Smedvig
Cathrine Johanne Sønvisen i Ressursgruppen for studenter, sammen med blant andre kronprins Haakon og Harald Minge på SIKT-konferansen nylig. Foto: Pål Bentdal / SIKT
Cathrine Johanne Sønvisen i Ressursgruppen for studenter, sammen med blant andre kronprins Haakon og Harald Minge på SIKT-konferansen nylig. Foto: Pål Bentdal / SIKT

Leder: Slipp de unge til

Kommentar: Harald Minge


De som er framtiden må faktisk være med å forme den, også i næringslivet!

Rosenkildehuset er bygget i 1813. Innredningen gjenspeiler Næringsforeningens 182 år gamle historie. På veggene henger store dramatiske oljemalerier, både landskapsmotiver og portretter. Huset er for øvrig dekorert med bilder av tidligere styreledere og andre som har hatt framskutte posisjoner i foreningen. Med et par unntak fra nyere tid, er det utelukkende godt tilårskomne menn som ser ned på deg fra veggene – oftest med et strengt blikk. Et ungt nytt medlem i Næringsforeningen på sitt første møte i Rosenkildehuset, vil kanskje umiddelbart lure på hva slags ridderorden som holder til her?  

Tradisjon er viktig og vi er svært stolte av medlemshuset vårt. Vi tar med oss historien, men først og fremst ser vi framover og jobber med fornying. Her i huset yrer det av liv, møter, workshops og konferanser fra morgen til kveld. Og i stadig større grad er det faktisk ungdommen som inntar næringslivets hus. Det er en bevisst satsing og forklaringen er svært enkel: Å diskutere framtidens muligheter uten å involvere de unge lederne, talentene og ikke minst studentene – vil være en grov forsømmelse. Vi er helt avhengige av de nye ideene, den oppdaterte kompetansen, evnen til å se ting annerledes og det sterke pågangsmotet og engasjementet. Så vil kanskje mange si at vi har en god del svært kreative 60-åringer i det teknologieventyret oljebransjen representerer som mentalt sett er på 25-årsstadiet. Vi i Næringsforeningen tror at vi er aller best når vi klarer å mikse generasjonene. Kombinasjonen av ny kunnskap og masse erfaring er uslåelig.  

 

Sikt 

Næringsforeningen har akkurat samarbeidet med Slottet og kronprins Haakon om å arrangere SIKT-konferansen i Stavanger. 250 unge ledere og talenter fra hele Norge jobbet med temaet «Endring». I Rosenkildehuset arrangerte vi en arbeidsfrokost hvor vi mobiliserte 45 medlemmer fra ressursgruppene U37 og Studentene til en workshop med kronprinsen. Temaet var framtidsvisjoner. Det ble en intens affære hvor en svært delaktig og engasjert kronprins oppsummerte med å si at han var svært optimistisk på vegne av regionens framtid. Han mente at de unge reflekterte et helt spesielt pågangsmot og ikke minst en særegen selvtillit, en «dette får vi til uansett»-holdning. Det er nok en innstilling som har gått i arv her på Vestlandet. 

Hva er så Næringsforeningens aktiviteter for våre yngre medlemmer? Ressursgruppen U37 har lansert to viktige prosjekter. Det er etablert hele fire nettverk for unge ledere som legger sine aktiviteter inn i et årshjul, og prosjektet Styrekandidatene sørger for at unge i næringslivet får hospitere i styrene til mange av våre medlemsbedrifter. Ressursgruppen for studenter jobber for trainee-avtaler opp mot bedriftene, nettverksarrangementer mellom bedrifter og studenter og større tilgang til bedrifter som har konkrete «case» som de ønsker at studentene skal gå løs på i sine bachelor- eller masteroppgaver.  

 

70 prosent over 45 år 

Unge er dramatisk underrepresentert i mange viktige fora. Tall fra SSB viser for eksempel at alderen på styremedlemmer i norske aksjeselskaper er svært høy. Kun 0,6 prosent av styremedlemmene er under 25 år, mens 70 prosent er over 45 år og 11 prosent er over 67. Dette vil unge menn og kvinner i Næringsforeningen gjøre noe med, rett og slett fordi det ligger et stort ubenyttet potensial i den nye kompetansen. Endringene og skiftene skjer raskere og raskere i næringslivet og et forgubbet styre tar en betydelig risiko dersom det ikke er personer til stede som forstår hvordan morgendagens forbrukere vil oppføre seg eller hvordan de disruptive selskapene tenker. I vår region jobber vi med omstilling. Vi skal skape framtidens jobber for framtidens mennesker. Da må de være med i prosessen.  

Det kan være utfordrende for bedrifter som har til hensikt å bringe inn ung styrekompetanse og få identifisert de riktige kandidatene, og det er her prosjektet Styrekandidatene kommer inn i bildet. Programmet gir bedriftene muligheten til å bli kjent med dyktige kandidater, utvalgt med bistand fra profesjonelle styrerekrutterere. Forrige gang meldte det seg hele 87 søkere som ønsket å hospitere. En rekke bedrifter sto klare til å ta imot, men vi er sikre på at flere kan ha nytte av ordningen så det er bare å ta kontakt. Det inngås en ettårig avtale, men flere av kandidatene er i etterkant blitt tilbudt permanente styreverv.  

 

Behov for begge 

Ole Ertvåg i HitecVision er avhengig av å rekruttere de aller beste. Både kravene til medarbeiderne og lønningene er høye. Selv definerer han de ansatte i bedriften i to kategorier: De som kan noe og de som er noe! Førstnevnte er de yngste, helst under 25 år, og de andre representerer erfaringen og har mange store bragder bak seg. De kan gjerne befinne seg i andre enden av aldersskalaen. Ertvågs poeng er at det er behov for begge disse kategoriene medarbeidere.  

Uerfarenhet er det som får en ung mann til å gjøre det en eldre mann sier er umulig, sies det. Både Facebook og Google ble da også skapt av folk i begynnelsen av 20-årene. Unge talenter blir ofte forbundet med gründerskap og nyetableringer, men også i den regionale næringsutviklingen og ikke minst i det etablerte næringslivet er de en undervurdert ressurs. La oss ta dem i bruk! 

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  16. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  16. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  16. apr 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.
 • – Planleggerne gikk i motsatt retning av bestillingen

  09. apr 2019
  11. april er D-dagen for Forus-planen! Da legger IKDP-administrasjonen frem sitt endelige forslag etter ikke mindre en to høringsrunder. Etter en elendig planprosess, hastverksarbeid og en lite lyttende administrasjon som har misforstått oppgaven, er spørsmålet om planen inntil videre bare bør legges i en skuff eller om det er mulig å fatte et vedtak før høstens valg, slik politikerne ønsker.