Kallesten
Harald Minge
Harald Minge

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen. – Dette er et av de mest positive trekkene med forslaget til statsbudsjett, siden vi trenger fortsatt full innsats i forhold til nye muligheter og innovasjon, til tross for at pilene peker oppover igjen innenfor olje- og gassindustrien, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Han legger til at forslaget til statsbudsjett inneholder få overraskelser for næringslivet i Stavanger-regionen.

Regjeringen følger videre opp Nasjonal Transportplan, herunder Rogfast og byvekstavtalen, men har fortsatt ikke funnet penger til E39 Hove-Ålgård eller vider planlegging av dobbeltspor på Jærbanen.

– Det er selvsagt skuffende at vi ikke kommer videre med planleggingen av dobbeltsporet, siden manglende avklaringer også legger begrensninger på arealplanleggingen og arealbruken rundt en mulig framtidig trasé. Det er heller ikke mye som tyder på at regjeringen er villige til å stille opp med mer penger enn forventet til Bymiljøpakken, noe som i neste omgang kunne muliggjort lavere bompengebelastning, påpeker Minge.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi fornybarfondet Nysnø Klimainvesteringer 400 millioner nye kroner i investeringskapital i 2019, en økning på 200 millioner kroner fra 2018. – Det er langt igjen til fondet har en statlig investeringskapital på 20 milliarder kroner, men det er et steg på veien, påpeker Minge. 

Nysnø Klimainvesteringer har nå etablert seg. Administrerende direktør Siri Kalvig ble ansatt på forsommeren og de første ansatte er på plass i første etasje på Rosenkildehuset, der fondet vil holde til i den innledende fasen. Da etableringen av fondet ble vedtatt i Stortinget våren 2017, ble det satt som et mål at staten skal stille opp med 20 milliarder kroner til fondet som har som målsetting å tjene penger . De skal de gjøre gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. De skal investere i norske selskaper eller selskaper med aktivitet i Norge. De skal ikke gå inne med mer enn 49 prosent av kapitalen. I tillegg til avkastning, vil de bli målt på sitt bidrag til reduserte utslipp, samt deres bidrag til sysselsetting og verdiskaping.
– Det er ekstremt viktig at regjeringen følger opp Stortingets målsetting om en statlig investeringskapital på 20 milliarder på sikt, og at fondet får forutsigbare rammer. I så måte er 400 millioner et lite steg på veien. Samtidig er det viktig å ha respekt for at Nysnø er i etableringsfasen, de trenger tid til å bygge seg opp. De har vært i aksjon noen få måneder og trenger nok ikke milliarder av kroner på bok ennå. Men skal de ha mulighet til å bli en seriøs og tung aktør som skal kunne gjøre en forskjell, samtidig som de tjener penger, er de viktig å ikke glemme ut hva som var målsettingen fra starten av, sier Minge.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.