SAS
Harald Minge
Harald Minge

- Vi trenger E39-avklaring

- Vi trenger E39-avklaring

- Siden regjeringen og statsråd Ketil Solvik-Olsen bestemte seg for å utrede flere alternative traseer for E39, har flere viktige vegprosjekter i regionen blitt satt på vent. I tillegg har det ført til uforutsigbarhet for utvikling av viktige næringsområder. Nå er det på høy tid med en avklaring, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.

Tirsdag møter Minge og resten av næringslivet i regionen statsråden på Logistikkdagen på Forus.

- Store investeringer står nå på vent i påvente av valg av trasé for stamveien E39. Store investeringer er dessuten allerede gjort i god tro på at den politisk vedtatte infrastrukturen skal komme på plass, sier Minge,

Han viser blant annet til Statens vegvesen sitt siste forslag til ny bompakke på Jæren, hvor to av de viktigste prosjektene er tatt bort; Tverrforbindelsen, altså vegforbindelsen mellom E39 og RV 44 ved godsterminalen på Ganddal i Sandnes kommune, samt omkjøringsveien til Kverneland. Dette er prosjekter som kreves for å utvikle næringsområder som er planlagte, og det er prosjekter som for lengest er lovet at skulle komme på plass.

- Uforutsigbarheten vi nå opplever er alvorlig både i forhold til muligheten til å kunne gjennomføre forutsigbare investeringer - og når det gjelder attraktivitet. Det er investert betydelig og planlagt ytterligere både på Øksnevad, Vagle og Kverneland, hvor disse to vegstrekningene er svært sentrale forutsetninger. Regionen ønsker dessuten å tiltrekke seg store bedrifter og vi er redd vår attraktivitet svekkes betydelig av uforutsigbarheten knyttet til infrastrukturprosjektene i vår region, sier Minge.

Næringsforeningen ber om at Statsråden nå tar et standpunkt og kommer med en rask avklaring av framtidig E39-trasé.

- Vi har stor respekt for at fire felt på E39 er en viktig avgjørelse. Men nå er det på høy tid å konkludere. Det er for mye som står på spill til at vi kan vente særlig mye lenger, mener Minge.

ny sintef
Skriv ut

Flere nyheter

 • Smartbyen Stavanger ønsker en «Open Living Lab»

  17. jan 2018
  Gunnar Edwin Crawford, leder av Smartbyen Stavanger, presenterte kommunens veikart for Smartbyen Stavanger under Teknologibørsen 2018. - Smartbyarbeidet skal håndtere samfunnsutfordringer, gi bedre tjenester til innbyggerne, redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling, fortalte Crawford.
 • - Frisk seilas i urent farvann

  16. jan 2018
  Stavanger-regionen og Norge ser lyst på framtiden når senioranalytiker Eirik Larsen i DNB er på vei til Rogaland på Børs: Utsikter 2018. - Ved inngangen til året er konjunktur- og markedsutsiktene mer optimistiske enn på lenge. Det er derfor all grunn til å være bekymret, sier Larsen. Få med deg hans skarpskodde analyser 24. januar på Clarion Hotel Energy.
 • - Snart ingen igjen i boksen

  15. jan 2018
  Henrik Syse tok for seg Næringslivsetikk og samfunnsansvar på Solamøtet. - Det er nå så mange som tenker utenfor boksen at det snart ikke er noen igjen i boksen, påpekte professoren.
 • Fremtidens utfordringer

  15. jan 2018
  Olje og gass vil være viktig for nasjonen i mange år fremover, men veksten må vi hente andre steder, sa statsminister Erna Solberg under Solamøtet i dag.
 • - 60 km/t på Motorveien kan være en god idé

  19. okt 2017
  - Bilkvotering i rushtiden og 60 km/t på Motorveien kan være en god idé dersom reisetiden for folk totalt sett går ned. Men skal det innføres, må det tilpasses fortløpende for å redusere uønskede effekter, fastslår administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.
 • Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

  09. jan 2018
  Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.
 • Tips avslører organisert kriminalitet

  17. nov 2017
  I løpet av to og et halvt år har Næringsforeningen i Stavanger-regionen mottatt nærmere 600 tips fra hele landet om svart arbeid og organisert arbeidslivskriminalitet. Tipsene har ført til en rekke aksjoner, bortvisninger og domfellelser.