Kallesten
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Fest med måte

Fest med måte

Bakrus henger som oftest sammen med hvor hard festen har vært. Det som ofte slår oss på en mistrøstig søndag formiddag er at vi aldri lærer.

Næringsforeningens nye økonomiske rapport presenterer tallene til samtlige 20.826 bedrifter i Stavanger-regionen som leverte regnskap. Konklusjonen er at de fleste bransjene merker en opptur etter noen tøffe år. De første små tegnene på at kostnadsnivået stiger, at det blir kamp om arbeidskraften igjen og at regionen kan koke over, er imidlertid også registrert. Vi er på full fart inn i et nytt år og det er ingen tvil om at festen for mange bedrifter er i gang, heldigvis! Samtidig er spørsmålet om vi allerede nå kan jobbe bakrusforebyggende. Et par glass vann mellom hvert glass champagne pleier visst å hjelpe. 

Veldig mange av våre bedrifter har både kuttet kostnader og omstilt seg betydelig. Få vil egentlig tilbake til den overopphetede tilstanden vi hadde i 2013 hvor mange knapt nok tjente penger med en oljepris på over hundre dollar. Spørsmålet er likevel om enkeltbedriftene har mulighet til å holde igjen med tanke på de mekanismene som utløses med stigende oljepris og knapphet på arbeidskraft. Kan vi gjøre noe for at dette ikke skal skje ved neste motkonjunktur? Kan vi få flere bein å stå på?

 

Nye muligheter

På sitt siste møte før jul bestemte Næringsforeningens styre seg for hvilket område som skal gis hovedprioritet i 2019. Konklusjonen ble nettopp denne problemstillingen! Hvordan kan vi fokusere på nye muligheter og omstilling, selv i en oppgangsperiode? Hvordan kan vi lede godt i gode tider? Hvordan kan vi bygge videre på alle de gode initiativene som ble tatt i de tøffe årene som vi har lagt bak oss og sørge for at de ikke blir glemt? Vi vet at dette er en utfordring som opptar våre 2002 medlemsbedrifter, og tematikken er også viktig for Rosenkildens nyttårspanel som er intervjuet om framtidsutsiktene i dette nummeret. 

Det er flere nøkkelfaktorer som må på plass hvis vi skal få dette til. Den aller viktigste er utvilsomt styrking av universitetet vårt og høyere utdanning. Kunnskapsbasert næringsutvikling er en forutsetning for å lykkes, uansett hva som blir «den nye oljen». Behovet for et sterkere universitet og mer forskning kan ikke bare bli et tema som forsterker seg hver gang vi er inne i en nedgangsperiode, men krever langsiktig jobbing. Våre venner i Bergen og Trondheim har over tid vært bedre enn oss på utdanning og de har også blitt tilgodesett med betydelig mer ressurser. Er du stor blir du større, og forskjellene mellom universitetene forsterker seg derfor. 

 

Riktig balanse

Nå er det jo slik at ikke så veldig mange andre kommuner og byer i Norge syns spesielt synd på oss. De mener at vi må være fornøyde med statens bidrag til å gjøre oss til landets energihovedstad. Resonnementet blir likevel feil! Nettopp fordi vi har landets mest verdiskapende næringsliv bør vi ha et utdannings- og forskningsmiljø som matcher det. Riktig balanse mellom næringsliv og utdanningstilbud er nøkkelen. Rett før jul ble det dessuten klart at professor Klaus Mohn overtar som rektor ved Universitetet. Han mantra er at oljefesten neppe vil nå gamle høyder og han vil lede et universitet som også tenker framover. Han har alle med seg på det!

Hva har skjedd av konkrete omstillingsprosjekter de siste fire årene som vi bør bygge videre på? Svaret er etter min mening alle de nye klyngeetableringene som har et stort potensial for framtidig næringsutvikling. Nevnes kan havvind i Egersund, helseklyngen på Ullandhaug, tunellsikkerhet eller smart-teknologi. Enda flere er under oppseiling, men den kanskje aller viktigste klyngen med størst potensial er Norwegian Energy Solutions, som har sitt utspring i oljeindustrien. Equinor og andre toneangivende aktører har satt seg i førersetet, og målet er å være en globalt ledende energiklynge ved å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien til fremtidsrettede, bærekraftige energiløsninger. Wow!

I løpet av få år har flere av disse klyngene tatt posisjoner og leverer mye aktivitet. Vi snakker om store bedriftsnettverk, gjerne konkurrenter, som ser seg tjent med å jobbe sammen mot markedene. Et godt samarbeid mellom næring, utdanning og forskning er løsningen. Siden mye av nøkkelen til regionens framtidige omstilling kan ligge i disse klyngene er det viktig at vi ikke vender dem ryggen fordi oljeprisen er høy igjen. De må dyrkes og løftes fram av hele regionen.

 

Vil vi byttet?

Jeg startet denne kommentaren med å beskrive festens gleder og bakrusens tunge stund. Noen regioner får ikke oppleve noen av delene, men ville vi byttet med dem? Neppe! Jeg kommer til å tenke på historien om en av byens lasaroner som en formiddag virkelig slet med tidenes tømmermenn, noe som ble påpekt av et forbipasserende medlem i avholdsforeningen. Vedkommende hadde imidlertid et kvikt svar på lur: «Husk at dere i avholdsforeningen verken får glede av festen eller oppleve den vidunderlige følelsen av en bakrus som slipper taket».

Ha et riktig godt nyttår!

Skriv ut

Flere nyheter

 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  16. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  16. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  16. apr 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.
 • – Planleggerne gikk i motsatt retning av bestillingen

  09. apr 2019
  11. april er D-dagen for Forus-planen! Da legger IKDP-administrasjonen frem sitt endelige forslag etter ikke mindre en to høringsrunder. Etter en elendig planprosess, hastverksarbeid og en lite lyttende administrasjon som har misforstått oppgaven, er spørsmålet om planen inntil videre bare bør legges i en skuff eller om det er mulig å fatte et vedtak før høstens valg, slik politikerne ønsker.
 • Styrelederen: Vår tilgang til markedet er ikke selvsagt

  08. apr 2019
  Som en liten eksportregion i et lite land er vi ekstremt avhengige av tilgangen til det internasjonale markedet, uten å bli møtt med høye tollmurer. Den aller viktigste avtalen i så måte er EØS-avtalen, som i disse dager fyller 25 år.
 • Plass til tema Næringsforeningen ikke ville ha valgt

  05. apr 2019
  Debatten om byutvikling trenger sterke meninger fra ulike ståsted og posisjoner - selv om søkelyset blir rettet mot tema som ikke Næringsforeningen ville ha valgt.