Kallesten
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.

Næringsforeningen og LO

Næringsforeningen og LO

For Næringsforeningen er et tett samarbeid med LO Rogaland helt nødvendig når vi skal løfte regionen og sikre nye arbeidsplasser. Vi skal ikke bare ha en tett dialog og et nært næringspolitisk samarbeid, men også bindende avtaler og konkrete fellesprosjekter.

Næringsforeningens ressursgruppe for håndverkere har sammen med LO Rogaland tatt initiativet til å etablere en uropatrulje. Formålet med stillingen er å samle informasjon fra byggebransjen, kvalitetssikre tips og bringe disse inn til korrekt etat. Uropatruljen skal jobbe for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår. Målet er å avdekke og synliggjøre omfang, få informasjon ut til oppdragsgivere og drive forebygging, inkludert opplæring ved skoler. Ambisjonen er å forenkle jobben til de offentlige etatene gjennom å ta i mot og kvalitetssikre tips om svart arbeid, arbeids- og boforhold, sosial dumping, HMS-brudd og juks med merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon og så videre. Finansieringen består av et realt spleiselag. En rekke bedrifter og de ulike laugene bidrar økonomisk. I tillegg kommer LO og forbundene til å bidra, samtidig som fylkeskommunen og kommunene utfordres til å bli med og dele regningen. 

 

Samarbeid med Akrim

Etableringen av uropatruljen skjer selvsagt i tett samarbeid med Akrim Stavanger og vil være et viktig supplement. Uropatruljen vil være i felten og registrere og kartlegge aktiviteter, men ikke være konfronterende. 

Denne avtalen er bare et av flere eksempler på områder hvor LO og Næringsforeningen har felles interesser. Bedrifter og arbeidstakere i Rogaland rammes knallhardt av arbeidskriminalitet og useriøse aktører. Ifølge en kartlegging som A-krim har gjennomført, jobber 26 prosent i byggebransjen i Rogaland i gråsonen eller helt svart. Politiet har uttalt at dette utgjør en omsetning på 2,2 milliarder kroner. Mange seriøse bedrifter gir opp privatmarkedet og rekruttering av håndverkere fra våre skoler vil avta. Eksemplene på sosial dumping og sikkerhetsutfordringer på byggeplassene, som et resultat av ufaglært arbeidskraft, er mange. En undersøkelse Næringsforeningen har gjennomført viser at ni av ti bedrifter mener innsatsen fra det offentlige er for lav, ett av tre firma taper oppdrag ukentlig på grunn av arbeidskriminalitet og hele 60 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg ser en stadig forverring.

 

Forutsigbare rammebetingelser

Vi i Næringsforeningen samarbeider godt med LO Rogaland også på andre områder, som for eksempel i kampen for flere lærlinger. Vi er dessuten opptatt av at både bedrifter, arbeidstakere og arbeidsgivere skal kunne forholde seg til mest mulig forutsigbare rammebetingelser. Når krefter utenfra stiller spørsmål ved vilkårene for olje- og gassindustrien, spesielt leterefusjonsordningen, tar vi den kampen i fellesskap. For et fylke som står ved et viktig veikryss når det gjelder det framtidige næringsgrunnlaget, som skal få flere næringsbein å stå på og som er midt i transformasjonen fra å være en olje- og gasshovedstad til å bli en bredt anlagt energihovedstad, er dette samarbeidet helt avgjørende. Selvfølgelig kan det hende at vi i enkelte saker har ulike interesser, men samtidig er det viktig å huske at Næringsforeningen ikke er en arbeidsgiverorganisasjon, men en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon. 

 

Justiskomiteen interessert

Justiskomiteen er interessert i det vi har fått til i Rogaland. De vil høre om hvordan vi i Rogaland samarbeider for å komme arbeidskriminaliteten til livs. Vi har mye å fortelle om. Sammen lager vi nå kampanjefilmer og Næringsforeningen har etablert en digital tipsordning som har ført til tips hver dag siden ordningen ble etablert i 2015. De aller fleste tips Akrim får kommer via Næringsforeningen – og rundt 80 prosent gjelder forhold som sorterer under de andre av landets seks Akrim-sentre. Da blir de sendt videre til gjeldende område. Rekorden fra mottatt tips i Næringsforeningen til aksjon på byggeplass i østlandsområdet er fire timer. Når Næringsforeningen skal fortelle justiskomiteen hva vi har gjort, mobiliserer vi selvfølgelig alle våre partnere. LO Rogaland og Eirin Sund er selvskreven.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Flere kunder enn venner

  14. mar 2019
  Skaren av de som tror på en rask avvikling av Norges produksjon av olje og gass vokser, men verdens energibehov avtar ikke tilsvarende. Oljeindustrien har flere kunder enn venner. Det finnes imidlertid ingen snarvei ut av oljealderen.
 • Styrelederen: Samarbeid i byutviklingen; NIMBY eller WIMBY?

  14. mar 2019
  Polariseringen og mistro. En bredere felles forståelse eller en debatt fra skyttergravene? Utviklingen av byen vår framover vil kreve at vi går litt i oss selv med hensyn til form og tar en ny felles diskusjon om oppgavene. Da kan vi bevege oss fra NIMBY til WIMBY – fra «not in my backyard» til «welcome in by backyard».
 • Leder: Mangel på strøm stopper grønt skifte og ny industri

  13. mar 2019
  Det er tragisk om vi må si nei til ny kraftkrevende og grønn industri fordi vi ikke har nok kapasitet i lokalnettet. Alternativet er at denne industrien heller etablerer seg på Østlandet eller i Danmark – basert på kraft produsert i Kvilldal eller Sira-Kvina i vår region.
 • Kronikk: Vinnerresept for langsiktig verdiskapning

  14. mar 2019

  Virksomhetens samfunnsansvar og ansvarlighet anses som den viktigste faktor for suksess og trumfer det ensidige fokuset på bunnlinjen.
 • Kronikk: Hva fikk du igjen for å studere?

  18. mar 2019

  Du har sikkert ditt eget svar. Dette er min lille historie.
 • Hva er en attraktiv region?

  07. mar 2019
  Alle er enige om at Stavanger-regionen må være attraktiv for næringslivet. Men hva er attraktivitet, hvordan måles den, og hva må vi gjøre for å øke attraktiviteten? Og hvor attraktive er vi egentlig i konkurranse med andre?
 • Merkevaren Stavanger

  27. feb 2019

  Mange aktører jobber med Stavanger som merkevare. Greater Stavanger jobber med merkevaren for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i Stavanger-regionen, mens Region Stavanger er det offisielle destinasjonsselskapet som jobber for profilering av Stavanger-regionen som turistmål. Stavanger Forum har på sin side ansvar for å tiltrekke seg besøkende til et av Norges største konferansesentre og utstillingsområder. Men noe er på gang.