Kallesten
STYRELEDEREN: Skatter og avgifter

Skatter og avgifter

STYRELEDEREN: Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen


Ved siste stortingsvalg tapte trolig Ap en mengde stemmer på forslaget om å øke de direkte skattene. Skatt er lett å vurdere. Men de indirekte skattene, avgiftene og gebyrene, blir sjelden eller aldri summert.

Om noen måneder får Stavanger-regionen et lenge varslet bomsjokk. Det kommer på toppen av en stadig voksende bunke avgifter og gebyrer, som tross mange gode og mindre gode argumenter og begrunnelser, rammer de svakeste – både privatpersoner og bedrifter – hardest. Vi trenger en diskusjon om fordelingen mellom direkte og indirekte skatter. 

Bompenger, piggdekkavgift, parkeringsavgift, flyseteavgift, eiendomsskatt, moms på varer og tjenester – listen er svært lang – og voksende. Lyse melder også om rekordresultater og jeg tillater meg å oppfatte dette som en indirekte beskatning, siden overskuddet går til kommunene. Vi har til og med avgifter som mange partier har uttalt seg kritisk til eller har villet avskaffe, fra tid til annen, men som likevel blir stående under skiftende regjeringer – som den meningsløse dokumentavgiften på kjøp og salg av eiendom. Noen avgifter, som CO2-avgift og avgift på drikkevareemballasje, kan det være gode miljøargumenter for å beholde. Bompenger gjør det mulig å realisere viktige samferdselssatsinger som vanskelig hadde vært mulig å realisere på annen måte, uten at flertallet på Stortinget hadde endret sitt grunnleggende syn på hvordan veier skal finansieres.  

Men summen av skatter, avgifter og gebyrer, både for folk flest og for næringslivet, er det som er interessant for lommeboken og vår konkurransekraft. Poenget er at til forskjell fra direkte skatt, slår avgifter og gebyrer tilnærmet likt ut enten du tjener mye eller lite – om du er en gründervirksomhet med røde tall eller er veletablert med solid driftsmargin. Og det kamuflerer nivået på det virkelige skattetrykket.  

 

Det går en grense 

I utgangspunktet kan vi dele avgifter inn i to kategorier; de som først og fremst skal bidra til å finansiere offentlige oppgaver og tjenester, og de som skal påvirke oss til å ta fornuftige valg. I den første kategorien finner du mange av de brede avgiftene som alle i realiteten må betale jevnt og trutt. En bompengepassering er like dyr uansett hvor mye du tjener, momsen på én liter melk er nøyaktig lik enten du har millioninntekt eller er arbeidsledig, avgiften på strøm er like høy for nesten alle. Argumentet om at du har valget mellom å kjøre eller ikke, kjøpe eller la være, er i mange tilfeller ikke gyldig – i realiteten. Derfor går det en grense for hvor stor andel av fellesskapet som kan og bør finansieres gjennom avgifter og gebyrer. Jeg mener det er på høy tid å diskutere hvor denne grensen skal gå. 

Selvsagt er det også mange enkeltavgifter som det er grunnlag for å diskutere berettigelsen av. Oppnår vi noe annet enn å straffe våre egen turistnæring og vårt eget næringsliv med den særnorske flyseteavgiften? Er det for eksempel hensiktsmessig å vri turisttrafikken fra turister som ankommer med fly til cruiseturister i forurensende turistskip med medbrakt seng og forpleining? Er bompenger den mest effektive måten å finansiere utbyggingen av infrastruktur? 

 

I det offentlige, som alle andre steder, er det også rom for effektivisering og dermed potensiale for lavere samlet skatte- og avgiftstrykk. Et lavere skattetrykk kan også bidra til høyere aktivitet som igjen kan øke statens skatteinntekter. 

 

Ikke naiv 

Jeg er imidlertid ikke naiv. Vi trenger en aktiv, regulerende bemidlet offentlig virksomhet. Den norske velferdsstaten, som det er bred oppslutning om på Stortinget, kommer ikke gratis. Men avgiftene slår ut på næringsliv, påvirker fordelingen i samfunnet på en helt ukontrollerbar måte – ikke minst når regelverket i tillegg overfører offentlige kostnader til næringslivet, som eksempelvis sykelønnsordningen. Derfor trenger vi å se på den indirekte beskatningen, som avgifter er, i et større perspektiv. Foran hvert eneste stortingsvalg er det totale skatte- og avgiftsnivået et viktig tema. Men fordelingen mellom de to blir langt sjeldnere diskutert. Det kan også virke som om det politiske flertallet er mye mer tilbøyelig til å innføre en ny avgift, enn til å øke det direkte skattetrykket – selv om dette egentlig er to sider av samme sak. Hvem tør ta den politiske diskusjonen?

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Profilen: En frafallen moralist

  17. aug 2018
  Når Aslak Sira Myhre har eldes nok, skal han bli en gretten gammel gubbe inne i Suldal, snakke minst mulig med folk, surre rundt på husmannsplassen med hammer og sigd og skrive leserinnlegg om språket i NRK. Enn så lenge har han annet på hjertet.
 • – Velkommen og bli med oss

  16. aug 2018
  Trygve Vardenær, Torstein Husebø, Nina Ørnes, Anne Marie Lund, Martin Sannes, Cathrine Johanne Sønvisen i Næringsforeningens ressursgruppe for studenter ønsker 5000 nye studenter velkommen til byen og samtidig velkommen til Næringsforeningen.
 • Stasjonsområdet kan bli skrinlagt

  15. aug 2018
  BaneNor skrinlegger alle utbyggingsplaner på stasjonsområdet i Stavanger sentrum dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt.
 • – Vi skal bidra til å endre energilandskapet for framtiden

  14. aug 2018
  – Vi skal bidra til å endre energilandskapet for framtiden, fastslo administrerende direktør Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer, da Næringsforeningen inviterte til konferanse om fornybarfondet under Arendalsuka. Det var også unison enighet i en fullsatt sal i Arendal gamle rådhus om at regjeringen må følge opp lovnadene om å bygge opp fondets forvaltningskapital.
 • Nordic Edge har blitt en stor nordisk møteplass

  10. aug 2018
  2018-utgaven av Nordic Edge Expo i september vil bidra til å befeste konferansen som en stor nordisk møteplass innenfor smarte byer og smartteknologi. Et synlig bevis er en lang rekke nordiske og internasjonale medarrangører. – Vi har en tung forankring i regionen og bruker konferansen til å utvikle oss videre. Det tror jeg har vært avgjørende for at vi har fått det såpass bra til, sier Nordic Edge-sjef Herbjørn Tjeltveit.