Kallesten

ATA-Carnet

Vi utsteder ATA-Carneter - eller tollfrihetsdokumenter for Stavanger Handelskammer. Et ATA-Carnet gir toll- og avgiftsfri adgang ved midlertidig innførsel i andre land.

Stavanger Handelskammer innfører merverdiavgift på våre tjenester med virkning fra 1. januar 2017.

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 68 land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter.

Carnetdokumentordningen forenkler prosedyrene ved grensepassering og brukerne slipper å deponere for toll og avgifter, og carnetet er derfor et svært nyttig verktøy for næringslivet. Eksempler på bruk er messebesøk, deltakelse på utstillinger, demonstrasjon av vareprøver, bruk av yrkesutstyr og sportsutstyr osv. Oslo Chamber of Commerce er garanterende institusjon for ATA-Carnetordningen i Norge.

Hensiktene og fordelene med carnet

• Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer.

• Du slipper å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.

• Du slipper å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.

• Du slipper å deponere for toll og avgifter.

• Du slipper å bruke lang tid ved et tollsted.

• Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.


Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta så mange reiser du ønsker med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet.


Gebyrer ved utstedelse av ATA-Carneter blir delt i tre grupper etter vareverdien. For carneter med vareverdi over kr. 1.000.000 må det gjøres individuelle avtaler. I tillegg til gebyret betales det et depositum på kr. 3.500 pr. carnet uansett vareverdi (ikke mvapliktig). Depositumet tilbakebetales carnetinnehaver ved retur av carnetet, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene. For private skal det også betales et garantibeløp på 30% av vareverdien.


Medlemmer i Næringsforeningen i Stavanger-regionen får rabatt på utstedelse av ATA-Carnet.

Klikk her for søknadsskjema.

Skriv ut