Smedvig
Næringsliv er ikke særinteresser

Næringsliv er ikke særinteresser

STYRELEDEREN: Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen


Når næringslivet beskrives som særinteresser, når økonomi ikke er en relevant størrelse og alle som hevder noe annet blir avfeid som talerør for kapitalkreftene, er vi på ville veier. Det handler ikke om at penger er det eneste som betyr noe, men at den økonomiske virkeligheten er hard og brutal – og samtidig selve bærebjelken for samfunnet.

«Næringslivet og andre særinteresser», «profitthungrige investorer» og «hensynsløs storkapital». Vi kjenner lett igjen beskrivelsene fra den offentlige debatten. Godt hjulpet av Michael Douglas sin glimrende tolkning av rollefiguren Gordon Gekko fra filmen «Wall Street», avfeies økonomiske argumenter som i beste fall uvesentlige – i verste fall som en stor trussel mot folk flest. Fra noen politiske miljøer er dette tradisjonell og gammel retorikk som ingen lar seg overraske over. Men uten å ha statistisk belegg for det, synes det som om slike tankesett er i ferd med å bre om seg. Med stadig flere offentlige ansatte, er det flere og flere som ikke opplever eller forstår en konkurranseutsatt hverdag. Norsk næringsliv har vært bunnsolid i mange år, selvsagt sterkt drevet av olje- og gassindustrien på Vestlandet og i Stavanger-regionen – og vi har kunnet koste på oss en utvikling med økende offentlige utgifter. Men når nå stadig flere, med rette, holder fanen høyt for at vi trenger flere bein å stå på, er det ikke mindre økonomisk tenkning og kapital vi trenger – men mer. Da er det grunn til å rope et lite varsku mot å neglisjere økonomiske interesser. 

 

Skummelt 

Virkelig skummelt blir dette når premissleverandører i det offentlige ikke forholder seg grundig nok til økonomien i det som blir foreslått. Vi har nylig sett det i forbindelse med Forus-planen, der foreslåtte rekkefølgekrav i milliardklassen vil drepe all investeringsvilje og utvikling hvis de blir vedtatt. Vi har også sett det i forbindelse med sentrumsplanen, der en barbering av utviklingspotensialet for stasjonsområdet tilsynelatende har blitt såpass kraftig at det ikke lenger er økonomisk interessant å utvikle dette. 

Egentlig er det ikke så veldig vanskelig. Skal det for eksempel bygges noe på en eiendom, må den kunne selges eller leies ut etterpå til en pris som forsvarer investeringene. Ingen investerer for å gå med tap. Investeringer foregår heller ikke i et vakuum. Er det alternative områder, byer, bransjer eller markeder som synes mer attraktive, er risikoen stor for at kapitalen flytter på seg. Og flytter kapitalen på seg, flytter også arbeidsplassene og skatteinntektene. Og flytter arbeidsplassene og skatteinntektene – vet alle hva som skjer. Til slutt går det ut over offentlig tjenestetilbud og offentlige ansatte, og dermed de aller fleste av oss enten det er direkte eller indirekte. 

 

Bærekraftig 

Nå er det selvsagt ikke slik at maksimal og kortsiktig profitt er den eneste driveren i privat næringsliv. Skaperglede, samfunnsansvar, patriotisme og et stort engasjement er minst like viktig for mange aktører. Tillit i markedet og en bærekraftig forretningsmodell er også i større og større grad blitt en forutsetning for en sunn økonomisk utvikling. 

For samfunnet som helhet er det også mange hensyn som skal tas. Trivsel for innbyggerne, miljøhensyn, infrastruktur og mange flere. Det er en ærlig sak, dersom det er det vi vil, at det ikke skal bygges nytt av betydning i Stavanger sentrum. Det er også legitimt å argumentere for at vi ikke skal ha mer vekst på Forus. Men vi kan ikke jobbe for flere arbeidsplasser uten å ha et sted for dem å være. Du kan ikke beklage deg over økt ledighet i bygg og anleggsbransjen, og samtidig si nei til all nybygging. Kort fortalt, vi må forholde oss til den økonomiske siden – de økonomiske argumentene og den økonomiske virkeligheten. Dette er ikke særinteresser. Tør jeg minne om at et bærekraftig samfunn og en bærekraftig utvikling også må være økonomisk bærekraftig. For å sitere Gro Harlem Brundtland; «En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov». I det ligger det at vi må jobbe både med økonomi og sosiale forhold for å kunne hensynta klima og miljø på en god måte. Så diskuter gjerne, bring inn de argumenter du mener er viktige – men ikke la deg friste til å omtale næringsliv og økonomi som særinteresser. Noen må alltid plukke opp regningen til slutt. 

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • I konkurranse med kriminalitet og gråsoneaktivitet

  09. des 2018

  Svart arbeid, aktivitet i gråsonen av regelverket og sosial dumping er en stadig økende trussel mot det norske seriøse bedrifter, vår sikkerhet og landets økonomi. Det kreves en betydelig innsats framover for å bekjempe ulovligheter, ha et oppdatert regelverk og sørge for konkurranse på like vilkår.
 • Hvordan måler vi framgang og tilbakegang?

  09. des 2018

  Endelig får du svaret på hvordan det egentlig står til med Stavanger-regionen! Nå presenterer vi nemlig en ny årlig økonomisk rapport basert på de reelle tallene for regionens bedrifter fra siste tiårsperiode – i kombinasjon med en helt fersk konjunkturmåling.
 • Leder: Slipp de unge til

  11. nov 2018

  De som er framtiden må faktisk være med å forme den, også i næringslivet!
 • Debatt: Om å løfte seg selv etter håret

  09. mai 2018
  Nok en gang står en liten sykehuspost for fall, og nok en gang er en hel region i opprør. Denne gang er det 2 Øst det gjelder, det store universitetssykehusets lille rehabiliteringspost i Egersund. 2 Øst har 16 senger, og har høy ekspertise innen rehabilitering og oppfølging av kolspasienter, hjertesykdommer og ortopedi.
 • STYRELEDEREN: Forlat bybanesporet og spar en halv milliard

  09. mar 2017
  I 2012 skrotet fylkespolitikerne planene om bybane og valgte i stedet å bygge bussvei. Nå, i 2017, framstår det som et valg som synes mer framtidsrettet enn noen gang. Er det da riktig å fortsatt bruke en halv milliard ekstra på å bygge bussveien med mulighet til å legge om til bybane i framtiden, spør Steinar Aasland i denne kommentaren.