Kallesten

Internasjonale møter og delegasjoner

Dette er en oversikt som viser møter og aktiviteter rettet mot internasjonale marked og handel, i regi av Innovasjon Norge, ambassader, bilaterale handelskamre og andre.

01 - 05.04.2019 Hannover

Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst og Greater Stavanger inviterer til felles delegasjonsreise i forbindelse med Hannovermessen 01 - 05 april. Den norske fellesstanden vil være knyttet mot energi.  Mer informasjon ved Birger Haraldseid, tlf. 908 93 186. Deadline 15.mars
Informasjon og påmelding Hannovermessen25.04.2019 German-Norwegian Energy Dialogue 2019, Oslo

Norsk-Tysk samarbeid for opprettholdelse av energisikkerhet og redukasjon av klimagasser.
Sted: Ekebergrestauranten i Oslo.
Informasjon og påmelding German-Norwegin Energy Dialogue04 - 09.05.2019 OTC Houston
Greater Stavanger is organizing a delegation to OTC Houston for the 25th time. For the fourth year in a row, the delegation is done in a partnership with other Norwegian regions and energy clusters. Our goal is to bring the best of Norway to the OTC and bring back business and competence. 
For more informasjon
NORWAY2OTC 2019Vennligst ta kontakt med Inger Tone Ødegård hvis spørsmål, eller ønske om å legge til arrangement knyttet til internasjonal virksomhet.

 

Skriv ut