Kallesten
Harald Minge
Harald Minge

Dette kan skje om byvekstavtalen ryker

Dette kan skje om byvekstavtalen ryker

Her er listen over de viktigste konsekvensene dersom byvekstavtalen ryker. – Næringsforeningen frykter utsettelser og stans i byggingen av firefeltsvei på E39, bussvei og Transportkorridor Vest, vi frykter økt ledighet i anleggsbransjen og vi frykter full stans i utviklingen av bolig- og næringsområder som er avhengig av den nye infrastrukturen som ligger i pakken, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er dypt bekymret for konsekvensene dersom styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren nå ikke kommer til enighet om en reforhandlet byvekstavtale. Derfor ber foreningen innstendig om at styringsgruppen om å enes om den avtalen som nå ligger på bordet. Næringsforeningen ber også styringsgruppen om et møte for å kunne utdype alvoret i situasjonen.
Næringsforeningen har, helt siden arbeidet med Bymiljøpakken startet opp, understreket viktigheten av de prosjektene som nå skal gjennomføres som en del av denne. Ikke minst har foreningen vært opptatt av ny firefeltsvei på E39 fra Sandnes til Ålgård, bussveien i Stavanger, Sandnes og Sola, Transportkorridor Vest fra Sola, via Randaberg til Tasta og fire felt på E39 i nord mot Rogfast.
– Bymiljøpakken som helhet vil bedre framkommeligheten for både næringstransport og trafikken generelt – og ikke minst bidra til å kunne ta framtidig trafikkvekst ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange, sier Minge.
Hva konsekvensene av at byvekstavtalen ikke fornyes vil bli, synes svært usikre.
– Vi anser det uansett som meget sannsynlig at også selve Bymiljøpakken og prosjektene i denne settes i spill. I beste fall kan det bety utsettelser og forsinkelser, som i seg selv er alvorlig, i verste fall kan det bety at prosjekter ikke blir realisert eller at hele Bymiljøpakken faller. Blir det endelige resultatet at flertallet på Stortinget ekskluderer Sandnes og prosjektene i byen fra Bymiljøpakken, herunder bussveien og fire felt sørover på E39, vil det være dramatisk for videre utvikling av næringslivet i Sandnes og hele regionen, sier Minge.
Næringsforeningen frykter særlig følgende konsekvenser av at byvekstavtalen ikke fornyes, og at Bymiljøpakken og prosjektene i denne settes i spill:
• At byggingen av bussveien forsinkes, stopper opp eller helt eller delvis ikke realiseres. Det vil gjøre det utfordrende å øke kollektivandelen, med ytterliggere rushtidsutfordringer og køproblematikk som konsekvens. Det vil også kunne utsette eller sette en stopper for utviklingen av bolig- og næringsområder i både Sandnes, Stavanger og Sola der bussveien ligger inne som en forutsetning, helt eller delvis.
• At fire felt på E39 sørover fra Sandnes til Ålgård blir ytterligere forsinket, eller at finansieringen faller og prosjektet utsettes på ubestemt tid. Da vil vi måtte leve med en stadig større køproblematikk i enda flere år, og vi risikerer at nye E39 sørover fra Ålgård åpner med fire felt, før Sandnes-Ålgård.
• At Transportkorridor Vest utsettes eller ikke fullføres, noe som vil få store konsekvenser for næringstransporten til og fra Risavika – og muligheten til å øke kollektivandelen til og fra et av våre største næringsområder.
• At mangelen på nye prosjekter i anleggsbransjen de neste årene skal føre til permitteringer og oppsigelser. Viser blant annet til Aftenbladet (29.11.2018) om frykten for ordretørke utover i 2019 og 2020.
• At attraktiviteten til storbyregionen vår svekkes i forhold til andre storbyregioner i landet, som en konsekvens av manglende investeringer i infrastruktur.
• At regionen går glipp av 3,2 milliarder i statlige midler som ligger i potten ved en reforhandlet byvekstavtale. Det vil sannsynligvis bety at viktige satsinger som HjemJobbHjem, stasjonsutvikling på Jærbanen, herunder Sandnes stasjon, og sykkelstamveien må skrinlegges.
• At rushtidsavgiften likevel ikke blir halvert, og at regionen fortsatt må leve med et bompengenivå helt på smertegrensen i 15 år – noe Næringsforeningen har advart mot helt siden 2014.
– Vi deler bekymringen for konsekvensene av et for høyt bompengenivå. Vi hadde gjerne sett at den statlige finansieringsandelen av viktige samferdselsprosjekt hadde vært høyere. Det langsiktige arbeidet med å jobbe fram alternative finansieringsmodeller må derfor fortsette. Samtidig mener vi at det forslaget som nå ligger på bordet er akseptabelt, ikke minst sammenlignet med de andre storbyområdene i landet, sier Minge.
Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha flere urbane arbeidsplasser

  20. mar 2019

  Alle kan ikke jobbe på Forus, og skal vi være attraktive for nye næringer må vi utnytte de urbane områdene enda bedre, påpekte Alfred Ydstebø under Treffpunkt Stavanger.
 • Ny London-rute fra Sola

  14. mar 2019
  Flyselskapet Wizz Air vil fra høsten starte flyvninger til London fra Stavanger. Billetter er allerede i salg.
 • Viking e´ tebage!

  13. mar 2019
  – Viking Fotball skal bli enda mer folkelig. Vi skal snu hjertet utover, sier daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking Fotball entusiastisk.
 • Medvind i nye markeder

  20. mar 2019
  Norsea Gruppen satser i nye markeder. I løpet av de neste fem årene vil vindenergi utgjøre nærmere tretti prosent av konsernets aktiviteter, ifølge administrerende direktør John E. Stangeland. – Vi må hele tiden omstille oss og gripe nye muligheter, fastslår han.
 • Frykter strømmangel for industrien

  19. mar 2019
  Mangel på nok strøm kan bety kroken på døren for ønsket om at flere bedrifter skal etablere seg i regionen. Regionutvikler i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, mener politikerne må våkne.
 • En mann for sin historie

  15. mar 2019
  Få har vært i bedre stand til å ta vare på sin egen samtidshistorie enn Daniel Øvstebø (75). Har man levd et relativt langt liv og drevet med mye rart, blir det også noen etasjer å fylle.
 • Nå kommer passasjerdronene

  12. mar 2019
  Så langt er denne dronen den eneste i sitt slag i Vesten. Steinar Bjugn tror det kan bli langt flere i løpet av få år.