Kallesten
Rådmennene tilbakeviser en del av Eiterjords påstander, og mener han konkluderer for tidlig i bybanesaken.
Rådmennene tilbakeviser en del av Eiterjords påstander, og mener han konkluderer for tidlig i bybanesaken.

- Gunnar Eiterjord lite kritisk

DEBATT: Eiterjord uttaler til Rosenkilden at han har opplevd mye rart i bybanesaken og underbygger dette med følgende påstand: "For eksempel har sentrale kommunale administratorer forsøkt å få fjernet mine svært godt kvalifiserte fagmedarbeidere fra videre utredningsarbeid, fordi de ikke oppfattes som "bybanevennlige" nok". Som øverste administrative ledere i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner vil vi tilbakevise denne påstanden på det sterkeste.

En faglig styringsgruppe med representanter for Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola avsluttet i oktober 2009 en konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren, med hovedvekt på byområdet. Styringsgruppen var ledet av Rogaland fylkeskommune ved Gunnar Eiterjord. På bakgrunn av en samlet vurdering av kravoppfyllelse og økonomi anbefalte flertallet i styringsgruppen, som besto av Rogaland fylkeskommune, kommunene Stavanger, Sandnes og Sola og Jernbaneverket, bybanekonseptet for videre planlegging av transportsystemet. Gunnar Eiterjord var en del av dette flertallet og tok ikke dissens på denne anbefalingen.
LES INTERVJUET MED EITERJORD HER!
Konseptvalgutredningen er nå til kvalitetssikring. På grunnlag av innspill fra kvalitetssikrerne har samferdselsdepartementet bedt om at det gjennomføres en tilleggsutredning. Den faglige styringsgruppen for konseptvalgutredningen ble gjenopprettet i 2011 for å gjennomføre tilleggsutredningen. Det pågår nå et omfattende faglig arbeid hvor kravene til transportkonseptene vurderes på ny og hvor både bybanekonseptet og buswaykonseptet optimaliseres for å oppfylle kravene best mulig. Det utarbeides en omfattende regional transportmodell for å teste konseptene. Det skal også gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke prissatte konsekvenser av konseptene. I dette arbeidet gjøres det nytte av erfaringene fra konseptvalgutredningene for Bergensregionen, Kristiansandsregionen og Tromsø, som alle er laget senere enn vår konseptvalgutredningen.
Vår region trenger utvilsomt et høykvalitets kollektivsystem for å møte den sterke trafikkveksten som forventes i årene fremover. Og vi vet med sikkerhet at både tog og buss vil inngå i dette kollektivsystemet. Hvorvidt også bybane vil inngå i dette kollektivsystemet, får tiden vise. Vi forventer at den faglige styringsgruppen vil komme med en grundig tilleggsutredning som gir en tydelig anbefaling. Før denne anbefalingen foreligger, vil vi vente med å trekke bombastiske konklusjoner.
For Gunnar Eiterjord er det tydeligvis ikke nødvendig å vente på denne tilleggsutredningen. Han fører tilsynelatende en personlig kamp mot bybanen. I denne kampen er han lite kritisk til sannhetsgehalten i de påstandene han kommer med.
I fjor høst påsto han i et notat til fylkesrådmannen at et fullt utbygd bybanenett i 2040 vil ha en driftskostnad som er nærmere en halv milliard kroner høyere enn beregnet i konseptvalgutredningen. Til tross for at dette var et internt notat som bare få personer i fylkeskommunen skulle ha tilgang til, ble det lekket til pressen. Fylkesrådmannen har etter en grundig vurdering konkludert med at det ikke var grunnlag for denne påstanden.
Etter tiltagende frustrasjon blant våre fagfolk over vanskelige samarbeidsforhold i arbeidet med konseptvalgutredningen tok rådmennene i Stavanger, Sandnes og Sola i desember i fjor kontakt med fylkesrådmannen. Vi påpekte behovet for å etablere en bedre samarbeidsarena mellom kommunene, fylkeskommunen og de statlige etatene for å utrede transportløsningene i byområdet på faglige premisser. Det ble i den forbindelse pekt på det problematiske i at en sentral aktør som Gunnar Eiterjord har låst seg til bestemte konklusjoner i en prosess der det enda gjenstår et omfattende utredningsarbeid. Dette svekker tilliten til at det samlede plan- og transportfaglige miljøet i regionen arbeider faglig, og med gjensidig tillit og respekt for hverandre.
Vi har aldri bedt om at noen av Gunnar Eiterjords medarbeidere fjernes fra videre utredningsarbeid. Vårt anliggende var og er å etablere et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, tuftet på gjensidig respekt og faglighet. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre med Gunnar Eiterjord som samferdselssjef.

Ingrid Nordbø, rådmann Sola kommune
Tore Sirnes, rådmann Sandnes kommune
Inger Østensjø, rådmann Stavanger kommune

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Styrelederen: Bruk fornuft!

  05. feb 2016
  Det er fantastisk for hele regionen at det nå skal bygges et nytt og framtidsrettet sykehus på Ullandhaug, et sykehus som sammen med universitetet vil bli motoren i et helsefaglig forskningsmiljø. Det eneste skåret i gleden er at finansieringsreglene til staten gjør at et nytt sykehus må bygges i flere etapper. Det blir dyrere, mindre funksjonelt i en overgang og er ganske enkelt uforståelig nesten uansett hvordan du ser på det. 
 • Lederen: For historiebøkene

  05. feb 2016
   
  Ordførerne på Jæren går foran og tar ansvar, slik gode ledere skal. Nå skaffer de seg trolig en plass i historiebøkene. Politisk lederskap handler ikke bare om kortsiktige enkelthendelser, men om å ta viktige beslutninger som markerer tidsskiller og som vil få stor betydning for kommende generasjoner. Prosessen rundt etableringen av Jæren kommune er et slikt eksempel.  
 • Debatt: På leit etter syndebukker

  06. nov 2015
  Syndebukkfunksjonen har kanskje sine gode psykologiske effekter for de som ikke selv må ta på seg rollen; men enten synderen er lederbukk eller medarbeiderbukk får vi flere uheldige virkninger i organisasjonen.
 • Debatt: Unyansert og ekstremt av Aftenbladet

  06. aug 2015
  Hvorfor dundrer Aftenbladet til med et ekstremt negativt oppslag om boligmarkedet i regionen, unyansert og på et syltynt grunnlag, slik vi så 5. august? To kilder, der tittelen ikke har dekning i saken gir nok mange klikk, men kan være skadelig for både kjøpere og selgere av boliger – og for hele boligmarkedet i regionen, skriver en rekke aktører i byggebransjen i denne kommentaren.
 • Debatt: Fra PR-arbeid på steroider til total stillhet

  24. aug 2015
  Da politikerne ivret for bybane, lenge før det i hele tatt var bestemt hvilke kollektivløsning som var framtiden på Nord-Jæren, ble det brukt mange millioner på eget bybanekontor, egne nettsider og PR-byråer. Etter at svaret ble bussvei, har det vært tilnærmet total stillhet. Er det rart at 28 prosent av bedriftslederne i regionen sier de ikke har hørt om milliardprosjektet Bussvei 2020, spør Steinar Aasland i denne kommentaren.