dette er et treårig prosjekt hvor man trenger en million kroner årlig for å få ansatt en prosjektleder. Håper et er både fylkeskommunen, Stavanger kommune og også andre kommuner kan være med å bidra økonomisk i tillegg til bidragene som allerede er kommet inn fra LO, håndverkerlaug og næringslivet.

– Vi ser at vi også må jobbe utradisjonelt for å få bukt med arbeidslivskriminalitet, sa Eirin Sund.

Arbeidet med å etablere en uropatrulje startet for tre år siden, og målet er å ansette en prosjektleder i løpet av august, opplyste Rasmus Pollestad.

 

Må ha midler

– Det at A-krim sentrene er opprettet rundt omkring ei landet er veldig flott. Det dere nå trenger å gjøre er å gi dem de midlene de trenger for å gjøre det arbeidet dere sier de skal gjøre – blant annet til tilsyn og kontroll, var den direkte oppfordringen fra Eirin Sund.

Hun viste til at det også omfatter midler til dem som sitter med innkjøpsansvar i kommunene. 

– De har ikke nok menneskelige ressurser og økonomi til å drive kontroll og tilsyn i dag. Uropatruljen kan bidra til noe, men det er dere som sitter på Stortinget som har ansvaret for at de som skal drive dette arbeidet får de ressursene som må til. 

 


Flere svar

Politikerne i justiskomiteen fikk under møtet svar på en rekke spørsmål både om det arbeidet Næringsforeningen driver og det LO og ulike fagforbund gjør i regionen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Fred Sherling, næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt, deltok også på møtet. Han bekreftet at det arbeidet som politiet driver i A-krim sammen med Arbeidstilsynet, kemneren, Skatt vest og NAV,  har positiv effekt.

– Men det vi ser er at de helsvarte firmaene tilpasser seg kontroller, regelverk og seriøsitetskrav. De må vi jobbe kunnskapsbasert mot. Kampen mot disse aktørene er mer utfordrende enn før. 

Terje Håland, leder for fellesforbundet avdeling Stavanger, sa på møtet at det må en holdningsendring til blant folk flest.

– Vi må se oss selv i speilet, og brukte dem som gjør ting etter boken – ikke gå etter dem som kan utrette arbeidet billigst mulig og som opptrer useriøst.

 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
 • Leder: Tre trusler mot nye E39

  14. mai 2019
  Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.
 • Ti tiltak for bedre IT-sikkerhet

  13. mai 2019
  De digitale truslene kommer stadig nærmere og blir mer og mer vanlig. Slik kan du sikre din virksomhet. NorSIS har utarbeidet en guide med ti tips for sikkerhet, der både fysisk og digital sikkerhet inngår.
 • Beskytt bedriften din før det er for sent

  13. mai 2019
  Mange små og mellomstore bedrifter er for dårlig sikret digitalt, noe som gjør dem sårbare for angrep eller svindelforsøk. Selv om din bedrift isolert sett ikke er interessant, kan dere være veien inn til de store bedriftene, advarer ekspertene.
 • – Stabile rammevilkår og satsing på nye muligheter

  10. mai 2019
  Høyres næringsfraksjon på Stortinget, med Linda Hofstad Helleland i spissen, besøkte fredag Næringsforeningen for å ta pulsen på næringslivet i regionen. – Vi trenger å satse enda mer på digitalisering, var beskjeden fra Britt-Irene Skår Aase fra Nyland ByggeAdministrasjon.