rsm
– Vi har allerede strukket oss lenger enn skinnet rekker, sier Arild Tvedt i Tvedtsenteret.

– Varehandelen begrenses

– Varehandelen begrenses

Arild Tvedt og Hans Inge Skadberg representerer to bedrifter som i mange år har drevet varehandel på Forus. Tvedt med ansvar for Tvedtsenteret, Skadberg på Ikea. Begge er sterkt kritiske til forslaget til ny kommunedelplan for Forus.

– Jeg håper at politikerne i regionen setter seg ned, leser og setter seg inn i dette forslaget og ser hvor urimelig det er, sier Arild Tvedt. 

Begge har vært delaktig i prosessen underveis, og blant annet deltatt på workshops og i samarbeidsfora som representanter for næringslivet – med økende grad av uro. 

– Jeg følte på slutten at jeg nesten ble sittende som et slags gissel, og mistet etter hvert lysten på å være med. Hvor er linken til visjonen om å være et ledene næringsområde i regionen, ja endog i landet! Denne planen peker bakover i tid. Utnyttelsesgraden går dramatisk ned, man opererer med rekkefølgekrav som er helt hinsides med tanke på nye etableringer, og man legger ikke til rette for de ukjente fremtidige behov. Utgangspunktet burde være et ønske om å skaffe flere arbeidsplasser til regionen, men det er det ikke i dette forslaget, sier Skadberg. 

– Jeg opplever at vi har lagt godviljen til og tenkt at her må vi spille på lag med myndighetene og strekke oss så langt vi kan. Men her føler vi at vi har strukket oss lengre enn skinnet rekker og synes ikke dette ser godt ut, sier Tvedt. 

 

Regulert bort 

I dag har man lov til å drive handel med plasskrevende varer noen steder på Forus, i første rekke relatert til biler og motorkjøretøy, båter og trelast. I den nye planen går arealsformålet forretning ut av planen. Det får ikke konsekvenser for den varehandelen som allerede er etablert på Forus i dag. 

IKDP Forus skal egentlig ikke handle om varehandel. Den delen skal tas i den overordnede regionalplanen for Nord-Jæren. Arealbruksformålet forretning er likevel regulert bort. På de områdene man driver varehandel i dag legges det også begrensninger i hvor stort areal som kan brukes til varehandel. 

På Tvedtsenteret blir dette arealet satt til 15.000 kvadratmeter. I dag er arealet 47.000 kvadratmeter. Når IKEA flytter, får man heller ikke lov til å bruke dagens IKEA-bygg til varehandel. Alt dette beskrives i detaljer i planen, selv om den ikke skal handle om handel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hans Inge Skadberg

Dramatisk 

Skadberg viser til en varehandel i dramatisk endring, noe planen burde tatt inn over seg. 

– Med tanke på fremtidens handel burde man i det minste lagt til rette for logistikkløsninger med Forus som knutepunkt. Men det åpnes ikke for noe. Tvert om, det begrenses. Vi snakker ikke for vår syke mor her. Skal næringslivet vokste, må vi ville ha næringer hit som genererer arbeidsplasser og som våre barnebarn kan leve av. Penger kommer ikke fra himmelen. Bare på Ikea Forus arbeider det i dag 330 mennesker. Det er en ganske stor arbeidsplass som genererer mye penger til regionen – ikke minst i form av skatter og avgifter, sier Skadberg.  

Handel er en av de største næringene i Norge. Det at man i utgangspunktet besluttet å ikke skal ta stilling til handel i planen for Norges største og viktigste næringsområde, opplever Arild Tvedt som helt urimelig og uklokt. 

– Vi ser allerede konsekvensene av dette ved at storhandel flytter til Ålgård, Klepp og Bryne. 

Han mener måten handelen er håndtert på i planen ikke er redelig. På den ene siden skal planen ikke omfatte handel. Likevel blir det gjort. 

 

Passivitet 

– Publikum har valgt å dra til Forus i mange år for å handle. Det å ligge så sentralt rent geografisk som Forus gjør, er noe som vil vedvare og ha betydning også i fremtiden. Dersom vi ikke får jobbe med handel og utvikle arealene på en god måte, må vi bare sitte stille og holde på med det vi gjør i dag så lenge det går. Vi ønsker å være med å utvikle et urbant område, og det ligger en del ting i planen som vil bidra til det. Men dette fordrer jo at folk kommer og kan ta områdene i bruk. 

I dag utgjør Tvedtkartalet 47.000 kvadratmeter handelsareal. I planen forurettes det at arealrammen skal være 15.000 kvadratmeter. Dersom ingenting skjer på senteret, vil man kunne drive som i dag også i fremtiden. 

– Men før eller siden vil det være behov for å gjøre ting med eiendommer. Da kan disse reglene iverksettes. En liten utbygging eller endring av en fasade kan være nok til at bestemmelsene settes i kraft med de konsekvenser det vil få. 

 

Feil 

Arild Tvedt driver både på Forus og i Stavanger sentrum. Han mener det blir feil å sette de to områdene opp mot hverandre. 

– Sentrum har problemer med kapasitet i dag, og sentrumsplanen ser ut til å gi liten åpning for ekspansjon i det jeg definerer som sentrum. De virksomhetene som prioriterer Forus, vil ikke kunne være i sentrum. Vi kan ikke politisk bestemme hvordan Biltema skal bygge butikkene sine. Aktørene velger å utvikle noen konsepter basert på analyser som viser hva som oppleves som attraktivt for kundene. Sentrum har sine sider og attraksjoner som Forus aldri vil få, og omvendt. Denne gruppen burde hatt et fokus for øye: Hva kan vi gjøre på Forus som maksimerer og optimaliserer verdiene? Så fikk et heller være opp til eksterne høringsinstanser å lage restriksjoner. Men her ligger restriksjonene inne i selve arbeidet. Det betyr egentlig at en ikke jobber for bestillingen, sier Tvedt. 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Lysebotn 2 åpnet av Erna Solberg

  17. sep 2018
  Statsminister Erna Solberg åpnet kraftverket Lysebotn 2 i dag. – Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal.
 • Tar tak for mer samarbeid i Eigersund

  19. sep 2018
  Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye i Eigersund har fått med seg 15 av de største bedriftene i kommunen for å undersøke mulighetene for mer og tettere samarbeid. – Selv om det selvsagt eksisterer formelle og uformelle nettverk allerede, tror vi det er et potensiale som til syvende og sist kan føre til flere arbeidsplasser, sier Søyland Bye.
 • - Vil ikke bidra til Forus-utvikling

  12. sep 2018
  Forslaget som foreligger til ny kommunedelplan for Forus bidrar ikke til at området videreutvikles som regionens viktigste næringsområde, mener Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes.
 • Nå kan du foreslå kandidater til «Årets bedrift»

  10. sep 2018
  Dør- og vindusprodusenten NorDan stakk i fjor av med seieren i konkurransen om å bli kåret til «Årets bedrift i Stavanger-regionen». Hvem mener du fortjener prisen i år? Nå vil vi ha ditt forslag. Fristen er 25. september.
 • Kronikk: Om å brenne lyset i begge ender

  05. sep 2018
  To eksempler fra det siste året beskriver hvor viktig det er å velge riktig teknologiløsning når store industrikonsern skal levere varene. For begge sluttproduktene er alternativet mer energieffektive og kostnadseffektive lønnsomme teknologiløsninger.
 • Smartest med hovedkontor i Stavanger

  04. sep 2018

  De lover å være best på pris i sitt segment, gi deg den beste frokosten, de beste sengene og best service i forhold til det du betaler. Smarthotel fra Stavanger er samtidig den eneste hotellkjeden i landet med hovedkontor utenfor Oslo. – Pris er viktig for oss, men det er også kvalitet, påpeker kjededirektør Ørjan Kjærstad.