Smedvig

Internasjonale møter og delegasjoner

Dette er en oversikt som viser møter og aktiviteter rettet mot internasjonale marked og handel, i regi av Innovasjon Norge, ambassader, bilaterale handelskamre og andre.17.11.18 Education USA Fair, Oslo
Den største USA-studiemessen i Norge!
kl. 11 - 15.00, OSLOMET, Pilestredet 32.   
Møte 33 amerikanske universiteter. ANSA, Lånekassen, NORAM, American College of Norway og mange flere! 
Gratis. 
For mer informasjon


20.11.18 The Finnish welfare tech market 
Norwegian Smart Care Cluster  & Innovasjon Norge
Webinar Finland21.11.18 Green Expo Riga, Latvia

First circular economy day Latvia.  Event for the sustainable development of the regions of Latvia and the promotion of green education.
Language: English
More information and enrollment


26-28.11.18 Köln, Tyskland - Studietur: yrkesfagmodellen og digitalisering i bygg- og anleggsbransjen samt anleggs-gartnerfaget
Studietur om den tyske duale yrkesfagmodellen og digitalisering i bygg- og anleggsbransjen samt gartnerfaget i regi av Norsk- Tysk Handelskammer.

Tema for reisen er kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstranser og yrkeslivet, særlig knyttet opp mot automasjon og digitalisering. Med sine duale opplæringsmodell fordelt på bedrift og skole, er Tyskland et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning da denne er spesielt tilrettelagt arbeidslivets behov. 
Mer informasjon og påmelding

29.11.18 OG21 forum - Oslo
Hvordan er risikoviljen for offensive teknologivalg?
OG21-forum er en god møteplass for teknologibedrifter og beslutningstakere i energisektoren.
Program og påmelding 06.12.18 The Swedish welfare Tech Market
Norwegian Smart Care Cluster & Innovation Norway
Webinar Sverige


03. 05.12.18 Stuttgart & Karlsruhe, Tyskland - Studietur: yrkesfagmodellen og digitalisering i industrielle fag
Program og tekniske forberedelser ved Norsk - Tysk Handelskammer.

Tema for reisen er kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstranser og yrkeslivet, særlig knyttet opp mot automasjon og digitalisering. Med sine duale opplæringsmodell fordelt på bedrift og skole, er Tyskland et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning da denne er spesielt tilrettelagt arbeidslivets behov. 

Mer informasjon og påmelding


05-06.02.19 The way to succeed in the Danish Market
Smart Care Cluster & Innovation Norway
Mer informasjon og påmelding
Vennligst ta kontakt med Inger Tone Ødegård hvis spørsmål, eller ønske om å legge til arrangement knyttet til internasjonal virksomhet.

 

Skriv ut
SMEDVIG