FOLK

Opprinnelsessertifikater

En lang rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal attesteres eller verifiseres av et handelskammer (Chamber of Commerce) før de blir godkjente som fullverdige. Ved Stavanger Handelskammer gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres.

Stavanger Handelskammer innfører merverdiavgift på våre tjenester med virkning fra 1. januar 2017.

De vanligste dokumentene å få attestert hos Handelskammeret er:

  • • Opprinnelsesbevis /Certificate of Origin (L501)
  • • Faktura/proformafaktura
  • • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer

Medlemmer i Næringsforeningen i Stavanger-regionen får rabatt på attestering av eksportdokumenter. 


Gjeldende priser fra 1. januar 2017:
Attestering av eksportdokument for medlemmer (uansett verdi): kr. 685 pr. dokument.
Attestering av eksportdokument for ikke-medlemmer (uansett verdi): kr. 940 pr. dokument.
Prisene er eks. merverdiavgift.
Skriv ut
DNB