colliers
Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Foto: Frp – Bjørn Inge Bergstuen).

– Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

– Uten samtykke fra kommunene, ingen vei

Uten samtykke fra kommunene, blir det ingen ny E39, sier FrPs stortingsrepresentant fra Rogaland, Roy Steffensen.

Når nye E39 fra Gjesdal til Kristiansand skal bygges, er planen at en høy andel av regningen nok en gang skal sendes til regionens innbyggere og næringsliv. Det vil trolig skje med velsignelse fra samtlige partier på Stortinget som vil ha firefeltsveien bygget – inkludert Fremskrittspartiet, men med økende motstand fra partienes lokallag. Det viser en gjennomgang Rosenkenkilden har foretatt.

Les: E39 kan bli et politisk bompengeopprør

– Stortinget kan overkjøre kommunene om flertallet i kommunene sier nei til finansieringspakken, mener regjeringen har vært tydelig på at hvis det ikke blir lokal tilslutning så vil vi ikke legge frem bompengefinansierte prosjekter. Men da blir det heller ikke noe av veien. De andre partiene ønsker ikke FrP sin finansieringsløsning om at staten skal betale for riksveier, sier Roy Steffensen. 

Bare i løpet av de siste par årene har FrP på Stortinget stemt for 17 veiprosjekter der det forutsettes finansiering med bompenger. Det dreier seg både om bypakker, utbygging av statlige veier til fire felt, fylkesveiprosjekter og andre pakker. For mange fremstår det som et stort paradoks når partiet lokal kjemper mot bompengefinansiering. 

Undervurderte
– Fremskrittspartiet er primært mot bompenger på riksveiprosjekter, men dette synspunktet fikk vi ikke gjennomslag for i regjeringsforhandlinger. Det er nok ingen tvil om at vi undervurderte kraftig hvor mye det betyr for våre samarbeidspartnere og stortingsflertallet å få bygge vei med bompenger, og at vi trodde vi skulle klare å få langt større gjennomslag. 

– Så når kommunedelplanene for strekningen Ålgård-Lyngdal er ferdig vil det bli fremmet en tilsvarende sak om finansiering og utbygging for denne strekningen på Stortinget?  

– Det er korrekt at det vil bli fremmet sak på Stortinget av regjeringen om utbygging av veien så fort lokale planer og Nye Veier har gjort seg ferdig og sendt det av gårde til departementet.  

 

For og mot 

– Alle lokale FrP-lag i kommunene i Rogaland som berøres av ny E39 er helt klar på at de ikke vil akseptere bompenger som finansiering. Men på Stortinget vil partiet stemme for? 

– FrP har fått gjennomslag for at det bygges mye mer vei enn før, og vi har fått senket bilrelaterte avgifter som årsavgift, engangsavgift og omregistreringsavgift, men når det kommer til finansiering har vi ikke fått gjennomslaget vi ønsket. Og spesielt ikke i byområdene. Bompenger er en sak våre tre samarbeidspartier H, KrF, V vant frem med mye av sin primærpolitikk. Vi har fått gjennomslag for at andelen i riksveiprosjekter skal reduseres. Det er lavere bompengeandel på bilistene nå, enn hva rødgrønn regjering la opp til, og hva det ville vært uten oss i regjering. 

 

Forpliktet 

- Har partiet forpliktet seg til gjennom regjeringsforhandlingene å stemme for bompengefinansiering på alle riksveiprosjekter?  

– Selve formålet med et regjeringssamarbeid er jo at regjeringspartiene stemmer likt i saker som har budsjettkonsekvenser, slik som statlig andel i veiprosjekter. Dette har vi forhandlet om i regjering, og når vi har kommet frem til en enighet er vi nødt til å stå sammen. I et samarbeid står man sammen om det man har forhandlet og kompromisset seg frem til. I bompengesaker har H/FrP blitt nedstemt i flere saker, bl.a. rentekompensasjonsordning som kunne kraftig redusert takstene på Ryfast, og enkelte veiprosjekter eks FV 545 i Hordaland hvor vi ville fjerne bompengene men flertallet sa nei.  

 

Trist 

– Hva skjer dersom fylkeskommunen eller en av de berørte kommunene mellom Gjesdal og Lyngdal til våren sier nei til den finansieringspakken for Nye E39 fordi man mener det totalt sett blir for mye bompenger i regionen eller fordi avgiftsnivået er satt for høyt?  

– FrP har som eneste parti mot bompengefinansierte veier blitt redusert ved de siste stortingsvalg, så sånn sett kan man si at innbyggerne og næringslivet får de bompengene de har ønsket seg og stemt på. Når det kommer til bygging av firefelts motorveier så ser vi betydelig motstand i enkelte kommuner.  Om det nå skulle vise seg at rødgrønne kommuner langs traseen setter foten ned og ikke vil bygge veien, så må velgerne avgjør ved neste stortingsvalg. Det vil i så fall være trist for både regionen og landet om enkelte kommuner vil stanse regionenes største veiprosjekt.  

– Kan Stortinget «overkjøre» kommunen om kommunen sier nei til finansieringsmodellen når dette gjelder en statlig vei? 

– Stortinget kan det ja, men regjeringen har vært tydelig på at hvis det ikke blir lokal tilslutning så vil ikke vi legge frem bompengefinansierte prosjekter.  

 

Urettferdig 

Øystein Langholm Hansen fra Arbeiderpartiet sitter i Transport- og kommunikasjonskomitèen på Stortinget. Han mener det ikke er tvil om at økningen i antall bompengestasjoner og de store veiprosjektene gir en stor utgiftsøkning for enkeltmennesker, og at den oppleves også urettferdig. 

– Vi har derfor fremmet et forslag om veiprising. Vi har og en egen sak for Nord Jæren for å få avklart hvem det er som bestemmer takst for bypakkene. Dette har statsråden skapt tvil om ved å si at det er lokale og regionale politikere som bestemmer. En vedtatt bompengeproposisjon gjelder helt til et nytt vedtak er fattet. En må da foreta en ny stortingsbehandling, og de må de i så fall be om. Prosjektet har en kostnad og skal finansieres. Bompenger var en del av en finansieringsplan. Utfallet av en slik behandling er vanskelig å si. 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.