rsm
Leder: Ring 950 96 852 og be om en lærling

Leder: Ring 95096852 og be om en lærling

«Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten de unge i bedriften. Det er de som har tatt oss videre». Dette utsagnet kommer fra Geir Austigard, konsernsjef Øglænd system.

Toppsjefen i Øglænd system lar aldri en mulighet til å framheve behovet for ung og oppdatert arbeidskraft gå fra seg. Bedriftene trenger friskt blod, enten fra de videregående skolene, universitetene eller høgskolene. I disse dager yrer det av liv på utdanningsinstitusjonene. Det er semesterstart på Universitetet og BI, og de mange videregående skolene fylles opp med nye håpefulle og spente ungdommer. Etter noen år skal de ut i arbeidslivet med kompetansepåfyllet og arbeidskraften som regionens bedrifter er helt avhengige av. Vår viktigste kapital framover er denne kunnskapen. Da må vi også ta vare på den. Det er vi ikke alltid like flinke til.
Fortsatt er det nemlig altfor mange elever med fagutdanning som står uten læreplass. Derfor oppfordrer Næringsforeningen sine medlemmer til en ny dugnad. Etter vår augustkampanje i fjor meldte 30 nye lærebedrifter seg i innspurten. Ingen av dem har angret. I år håper vi at minst like mange ringer sitt nærmeste opplæringskontor og ”redder” en ung ressurs eller fem inn i arbeidslivet.

En utmerket rekrutteringsmetode
«Er du klar til det snur?», er tittelen på fylkeskommunens lærlingekampanje. Det er en betimelig påminnelse til mange bedrifter som har vært preget av nødvendige kostnadskutt og nedbemanninger. Det går betydelig raskere å kvitte seg med kompetanse enn å skaffe seg ny. I tillegg til det kollektive ansvaret næringslivet bør ta for å holde ungdommen i arbeid og sørge for kontinuitet av kompetent arbeidskraft, er lærlingeordningen en utmerket rekrutteringsmetode for den enkelte bedrift. Lønnskostnaden er lav og bedriften får mulighet til å «forme» lærlingen. De av oss som er mye på besøk i lærebedrifter får et innblikk i hvor bra dette kan fungere. Unge folk som får erfaring, men som samtidig gir «gamlingene» nye impulser og stiller noen annerledes spørsmål.
Så er spørsmålet om det snur? Svaret fra Næringsforeningens bedrifter tyder på det.
Ferske tall viser at 78 prosent tror at lønnsomheten i bedriften vil være bedre eller uforandret i år. Av disse varsler 47 prosent høyere omsetning. Én av tre bedrifter tror de vil ansette flere i inneværende år, mens over 50 prosent tror arbeidsstokken vil være uforandret. Undersøkelsen viser også en markert endring i positiv retning i løpet av det siste halvåret. Mange begynner å rigge seg for å vokse igjen, men det blir vanskelig uten kvalifiserte medarbeidere og ny rekruttering. På det området har denne regionen dyrekjøpt erfaring. Så er du i tvil, ta inn en lærling! Unge og vordende tømrere, automatikere og elektrikere venter på den befriende telefonen. Forpliktelsene er små, nye bedrifter kan søke om et ekstra lærlingtilskudd og byråkratiet er redusert til et minimum.

Skal ha lærlinger
Ha også i bakhodet at det offentlige kjøper varer og tjenester av næringslivet for rundt 500 milliarder kroner i året. De siste månedene har Næringsforeningen hatt en rekke leverandørmøter hvor gigantprosjekter som Rogfast og nytt sykehus på Ullandhaug blir presentert for medlemsbedriftene. Det viktige i denne sammenheng er at regjeringen nå
ønsker å bruke det offentliges innkjøpsmakt til å sikre flere lærlingeplasser. I januar ble det besluttet at på alle anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for skal det være lærlinger. Dette gjelder også utenlandske leverandører. Verdt å tenke på hvis du vil i posisjon på de store prosjektene.
Vi må altså bli bedre på dette området, men hvilket fylke skal vi måle oss mot? Vi er allerede best i landet på antall læreplasser. Bedriftene i Stavanger-regionen har historisk sett gjort en kjempeinnsats for å sikre rekrutteringen. Ingen steder i landet finnes det flere flotte og dyktige lærebedrifter. Svaret er at vi må måle oss mot oss selv for å bli bedre og ta noen skritt videre. Hvis vi løfter sammen kan vi løfte tyngre. Løft opp telefonen nå!


Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen
Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • LEDER: Næringslivets Vestland består som før

  15. jun 2018

  «Næringslivet på Vestlandet» er en svært sterk merkevare. Når Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke og kaller seg «Vestland», defineres brorparten av bedriftene på Vestlandet ut av landsdelen.
 • KOMMENTAR: Gir den Nye Sentrumsplanen for Stavanger muligheter for god byutvikling?

  13. jun 2018

  Hovedintensjonen med den nye kommunedelplanen for Stavanger sentrum har vært å skulle legge til rette for ny utvikling i byens sentrumsnære områder. I den opprinnelige planbeskrivelsen het det at «kommunen ønsker å vitalisere viktige soner i sentrum, balansere forholdet mellom utvikling og bevaring – og sikre utbyggingskapasitet i sentrumssonen som reelt styrker sentrum». Etter en rekke debattrunder og flere revisjoner synes dessverre denne overordnete ambisjonen å ha blitt vesentlig svekket i det endelige planutkastet.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • KOMMENTAR: Optimist på regionens vegne

  06. jun 2018

  Stavanger-regionen har fått noen utfordringer etter oljeprisfallet, men når man ser det høye kompetansenivået og opplever en kultur med så mye vilje til å støtte hverandre, er det umulig å ikke være optimist på denne regionens vegne.
 • Er innovasjon alltid positivt?

  31. mai 2018
  Innovasjon fremheves stadig oftere som nøkkelen til utvikling. Bedrifter er på jakt etter innovative medarbeidere, og innovasjon blir mer sentralt i både næringspolitikk og i offentlig sektor. Men er mer innovasjon alltid bedre?