Frogner House

Det lysner i oljeservice

Det lysner i oljeservice

Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.

EY presenterer for trettende året på rad sin store Oljeserviceanalyse «The Norwegian Oilfield Service Analysis 2018». Analysen er svært omfattende og grundig, noe som gjør den til et viktig referansepunkt for alle som følger utviklingen på norsk sokkel.  

Analysens hovedkonklusjoner er alltid omfattet med stor interesse når disse offentliggjøres i månedsskiftet januar-februar. De siste årene har dette skjedd under Næringsforeningens årlige arrangement Energiåret, som denne gang ble avviklet 31. januar  i Rosenkildehuset. 

 

Når snur det for industrien? 

Espen Norheim er Partner, Transaction Advisory Services i EY. Han har hatt hovedansvaret for arbeidet med analysen. Dette sammen med blant andre kollega Ole Ueland. 

Da fjorårets oljeserviceanalyse ble presentert, skjedde dette under overskriften «Fra Fimbulvinter til solgløtt». I dag sier Espen Norheim at dette var en treffende beskrivelse, men samtidig så har nedturen vært enda mer langtrukket enn hva de fleste, inkludert EY antok. 

– I perioden2014-2017 opplevede leverandørindustrien en nedgang i omsetningen på 44%. Dette er relativt dramatisk, og det er sjelden vi opplever en eså sterk nedgang i en så stor og dominerende næring som vi snakker om her. For et år siden, så modellerte vi 2017 utviklingen med en nedgang på 10% for topplinjen, samtidig så mente vi at bunnlinjen for industrien snudde i 2016. Når vi nå har fasiten, så observerer vi at vi traff rimelig greit på topplinjen som endte på -12.9%, men at vi nok var litt for optimistiske med tanke på lønnsomhetsutviklingen, da også denne hadde en svak negativ trend i 2017.  

Vendepunkt i 2018 

Noe av styrken ved EYs oljeserviceanalyse er at den baserer seg på et dypdykk ned i selskapenes faktiske regnskapstall for det foregående året, og ikke spådommer basert på mer eller mindre realistiske forutsetninger om for eksempel framtidig oljepris. Dette betyr at analysen delvis er basert på et rent faktagrunnlag, og at elementene av forventninger/spådommer om utviklingen framover, er tuftet på et svært solid grunnlag. 

Analysen er brutt ned i fem ulike segmenter:  

 • Reservoar og seismikk 

 • Leting, produksjon og boring 

 • Engineering, fabrikasjon og installasjon 

 • Operasjoner (inkluderer logistikk, driftsstøtte, vedlikehold og modifikasjoner) 

 • Permanent plugging av brønner og fjerning av installasjoner Oppadgående
Mer inngående analyser av utviklingen innen de ulike segmentene er å finne i den ferske rapporten som er tilgjengelig fra EY sine hjemmesider. 

Som hos de fleste av aktørene i oljenæringen, er optimismen hos Espen Norheim og EY definitivt oppadgående. Selv om bildet varierer for de ulike segmentene, forventer Norheim at bransjens samlede omsetning vil stige med 3% i 2018, mens veksten tar seg opp til 8% for 2019. Det vises til større usikkerhet for veksten i 2020, som EY per nå har estimert til en mer moderat 3% stigning. Lønnsomhetsutviklingen estimeres i rapporten til rundt 2% driftsresultat (EBIT justert for nedskrivninger) for 2018, med et ytterligere oppsving til 4% i 2019, og en flat utvikling for 2020.  

 

Fortsatt press på marginer 

Norheim understreker samtidig at norsk leverandørindustri fortsatt vil oppleve et sterkt press på marginene.   

– Leverandørindustrien på norsk sokkel har vært under knallhardt press fra operatørene for å kutte kostnader og å jobbe smartere. Dette har bidratt til at vi nå har en langt mer konkurransedyktig industri enn for fem år siden. Presset vil vedvare, og gjøre at marginene i leverandørindustrien fortsatt vil være beskjedne. Samtidig er norsk sokkel inne i en fase der investeringer og aktivitetsnivå øker, og etterspørselen etter dyktige fagfolk tar seg opp. Bransjen er selvsagt svært opptatt nå av å unngå en stollek, der selskapene konkurrerer innbyrdes – og overbyr hverandre ift økonomiske betingelser for å tiltrekke seg de nye talentene som trengs. Resultatet av en slik utvikling kan fort bli en ny kostnadsspiral, sier Norheim.  

 

Stabile rammevilkår 

Selv om aktivitetsnivået vil være høyt de neste årene, deler Norheim bekymringen som blir stadig mer utbredt blant aktørene i oljenæringen: Usikkerheten etter 2022. 

– Det høye aktivitetsnivået vi ser nå skyldes store utbygginger som Johan Sverdrup. Sannheten er imidlertid at det ikke er gjort noen store funn på norsk sokkel siden 2011. Leteresultatene de siste syv årene har rett og slett vært for dårlige. Derfor er det viktig at myndighetene sørger for stabile, langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen, og at leterfusjonsordningen ikke svekkes, avslutter Espen Norheim.  

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Går sammen om Uropatrulje

  05. feb 2019
  Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.
 • Dette skal bygges i 2019 og framover

  31. jan 2019
  På Byggebørsen torsdag kveld fikk byggebransjen presentert de byggeprosjektene som kommer fra kommunene i 2019 og framover. – Det er flott at det ser ut til å gå bedre i bransjen, men vi merker at markedet er i endring, fortalte leder av prosjektseksjonen i Stavanger Eiendom, Solveig Yndesdal.