Smedvig
Sissel Leire
Tegning: Ståle Ådland

Å stå i veien for seg selv

Kommentar: Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith


Det er ikke sjelden jeg opplever at jeg selv står i veien for gode innspill, kloke beslutninger og beste vei mot målet. Min egen stolthet – min forventning, kontroll og plan på hva som skal komme eller hvordan det skal gjøres.

Jeg klarer ikke lytte eller justere meg. Som en stor støysky står egoet mitt der og skriker mot meg. Jeg har ingen sjanse til hverken å motivere andre – lytte – eller få til et godt arbeidsmiljø.

Jeg lever utfra den troen at jeg ikke kan endre andre, men ved å endre meg selv og ta vare på meg selv kan jeg slippe andre til og jeg kan få et rikere beslutningsgrunnlag. Jeg har respekt for og grunnleggende tro på, at jeg bare har råderett over mitt liv – du i ditt og universet tar seg av alt innimellom.

 

Roller

Jeg har i dag tre hovedroller i næringslivet; styreleder i Kruse Smith, styreleder i Bygg21 og byggherre for landets første bærekraftige bofellesskap Vindmøllebakken. Felles for å lykkes for meg i disse rollene er at min rolle blir styrket og best om jeg klarer å slippe andre til, å ikke ta meg selv så høytidelig, å ikke være redd for å vise mine svakheter. Det hjelper å ha en overbevisning om at disse rollene ikke har noe med min verdi som menneske å gjøre. Det handler om å stå i dem uten frykt og med en forståelse av at jeg gjerne ikke har de rollene i morgen. 

Å være tilstede er ikke en enkel sak du bare kan bestemme deg for. Det krever trening og aktivt arbeid – innover i deg selv. Tilstedeværelse er ikke noe vi oppnår ved å følge en enkel instruks. I vår travle digitale ytre verden tenker jeg tilstedeværelse er best å kjenne igjen ved å finne ut hva som står i veien. 

 

Mindfulness

Bare i 2016 kom det nærmere 700 nye studier som handlet om mindfulness på et eller annet vis. I mai 2018 ble det publisert funn fra en norsk studie; «Studenter mestrer bedre med mindfulness». Studien er publisert i tidsskriftet PLOS One, og ble gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI), Universitetssykehuset Nord-Norge og universiteter i Oslo, Tromsø og Salt Lake City. Nesten 300 medisin- og psykologistudenter fra Oslo og Tromsø deltok i studien. Studentene som fikk mindfulness-trening i starten på studiet presterte bedre, opplevde mindre stress og mer glede. Denne effekten er bevist i flere andre studier også. Det ble også påvist en langtidseffekt – seks år etter kurset var effekten fremdeles påvist til å være stor.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, har sin opprinnelse i buddhistisk filosofi. Frikoblet fra religionen er det blitt en metode som mange har omfavnet. Mindfulness innebærer å aktivt regulere oppmerksomheten mot noe som skjer i øyeblikket. Det kan være å fokusere på noe så spesifikt som sin egen pust, eller det kan være å bli til stede i omgivelsene. I tillegg er det essensielt at oppmerksomheten skal være observerende og ikkedømmende.

 

Utfordrende

Det er spesielt utfordrende å ha en ikkedømmende holdning – når bomringdiskusjoner raser i avisene, sosiale medier ruller døgnet rundt med mer eller mindre aktuelle oppdateringer, jobben står i full omstilling og minstemann i flokken har gått inn for å lure mest mulig skjermtid inn i hverdagen – uten oppdagelse fra en voksen.

Det er lett å tenke at jeg må ha en holdning og en mening om alt dette – jeg må være med å drive dette prosjektet videre i riktig retning. Jeg tenker at meninger er som tanker – flyktige og uten verdi som sannhet. For meg gir oppmerksomt nærvær styrke til å akseptere og stå i stormene. Det gjør meg fri til å se personen eller situasjonen du står i akkurat nå i et friskt lys. Da får jeg stor fart og energi til å bidra der jeg er – uten behov for å holde andre nede eller dømme historien for der vi nå står.

Daglig trening på vennlighet, eller aksept, av hva du har opplevd og hvilke følelser du har overfor andre mennesker, er som en muskel som trenes opp. Jo mer du trener, jo lettere går det og du kan raskere skåne deg selv for negative indre dialog og stress. Det er den gjentagende aktiviteten som lærer hjernen og kroppen din til å ikke samle opp følelser og opplevelser slik at de sitter fast i kroppen. Aksepter og ta i mot følelsene og tankene dine – takk dem – og la dem gå videre. Slik at du er fri – fri til å stå i de nye øyeblikkene som kommer og fri til å få fart på de gjøremålene som er viktigst for deg. 

 

Står bedre

Med dette har jeg ikke løst bompengeproblematikken eller lillebror sitt ønske om å snike seg til ekstra skjermtid. Men jeg står bedre i situasjonen, jeg slipper unna det verste stresset og jeg klarer å agere ut i fra vennlighet istedenfor stress og negative tanker.

Det er ingen andres oppgave å gjøre deg tilfreds eller lykkelig – det kan du bare gjøre selv. Se inn. Aksepter. Gi deg selv en klapp på skulderen og legg inn jevnlige mentale treningstider. Og – ja – det vil innebære at du aksepterer noe «nedetid» fra å være digitalt pålogget. Pust inn og pust ut – så lett og så vanskelig.

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  16. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  16. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  16. apr 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.
 • – Planleggerne gikk i motsatt retning av bestillingen

  09. apr 2019
  11. april er D-dagen for Forus-planen! Da legger IKDP-administrasjonen frem sitt endelige forslag etter ikke mindre en to høringsrunder. Etter en elendig planprosess, hastverksarbeid og en lite lyttende administrasjon som har misforstått oppgaven, er spørsmålet om planen inntil videre bare bør legges i en skuff eller om det er mulig å fatte et vedtak før høstens valg, slik politikerne ønsker.