Smedvig

Dette er regionens utfordringer i 2019

Dette er regionens utfordringer i 2019

Hva er regionens viktigste sak ved inngangen til et nytt år? Rosenkilden har utfordret en rekke aktører med ulikt ståsted, og bedt dem reflektere over hva de mener er viktig og hvorfor.

Svært mange er opptatt av at omstillingen fortsetter, andre av nødvendigheten av samarbeid. Også store prosjekter som har betydning for utviklingen i regionen får oppmerksomhet.
Etter magre år, følger ofte gode. I Rogaland peker alle piler oppover igjen, spesielt innenfor olje- og gass. Det får store ringvirkninger for en region der mange har sitt arbeid knyttet til en spesielt lønnsom næring. Men nedturen fikk mange til å tenke nytt og reflektere over fremtiden og regionens utvikling. Behovet for omstilling har vært drevet både av konjunkturutvikling, et sårbart arbeidsmarked, teknologiske muligheter og ikke minst store globale klimautfordringer. 
Nødvendigheten av fortsatt omstilling er det som topper listen over nyttårsønsket fra svært mange aktører i regionen ved inngangen til 2019. Viljen og evnen til omstilling må fortsette i samme spor om regionen skal lykkes, mener flertallet av dem som har ytret seg:
 
  
Bjørn Sæbø, redaktør i Rogalands Avis: 
– Arbeidet med å styrke de beina som ikke hviler direkte på olje- og gassbransjen, må heies fram. Det er vesentlig at ny teknologi som utvikles i regionen støttes med både kapital og etterspørsel, og påfallende at Stavanger-regionens pengesterke stirrer blindt på eiendom når de skal investere. En del av denne kapitalen bør heller gå til selskaper som utvikler ny teknologi. Det er lite behov for fancy lokaler hvis vi ikke har bedrifter å fylle dem med. 
Klisjé nummer to er bærekraftig. Deler av næringslivet har reagert negativt på Stavangers nye klimaplan, der det slås fast klimagasskutt på 80 prosent innen 2030. I stedet for å klage videre bør kritikerne lese gjennom FN-rapporten om 1,5-gradersmålet og ta inn over seg de dystre realitetene. Kraftige grep må tas, og med den viljen til å skape og fornye som finnes i denne regionen, bør Stavanger innta en ledende rolle som klimaby. Symbolkraften som ligger i at en internasjonal oljeby tar klimaansvar, vil garantert bli lagt merke til.  
 
Bjørn Maaseide, gründer og investor: 
– Det er mye som kunne ha vært nevnt, men jeg synes det strategiske retningsvalget som ligger i navneendringen fra Statoil til Equinor sender noen sterke, viktige og fremtidsrettede signaler for vår region. Equinor vil være et svært sentralt lokomotiv for denne regionen i den transformasjonsperioden som ligger foran oss utover bare olje og gass. Selskapet har finansiell kraft til å bane vei med spennende innovasjon for regionen, Norge og verden. 
 
Gunnar Kvassheim, redaktør i Dalane Tidene: 
– Når arbeidsledigheten igjen er tilbake på et lavt nivå, og knapphet på arbeidskraft er tema i flere bransjer, er det viktig at omstillingsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke. De utfordringene vi stod overfor i kjølvannet av oljeprisfallet, har ikke blitt borte. Vi trenger omstilling, og det er viktig at Rogaland leder an når de mange mulighetene ved det grønne skiftet skal utnyttes. Arbeidet med å binde Sør-Rogaland tettere sammen som et bo- og arbeidsmarked må ha høy prioritet. Det innebærer at forlengelse av dobbeltsporet på Jærbanen kontinuerlig må stå på dagsorden. 
 
Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse: 
– Omstillingen av regionen må fortsette selv om vi nå ser en bedring innen olje- og gassindustrien. Behovet for et mer differensiert næringsliv er ikke blitt mindre og trykket må opprettholdes. Klimakampen må fortsette og forsterkes, men må i større grad baseres på det som virkelig hjelper og hvor innsatsen står i forhold til resultatene. Bevisstgjøring er viktig, men det er kanskje ikke nødvendig å plage vanlige innbyggere med tiltak som har liten reell betydning bare for å vise handlekraft. 
 
Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger: 
– Etter en tøff omstillingsperiode har regionen jobbet målrettet med fokus på diversifisering for å sikre et sterkere næringsgrunnlag for fremtiden. Det viktigste for regionen fremover er nå å sikre at en fortsetter den gode jobben som er igangsatt og som en allerede ser har gitt gode resultater. Nye næringer er styrket og heldigvis peker pilene også oppover i energinæringen. Klarer vi å sikre vekst i flere næringer, vil det styrke vår konkurransekraft for fremtiden. Videre håper jeg vi som region klarer å jobbe godt på tvers av kommunegrenser og at kommunesammenslåingsdebatter ikke blir en begrensende faktor for utvikling. 
 
Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank: 
– Etter oljeprisfallet i 2014 gikk norsk økonomi inn i en motbakke, noe vi merket godt i regionen. Bedrifter, ikke bare i oljesektoren, opplevde at ordrebøkene krympet og mange måtte minske arbeidsstokken. Det vi opplever nå, mot inngangen til 2019, er at arbeidsledigheten har falt, næringslivet ser mye lysere på fremtiden, og det sies at mange bedrifter blir nødt til å hente arbeidskraft utenfor regionen. Det økte aktivitetsnivået vil medføre økt tilflytting til regionen, noe som igjen vil være positivt for boligmarkedet og vekst i flere bedrifter. Jeg mener at det viktigste fremover vil være omstillingsevne og nytenkning. Jeg og mange med meg blir stolte når vi ser serien «Lykkeland» på NRK. Vi må imidlertid vokte oss for å ikke bli så «lykkelige» med bedre tider at vi glemmer å bruke ressurser i form av kompetanse og kapital på å sikre flere ben å stå på i et fremtidsperspektiv. 
 
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger: 
– Tilrettelegge for arbeidsplasser og næringsutvikling blir en av de viktigste sakene for regionen også i 2019. Dette er viktig fordi vi fortsatt må jobbe med omstilling, herunder fortsatt gode rammevilkår for olje- og gassektoren og det grønne skifte. Havbruk, mat, reiseliv og IKT må også styrkes. For å få dette til må regionen fortsatt ha fokus på innovasjon, teknologioverføring mellom sektorer, enda større fokus på markedsføring av regionen utad samt klyngeutvikling. Arbeidet må skje i et samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsinstitusjoner. 
 
Arne Austreid, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank: 
– Først og fremst er jeg opptatt av at arbeidsmarkedet i regionen friskmeldes, slik at alle arbeidsføre har en jobb å gå til. Det betyr i neste omgang at bedriftene i området har klart å omstille seg, og hatt evnen til å manøvrere seg gjennom noen krevende år. Så er det viktig at vi fortsetter å dyrke fram gründere, som kan gi regionen et bredere og mer robust næringsliv framover. I tillegg mener jeg at regionen står overfor et mulighetsrom i forbindelse med det grønne skiftet. Kloke hoder og driftige folk fra denne regionen er i stand til å bidra med bærekraftige løsninger for å bedre klimaregnskapet. Ut av dette vil det kunne skapes nye bedrifter og mange spennende arbeidsplasser.


Skriv ut

Flere nyheter

 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • – Finansbransjen må våkne!

  04. jun 2019
  Endringene skjer raskt og finansnæringen må omstille seg og være spydspissen for rask utvikling og omstilling til bærekraftig vekst. Rogalands finansmiljø er i ferd med å få dårlig tid, mener Trygve Meyer.
 • 1,5 millioner kroner til uropatrulje

  04. jun 2019
  LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 kroner årlig over tre år.
 • Søk deg til U37 - Ledernettverket

  29. mai 2019
  I høst starter ressursgruppen U37 opp et nytt kull med unge ledere i Ledernettverket. Er du interessert i å bli med?
 • Trenger flere som tenker nytt

  28. mai 2019
  Å tenke nytt høres ut som en floskel, men Egil Vigdel og Agri-E håper på flere tilgjengelige hoder som kan tenke på tvers av sektorer i fremtidens arbeidsmarked.