mai jazz 2019

En lærlingebedrift i medvind

En lærlingebedrift i medvind

Hvert år tar Elcor, Skandinavias største innen elektro- og automasjonspaneler, inn flere nye lærlinger.

– Vi er opptatt av å sørge for god rekruttering, og å ta et samfunnsansvar, sier daglig leder Knut Husebø. Han er en av de fire gründerne i industribedriften Elcor. 

 

Elcor AS er godkjent opplæringsbedrift og tar hvert år imot sju nye lærlinger, fem i Stavanger og to i Hokksund. Husebø forteller at de er stolte over å bidra til at elever fra yrkesfag kommer i gang med læretid i næringslivet. Lærlingene får både intern opplæring, samt at Elcor samarbeider med opplæringskontoret for elektrofag.  
– De lærlingene vi er fornøyd med, får tilbud om fast jobb. Tavlemontørene får god arbeidstrening, og kommer inn i et godt arbeidsmiljø. 

Elcor er ledende i Skandinavia, og desidert størst i Norge på tavlesystemer, mer enn dobbelt så store som de neste målt i omsetning. Bedriften har 150 medarbeidere, lav gjennomtrekk av personell og høy trivsel. Omsetningen i 2018 landet på 250 millioner kroner, og ordrereservene tyder på at det skal gå enda høyere i år. 

– Vi har ambisjoner om fortsatt vekst, sier Elcor-sjefen. 

 

Internasjonalt 

Bedriften het tidligere Forus Elektro Automatikk, men med noe eksportrettet virksomhet, er det forståelig at Elcor klinger bedre i utlandet. Bedriften selger indirekte mye som går til verft blant annet i Korea, Kina og Japan, så navneskiftet i 2014 var hensiktsmessig. Elcor består av El, altså elektro og cor - som står for hjertet eller tavlene. Tavlene distribuerer energi og signaler, og henter inn info fra anleggene som kan være plattformer, skip, industri, tunneler, datasenter og bygg. 

 

Godt gjemt 

I Gamle Forusveien 12C, godt gjemt bak næringslivsbyggene som ligger langs hovedveien, finner vi Norges største tavleleverandør i elektrobransjen. Ved hovedkontoret har de hele 4500 kvadratmeter med kontorer og produksjonslokaler. I tillegg til hovedkontoret på Forus, har de avdelinger på Hokksund og Skarnes. 

– Vi ligger kanskje vekkgjemt her, og har ikke det største behovet for oppmerksomhet mot privatmarkedet.  

Husebø påpeker at de gjerne skulle vært mer synlige overfor energibransjen. Imidlertid opplever de at kunder som kommer på besøk ofte blir svært overrasket over å finne hele verdikjeden innenfor tavlebransjen på ett sted. 

 


Lean light 

– Vi har som mål å være en spydspiss innen HMS og kvalitetsarbeid. 

Sjefen forteller at de jobber etter Lean prinsippene med å starte hver morgen med korte møter: De går gjennom dagens oppdrag, og retter feil for stadig å forbedre seg. Lean-fokuset har betydd mye for bedriftens konkurransekraft. 

– I Elcor vil vi aldri lene oss tilbake og være fornøyd. Den innstillingen er bra å ha, uansett hva vi gjør eller i hvilken bransje vi jobber i.  

 

Kvalitet- og kundeorientert 

– Hva er det unike med Elcor? 

– Kvalitet og leveringsdyktighet er kjernen i alt vi gjør, og for å opprettholde dette er vi helt avhengige av våre dyktige medarbeidere. Vi har nærhet til markedet, og en unik kompetanse innen tavledesign og fabrikasjon. Vi kan levere skreddersydde løsninger med korte leveringstider siden vi har alt innomhus. Nærhet til produksjon gir kundene en meget kostnadseffektiv prosjektoppfølging og god testing av tavlesystemene. Vi er i stor grad styrt av kundene sine behov til enhver tid, og mye av det vi produserer er skreddersøm til spesielle prosjekter.  

Elcor-sjefen legger til at alle sertifiseringer er på plass, og de har høyt fokus på HMS og kvalitet. De har opprettet egne avdelinger for produksjon av graverte skilter og treemballasje for å unngå at disse tjenestene, som tidligere ble outsourcet, skulle forsinke leveranser. 

– Disse to avdelingene leverer også til eksterne kunder. 

 

Komplementære 

ELCOR: Effektive, Lagspillere, Competent, Oppmerksomme og Ryddige er selskapets kjerneverdier. 

– Vi håper det er smart å velge verdier som begynner på hver av bokstavene i bedriftsnavnet. Da er det lettere å huske. Verdiene henger på veggen flere steder i bedriften, godt synlig. 

Husebø sier de dekker mange områder innen elektro som marine, offshore, bygg, anlegg, industri, akvakultur, og har en komplementær leveranse. De gjør det aller meste i alle ledd innen sitt fagfelt fra strøm skinnene inn til skap, selve skapet, beregninger, dokumentasjon, montasje, tilkoplinger ute på anlegget, kontroll og service i etterkant. Om kunden ønsker, leveres serviceavtale.  

– En slik samlet pakke tror jeg vi er alene om å levere i Norge. 

 

Omstilling 

De største markedene er fortsatt energi, infrastruktur og maritim næring, men bedriften er også stor innen datasentre og hovedtavler på bygg. Ved å spre satsing på ulike bransjer, blir avhengighet til én bransje mindre, og sårbarheten i forhold til konjunktur endinger redusert. 

– Vi kjente veldig på oljenedturen, det begynte i 2014 og 2015 var forferdelig for oss. Vi tapte for første gang penger så det sang. Nedbemanningene, kuttene og lønnsreduksjonene gjorde vondt, minnes Husebø. Vi er takknemlige ovenfor våre dyktige medarbeidere og tålmodige eiere som stod på og brettet opp ermene når det røynet på.  

Etter nedturen måtte de bygge seg opp igjen, stein på stein, og besluttet å gå inn på nye markeder som infrastruktur- og tunnelprosjekter for vei og bane.  

– Nå har vi flere bein å stå på, og er mye bedre rigget for framtiden, sier Husebø optimistisk. 

Elcor leverte alle tavlene i Ryfylketunnelen som underleverandør til Roxel, og har nå levert elektrotavler til mer enn 20 tunneler over hele landet med stor suksess. 

 

Rigger for framtiden 

Det er populært å snakke om det nye digitale skiftet, eller Internet of Things (IoT).  

– Her har vi gjort noen konkrete grep, og kjøpt et IT/automasjonsselskap som heter Gapit.  

Navnet forteller hva selskapet skal gjøre: Lukke gapet mellom IT og automasjon. Vi tror at i framtiden vil de overordnede systemene snakke mer med tavlene og nyttiggjøre seg mer av den informasjonen som en kan ta ut, forklarer Husebø. 

Kort fortalt: Det Gapit/Elcor gjør er å lage mikrotjenester på de produktene som vi vil prate med, og disse kommuniserer på tvers uavhengig av fabrikat. Det kan være vibrasjonssensorer, effektbrytere, temperatursensorer eller egentlig alt som har industriell kommunikasjon.  

– Vi har et spesielt dashboard som kan skreddersys til hver enkel kunde, hvor vi visualiserer måleverdiene og måler denne type hvert 20. millisekund.  

Han gir et eksempel: Bane Nor har problemer med at togene stopper, blant annet på grunn av jordfeil på signalanleggene. Elcor har satt inn overvåkning på jordfeil, og den «sniffer» på jordfeilen og gir signal når trendkurven endres. Dermed kan systemet oppdage at et problem oppstår lenge før det inntreffer, og det går automatisk en mail til serviceavdelingen som kan rykke ut og forebygge feilen.  

– Dette er type Industri 4.0, den nye industrinormen, og vi er veldig fornøyd med å være i forkant her. 

 

Nye muligheter 

Elcor ser at flere av deres kunder som har prøvd å bruke utenlandske leverandører, nå returnerer som kunder fordi ikke alt handler bare om pris. Det er viktig å ha leverandøren av slike tjenester i nærheten, slik at endringer og ombygginger kan utføres raskt og garanti opprettholdes.   

– Vi ser på muligheten til å etablere oss i utlandet, men kommer til å kjempe med nebb og klør for å holde produksjonen og kompetansen i Norge. Det blir viktig. Det som hjelper oss, er at kundene våre ønsker å ha kompetansen lokalt, understreker Knut Husebø avslutningsvis.  

Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha flere urbane arbeidsplasser

  20. mar 2019

  Alle kan ikke jobbe på Forus, og skal vi være attraktive for nye næringer må vi utnytte de urbane områdene enda bedre, påpekte Alfred Ydstebø under Treffpunkt Stavanger.
 • Ny London-rute fra Sola

  14. mar 2019
  Flyselskapet Wizz Air vil fra høsten starte flyvninger til London fra Stavanger. Billetter er allerede i salg.
 • Viking e´ tebage!

  13. mar 2019
  – Viking Fotball skal bli enda mer folkelig. Vi skal snu hjertet utover, sier daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking Fotball entusiastisk.
 • Medvind i nye markeder

  20. mar 2019
  Norsea Gruppen satser i nye markeder. I løpet av de neste fem årene vil vindenergi utgjøre nærmere tretti prosent av konsernets aktiviteter, ifølge administrerende direktør John E. Stangeland. – Vi må hele tiden omstille oss og gripe nye muligheter, fastslår han.
 • Frykter strømmangel for industrien

  19. mar 2019
  Mangel på nok strøm kan bety kroken på døren for ønsket om at flere bedrifter skal etablere seg i regionen. Regionutvikler i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, mener politikerne må våkne.
 • En mann for sin historie

  15. mar 2019
  Få har vært i bedre stand til å ta vare på sin egen samtidshistorie enn Daniel Øvstebø (75). Har man levd et relativt langt liv og drevet med mye rart, blir det også noen etasjer å fylle.
 • Nå kommer passasjerdronene

  12. mar 2019
  Så langt er denne dronen den eneste i sitt slag i Vesten. Steinar Bjugn tror det kan bli langt flere i løpet av få år.