Smedvig

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken ned med 4,3 prosent

Biltrafikken på Nord-Jæren har gått ned med 4,3 prosent etter at de nye bomringene trådte i kraft 1. oktober. Det viser tall Rosenkilden har hentet inn.

Tallene er hentet fra totalt 42 passeringspunkter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. De baserer seg på samtlige av Statens Vegvesen sine registreringspunkter som måler månedsdøgntrafikk og der det er mulig å sammenlikne oktober 2017 med oktober 2018. Disse registreringene omfatter all veitransport, også el-biler, og sier derfor ikke noe om utviklingen av inntektsnivået i bomringene på Nord-Jæren.

 

Stavanger størst nedgang

Trafikken i Stavanger kan vise til den største nedgangen i trafikken fra oktober i fjor til oktober i år med totalt 6,76 prosent. I Sandnes er nedgangen 3,65 prosent, i Randaberg 2,8 prosent mens den i Sola viser en oppgang. Det siste kan ha sammenheng med at bomstasjoner her ble utsatt for hærverk og at mange har valgt andre veier både til og fra jobb og i fritiden.

 

Store forskjeller

Ser man på totalt 20 passeringspunkter i Stavanger har samtlige opplevd en nedgang, bortsett fra Byhaugtunnelen. Både ved Auglendshøyden, Hillevågtunnelen, Bybrua og Lagårdsveien er nedgangen spesielt stor. Nedgangen er langt mindre ved Sundekrossen, Madla og Møllebukten.

I Sandnes er variasjonene mellom tellepunkene langt større.  Her har det vært en økning i trafikken ved fem av tretten tellepunkter.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • – Stabile rammevilkår og satsing på nye muligheter

  10. mai 2019
  Høyres næringsfraksjon på Stortinget, med Linda Hofstad Helleland i spissen, besøkte fredag Næringsforeningen for å ta pulsen på næringslivet i regionen. – Vi trenger å satse enda mer på digitalisering, var beskjeden fra Britt-Irene Skår Aase fra Nyland ByggeAdministrasjon.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
 • Ti tiltak for bedre IT-sikkerhet

  13. mai 2019
  De digitale truslene kommer stadig nærmere og blir mer og mer vanlig. Slik kan du sikre din virksomhet. NorSIS har utarbeidet en guide med ti tips for sikkerhet, der både fysisk og digital sikkerhet inngår.
 • Beskytt bedriften din før det er for sent

  13. mai 2019
  Mange små og mellomstore bedrifter er for dårlig sikret digitalt, noe som gjør dem sårbare for angrep eller svindelforsøk. Selv om din bedrift isolert sett ikke er interessant, kan dere være veien inn til de store bedriftene, advarer ekspertene.