rsm
Harald Minge
Harald Minge

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Et budsjett for kompetansedrevet næringsutvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen. – Dette er et av de mest positive trekkene med forslaget til statsbudsjett, siden vi trenger fortsatt full innsats i forhold til nye muligheter og innovasjon, til tross for at pilene peker oppover igjen innenfor olje- og gassindustrien, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. Han legger til at forslaget til statsbudsjett inneholder få overraskelser for næringslivet i Stavanger-regionen.

Regjeringen følger videre opp Nasjonal Transportplan, herunder Rogfast og byvekstavtalen, men har fortsatt ikke funnet penger til E39 Hove-Ålgård eller vider planlegging av dobbeltspor på Jærbanen.

– Det er selvsagt skuffende at vi ikke kommer videre med planleggingen av dobbeltsporet, siden manglende avklaringer også legger begrensninger på arealplanleggingen og arealbruken rundt en mulig framtidig trasé. Det er heller ikke mye som tyder på at regjeringen er villige til å stille opp med mer penger enn forventet til Bymiljøpakken, noe som i neste omgang kunne muliggjort lavere bompengebelastning, påpeker Minge.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi fornybarfondet Nysnø Klimainvesteringer 400 millioner nye kroner i investeringskapital i 2019, en økning på 200 millioner kroner fra 2018. – Det er langt igjen til fondet har en statlig investeringskapital på 20 milliarder kroner, men det er et steg på veien, påpeker Minge. 

Nysnø Klimainvesteringer har nå etablert seg. Administrerende direktør Siri Kalvig ble ansatt på forsommeren og de første ansatte er på plass i første etasje på Rosenkildehuset, der fondet vil holde til i den innledende fasen. Da etableringen av fondet ble vedtatt i Stortinget våren 2017, ble det satt som et mål at staten skal stille opp med 20 milliarder kroner til fondet som har som målsetting å tjene penger . De skal de gjøre gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. De skal investere i norske selskaper eller selskaper med aktivitet i Norge. De skal ikke gå inne med mer enn 49 prosent av kapitalen. I tillegg til avkastning, vil de bli målt på sitt bidrag til reduserte utslipp, samt deres bidrag til sysselsetting og verdiskaping.
– Det er ekstremt viktig at regjeringen følger opp Stortingets målsetting om en statlig investeringskapital på 20 milliarder på sikt, og at fondet får forutsigbare rammer. I så måte er 400 millioner et lite steg på veien. Samtidig er det viktig å ha respekt for at Nysnø er i etableringsfasen, de trenger tid til å bygge seg opp. De har vært i aksjon noen få måneder og trenger nok ikke milliarder av kroner på bok ennå. Men skal de ha mulighet til å bli en seriøs og tung aktør som skal kunne gjøre en forskjell, samtidig som de tjener penger, er de viktig å ikke glemme ut hva som var målsettingen fra starten av, sier Minge.

Skriv ut

Flere nyheter

 • – Veksten i biltrafikken er gledelig

  18. okt 2018
  Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), mener det er bra at biltrafikken i Sandnes øker, og er også uenig i at nullvekstmålet er viktig for regionen.
 • Kartlegger behovet for nye ruter

  16. okt 2018
  Flytrafikken til og fra Sola øker på alle områder, viser passasjerstatistikken fra Avinor. Utlandstrafikken vokser minst – først og fremst fordi nye ruter lar vente på seg. Det arbeides det nå målrettet med
 • Profilen: En kreativ morgenfugl på Jærens topp

  19. okt 2018
  Harald Gudmestad har hatt mange drømmer. En av dem handler om sitt eget ettermæle: Han kan gjerne bli sett på som en galen jævel, men da absolutt av det gode slaget.
 • Skattefunn og andre ordninger

  16. okt 2018
  Gikk du glipp av dagens møte om SkatteFUNN på Rosenkildehuset? Fortvil ikke – her kan du finne ut mer!
 • Nå ringer de for TV-aksjonen igjen

  15. okt 2018
  Tirsdag må alle bedrifter i Stavanger-regionen forberede seg på å få en telefon fra TV-aksjonen. Da samles over 90 næringslivsledere, kommunetopper, ordførere og folkevalgte til ringedugnad i Stavanger konserthus. Bli med og bidra du også – og husk at TV-aksjonen også trenger bøssebærere på søndag.
 • Nysnø flytter inn i Rosenkildehuset

  09. okt 2018
  Nysnø Klimainvesteringer har flyttet inn i 1. etasje i Rosenkildehuset. Her belager Siri Kalvig og hennes medarbeidere på å være frem til lokalene forhåpentligvis blir for små.
 • Kronprinsen inviterer unge ledere til SIKT i Stavanger

  07. okt 2018
  Kronprins Haakon inviterer talenter og unge ledere under 40 år til SIKT-konferanse i Stavanger nå i oktober. Årets tema er endring. – Jeg ønsket å skape et unikt møtested for unge ledere og talenter, der vi tester ut ideer og drømmer, lærer av hverandre, diskuterer løsninger på felles utfordringer og deler positive opplevelser, sier kronprinsen.