Kallesten
Teknisk direktør Egil Brastad Hansen og vedlikeholdsleder Karina Djuve Aandera kan vise til økt effektivitet gjennom bevisst satsing på å systematisere og profesjonalisere vedlikeholdet på Kverneland i Klepp. Foto: Henrik Moksnes/BITMAP
Teknisk direktør Egil Brastad Hansen og vedlikeholdsleder Karina Djuve Aandera kan vise til økt effektivitet gjennom bevisst satsing på å systematisere og profesjonalisere vedlikeholdet på Kverneland i Klepp. Foto: Henrik Moksnes/BITMAP

Gammel jærbedrift med moderne metoder

Gammel jærbedrift med moderne metoder

Systematisering og økt profesjonalisering av vedlikehold har gitt mindre maskinstans hos verdens største plogprodusent på Jæren. Det sørger blant annet Karina Djuve Aandera for.

Etter flere år i oljebransjen ble Aandera i fjor ansatt som vedlikeholdsanalytiker i Kvernaland Gruppen på Klepp. I løpet av dette året har hun, som en av ytterst få, tatt eksamen som vedlikeholdsleder.

Investeringen har allerede gitt resultater. Maskinparken på Klepp har færre driftsstanser og har gitt mer effektiv produksjon, og økt omdømme. 

– Min stilling innebærer å optimalisere vedlikeholdet. Jeg tar ut KPI-er, status på vedlikeholdet i dag og prøver ut fra analyser å finne ut forbedringstiltak for å øke maskintilgjengeligheten og sørge for at de er mest mulig i drift, sier Aandera.

Bare på Klepp befinner det seg over 3.200 maskiner. Kvernaland Gruppen er verdens største plogprodusent, og produserer rundt 4.500 ploger i året. 95 prosent eksporteres, en høy andel til Tyskland, England og Frankrike. 

Noen maskiner er automatisert, andre betjent og flere går også kontinuerlig 24 timer i døgnet. Maskinparken er stor, men også spesiell. En del er gammel og lar seg ikke så lett erstatte, men krever desto mer godt vedlikehold.

 

Henger høyt

Det var teknisk direktør Egil Brastad Hansen som allerede i intervjuet for jobben som vedlikeholdsanalytiker, spurte Aandera om hun kunne tenke seg å ta eksamen som vedlikeholdsleder – i tillegg til full jobb. Det er en eksamen som henger høyt og svært få består. Per i dag er det kun 15 personer som har europeisk akkreditering som vedlikeholdsleder. Av de 22 som meldte seg på det samlingsbaserte studiet sammen med Aandera i fjor, var det til slutt åtte som tok eksamen. Av de var det kun én, i tillegg til Aandera, som ble akkreditert.

Aandera, som arbeidet som vedlikeholdsingeniør i åtte år i Aibel før hun begynte hos Kverneland på Klepp, er utdannet byggingeniør.

 

Konkurransefaktor

Også vedlikehold er et fag på lik linje med andre yrkesfag. Men hvordan man strukturerer, bygger opp, setter sammen og går frem i forbindelse med vedlikeholdsfaget, eksisterer det relativt lite utdannelse rundt. Det til tross for at
vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettede bedrifter. 


Artikkelen fortsetter under bildet.
Kverneland
Kverneland produserer 4500 ploger i året, 95 prosent av plogene eksporteres. Foto: Kverneland Group


Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) har derfor utviklet en utdannelse for vedlikeholdspersonell for å gi deltagerne bred kompetanse innenfor vedlikeholdsområdet under fellesnavnet World Class Maintenance (WCM). Etter endt kurs tilbys eksamen for å oppnå akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder i regi av Norsk Sertifisering AS.

 

Positivt

– Hennes oppgave er å sørge for at den måten vi jobber på er optimal i forhold til vedlikehold, enten det dreier seg om prosedyrer, hvordan ting skal bygges opp, etableres og gjennomføres. Vi har tekniske teamledere på elektro, mekanisk og plateavdelingen som gjennomfører dette i praksis. I tillegg har vi en egen vedlikeholdsplanlegger som planlegger det forebyggende vedlikeholdet. Vedlikehold er i prinsippet oppdelt i to: Det man kan forutse, det rutinemessige med faste intervaller og det korrektive vedlikeholdet som innebærer feil som oppstår og som fordrer en annen reaksjon, sier Brastad Hansen.

Resultatene så lang er svært positive. Aandera har etter et knapt år kunnet legge frem tall som viser at bedriften på de mest kritiske anleggene har økt oppetiden med 4,5 prosent. For maskinparken på de litt mindre kritiske anleggene har økningen vært cirka 2,8 prosent.

– På andel forebyggende vedlikehold har vi gått fra 10-12 prosent til 28,5 prosent. Det skyldes i første rekke at vi har satt dette i system, har gode prosedyrer og ikke minst at alle jobber likt, sier Aandera.

 

Mindre problemer

– Det gjør også at vi er i stand til å levere. Vi har historisk sett slitt noe med maskintilgjengeligheten. Når ting ikke sviver, får vi ikke produsert plogen i sluttenden. Det gjør at bonden må vente, noe han ikke er i stand til fordi han er avhengig av å pløye når sesongen er der. Leveringstiden er det vesentlig mindre problemer med nå. Vi er i stand til i større grad å avdekke feil før de oppstår. Alt handler om å ha et så godt forebyggende vedlikehold at vi sørger for å skifte ut delene når de begynner å bli slitt, i stedet for å vente til de ryker. Det å kunne se inn i krystallkulen, er en del av vedlikeholdslederens jobb, sier Hansen. 

– Dette tiltaket har med andre ord vært en god investering?

– Ja, helt klart. Det at maskinene sviver, utgjør en helt sentral del av vår produksjon, i tillegg til kompetanse og råvarer. Har man de tre elementene på plass, går det så det suser. Kurset – som etter endt eksamen kvalifiserer til tittelen vedlikeholdsleder – innebærer en totalkostnad på rundt 100.000 kroner i form av kursavgift, reise og opphold, men for bedriften relativt sett en billig investering, sier Hansen.

  

KVERNELAND Norge

Etablert: 1879
Forretningsområde: Kverneland Group er et av verdens ledende internasjonale selskaper innen utvikling, produksjon og distribusjon av maskiner, utstyr og service til landbruket.

Antall ansatte: Kverneland Group er en del av Kubota Corporation som totalt har over 39.000 ansatte i 110 land.

Omsetning: Kubota omsatte i 2017 for totalt 15,6 milliarder dollar.

Internett: no.kvernelandgroup.com

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.