Frogner House

Ber styringsgruppen ta grep

Ber styringsgruppen ta grep

Næringsforeningen og NHO ber styringsgruppen for Bymiljøpakken prioritere gryteklare prosjekter for å avhjelpe situasjonen i anleggsbransjen.

En rekke bedrifter har sendt ut permitteringsvarsler som følge av manglende oppdrag i regionen. Næringsforeningen ber styringsgruppen ta grep og ber gruppen å fremskynde prosjekter som er klare for utbygging i stedet for at penger blir stående ubrukt når andre prosjekter drar ut i tid på grunn av blant annet arbeid med grunnerverv og reguleringer.

- Både strekningen Sola skole - Kontinentalkrysset og første del av E39, Hove-Bråstein er nærmest klare for bygging. Disse vil også gi stor merverdi for nærings- og godstransporten, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.

 

Finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen for Bymiljøpakken innebærer at 30 prosent av pengene skal gå til å bygge vei, de øvrige 70 prosentene skal dekke utgiftene til Bussvei, sykkel- og gangstier og andre tiltak. Frem til nå har man forutsatt at denne fordelingsnøkkelen praktiseres år for år, og ikke samlet sett når prosjektene står ferdig.

I praksis innebærer det at veiprosjekter som allerede ligger inne i pakken må vente, fordi andre prosjekter knyttet til kollektivsatsingen tar lenger tid å klargjøre og behandle. Det får direkte konsekvenser for anleggsbransjen.

 

Viktig

- Næringsforeningen har i løpet av de to siste årene hatt møter med vegvesenet, kommuner og fylkeskommune for å fortgang i planleggingsprosesser med mål om for å få prosjekter ut i markedet. Dette kan derfor ikke komme overraskende på det offentlige. Entreprenørene trenger sin nåværende kompetanse for kunne ta del i de store prosjektene som ligger foran oss. Det er derfor svært viktig at beslutninger tas og at de omrokkeringer som trengs gjøres, sier Woie.

 

Permitteringer

Stavanger Aftenblad skrev i går at både Risa, Stangeland Maskin, Velde, Bjelland og Rygg Maskin har sendt ut permitteringsvarsler og at Nordbø maskin vurderer dette fortløpende. 

– Det er mange samferdselsjobber som blir ferdige på likt, og så er det ikke nok utlysninger. Det er mange oppdrag der ute, men det går for lang tid til utlysninger - og feil og styr i forbindelse med dette, sa daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland, til avisen.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.