colliers
Harald Minge i Næringsforeningen og Eirin Sund i LO Rogaland står sammen om å opprette en Uropatrulje i arbeidet mot arbeidskriminalitet.

Går sammen om Uropatrulje

Går sammen om Uropatrulje

Næringsforeningen i Stavangerregionen og LO går sammen om å opprette en Uropatrulje i kampen mot arbeidskriminalitet.

Hovedmålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen tar sikte på både å avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette. Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker.  

Det er Næringsforeningens Ressursgruppe for Håndverkere som sammen med LO Rogaland har tatt initiativet til å etablere en Uropatrulje i Rogaland. 

Samarbeidsavtalen ble signert av distriktssekretær i LO Rogaland, Eirin Sund og administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, for kort tid siden. 

 

Samarbeid 

– Vi samarbeider godt allerede også på andre områder, blant annet i kampen for flere lærlinger. Også i denne saken står arbeidsgiver og arbeidstaker sammen. Alle er tjent med å bekjempe arbeidskriminalitet. Undersøkelser vi selv har foretatt blant våre medlemsbedrifter viser at mange bedrifter ukentlig taper oppdrag på grunn av useriøse og kriminelle aktører i arbeidsmarkedet, sier Minge.  

– LO har over lang tid sett med bekymring på useriøsiteten i byggebransjen. Denne avtalen er det beste eksemplet på partssamarbeid. Vi er imponerte over Ressursgruppen for Håndverkere som har fått dette på plass, sammen med Fellesforbundet lokalt, sier Eirin Sund.  

 

Stilling 

Prosjektet skal bestå av en styringsgruppe med medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg hentes det inn midler fra enkeltbedrifter, enkeltpersoner og leverandører. Bidragsyterne forplikter seg med et fast beløp over tre år for å sikre etableringen av en fast stilling tilknyttet prosjektet. Stillingen organiseres som en stiftelse, og delfinansieres av bransjen selv.  

Til nå er det kommet inn 500.000 kroner fra bedrifter og laugene, men også LO og forbundene kommer til å bidra økonomisk. 

Sammen med Næringsforeningen vil LO også utfordre fylkeskommunen og kommunene til å bli med i prosjektet. 

 

Trenger hjelp 

Uropatruljen vil være et «hands-on» supplement til den lokale A-krim gruppen. Uropatruljen vil være i felten, registrere aktiviteter og observasjoner, som å kartlegge nettverk av enkeltpersonforetak som opererer med ansatte. 

– Dette er en god nyhet. A-krim Rogaland trenger hjelp fra alle gode krefter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og da er LO og Næringsforeningen svært viktige aktører. Vi har allerede god dialog med både Næringsforeningen og LO, og det er veldig positivt at de nå intensiverer satsningen. Gjennom vår kontrollvirksomhet ser vi at det dessverre er en del useriøse aktører innenfor blant annet byggebransjen, så arbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet vil fortsette med full styrke, sier Gro Ellingsen, talsperson for A-krim Rogaland. 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.
 • En tenketank fra Fogn

  08. feb 2019
  Per Ivar Selvaag og det som en gang het det norske statsoljeselskap har noen fellestrekk. Det handler delvis om tid og rom, men også om muligheter, løsninger og nye tankeprosesser.
 • Sykehuset vant lærlingpris

  08. feb 2019
  Stavanger universitetssjukehus er kåret til Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune.
 • Dette skal bygges i 2019 og framover

  31. jan 2019
  På Byggebørsen torsdag kveld fikk byggebransjen presentert de byggeprosjektene som kommer fra kommunene i 2019 og framover. – Det er flott at det ser ut til å gå bedre i bransjen, men vi merker at markedet er i endring, fortalte leder av prosjektseksjonen i Stavanger Eiendom, Solveig Yndesdal.