Frogner House
Kronikk: Bør klyngene ha en egen kapitalstrategi?

Kronikk: Bør klyngene ha en egen kapitalstrategi?

Av Christian Rangen, investor, seriegründer og rådgiver


De norske innovasjonsklyngene har vært en motor i norsk verdiskapning siden 1990-tallet. I dag løftes entreprenørskap og privat risikokapital opp som nye pilarer i norsk innovasjonspolitikk. Dette åpner spennende muligheter for klyngene.

Siden Gro Harlem Brundtland på 90-tallet startet arbeidet med innovasjonsklynger, har klyngeprogrammet vært en sentral del av innovasjonspolitikken i norsk næringsliv. I Norge i dag finnes nærmere 35 innovasjonsklynger, fra Arena, NCE (Norwegian Center of Excellence) og GCE (Global Center of Expertise). Her i regionen har vi blant annet Arena Tunnel Safety cluster, Arena Smart Care Cluster, Arena Smart City og flere energiklynger under hurtig utvikling. 

Samlet skal klyngene bidra til økt samhandling, økt verdiskapning og raskere omstilling. 

  

Tid for en oppgradering  

Som sine europeiske søskenklynger har arbeidet bygget på «Triple helix-modellen», hvor akademia, offentlige og etablerte bedrifter jobbet tett sammen, gjerne drevet frem av forskningsdreven innovasjon. 

Dette verdensbildet er nå i endring. Fempunktmodellen eller pentagonmodellen bygger videre på denne grunnmuren, men legger til entreprenørskap og privat risikokapital. I tråd med drivkreftene i internasjonal innovasjonspolitikk, får nå også de norske klyngene satt kraftig fokus på entreprenørskap, viktige scale-ups, lokale og globale akseleratorprogram. Klyngene får nå både krav, forventninger og anledning til å løfte frem nye vekstbedrifter, drive «power coupling» mellom store og små, tilrettelegge for kompetansebygging for gründere og evne til å løfte frem raske scale-ups med internasjonalt potensiale. 

Men et ønske om entreprenørskap er sjelden nok.  

  

Betydningen av privat risikokapital  

Det som vil skille de gode og beste klyngene i fremtiden, er i hvilken grad de klarer å aktivisere og tiltrekke seg privat risikokapital. Klyngen må bli tillitsplattformer og tilretteleggere av helhetlige kapitaløkosystem. De må bygge, utvikle og styrke store og robuste kapitalnettverk, ikke av Horizon 2020 eller FoU-midler, men kompetent, privat investorkapital. 

En innovasjonsklynge i fremtiden må besitte en database på over 1000 investorer. Den må pleie et levende nettverk med hundrevis av aktive investorer. Den må bygge et tillitsbasert samarbeid med kapitalaktører fra hele verden. Lokale investorer er viktige, men internasjonale nettverk av co-investorer kan åpne dører, gi markedsinngang og skaffe kunder globalt. Klyngen må utvide fokus fra forskningsbasert innovasjon til også markedsbasert innovasjon. Den må bygge kompetanse i «veien til børsnotering», «hvordan lykkes med exit» og «hvordan velge din internasjonale lead investor».  

Dette krever en langsiktig strategi. Det vil ta en årrekke å bygge struktur, kompetanse, nettverk og tillit. Som aktiv investor i norske og utenlandske tidligfasebedrifter de siste 15 årene, må jeg erkjenne at det norske kapitaløkosystemet er kraftig underutviklet. Samtidig har norsk næringsliv bygget en betydelig nasjonal ressurs i klyngeprogrammet. Her er det fullt mulig å bygge noen broer og etablere klyngenes kapitalsatsninger, enten det er engelnettverk eller klyngens eget investeringsfond.  

  

Mens vi venter på Nysnø  

Lokalt har mange ventet på Nysnø. Nysnø Klimainvesteringer har potensialet til å bli en «game-changer» i finansiering av nye, klimaorienterte vekstbedrifter. Men det er både urimelig og urealistisk å legge alt håp på Nysnø. Nysnø vil bli en avgjørende del av kapitaløkosystemet i Norge, det heier vi på 100 prosent. Men Nysnø vil alltid være offentlig kapital, ledet av et spennende og kompetent team.  
For å styrke Nysnø, må det paradoksalt nok suppleres med kompetent, privatkapital. Fra «friends & family», aktive engler, flere akseleratorprogram, private venture fond, «corporate venture» og internasjonale vekstfond. Klarer vi dette, vil alle komme styrket ut på sikt.  

Her vestpå skjer det nå spennende ting med Link Venture Capital og Oceanview, som begge lanseres i disse dager. Begge fondene tar nå en aktiv rolle i den tidlige kapitalfasen for nye vekstbedrifter og bidrar til å utvikle et sterkere kapitaløkosystem. Dette er spennende bidrag, men langt fra nok.  

  

Vil regionen ta utfordringen?  

Regionen vår er en av de rikeste regioner i ett av verdens rikeste land. Men i forhold til alle land vi ønsker å sammenligne oss med, faller Norge og Vestlandet langt, langt ned på rangeringer over privat kapital til nye vekstbedrifter. Skal vi omstille oss gjennom et globalt energiskifte, trengs det milliarder i ny, privat risikokapital. Her har innovasjonsklyngene alle forutsetninger for å være sentrale aktører, tillitsplattformer og utviklere av et solid kapitaløkosystem. Til dette trengs en gjennomtenkt kapitalstrategi, utviklet og implementert i det norske klyngeprogrammet.

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Nytt år i lykkelandet

  05. feb 2019

  Det er mye å feire i 2019. Det er 50 år siden vi fant Ekofisk. Med oljen kom det store muligheter og store utfordringer.
 • Etikk, takk!

  30. jan 2019


  Digital etikk. Smak på uttrykket. For i 2019 kommer dette temaet til å få mye oppmerksomhet.  

 • Makta kan påvirkes

  29. jan 2019
  Skal vårt demokrati fungere godt, bør kunnskapen om hvordan vi kan påvirke politikken deles med flest mulig. Derfor er det kjærkommet at det er skrevet en selvhjelpsbok om effektiv påvirkning av makta.
 • Kronikk: Verktøy og vilje

  15. jan 2019

  Automasjon skremmer vettet av folk. Vil roboter virkelig ta over alt? Beveger vi oss inn i en teknologiapokalypse?
 • Fest med måte

  13. jan 2019
  Bakrus henger som oftest sammen med hvor hard festen har vært. Det som ofte slår oss på en mistrøstig søndag formiddag er at vi aldri lærer.