Kallesten

Det lysner i oljeservice

Det lysner i oljeservice

Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.

EY presenterer for trettende året på rad sin store Oljeserviceanalyse «The Norwegian Oilfield Service Analysis 2018». Analysen er svært omfattende og grundig, noe som gjør den til et viktig referansepunkt for alle som følger utviklingen på norsk sokkel.  

Analysens hovedkonklusjoner er alltid omfattet med stor interesse når disse offentliggjøres i månedsskiftet januar-februar. De siste årene har dette skjedd under Næringsforeningens årlige arrangement Energiåret, som denne gang ble avviklet 31. januar  i Rosenkildehuset. 

 

Når snur det for industrien? 

Espen Norheim er Partner, Transaction Advisory Services i EY. Han har hatt hovedansvaret for arbeidet med analysen. Dette sammen med blant andre kollega Ole Ueland. 

Da fjorårets oljeserviceanalyse ble presentert, skjedde dette under overskriften «Fra Fimbulvinter til solgløtt». I dag sier Espen Norheim at dette var en treffende beskrivelse, men samtidig så har nedturen vært enda mer langtrukket enn hva de fleste, inkludert EY antok. 

– I perioden2014-2017 opplevede leverandørindustrien en nedgang i omsetningen på 44%. Dette er relativt dramatisk, og det er sjelden vi opplever en eså sterk nedgang i en så stor og dominerende næring som vi snakker om her. For et år siden, så modellerte vi 2017 utviklingen med en nedgang på 10% for topplinjen, samtidig så mente vi at bunnlinjen for industrien snudde i 2016. Når vi nå har fasiten, så observerer vi at vi traff rimelig greit på topplinjen som endte på -12.9%, men at vi nok var litt for optimistiske med tanke på lønnsomhetsutviklingen, da også denne hadde en svak negativ trend i 2017.  

Vendepunkt i 2018 

Noe av styrken ved EYs oljeserviceanalyse er at den baserer seg på et dypdykk ned i selskapenes faktiske regnskapstall for det foregående året, og ikke spådommer basert på mer eller mindre realistiske forutsetninger om for eksempel framtidig oljepris. Dette betyr at analysen delvis er basert på et rent faktagrunnlag, og at elementene av forventninger/spådommer om utviklingen framover, er tuftet på et svært solid grunnlag. 

Analysen er brutt ned i fem ulike segmenter:  

 • Reservoar og seismikk 

 • Leting, produksjon og boring 

 • Engineering, fabrikasjon og installasjon 

 • Operasjoner (inkluderer logistikk, driftsstøtte, vedlikehold og modifikasjoner) 

 • Permanent plugging av brønner og fjerning av installasjoner Oppadgående
Mer inngående analyser av utviklingen innen de ulike segmentene er å finne i den ferske rapporten som er tilgjengelig fra EY sine hjemmesider. 

Som hos de fleste av aktørene i oljenæringen, er optimismen hos Espen Norheim og EY definitivt oppadgående. Selv om bildet varierer for de ulike segmentene, forventer Norheim at bransjens samlede omsetning vil stige med 3% i 2018, mens veksten tar seg opp til 8% for 2019. Det vises til større usikkerhet for veksten i 2020, som EY per nå har estimert til en mer moderat 3% stigning. Lønnsomhetsutviklingen estimeres i rapporten til rundt 2% driftsresultat (EBIT justert for nedskrivninger) for 2018, med et ytterligere oppsving til 4% i 2019, og en flat utvikling for 2020.  

 

Fortsatt press på marginer 

Norheim understreker samtidig at norsk leverandørindustri fortsatt vil oppleve et sterkt press på marginene.   

– Leverandørindustrien på norsk sokkel har vært under knallhardt press fra operatørene for å kutte kostnader og å jobbe smartere. Dette har bidratt til at vi nå har en langt mer konkurransedyktig industri enn for fem år siden. Presset vil vedvare, og gjøre at marginene i leverandørindustrien fortsatt vil være beskjedne. Samtidig er norsk sokkel inne i en fase der investeringer og aktivitetsnivå øker, og etterspørselen etter dyktige fagfolk tar seg opp. Bransjen er selvsagt svært opptatt nå av å unngå en stollek, der selskapene konkurrerer innbyrdes – og overbyr hverandre ift økonomiske betingelser for å tiltrekke seg de nye talentene som trengs. Resultatet av en slik utvikling kan fort bli en ny kostnadsspiral, sier Norheim.  

 

Stabile rammevilkår 

Selv om aktivitetsnivået vil være høyt de neste årene, deler Norheim bekymringen som blir stadig mer utbredt blant aktørene i oljenæringen: Usikkerheten etter 2022. 

– Det høye aktivitetsnivået vi ser nå skyldes store utbygginger som Johan Sverdrup. Sannheten er imidlertid at det ikke er gjort noen store funn på norsk sokkel siden 2011. Leteresultatene de siste syv årene har rett og slett vært for dårlige. Derfor er det viktig at myndighetene sørger for stabile, langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen, og at leterfusjonsordningen ikke svekkes, avslutter Espen Norheim.  

Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha renere energiløsninger

  25. apr 2019

  Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) vil både utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, og forbedre eksisterende. For å få til det vil de ha flere med på laget.

 • Fire nye i Næringsforeningens styre

  24. apr 2019
  Ådne Kverneland ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Næringsforeningen onsdag kveld. Grethe Skundberg ble samtidig valgt som ny nestleder og får følge av tre andre nye styremedlemmer; Ingvild Meland, Camilla Gjetvik og Ragnar Tveteraas. Dag Øyvind Meling ble også gjenvalgt som styremedlem for to nye år.
 • Slår et slag for referansesjekken

  16. apr 2019
  Til daglig titulerer Tom Georg Olsen seg som konserntjener i konsulentselskapet Miles. Med flat struktur, tillitsbasert ledelse og en grundig prosess for å skaffe de riktige medarbeiderne, har selskapet nå rundt 180 ansatte og fantastiske tall å vise til.
 • I tre av fire saker er blokkene enige

  16. apr 2019
  I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i tre av fire saker. Så hvorfor er man så opptatt av at kommunevalget i Stavanger er et valg mellom to ulike blokker?
 • Dette mener de om næringspolitikk

  25. apr 2019
  Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
 • Valget 2019: – Friskere i Stavanger

  16. apr 2019
  Det blåser en ny frisk vind over Stavanger-politikken, mener tidligere sjefredaktør og kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland.
 • Har bygget stein på stein

  23. apr 2019
  Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.