Smedvig
Harald Minge
Harald Minge

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen. – Dette er et av de mest positive trekkene med forslaget til statsbudsjett, siden vi trenger fortsatt full innsats i forhold til nye muligheter og innovasjon, til tross for at pilene peker oppover igjen innenfor olje- og gassindustrien, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Han legger til at forslaget til statsbudsjett inneholder få overraskelser for næringslivet i Stavanger-regionen.

Regjeringen følger videre opp Nasjonal Transportplan, herunder Rogfast og byvekstavtalen, men har fortsatt ikke funnet penger til E39 Hove-Ålgård eller vider planlegging av dobbeltspor på Jærbanen.

– Det er selvsagt skuffende at vi ikke kommer videre med planleggingen av dobbeltsporet, siden manglende avklaringer også legger begrensninger på arealplanleggingen og arealbruken rundt en mulig framtidig trasé. Det er heller ikke mye som tyder på at regjeringen er villige til å stille opp med mer penger enn forventet til Bymiljøpakken, noe som i neste omgang kunne muliggjort lavere bompengebelastning, påpeker Minge.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi fornybarfondet Nysnø Klimainvesteringer 400 millioner nye kroner i investeringskapital i 2019, en økning på 200 millioner kroner fra 2018. – Det er langt igjen til fondet har en statlig investeringskapital på 20 milliarder kroner, men det er et steg på veien, påpeker Minge. 

Nysnø Klimainvesteringer har nå etablert seg. Administrerende direktør Siri Kalvig ble ansatt på forsommeren og de første ansatte er på plass i første etasje på Rosenkildehuset, der fondet vil holde til i den innledende fasen. Da etableringen av fondet ble vedtatt i Stortinget våren 2017, ble det satt som et mål at staten skal stille opp med 20 milliarder kroner til fondet som har som målsetting å tjene penger . De skal de gjøre gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. De skal investere i norske selskaper eller selskaper med aktivitet i Norge. De skal ikke gå inne med mer enn 49 prosent av kapitalen. I tillegg til avkastning, vil de bli målt på sitt bidrag til reduserte utslipp, samt deres bidrag til sysselsetting og verdiskaping.
– Det er ekstremt viktig at regjeringen følger opp Stortingets målsetting om en statlig investeringskapital på 20 milliarder på sikt, og at fondet får forutsigbare rammer. I så måte er 400 millioner et lite steg på veien. Samtidig er det viktig å ha respekt for at Nysnø er i etableringsfasen, de trenger tid til å bygge seg opp. De har vært i aksjon noen få måneder og trenger nok ikke milliarder av kroner på bok ennå. Men skal de ha mulighet til å bli en seriøs og tung aktør som skal kunne gjøre en forskjell, samtidig som de tjener penger, er de viktig å ikke glemme ut hva som var målsettingen fra starten av, sier Minge.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Etterlyser informasjon på flere språk

  17. jun 2019
  –  Som region er vi alt for dårlige når det gjelder kommunikasjon i det offentlige rom på andre språk, sier reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad. Hun er ikke alene.
 • En tid for alt

  14. jun 2019
  Det er en tid for alt, selv for Per A. Thorbjørnsen. Og når det sakte stunder mot nok en jul, skal han for første gang overveie om det å ikke måtte gjøre noe, kanskje er selve livet.
 • Henter milliarder til investeringer

  12. jun 2019
  Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
 • – Finansbransjen må våkne!

  04. jun 2019
  Endringene skjer raskt og finansnæringen må omstille seg og være spydspissen for rask utvikling og omstilling til bærekraftig vekst. Rogalands finansmiljø er i ferd med å få dårlig tid, mener Trygve Meyer.
 • 1,5 millioner kroner til uropatrulje

  04. jun 2019
  LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 kroner årlig over tre år.
 • Søk deg til U37 - Ledernettverket

  29. mai 2019
  I høst starter ressursgruppen U37 opp et nytt kull med unge ledere i Ledernettverket. Er du interessert i å bli med?
 • Trenger flere som tenker nytt

  28. mai 2019
  Å tenke nytt høres ut som en floskel, men Egil Vigdel og Agri-E håper på flere tilgjengelige hoder som kan tenke på tvers av sektorer i fremtidens arbeidsmarked.