Kallesten

Ber styringsgruppen ta grep

Ber styringsgruppen ta grep

Næringsforeningen og NHO ber styringsgruppen for Bymiljøpakken prioritere gryteklare prosjekter for å avhjelpe situasjonen i anleggsbransjen.

En rekke bedrifter har sendt ut permitteringsvarsler som følge av manglende oppdrag i regionen. Næringsforeningen ber styringsgruppen ta grep og ber gruppen å fremskynde prosjekter som er klare for utbygging i stedet for at penger blir stående ubrukt når andre prosjekter drar ut i tid på grunn av blant annet arbeid med grunnerverv og reguleringer.

- Både strekningen Sola skole - Kontinentalkrysset og første del av E39, Hove-Bråstein er nærmest klare for bygging. Disse vil også gi stor merverdi for nærings- og godstransporten, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.

 

Finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen for Bymiljøpakken innebærer at 30 prosent av pengene skal gå til å bygge vei, de øvrige 70 prosentene skal dekke utgiftene til Bussvei, sykkel- og gangstier og andre tiltak. Frem til nå har man forutsatt at denne fordelingsnøkkelen praktiseres år for år, og ikke samlet sett når prosjektene står ferdig.

I praksis innebærer det at veiprosjekter som allerede ligger inne i pakken må vente, fordi andre prosjekter knyttet til kollektivsatsingen tar lenger tid å klargjøre og behandle. Det får direkte konsekvenser for anleggsbransjen.

 

Viktig

- Næringsforeningen har i løpet av de to siste årene hatt møter med vegvesenet, kommuner og fylkeskommune for å fortgang i planleggingsprosesser med mål om for å få prosjekter ut i markedet. Dette kan derfor ikke komme overraskende på det offentlige. Entreprenørene trenger sin nåværende kompetanse for kunne ta del i de store prosjektene som ligger foran oss. Det er derfor svært viktig at beslutninger tas og at de omrokkeringer som trengs gjøres, sier Woie.

 

Permitteringer

Stavanger Aftenblad skrev i går at både Risa, Stangeland Maskin, Velde, Bjelland og Rygg Maskin har sendt ut permitteringsvarsler og at Nordbø maskin vurderer dette fortløpende. 

– Det er mange samferdselsjobber som blir ferdige på likt, og så er det ikke nok utlysninger. Det er mange oppdrag der ute, men det går for lang tid til utlysninger - og feil og styr i forbindelse med dette, sa daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland, til avisen.

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kompetanseprisen 2018 til Psykiatrisk Opplysning

  14. des 2018

  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) mottok i dag årets Kompetansepris 2018 under Næringsforeningens tradisjonelle julemøte på Rogaland Teater.

 • Nytt sykehus gir nye muligheter

  13. des 2018
  Det nye sykehuset på Ullandhaug gir store muligheter for tettere samarbeid mellom forskning, undervisning og næringsliv. Tore Lærdal – eier og leder av Laerdal Medical – advarer mot at det automatisk innebærer næringsutvikling.
 • Ut mot Forus-høring

  12. des 2018
  Næringsforeningen krever at styringsgruppen for ny kommunedelplan for Forus stanser en planlagt tilleggshøring.
 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Årets bedrift: Brygger på noe stort

  08. nov 2018
  Lervig Aktiebryggeri har gått fra tøffe oppstartsår til å økonomisk suksess og en betydelig andel eksport. – Lervig er grensesøkende og konstant på jakt efter høyest mulig kvalitet, sier administrerende direktør Anders Heide Kleinstrup.
 • Kan din bedrift levere til Forsvaret?

  03. apr 2018
  Det norske Forsvaret kjøper varer og tjenester for mer enn 13 milliarder kroner årlig. Førstkommende torsdag kommer de til Næringsforeningen for å fortelle om din bedrift kan være en aktuell leverandør.
 • - 60 km/t på Motorveien kan være en god idé

  19. okt 2017
  - Bilkvotering i rushtiden og 60 km/t på Motorveien kan være en god idé dersom reisetiden for folk totalt sett går ned. Men skal det innføres, må det tilpasses fortløpende for å redusere uønskede effekter, fastslår administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.