Smedvig
Cathrine Johanne Sønvisen i Ressursgruppen for studenter, sammen med blant andre kronprins Haakon og Harald Minge på SIKT-konferansen nylig. Foto: Pål Bentdal / SIKT
Cathrine Johanne Sønvisen i Ressursgruppen for studenter, sammen med blant andre kronprins Haakon og Harald Minge på SIKT-konferansen nylig. Foto: Pål Bentdal / SIKT

Leder: Slipp de unge til

Kommentar: Harald Minge


De som er framtiden må faktisk være med å forme den, også i næringslivet!

Rosenkildehuset er bygget i 1813. Innredningen gjenspeiler Næringsforeningens 182 år gamle historie. På veggene henger store dramatiske oljemalerier, både landskapsmotiver og portretter. Huset er for øvrig dekorert med bilder av tidligere styreledere og andre som har hatt framskutte posisjoner i foreningen. Med et par unntak fra nyere tid, er det utelukkende godt tilårskomne menn som ser ned på deg fra veggene – oftest med et strengt blikk. Et ungt nytt medlem i Næringsforeningen på sitt første møte i Rosenkildehuset, vil kanskje umiddelbart lure på hva slags ridderorden som holder til her?  

Tradisjon er viktig og vi er svært stolte av medlemshuset vårt. Vi tar med oss historien, men først og fremst ser vi framover og jobber med fornying. Her i huset yrer det av liv, møter, workshops og konferanser fra morgen til kveld. Og i stadig større grad er det faktisk ungdommen som inntar næringslivets hus. Det er en bevisst satsing og forklaringen er svært enkel: Å diskutere framtidens muligheter uten å involvere de unge lederne, talentene og ikke minst studentene – vil være en grov forsømmelse. Vi er helt avhengige av de nye ideene, den oppdaterte kompetansen, evnen til å se ting annerledes og det sterke pågangsmotet og engasjementet. Så vil kanskje mange si at vi har en god del svært kreative 60-åringer i det teknologieventyret oljebransjen representerer som mentalt sett er på 25-årsstadiet. Vi i Næringsforeningen tror at vi er aller best når vi klarer å mikse generasjonene. Kombinasjonen av ny kunnskap og masse erfaring er uslåelig.  

 

Sikt 

Næringsforeningen har akkurat samarbeidet med Slottet og kronprins Haakon om å arrangere SIKT-konferansen i Stavanger. 250 unge ledere og talenter fra hele Norge jobbet med temaet «Endring». I Rosenkildehuset arrangerte vi en arbeidsfrokost hvor vi mobiliserte 45 medlemmer fra ressursgruppene U37 og Studentene til en workshop med kronprinsen. Temaet var framtidsvisjoner. Det ble en intens affære hvor en svært delaktig og engasjert kronprins oppsummerte med å si at han var svært optimistisk på vegne av regionens framtid. Han mente at de unge reflekterte et helt spesielt pågangsmot og ikke minst en særegen selvtillit, en «dette får vi til uansett»-holdning. Det er nok en innstilling som har gått i arv her på Vestlandet. 

Hva er så Næringsforeningens aktiviteter for våre yngre medlemmer? Ressursgruppen U37 har lansert to viktige prosjekter. Det er etablert hele fire nettverk for unge ledere som legger sine aktiviteter inn i et årshjul, og prosjektet Styrekandidatene sørger for at unge i næringslivet får hospitere i styrene til mange av våre medlemsbedrifter. Ressursgruppen for studenter jobber for trainee-avtaler opp mot bedriftene, nettverksarrangementer mellom bedrifter og studenter og større tilgang til bedrifter som har konkrete «case» som de ønsker at studentene skal gå løs på i sine bachelor- eller masteroppgaver.  

 

70 prosent over 45 år 

Unge er dramatisk underrepresentert i mange viktige fora. Tall fra SSB viser for eksempel at alderen på styremedlemmer i norske aksjeselskaper er svært høy. Kun 0,6 prosent av styremedlemmene er under 25 år, mens 70 prosent er over 45 år og 11 prosent er over 67. Dette vil unge menn og kvinner i Næringsforeningen gjøre noe med, rett og slett fordi det ligger et stort ubenyttet potensial i den nye kompetansen. Endringene og skiftene skjer raskere og raskere i næringslivet og et forgubbet styre tar en betydelig risiko dersom det ikke er personer til stede som forstår hvordan morgendagens forbrukere vil oppføre seg eller hvordan de disruptive selskapene tenker. I vår region jobber vi med omstilling. Vi skal skape framtidens jobber for framtidens mennesker. Da må de være med i prosessen.  

Det kan være utfordrende for bedrifter som har til hensikt å bringe inn ung styrekompetanse og få identifisert de riktige kandidatene, og det er her prosjektet Styrekandidatene kommer inn i bildet. Programmet gir bedriftene muligheten til å bli kjent med dyktige kandidater, utvalgt med bistand fra profesjonelle styrerekrutterere. Forrige gang meldte det seg hele 87 søkere som ønsket å hospitere. En rekke bedrifter sto klare til å ta imot, men vi er sikre på at flere kan ha nytte av ordningen så det er bare å ta kontakt. Det inngås en ettårig avtale, men flere av kandidatene er i etterkant blitt tilbudt permanente styreverv.  

 

Behov for begge 

Ole Ertvåg i HitecVision er avhengig av å rekruttere de aller beste. Både kravene til medarbeiderne og lønningene er høye. Selv definerer han de ansatte i bedriften i to kategorier: De som kan noe og de som er noe! Førstnevnte er de yngste, helst under 25 år, og de andre representerer erfaringen og har mange store bragder bak seg. De kan gjerne befinne seg i andre enden av aldersskalaen. Ertvågs poeng er at det er behov for begge disse kategoriene medarbeidere.  

Uerfarenhet er det som får en ung mann til å gjøre det en eldre mann sier er umulig, sies det. Både Facebook og Google ble da også skapt av folk i begynnelsen av 20-årene. Unge talenter blir ofte forbundet med gründerskap og nyetableringer, men også i den regionale næringsutviklingen og ikke minst i det etablerte næringslivet er de en undervurdert ressurs. La oss ta dem i bruk! 

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • I konkurranse med kriminalitet og gråsoneaktivitet

  09. des 2018

  Svart arbeid, aktivitet i gråsonen av regelverket og sosial dumping er en stadig økende trussel mot det norske seriøse bedrifter, vår sikkerhet og landets økonomi. Det kreves en betydelig innsats framover for å bekjempe ulovligheter, ha et oppdatert regelverk og sørge for konkurranse på like vilkår.
 • Hvordan måler vi framgang og tilbakegang?

  09. des 2018

  Endelig får du svaret på hvordan det egentlig står til med Stavanger-regionen! Nå presenterer vi nemlig en ny årlig økonomisk rapport basert på de reelle tallene for regionens bedrifter fra siste tiårsperiode – i kombinasjon med en helt fersk konjunkturmåling.
 • Debatt: Om å løfte seg selv etter håret

  09. mai 2018
  Nok en gang står en liten sykehuspost for fall, og nok en gang er en hel region i opprør. Denne gang er det 2 Øst det gjelder, det store universitetssykehusets lille rehabiliteringspost i Egersund. 2 Øst har 16 senger, og har høy ekspertise innen rehabilitering og oppfølging av kolspasienter, hjertesykdommer og ortopedi.
 • STYRELEDEREN: Forlat bybanesporet og spar en halv milliard

  09. mar 2017
  I 2012 skrotet fylkespolitikerne planene om bybane og valgte i stedet å bygge bussvei. Nå, i 2017, framstår det som et valg som synes mer framtidsrettet enn noen gang. Er det da riktig å fortsatt bruke en halv milliard ekstra på å bygge bussveien med mulighet til å legge om til bybane i framtiden, spør Steinar Aasland i denne kommentaren.
 • KOMMENTAR: Tårnet

  07. mar 2018

  Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. I den siste utgaven av Rosenkilden har arkitektparet inspirert oss og invitert til en interessant diskusjon, skriver Harald Minge i denne kommentaren.