Smedvig
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.

Næringsforeningen og LO

Næringsforeningen og LO

For Næringsforeningen er et tett samarbeid med LO Rogaland helt nødvendig når vi skal løfte regionen og sikre nye arbeidsplasser. Vi skal ikke bare ha en tett dialog og et nært næringspolitisk samarbeid, men også bindende avtaler og konkrete fellesprosjekter.

Næringsforeningens ressursgruppe for håndverkere har sammen med LO Rogaland tatt initiativet til å etablere en uropatrulje. Formålet med stillingen er å samle informasjon fra byggebransjen, kvalitetssikre tips og bringe disse inn til korrekt etat. Uropatruljen skal jobbe for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår. Målet er å avdekke og synliggjøre omfang, få informasjon ut til oppdragsgivere og drive forebygging, inkludert opplæring ved skoler. Ambisjonen er å forenkle jobben til de offentlige etatene gjennom å ta i mot og kvalitetssikre tips om svart arbeid, arbeids- og boforhold, sosial dumping, HMS-brudd og juks med merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon og så videre. Finansieringen består av et realt spleiselag. En rekke bedrifter og de ulike laugene bidrar økonomisk. I tillegg kommer LO og forbundene til å bidra, samtidig som fylkeskommunen og kommunene utfordres til å bli med og dele regningen. 

 

Samarbeid med Akrim

Etableringen av uropatruljen skjer selvsagt i tett samarbeid med Akrim Stavanger og vil være et viktig supplement. Uropatruljen vil være i felten og registrere og kartlegge aktiviteter, men ikke være konfronterende. 

Denne avtalen er bare et av flere eksempler på områder hvor LO og Næringsforeningen har felles interesser. Bedrifter og arbeidstakere i Rogaland rammes knallhardt av arbeidskriminalitet og useriøse aktører. Ifølge en kartlegging som A-krim har gjennomført, jobber 26 prosent i byggebransjen i Rogaland i gråsonen eller helt svart. Politiet har uttalt at dette utgjør en omsetning på 2,2 milliarder kroner. Mange seriøse bedrifter gir opp privatmarkedet og rekruttering av håndverkere fra våre skoler vil avta. Eksemplene på sosial dumping og sikkerhetsutfordringer på byggeplassene, som et resultat av ufaglært arbeidskraft, er mange. En undersøkelse Næringsforeningen har gjennomført viser at ni av ti bedrifter mener innsatsen fra det offentlige er for lav, ett av tre firma taper oppdrag ukentlig på grunn av arbeidskriminalitet og hele 60 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg ser en stadig forverring.

 

Forutsigbare rammebetingelser

Vi i Næringsforeningen samarbeider godt med LO Rogaland også på andre områder, som for eksempel i kampen for flere lærlinger. Vi er dessuten opptatt av at både bedrifter, arbeidstakere og arbeidsgivere skal kunne forholde seg til mest mulig forutsigbare rammebetingelser. Når krefter utenfra stiller spørsmål ved vilkårene for olje- og gassindustrien, spesielt leterefusjonsordningen, tar vi den kampen i fellesskap. For et fylke som står ved et viktig veikryss når det gjelder det framtidige næringsgrunnlaget, som skal få flere næringsbein å stå på og som er midt i transformasjonen fra å være en olje- og gasshovedstad til å bli en bredt anlagt energihovedstad, er dette samarbeidet helt avgjørende. Selvfølgelig kan det hende at vi i enkelte saker har ulike interesser, men samtidig er det viktig å huske at Næringsforeningen ikke er en arbeidsgiverorganisasjon, men en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon. 

 

Justiskomiteen interessert

Justiskomiteen er interessert i det vi har fått til i Rogaland. De vil høre om hvordan vi i Rogaland samarbeider for å komme arbeidskriminaliteten til livs. Vi har mye å fortelle om. Sammen lager vi nå kampanjefilmer og Næringsforeningen har etablert en digital tipsordning som har ført til tips hver dag siden ordningen ble etablert i 2015. De aller fleste tips Akrim får kommer via Næringsforeningen – og rundt 80 prosent gjelder forhold som sorterer under de andre av landets seks Akrim-sentre. Da blir de sendt videre til gjeldende område. Rekorden fra mottatt tips i Næringsforeningen til aksjon på byggeplass i østlandsområdet er fire timer. Når Næringsforeningen skal fortelle justiskomiteen hva vi har gjort, mobiliserer vi selvfølgelig alle våre partnere. LO Rogaland og Eirin Sund er selvskreven.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Kronikk: VHS på jobb og Netflix hjemme

  22. mai 2019
  Facebook-chat versus e-post og ’06-intranett versus Google-søk: Fortsatt tillater vi store forskjeller på teknologien vi bruker privat og i vårt daglige arbeid. Hvorfor senker vi våre digitale forventninger på jobb?
 • Kronikk: Bærekraft – god business

  14. mai 2019

  Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekraft i forretningen er en forutsetning for framtidig lønnsomhet.
 • Kronikk: Innovasjon og verdiskaping – i samarbeid med universitetet?

  22. mai 2019


  En viktig oppgave for universitetet er å bidra til at ny kunnskap tas i bruk i samfunnet. I takt med at innovasjon og omstilling har blitt sentrale begreper i offentligheten, øker forventningene til at forskning og høyere utdanning skal skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser. 

 • Leder: Tre trusler mot nye E39

  14. mai 2019
  Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.
 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  29. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  26. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  02. mai 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.