Smedvig
STYRELEDEREN: Skatter og avgifter

Skatter og avgifter

STYRELEDEREN: Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen


Ved siste stortingsvalg tapte trolig Ap en mengde stemmer på forslaget om å øke de direkte skattene. Skatt er lett å vurdere. Men de indirekte skattene, avgiftene og gebyrene, blir sjelden eller aldri summert.

Om noen måneder får Stavanger-regionen et lenge varslet bomsjokk. Det kommer på toppen av en stadig voksende bunke avgifter og gebyrer, som tross mange gode og mindre gode argumenter og begrunnelser, rammer de svakeste – både privatpersoner og bedrifter – hardest. Vi trenger en diskusjon om fordelingen mellom direkte og indirekte skatter. 

Bompenger, piggdekkavgift, parkeringsavgift, flyseteavgift, eiendomsskatt, moms på varer og tjenester – listen er svært lang – og voksende. Lyse melder også om rekordresultater og jeg tillater meg å oppfatte dette som en indirekte beskatning, siden overskuddet går til kommunene. Vi har til og med avgifter som mange partier har uttalt seg kritisk til eller har villet avskaffe, fra tid til annen, men som likevel blir stående under skiftende regjeringer – som den meningsløse dokumentavgiften på kjøp og salg av eiendom. Noen avgifter, som CO2-avgift og avgift på drikkevareemballasje, kan det være gode miljøargumenter for å beholde. Bompenger gjør det mulig å realisere viktige samferdselssatsinger som vanskelig hadde vært mulig å realisere på annen måte, uten at flertallet på Stortinget hadde endret sitt grunnleggende syn på hvordan veier skal finansieres.  

Men summen av skatter, avgifter og gebyrer, både for folk flest og for næringslivet, er det som er interessant for lommeboken og vår konkurransekraft. Poenget er at til forskjell fra direkte skatt, slår avgifter og gebyrer tilnærmet likt ut enten du tjener mye eller lite – om du er en gründervirksomhet med røde tall eller er veletablert med solid driftsmargin. Og det kamuflerer nivået på det virkelige skattetrykket.  

 

Det går en grense 

I utgangspunktet kan vi dele avgifter inn i to kategorier; de som først og fremst skal bidra til å finansiere offentlige oppgaver og tjenester, og de som skal påvirke oss til å ta fornuftige valg. I den første kategorien finner du mange av de brede avgiftene som alle i realiteten må betale jevnt og trutt. En bompengepassering er like dyr uansett hvor mye du tjener, momsen på én liter melk er nøyaktig lik enten du har millioninntekt eller er arbeidsledig, avgiften på strøm er like høy for nesten alle. Argumentet om at du har valget mellom å kjøre eller ikke, kjøpe eller la være, er i mange tilfeller ikke gyldig – i realiteten. Derfor går det en grense for hvor stor andel av fellesskapet som kan og bør finansieres gjennom avgifter og gebyrer. Jeg mener det er på høy tid å diskutere hvor denne grensen skal gå. 

Selvsagt er det også mange enkeltavgifter som det er grunnlag for å diskutere berettigelsen av. Oppnår vi noe annet enn å straffe våre egen turistnæring og vårt eget næringsliv med den særnorske flyseteavgiften? Er det for eksempel hensiktsmessig å vri turisttrafikken fra turister som ankommer med fly til cruiseturister i forurensende turistskip med medbrakt seng og forpleining? Er bompenger den mest effektive måten å finansiere utbyggingen av infrastruktur? 

 

I det offentlige, som alle andre steder, er det også rom for effektivisering og dermed potensiale for lavere samlet skatte- og avgiftstrykk. Et lavere skattetrykk kan også bidra til høyere aktivitet som igjen kan øke statens skatteinntekter. 

 

Ikke naiv 

Jeg er imidlertid ikke naiv. Vi trenger en aktiv, regulerende bemidlet offentlig virksomhet. Den norske velferdsstaten, som det er bred oppslutning om på Stortinget, kommer ikke gratis. Men avgiftene slår ut på næringsliv, påvirker fordelingen i samfunnet på en helt ukontrollerbar måte – ikke minst når regelverket i tillegg overfører offentlige kostnader til næringslivet, som eksempelvis sykelønnsordningen. Derfor trenger vi å se på den indirekte beskatningen, som avgifter er, i et større perspektiv. Foran hvert eneste stortingsvalg er det totale skatte- og avgiftsnivået et viktig tema. Men fordelingen mellom de to blir langt sjeldnere diskutert. Det kan også virke som om det politiske flertallet er mye mer tilbøyelig til å innføre en ny avgift, enn til å øke det direkte skattetrykket – selv om dette egentlig er to sider av samme sak. Hvem tør ta den politiske diskusjonen?

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Profilen: En kreativ morgenfugl på Jærens topp

  19. okt 2018
  Harald Gudmestad har hatt mange drømmer. En av dem handler om sitt eget ettermæle: Han kan gjerne bli sett på som en galen jævel, men da absolutt av det gode slaget.
 • – Veksten i biltrafikken er gledelig

  18. okt 2018
  Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), mener det er bra at biltrafikken i Sandnes øker, og er også uenig i at nullvekstmålet er viktig for regionen.
 • – Stavanger har tatt grep

  17. okt 2018
  – De største utfordringene med å nå nullvekstmålet per i dag, ligger i Sandnes. Mens Stavanger har tatt grep de senere år, har Sandnes gjort det i mindre grad, sier samferdselssjef i fylkeskommunen, Gottfried Heinzerling.
 • Skattefunn og andre ordninger

  16. okt 2018
  Gikk du glipp av dagens møte om SkatteFUNN på Rosenkildehuset? Fortvil ikke – her kan du finne ut mer!
 • Nå ringer de for TV-aksjonen igjen

  15. okt 2018
  Tirsdag må alle bedrifter i Stavanger-regionen forberede seg på å få en telefon fra TV-aksjonen. Da samles over 90 næringslivsledere, kommunetopper, ordførere og folkevalgte til ringedugnad i Stavanger konserthus. Bli med og bidra du også – og husk at TV-aksjonen også trenger bøssebærere på søndag.