Kallesten
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

I konkurranse med kriminalitet og gråsoneaktivitet

Kommentar: Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen


Svart arbeid, aktivitet i gråsonen av regelverket og sosial dumping er en stadig økende trussel mot det norske seriøse bedrifter, vår sikkerhet og landets økonomi. Det kreves en betydelig innsats framover for å bekjempe ulovligheter, ha et oppdatert regelverk og sørge for konkurranse på like vilkår.

 • • I Norge omsettes det for minst 400 milliarder kroner svart og det undras rundt 150 milliarder kroner i skatt hvert år, ifølge offentlige anslag.
 • • Bygg- og anleggsbransjen har alene 130-140 milliarder i svart omsetning i året, ifølge Skattedirektoratet.
 • • Sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert i Norge de to siste årene, kjører med ulovlig lav lønn, ifølge Arbeidstilsynet.
 • • Fem prosent av innenlandstrafikken med lastebiler i Norge foregår med utenlandske lastebiler og utenlandske sjåfører, ifølge SSB.
 • • Bare i løpet av det siste året har Næringsforeningen mottatt over 750 tips om svart arbeid.

 

Dette er bare noen eksempler på hva som skjer i det norske samfunnet og det norske næringslivet i dag. Aftenbladets nylige avsløringer av utenlandske sjåfører som kjører for 33,90 kroner i timen for statlig eide Bring mellom Norge, Sverige og Danmark, og på toppen av det hele jukser med sikkerheten – er et annet eksempel. Vi ser gjerne for oss at kriminell aktivitet og virksomhet i gråsonen av regelverket er noe som foregår i små bakgårdsfirmaer. Vi har kanskje også en mistanke om at det gamle østeuropeisk vogntoget uten logo som vi møter på E39 kjøres av underbetalte sjåfører. Men vi hadde ikke i vår villeste fantasi trodd at de grønne tungtransportvognene til Bring, eid av vårt statlig eide Posten, drev på med det samme gjennom sine underleverandører. Dessverre er ikke dette eksempelet heller unikt. I byggebransjen har store og seriøse aktører, både offentlige og private, benyttet useriøse og kriminelle underleverandører. Gjerne er de naive, kanskje vil de ikke vite, men det viser at utfordringen er strukturell og krever aktiv innsats for å komme til livs. Det er ikke nok at selskapet du kjøper tjenestene fra, tilsynelatende er seriøst. Deres underleverandører, og underleverandørens underleverandører, må også forholde seg til norsk lov, betale skatt og konkurrere på like vilkår.

Men det handler ikke kun om rene ulovligheter. Det gjelder også at vi har et regelverk og en oppfølgning av dette som fungerer i et internasjonalt marked. Fra nyttår av trer endringer i arbeidsmiljøloven i kraft som skal gjøre innleie av arbeidskraft vanskeligere, blant annet gjennom redusert mulighet for midlertidige ansettelser i bemanningsbyråene. Men hva med utenlandske bemanningsbyråer som opererer i Norge? Vil de kunne snike seg unna de samme kravene?

 

Kompromissløs holdning

I byggebransjen er det gjort mye, selv om det også er en lang vei igjen. Krav til ID-kort, faglærte arbeidere, krav til lærlinger og registrering av selskaper er eksempler på tiltak som er med og bidrar. Men helt grunnleggende er en anerkjennelse av problemet og en aktiv holdning til å bekjempe det. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Helse Stavanger sin kompromissløse holdning, som hun blant annet har demonstrert gjennom foredrag i Næringsforeningen, er i så måte et eksempel til etterfølgelse. Hun aksepterer ganske enkelt ikke useriøse aktører. Når det nye sykehuset skal bygges, vil ingen vil vinne anbud utelukkende på pris. Kvalitet og kompetanse vil telle like mye. De vil ha krav om norsk som hovedspråk på byggeplassen, strenge krav til ID-kort, lærlinger og faglært arbeidskraft.

På samme måte som Helse Stavanger og Kari Gro Johanson, må alle av oss, både vi som privatpersoner og som bedriftsledere, ta ansvar og ikke se på pris alene når vi velger leverandører.

Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynets ressurser til bekjempelse av arbeidskriminalitet bør også økes betraktelig. Når staten går glipp av anslagsvis 150 milliarder kroner årlig, som følge av svart arbeid og svart økonomi, skal vi ikke dra inn mye av dette før en milliardsatsing vil vært lønnsom.

 

Biter oss selv i halen

Taper vi kampen, biter vi oss selv i halen, både som samfunn og som enkeltpersoner. Seriøse selskaper som tar ansvar og følger loven, taper i konkurransen og deres ansatte mister jobben, og utenlandske arbeidere risikerer liv og helse. Gjennom sosial dumping og svart arbeid, får kriminelle aktører fotfeste. Gjennom lovlig virksomhet, hvitvaskes penger fra kriminell aktivitet som narkotikasmugling, menneskehandel og prostitusjon.

Dette høres kanskje ut som et usannsynlig skrekkscenario, men det er faktisk ikke det. Som Rosenkilden tidligere har omtalt og dokumentert, skjer dette også her i Rogaland. Så ikke vær naiv. Ikke aksepter at det vi ikke vet, har vi ikke vondt av. Når det gjelder konkurranse på like vilkår, sosial dumping og svart arbeid, har det aldri vært mer feil.

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Flere kunder enn venner

  14. mar 2019
  Skaren av de som tror på en rask avvikling av Norges produksjon av olje og gass vokser, men verdens energibehov avtar ikke tilsvarende. Oljeindustrien har flere kunder enn venner. Det finnes imidlertid ingen snarvei ut av oljealderen.
 • Styrelederen: Samarbeid i byutviklingen; NIMBY eller WIMBY?

  14. mar 2019
  Polariseringen og mistro. En bredere felles forståelse eller en debatt fra skyttergravene? Utviklingen av byen vår framover vil kreve at vi går litt i oss selv med hensyn til form og tar en ny felles diskusjon om oppgavene. Da kan vi bevege oss fra NIMBY til WIMBY – fra «not in my backyard» til «welcome in by backyard».
 • Leder: Mangel på strøm stopper grønt skifte og ny industri

  13. mar 2019
  Det er tragisk om vi må si nei til ny kraftkrevende og grønn industri fordi vi ikke har nok kapasitet i lokalnettet. Alternativet er at denne industrien heller etablerer seg på Østlandet eller i Danmark – basert på kraft produsert i Kvilldal eller Sira-Kvina i vår region.
 • Kronikk: Vinnerresept for langsiktig verdiskapning

  14. mar 2019

  Virksomhetens samfunnsansvar og ansvarlighet anses som den viktigste faktor for suksess og trumfer det ensidige fokuset på bunnlinjen.
 • Kronikk: Hva fikk du igjen for å studere?

  18. mar 2019

  Du har sikkert ditt eget svar. Dette er min lille historie.