rsm
Leder: Varselskudd

Leder: Varselskudd

En av Norges største eiendomsutviklere feller i dette nummeret av Rosenkilden en knusende dom over Stavanger kommune. Dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt, skrinlegger Bane Nor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.

I den nedbarberte versjonen av sentrumsplanen som nå foreligger er det i hovedsak to sentrumsnære utviklingsområder av en viss betydning som skal bidra til flere arbeidsplasser og flere boliger i sentrum, nemlig Holmen og stasjonsområdet. Av de 20.000 nye arbeidsplassene i sentrum som er kommunens ambisjon, et mål som nå ser ut til å fravikes, kan Bane Nor Eiendom legge til rette for opptil 3000, sentralt plassert midt i fylkets viktigste kollektivknutepunkt. Men etter en runddans med Stavanger kommune, som ifølge Bane Nor Eiendom har pågått i 30 år, og som nå synes å kulminere med en sentrumsplan med for lite bygningsvolum til at investeringer lønner seg, skrinlegges trolig alle planer.  

«Vi er avhengige av en administrativ og politisk vilje knyttet til bærekraftig gjennomføring. Det synes nå å ikke være til stede», heter det fra Bane Nor Eiendom. Det er en knusende dom mot kommunen fra en av landets største aktører innenfor eiendomsutvikling, forvaltning og eierskap. Eiendomsporteføljen selskapet forvalter har en anslått verdi på 46 milliarder kroner og omfatter 2850 bygg og 3770 leiekontrakter. I øyeblikket opereres 230 eiendomsutviklingsprosjekter i hele Norge, så vi kan trygt si at selskapet har god erfaring med å få til gode løsninger i samarbeid med kommunene. Det er så vidt vi forstår svært sjelden at selskapet møter kommuner som de rett og slett er nødt til å gi opp. Eller er det Stavanger kommune som i realiteten gir opp Bane Nor Eiendom ved å umuliggjøre en lønnsom utbygging i stasjonsområdet? Og har denne arealknappe byen råd til å la så verdifulle arealer ligge brakk? Svaret sier seg selv.  

 

Just do it 

Da kommunens nye byggesakssjef, Kristin Fjeld-Eiken, ble ansatt på forsommeren, var slagordet hennes «how can we fix it»? Da får vi kvittere med et annet kjent slagord: «Just do it»! Bane Nor Eiendom (tidligere ROM eiendom) har nå levert en meget omfattende mulighetsstudie for stasjonsområdet i forbindelse med sentrumsplanen. I løpet av de siste 20 årene har selskapet gjennomført flere slike, men fortsatt har området stått på stedet hvil etter at jernbanelokket ble bygget på 80-tallet. Også når det gjelder Paradis-utbyggingen har selskapet uttrykt sterk misnøye med den kommunale behandlingen. Partene har selvsagt sine egne forklaringer på hvorfor vi har endt opp slik, men la oss bare konstatere alvoret i situasjonen og de dramatiske konsekvensene for utviklingen av Stavanger sentrum dersom stasjonsområdet forblir uforløst i nye tiår. Etter så mange års slitasje og oppgitthet er det nemlig en reell mulighet for at Bane Nor Eiendom nå gjør alvor av truslene. I så fall strander hele sentrumsplanen.  

Bane Nor Eiendoms klare tilbakemelding bør være et meget sterkt signal til politikere som skal forsøke å vedta en fornuftig sentrumsplan og en administrasjon som skal være løsningsorientert og bidra til sentrumsutvikling. Konsekvensene av at en så stor aktør dropper utbygging vil være katastrofale og langt på vei umuliggjøre sentrumsstrategiens målsetting. Flere andre eiendomsutviklere har allerede signalisert at arealpotensialet som foreligger i planutkastet i de andre byområdene er så lavt at investeringer ikke lønner seg. Spørsmålet er hvor mange flere som «gir opp» Stavanger kommune? Sentrumsplanen viser til et arealpotensial på 675.000 kvadratmeter. Det høres imponerende ut, men bare 30 prosent av dette ligger i selve sentrum, mens det øvrige er Østre bydel og Paradis.  

 

Spille på lag 

Det er altså ikke hvilken som helst aktør som nå slår alarm. Bane Nor Eiendom driver i prinsippet bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling. I båndbyen mellom Stavanger og Sandnes har en ny analyse presentert i Rosenkildens juni-nummer synliggjort et betydelig utbyggingspotensial langs dobbeltsporet. Det bor 100.000 mennesker i umiddelbar nærhet til stasjonene på strekningen og mulighetsstudien synliggjør utbyggingsmuligheter på totalt to millioner kvadratmeter. Analysen peker også på muligheten av tre nye stasjoner, nemlig Hillevåg, Forus og Luravika. En slik fortetting langs vår viktigste og mest suksessrike kollektivakse vil være et viktig middel for å nå kollektivmål og nullvekst i biltrafikk.  

Når byer skal utvikles, handler det ofte om fortetting rundt de store etablerte kollektivknutepunktene. Den viktigste aktøren for å få dette til heter Bane Nor Eiendom. En slik aktør og byutvikler bør Stavanger kommune spille på lag med.


Av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • I konkurranse med kriminalitet og gråsoneaktivitet

  09. des 2018

  Svart arbeid, aktivitet i gråsonen av regelverket og sosial dumping er en stadig økende trussel mot det norske seriøse bedrifter, vår sikkerhet og landets økonomi. Det kreves en betydelig innsats framover for å bekjempe ulovligheter, ha et oppdatert regelverk og sørge for konkurranse på like vilkår.
 • Hvordan måler vi framgang og tilbakegang?

  09. des 2018

  Endelig får du svaret på hvordan det egentlig står til med Stavanger-regionen! Nå presenterer vi nemlig en ny årlig økonomisk rapport basert på de reelle tallene for regionens bedrifter fra siste tiårsperiode – i kombinasjon med en helt fersk konjunkturmåling.
 • Leder: Slipp de unge til

  11. nov 2018

  De som er framtiden må faktisk være med å forme den, også i næringslivet!
 • Debatt: Om å løfte seg selv etter håret

  09. mai 2018
  Nok en gang står en liten sykehuspost for fall, og nok en gang er en hel region i opprør. Denne gang er det 2 Øst det gjelder, det store universitetssykehusets lille rehabiliteringspost i Egersund. 2 Øst har 16 senger, og har høy ekspertise innen rehabilitering og oppfølging av kolspasienter, hjertesykdommer og ortopedi.
 • STYRELEDEREN: Forlat bybanesporet og spar en halv milliard

  09. mar 2017
  I 2012 skrotet fylkespolitikerne planene om bybane og valgte i stedet å bygge bussvei. Nå, i 2017, framstår det som et valg som synes mer framtidsrettet enn noen gang. Er det da riktig å fortsatt bruke en halv milliard ekstra på å bygge bussveien med mulighet til å legge om til bybane i framtiden, spør Steinar Aasland i denne kommentaren.