Kallesten
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.

Går sammen om Uropatrulje

Går sammen om Uropatrulje

Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.

Hovedmålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen tar sikte på både å avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette. Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker.  

Det er Næringsforeningens Ressursgruppe for Håndverkere som sammen med LO Rogaland har tatt initiativet til å etablere en Uropatrulje i Rogaland. 

Samarbeidsavtalen ble signert av distriktssekretær i LO Rogaland, Eirin Sund og administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, for kort tid siden. 

 

Samarbeid 

– Vi samarbeider godt allerede også på andre områder, blant annet i kampen for flere lærlinger. Også i denne saken står arbeidsgiver og arbeidstaker sammen. Alle er tjent med å bekjempe arbeidskriminalitet. Undersøkelser vi selv har foretatt blant våre medlemsbedrifter viser at mange bedrifter ukentlig taper oppdrag på grunn av useriøse og kriminelle aktører i arbeidsmarkedet, sier Minge.  

– LO har over lang tid sett med bekymring på useriøsiteten i byggebransjen. Denne avtalen er det beste eksemplet på partssamarbeid. Vi er imponerte over Ressursgruppen for Håndverkere som har fått dette på plass, sammen med Fellesforbundet lokalt, sier Eirin Sund.  

 

Stilling 

Prosjektet skal bestå av en styringsgruppe med medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg hentes det inn midler fra enkeltbedrifter, enkeltpersoner og leverandører. Bidragsyterne forplikter seg med et fast beløp over tre år for å sikre etableringen av en fast stilling tilknyttet prosjektet. Stillingen organiseres som en stiftelse, og delfinansieres av bransjen selv.  

Til nå er det kommet inn 500.000 kroner fra bedrifter og laugene, men også LO og forbundene kommer til å bidra økonomisk. 

Sammen med Næringsforeningen vil LO også utfordre fylkeskommunen og kommunene til å bli med i prosjektet. 

 

Trenger hjelp 

Uropatruljen vil være et «hands-on» supplement til den lokale A-krim gruppen. Uropatruljen vil være i felten, registrere aktiviteter og observasjoner, som å kartlegge nettverk av enkeltpersonforetak som opererer med ansatte. 

– Dette er en god nyhet. A-krim Rogaland trenger hjelp fra alle gode krefter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og da er LO og Næringsforeningen svært viktige aktører. Vi har allerede god dialog med både Næringsforeningen og LO, og det er veldig positivt at de nå intensiverer satsningen. Gjennom vår kontrollvirksomhet ser vi at det dessverre er en del useriøse aktører innenfor blant annet byggebransjen, så arbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet vil fortsette med full styrke, sier Gro Ellingsen, talsperson for A-krim Rogaland. 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Vil ha renere energiløsninger

  25. apr 2019

  Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) vil både utvikle fornybare og bærekraftige energiløsninger, og forbedre eksisterende. For å få til det vil de ha flere med på laget.

 • Fire nye i Næringsforeningens styre

  24. apr 2019
  Ådne Kverneland ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Næringsforeningen onsdag kveld. Grethe Skundberg ble samtidig valgt som ny nestleder og får følge av tre andre nye styremedlemmer; Ingvild Meland, Camilla Gjetvik og Ragnar Tveteraas. Dag Øyvind Meling ble også gjenvalgt som styremedlem for to nye år.
 • Slår et slag for referansesjekken

  16. apr 2019
  Til daglig titulerer Tom Georg Olsen seg som konserntjener i konsulentselskapet Miles. Med flat struktur, tillitsbasert ledelse og en grundig prosess for å skaffe de riktige medarbeiderne, har selskapet nå rundt 180 ansatte og fantastiske tall å vise til.
 • I tre av fire saker er blokkene enige

  16. apr 2019
  I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i tre av fire saker. Så hvorfor er man så opptatt av at kommunevalget i Stavanger er et valg mellom to ulike blokker?
 • Dette mener de om næringspolitikk

  25. apr 2019
  Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
 • Valget 2019: – Friskere i Stavanger

  16. apr 2019
  Det blåser en ny frisk vind over Stavanger-politikken, mener tidligere sjefredaktør og kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland.
 • Har bygget stein på stein

  23. apr 2019
  Fremtidsrettet og digitalisert utvikling av bergverksindustrien. Nordic Bulk i Sandnes har befestet sin posisjon som Norges ledende innen totalløsninger for pukkverk i Norge. I 2018 økte de omsetningen med hele 40 millioner kroner.