Smedvig
Harald Minge
Harald Minge

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen. – Dette er et av de mest positive trekkene med forslaget til statsbudsjett, siden vi trenger fortsatt full innsats i forhold til nye muligheter og innovasjon, til tross for at pilene peker oppover igjen innenfor olje- og gassindustrien, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Han legger til at forslaget til statsbudsjett inneholder få overraskelser for næringslivet i Stavanger-regionen.

Regjeringen følger videre opp Nasjonal Transportplan, herunder Rogfast og byvekstavtalen, men har fortsatt ikke funnet penger til E39 Hove-Ålgård eller vider planlegging av dobbeltspor på Jærbanen.

– Det er selvsagt skuffende at vi ikke kommer videre med planleggingen av dobbeltsporet, siden manglende avklaringer også legger begrensninger på arealplanleggingen og arealbruken rundt en mulig framtidig trasé. Det er heller ikke mye som tyder på at regjeringen er villige til å stille opp med mer penger enn forventet til Bymiljøpakken, noe som i neste omgang kunne muliggjort lavere bompengebelastning, påpeker Minge.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi fornybarfondet Nysnø Klimainvesteringer 400 millioner nye kroner i investeringskapital i 2019, en økning på 200 millioner kroner fra 2018. – Det er langt igjen til fondet har en statlig investeringskapital på 20 milliarder kroner, men det er et steg på veien, påpeker Minge. 

Nysnø Klimainvesteringer har nå etablert seg. Administrerende direktør Siri Kalvig ble ansatt på forsommeren og de første ansatte er på plass i første etasje på Rosenkildehuset, der fondet vil holde til i den innledende fasen. Da etableringen av fondet ble vedtatt i Stortinget våren 2017, ble det satt som et mål at staten skal stille opp med 20 milliarder kroner til fondet som har som målsetting å tjene penger . De skal de gjøre gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. De skal investere i norske selskaper eller selskaper med aktivitet i Norge. De skal ikke gå inne med mer enn 49 prosent av kapitalen. I tillegg til avkastning, vil de bli målt på sitt bidrag til reduserte utslipp, samt deres bidrag til sysselsetting og verdiskaping.
– Det er ekstremt viktig at regjeringen følger opp Stortingets målsetting om en statlig investeringskapital på 20 milliarder på sikt, og at fondet får forutsigbare rammer. I så måte er 400 millioner et lite steg på veien. Samtidig er det viktig å ha respekt for at Nysnø er i etableringsfasen, de trenger tid til å bygge seg opp. De har vært i aksjon noen få måneder og trenger nok ikke milliarder av kroner på bok ennå. Men skal de ha mulighet til å bli en seriøs og tung aktør som skal kunne gjøre en forskjell, samtidig som de tjener penger, er de viktig å ikke glemme ut hva som var målsettingen fra starten av, sier Minge.

SMEDVIG
Skriv ut

Flere nyheter

 • Kompetanseprisen 2018 til Psykiatrisk Opplysning

  14. des 2018

  Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) mottok i dag årets Kompetansepris 2018 under Næringsforeningens tradisjonelle julemøte på Rogaland Teater.

 • Nytt sykehus gir nye muligheter

  13. des 2018
  Det nye sykehuset på Ullandhaug gir store muligheter for tettere samarbeid mellom forskning, undervisning og næringsliv. Tore Lærdal – eier og leder av Laerdal Medical – advarer mot at det automatisk innebærer næringsutvikling.
 • Ut mot Forus-høring

  12. des 2018
  Næringsforeningen krever at styringsgruppen for ny kommunedelplan for Forus stanser en planlagt tilleggshøring.
 • Viser verdens skip veien til sjøs

  21. sep 2018
  70 prosent av offshoreflåten, 40 prosent av verdens cruiseflåte og rundt 15 prosent av verdens handelsflåte får sine elektroniske kart fra Navtor i Egersund. – Vi er verdens største leverandør av digitale navigasjonsdata til kommersielle skip, forteller administrerende direktør Tor Andreas Svanes.
 • Årets bedrift: Brygger på noe stort

  08. nov 2018
  Lervig Aktiebryggeri har gått fra tøffe oppstartsår til å økonomisk suksess og en betydelig andel eksport. – Lervig er grensesøkende og konstant på jakt efter høyest mulig kvalitet, sier administrerende direktør Anders Heide Kleinstrup.
 • Kan din bedrift levere til Forsvaret?

  03. apr 2018
  Det norske Forsvaret kjøper varer og tjenester for mer enn 13 milliarder kroner årlig. Førstkommende torsdag kommer de til Næringsforeningen for å fortelle om din bedrift kan være en aktuell leverandør.
 • - 60 km/t på Motorveien kan være en god idé

  19. okt 2017
  - Bilkvotering i rushtiden og 60 km/t på Motorveien kan være en god idé dersom reisetiden for folk totalt sett går ned. Men skal det innføres, må det tilpasses fortløpende for å redusere uønskede effekter, fastslår administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.