Smedvig

Satser på Cruise-effekten

Satser på Cruise-effekten

Reiselivet i Rogaland har ingen planer om å la premieren på Mission Impossible forbigå i stillhet. En rekke konkrete markedskampanjer er under planlegging i forbindelse med premieren – både nasjonalt og internasjonalt.

Over et halvt år etter at de spektakulære actionscenene med Tom Cruise ble spilt inn i Lysefjorden, nærmere det seg premiere. Det skal utnyttes for alt det er verd.

Fra før av er det kjent at det planlegges for en storstilt visning av filmen på selve Preikestolen i forbindelse med den nasjonale premieren. Det vil i seg selv kunne gi både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt selve ikonet.

- Det hele handler egentlig om hvorvidt vi velger å gjøre noe med dette eller ikke. Vi har valgt det første. Mye er fortsatt i støpeskjeen og noe er fortsatt konfidensielt. Men det jeg kan si er at vi kommer til å vise igjen både i USA og i Norge, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger
USA er et av de markedene som har økt mest i regionen de siste årene, og reiselivet kommer til å benytte anledningen til også å kjøre markedskampanjer mot ulike reiselivsaktører.

 

Maksimalt

Det handler egentlig å få maksimalt ut av Cruise-effekten, ikke bare for Preikestolen, men også andre turistattraksjoner både lokalt og nasjonalt.

- Vi planlegger dette i tett samarbeid med internasjonale turoperatører, sier Saupstad.

Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

Scenene fra fjellplatået i Lysefjorden kan med andre ord vise seg å bli en ren gavepakke fra Hollywood til reiselivet i regionen.  Filmscenene til Mission Impossible 6 ble spilt inn på Preikestolen i november og fikk allerede da stor internasjonal oppmerksomhet. Premieredatoen for filmen der Tom Cruise spiller hovedrollen og en rekke andre kjente amerikanske skuespillere deltar, er satt til 26. juli i Storbritannia og 27. juli i USA. I Norge har filmen premiere 3. august.

Traileren til Mission Impossible 6 ble sluppet helt i begynnelsen av februar. Der er Preikestolen med i flere sekvenser. 

 

Mer oppmerksomhet

- Ryktene vil ha det til at scenene fra Preikestolen i Mission Impossible 6 med Tom Cruise, blir nøkkelscener i filmen. Hvis det viser seg å stemme – vil vår region unektelig få et handlingsrom hvor innhold herfra vil være mer aktuelt enn vanlig, sier kreatør og daglig leder i Melvær&Co, Andras Melvær.

Han mener for eksempel The New York Times vil være mer tilbøyelige til å publisere en film fra Preikestolen i anledning premieren av Mission Impossible 6, enn de ville vært på en hvilken som helst annen dag. 

- Jeg ville tenkt på dette som en verdensomspennende kampanje som vi kan dra nytte av. Hvor stor effekten faktisk blir er vanskelig å forutsi, men jeg mener uten tvil at artikler, video, bildeserier og annet innhold fra vår region vil være mer aktuelt for internasjonal presse i ukene etter premieren. De aktørene som klarer å ha relevant innhold klart, og evner å få innholdet publisert på en god måte, vil kunne få mye mer oppmerksomhet enn vanlig.

 

På agendaen

Nylig ble NTW – Norwegian Travel Workshop – arrangert i Stavanger. I anledning konferansen var en rekke turoperatører fra hele verden på tur til Lysefjorden. Nær 100 gikk også opp til Preikestolen. Tilbakemeldingen ikke minst fra amerikanske turoperatører er at filminnspillingen på Preikestolen er veldig på agendaen og at det er stor oppmerksomhet om området som turistmål blant amerikanske turoperatører. 

Reiselivet i Rogaland har klare målsetninger om å vokse, både i forhold til antall turister og aktører som vil satse. 

- Jeg opplever at det er en interesse rundt reiseliv som det aldri har vært før i regionen. Det omfatter også kommunene, som legger til rette for nærings- og produktutvikling som var helt fraværende før. Reiseliv var før en binæring, men er satt som en prioritert næring av Rogaland Fylkeskommune. Det er veldig kjekt, men vi trenger fortsatt å styrke oss med en finansiell muskel. Vi må ha et sterkt destinasjonsapparat som er ute og fronter regionen i større grad enn i dag, og det tror jeg vi skal få til, sier Saupstad.


Tilrettelegge

Trafikken til og fra Preikestolen ble doblet i vinter. Turister fra 70 nasjoner gikk turen opp til platået. Hvilken effekt Mission Impossible vil ha på turiststrømmen de neste årene er Helge Kjellevold usikker på, men engstelig er han ikke.

Kjellevold er daglig leder for Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen, og gleder seg over den oppmerksomheten turistattraksjonen i Lysefjorden får. I løpet av vinteren har Lysefjorden også fått merket som bærekraftig reisemål. Det betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft både miljømessig, sosialt og økonomisk. Det innebærer ikke færre turister, men å sikre balansen mellom økende verdiskaping og sysselsetting, samt verdier og kvaliteter knyttet til natur og kultur.

- Dette er ikke et spørsmål om vern. Bærekraftprinsippene skal sikre at vi utvikler områdene på en god og riktig måte. Det handler blant annet om tilrettelegging av trafikken, slik at man bevarer naturen rundt på best mulig måte. Eksempelvis at man styrer trafikken, at man har kontroll på avfall langs stien og legger til rette for at andre grupper skal kunne oppleve naturen, sier Kjellevold.

 

Utvikling

Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen jobber primært med utviklingen av området. Markedsføringsdelen er det Reiseliv Ryfylke og Region Stavanger som tar seg av. 

At Preikestolen ble brukt som innspillingssted sier noe om hvor kjent og anerkjent området allerede er internasjonalt, mener Kjellevold. 

- Jeg synes det er fantastisk kjekt at det er så stor interesse for området og at Preikestolen ble brukt i filmen, og ser ingen problemer med dette. Det vi må være oppmerksom på er hvordan vi takler en eventuell økt trafikk og tilretteleggingen av den. Men det handler like mye om cruisetrafikken og annen turisme som effekten av Tom Cruise, sier Kjellevold.

 

Helge Kjellevold

Året rundt

Lysefjordområdet er blitt et attraktivt internasjonalt reisemål året rundt. Det er også noe man må ta høyde for.

- Vi ser det ikke minst på vinterdriften i år, hvor vi har hatt en dobling i besøket med besøk fra sytti nasjoner i perioden november til mars. Noe er i ferd med å skje. Det forteller meg at vi over tid vil oppleve enda flere besøkende og enda mer oppmerksomhet i dette området.

Spørsmålet er hvordan denne destinasjonen skal utvikles og forvaltes inn i fremtiden. Bærekraftprinsippene er et grunnlag som skal hjelpe i dette arbeidet. I all hovedsak handler det både om å ivareta natur, miljø, kultur, ta vare på lokalsamfunnet og hensyn til økonomi, sier Kjellevold.

 

Cruisetrafikken
Cruise-effekten på Lysefjorden og Preikestolen som turistattraksjon, har lenge vært et 

faktum. Men da i form av cruiseturister som har ankret opp i Vågen i Stavanger. Enkelte dager har det vært kø til Preikestolen. Kjellevold ønsker ikke å regulere den trafikken, men et nært samarbeid med blant annet Havnevesenet vil allerede fra i år føre til at cruiseanløpene spres over et større tidsrom og flere dager. Sesongen starter tidligere og avsluttes senere.

- Cruisetrafikken er en viktig del av reiselivet på Vestlandet.  Det skapes mye verdier, og å si at den trafikken er noe vi ikke ønsker blir feil. Men også cruisetrafikken vil bli pålagt nye krav og må endre seg i forhold til miljøperspektivet. Preikestolen har noen utfordringer med denne trafikken. Kanskje slipper de for billig til og kanskje bør vi sende guider med dem, men vi kan ikke nekte dem å dra til Preikestolen. Dette er også folk som skal ha en opplevelse, og vi må også tilrettelegg for dem. 

 


Positive signaler fra Sola

Turisme er et satsningsområde, også for Avinor. Men skal vi kunne ønske flere turister velkommen, må også regionen fylle opp setene i de internasjonale direkterutene som finnes fra Sola, understreker lufthavndirektør Leif A. Lorentzen på Stavanger Lufthavn, Sola.

Utenlandstrafikken fra Sola har tatt seg opp igjen etter flere år med nedgang. Første kvartal 2018 viser en oppgang på seks prosent. 

- Det er mye som tyder på at pilene er i ferd med å snu. Men det er viktig at regionen tar i bruk det utenlandstilbudet vi har - og eventuelt får - om dette skal vedvare. Hvis ikke, blir rutene lagt ned. Både næringslivet og innbyggerne i regionen må være bevisst på dette, sier Lorentzen.

For en økning i trafikken innebærer ikke automatisk nye flyruter og at antall destinasjoner til utlandet vil øke. Mål nummer en for Avinor-sjefen i først og fremst å beholde det man har. 

- Det viktigste med den økningen vi har hatt i vinter er at vi i større grad klarer å fylle opp flysetene. Stavanger har hatt en lavere cabinfaktor enn de andre flyplassene, noe som er kompensert gjennom høyere priser. Slik er det ikke lenger. Men klarer vi å fylle opp setene, vil det vil det være mer interessant for flyselskaper å se på muligheten for flere destinasjoner eller større fly i 2019, sier Lorentzen.

 

Leif A. Lorentzen

Satsningsområder

Avinor leverer ukentlig fra seg dokumentasjon til flyselskaper på status i regionen. En status som innebærer både arbeidsledighetstall, investeringsnivå, satsinger på reiseliv og konferanser. 

- Vi jobber tett sammen med regionen om prioriterte destinasjoner. Den listen baserer seg på tre satsingsområder: Næringsliv, innkommende turisme og arbeidsinnvandring. Rene fritidsreiser ut fra Sola kommer uansett om markedet er der. Dette er et eget marked som egentlig utvikler seg selv. For oss er det viktig å jobbe for å øke den regionale verdiskapningen. Da vil det også peke seg ut enkelte markeder som er mer interessante enn andre i forhold til å trekke flere turister til regionen. Tyskland og Spania er spesielt interessante i så måte.

 

Regionalt løft

Avinor er blant dem som har etterlyst et felles regionalt løft i forhold til arbeidet med å få flere utenlandsruter til og fra Sola. Andre regioner både i Norge og i Europa har jobbet for dette målet i felleskap gjennom flere år. Det arbeidet er nå i gang også her i regionen. 

- Vi har fått en trafikkutvikler på plass i Greater Stavanger, og det er bred støtte fra fylkeskommunen og kommunene i regionen om at å etablere en slagkraft på dette området. Det at ruteutviklingen har en forankring i regionen er viktig fordi Avinor i utgangspunktet er et verktøy. Vi skal bidra til at regionen lykkes. For å få til et samarbeid som fungerer optimalt, er regionens eierskap helt avgjørende. Det betyr også mye i forhold til omdømme overfor flyselskapene.

 

Behovet

Målet er i første rekke at tilbudet man har på Sola samsvarer med det behovet regionen har. Det må også innebære en tilstrekkelig konkurranse i rutenettet som gjør at prisene er på et akseptabelt nivå.

- Slik det nå er – med en voksende etterspørsel – er det naturlig å tenke at tilbudet vil bli bredere og mer variert. Men behovet må være reelt. For flyselskap kan det også være et spørsmål om finansiell støtte ved oppstart, og derfor er det også viktig at regionen – på lik linke med andre regioner - er i stand til å gi et slikt tilbud, sier Lorentzen.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: Vi får ikke de politikerne vi fortjener

  18. jun 2019
  Det heter vi får de politikerne vi fortjener. Det er åpenbart galt, og det er partiapparatet og naboens feil. I tillegg får vi mange som ikke er på valg.
 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Kronikk: Lærdommene fra Forus IKDP

  13. jun 2019
  Snart skal politikerne i kommunene Sandnes, Sola og Stavanger ta stilling til den nye planen som skal regulere hvordan arealene på Forus skal brukes, den såkalte IKDP Forus. Prosessen har blitt mer kronglete, smertefull og ressurskrevende enn det noen kunne ane på forhånd.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • Leder: De store i førersetet for omstillingen

  11. jun 2019
  De store private aktørene tar ansvar for omstillingen i Stavanger-regionen og for framtidens arbeidsplasser. I løpet av kort tid har en rekke investeringsfond blitt etablert og milliarder skal investeres i både oppstartsselskaper og de som er modne for oppskalering. Det som skjer er unikt.
 • Kronikk: Bærekraft – god business

  06. jun 2019
  Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekraft i forretningen er en forutsetning for framtidig lønnsomhet.