Kallesten

Styrelederen: Samarbeid i byutviklingen; NIMBY eller WIMBY?

Styrelederen: Samarbeid i byutviklingen; NIMBY eller WIMBY?

Polariseringen og mistro. En bredere felles forståelse eller en debatt fra skyttergravene? Utviklingen av byen vår framover vil kreve at vi går litt i oss selv med hensyn til form og tar en ny felles diskusjon om oppgavene. Da kan vi bevege oss fra NIMBY til WIMBY – fra «not in my backyard» til «welcome in by backyard».

Byutvikling er ikke romforskning, det er mye vanskeligere enn det! Slik innledet KÅKÅnomics programmet høsten 2018 og utsagnet er beskrivende! Ikke bare er plan- og bygningsloven en samlepost for et titalls særlover i Norge, den er også omkranset av et tyvetalls innsigelsesinstanser. Samtidig som utviklingen stadig går raskere i flere av de feltene som påvirker byen, maler planarbeidet fortsatt som en sakte kvern i kompromissenes landskap.

Den offentlige byutviklingsdebatten varierer i styrke og synlighet. Parallelt med sluttbehandling av KDP Stavanger sentrum (sentrumsplanen) har ordskiftet økt i intensitet, og da spesielt knyttet til medvirkning. Mange medvirkende har byutvikling som profesjon. Samtidig er utvikling av omgivelsene våre et allemannseie.

Jeg har sett kraften av samarbeid i byutvikling!  Siste års utvikling av Stavanger Øst, startet med visjonen «Urban Sjøfront – visjon for sentrumsnær byutvikling» i 1999, et samarbeid mellom en rekke aktører. Påfølgende planarbeid ble også gjennomført i brede samarbeid, noe som førte til relativt forutsigbare utviklingsrammer. Arbeidsformen ble oppfattet som så verdifull at Urban Sjøfront AS ble etablert for å følge opp både de formelle og uformelle virkemidlene i visjonen. Tou Scene er et eksempel på kraften som oppstår når ulike aktører bidrar og samlet blir et spekter av kompetanse og ressurser. Oppstarten av Tou Scene ble aldri vedtatt; det er et resultat av at nok mennesker ville, og holdt ut. Folkeparken på Kjelvene har mye av det samme i seg. Den parken skulle fortsatt ikke vært realisert hvis planforutsetningene alene hadde vært lagt til grunn, men ble faktisk åpnet i 2005. Tilsvarende gjelder for Lervigstunet (parken ved Ostehuset Øst) og en rekke andre større og mindre prosjekter i Stavanger Øst. Tilsvarende prosesser og prosjektsamarbeid skjer nå i regi av CID-prosjektet, som er den delen av sentrumsplanen som ikke må å vente på det formelle planvedtaket i bystyret.

Når vi kjenner den potensielle kraften av samarbeid i byutviklingen, hvorfor erfarer vi da at medvirkning og samarbeid er fraværende eller ikkefungerende? Jeg tror svaret er meget sammensatt, men har i alle fall med seg to komponenter:

 

Hva er oppgaven og hvor i prosessen er vi?

Planprosesser og andre konkrete tiltak settes i gang med en målsetning; hva skal man oppnå? Etter å ha segregert og spredt bebyggelsen utover i flere tiår, går utviklingen nå i sterk retning av å samle og binde sammen. Rådet om å gå i denne retningen er entydige i hele hierarkiet fra FNs klimamål, via statlige- og regionale forventninger, retningslinjer, bestemmelser og avtaler – til kommunens egen overordnede kommuneplan. Arbeidet med sentrumsplanen, og andre delplaner og tiltak innenfor byområdet, har i oppgave å konkretisere de overordnede føringene, men også å vise at enkelte at målsetningene ikke er mulige å realisere uten for store konsekvenser. Et av de største hindrene i medvirkningsprosessene er imidlertid at vi ikke diskuterer samme oppgave. En forutsetning for god dialog og reell medvirkning, er at vi i større grad har felles forståelse for om vi akkurat nå diskuterer målet med arbeidet, grad av måloppnåelse eller konkrete løsningsforslag.

 

Polarisering

I Facebook-gruppen Byutvikling Stavanger kan man som et av flere eksempler lese: «Tenker heller at en ikke nødvendigvis kjøper fortetningsretorikken til politikere og utbyggere som plutselig har fått et «grønt» kinderegg de kan skyve foran seg. Tomter og områder utbygger tidligere ikke fikk tilgang til blir nå frigjort for å «redde» både byen og miljøet. Hvor er debatten om motivet? Er fortetting langs kollektivaksen vårt bidrag til å skape et bedre klima og en bedre by å bo i?».

Like mye som utsagnet eksemplifiserer ulik oppgaveforståelse, så viser den med tydelighet polariseringen og mistroen i den pågående debatten. KÅKÅbydebatt har lagt seg litt på samme linje både i debattform og i tilhørende kronikker. Og i all rettferdighet: Byutvikling Stavanger og KÅKÅbydebatt er kun to eksempler på at vi har et stykke å gå i formen på meningsutvekslingene. Ingen er på sitt mest konstruktive nede i skyttergravene og hvis formen maner mer til kamp enn til en samtale, har vi gått oss inn i et spill som ikke vil ta oss noe sted. I alle fall ikke et sted vi ønsker å være.

 

Felles forståelse

Jeg kunne fortsatt med følelsen av å ikke bli hørt, om den rettmessige forventningen om medvirkning versus det å ta de anledningene som faktisk foreligger, om hvem som faktisk bestemmer, om ytringer versus egen innsats, hvor ansvaret for mobilisering ligger og en rekke andre faktorer som spiller inn i medvirkningsarenaene. Men jeg vil først og fremst oppfordre til at vi går litt i oss selv med hensyn til form og tar en ny felles diskusjon om oppgavene. En god arena for det sistnevnte er det pågående arbeidet med Kommuneplan for Stavanger. Dette planarbeidet tegner meget godt med hensyn til å klarlegge mål og virkemidler. Hvis den planprosessen sender oss ut i andre enden med bredere felles forståelse og blir et kjent og respektert styringsdokument for senere delplaner og tiltak, så har vi større forutsetninger for videre konstruktivt samarbeid om utvikling av byen vår!

Skriv ut

Flere nyheter

 • Flere kunder enn venner

  14. mar 2019
  Skaren av de som tror på en rask avvikling av Norges produksjon av olje og gass vokser, men verdens energibehov avtar ikke tilsvarende. Oljeindustrien har flere kunder enn venner. Det finnes imidlertid ingen snarvei ut av oljealderen.
 • Leder: Mangel på strøm stopper grønt skifte og ny industri

  13. mar 2019
  Det er tragisk om vi må si nei til ny kraftkrevende og grønn industri fordi vi ikke har nok kapasitet i lokalnettet. Alternativet er at denne industrien heller etablerer seg på Østlandet eller i Danmark – basert på kraft produsert i Kvilldal eller Sira-Kvina i vår region.
 • Kronikk: Vinnerresept for langsiktig verdiskapning

  14. mar 2019

  Virksomhetens samfunnsansvar og ansvarlighet anses som den viktigste faktor for suksess og trumfer det ensidige fokuset på bunnlinjen.
 • Kronikk: Hva fikk du igjen for å studere?

  18. mar 2019

  Du har sikkert ditt eget svar. Dette er min lille historie.
 • Hva er en attraktiv region?

  07. mar 2019
  Alle er enige om at Stavanger-regionen må være attraktiv for næringslivet. Men hva er attraktivitet, hvordan måles den, og hva må vi gjøre for å øke attraktiviteten? Og hvor attraktive er vi egentlig i konkurranse med andre?
 • Merkevaren Stavanger

  27. feb 2019

  Mange aktører jobber med Stavanger som merkevare. Greater Stavanger jobber med merkevaren for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i Stavanger-regionen, mens Region Stavanger er det offisielle destinasjonsselskapet som jobber for profilering av Stavanger-regionen som turistmål. Stavanger Forum har på sin side ansvar for å tiltrekke seg besøkende til et av Norges største konferansesentre og utstillingsområder. Men noe er på gang.
 • Det enkle er av og til det beste

  21. feb 2019

  Vi må redusere miljøpåvirkningen vår drastisk om vi skal overleve som art på kloden vår.