Smedvig

«Han far og di» i kjempeform

«Han far og di» i kjempeform

Etter 122 års drift er Rosenberg fortsatt en livskraftig hjørnesteinsbedrift i Stavanger.  

Rosenberg har et av Norges ledende industrimiljøer, og er en del av det globale konsernet WorleyParsons. Ved kontoret og industriområdet på Buøy har Rosenberg i underkant av tusen ansatte, og sammen med innleide nærmere to tusen i arbeid. Nå styrker de igjen posisjonen etter noen tøffe år. 

Eieren, WorleyParsons, har over 27.000 ansatte, opererer i 42 land, og har 110 kontorer rundt om i verden. Selskapet er notert på den australske børsen, og er et av de største innen sitt område. Visjonen er «We help our customers meet the world´s changing resources».  

Administrerende direktør Jan T. Narvestad (58) understreker at Rosenberg legger seg tett opp mot eierens visjon. Samtidig bygger de videre på lange tradisjoner, og rigger seg for framtiden.  

 

Sterk bedriftskultur 

Narvestad har tilsammen 21 års erfaring fra Rosenberg, startet først som ung ingeniør i 1983 og var der i 17 år, deretter 15 år «utenfor» i andre bedrifter. For fire år siden kom han «hjem igjen», da som toppsjef. 

– Det er mange som har jobbet her lenge. Vi markerer hvert år flere 25, 40 og til og med 50 års jubileer, sier han. 

Arbeidsmiljøet skal være raust, åpent og preget av godt samhold. Ledelsen forventer stor grad av ansvar for egenleveranse. Mangfoldet er stort, og for tiden er 22 ulike nasjonaliteter å finne på Rosenberg. I tilfredshetsmålinger blant medarbeidere scorer Rosenberg i toppsjiktet blant selskapene i WorleyParsons.  

– Rosenberg har lojale ansatte. Vi har lav turn-over og medarbeiderne har i snitt lang fartstid i selskapet. 

 

Bygger for framtiden 

– Hva er visjonen og de viktigste målene? 

– Vi er kundeorienterte, og skal ha en synlig og konkurransedyktig virksomhet.  

I tillegg skal vi levere den høyeste prosjektverdien ved hjelp av smarte løsninger og kontinuerlig forbedring. Kontinuerlig forbedring skal ligge i ryggraden, som en del av verdiene våre. Det er viktig for å være konkurransedyktige framover. Det går på hvordan vi klarer å fremme forbedring, både når det gjelder ny teknologi og arbeidsprosesser. Videre handler det om hvordan en som leder klarer å skape engasjement og involvering, slik at flest mulig får eierskap og identifiserer seg med bedriftens mål. 

Narvestad forteller at de har tatt i bruk et nytt verktøy for å styre og måle aktiviteten.  

Prosjektene er satt i system med KPI-målinger på bedriftsnivå. Disse skal presenteres internt og kvartalsmessig i et enkelt system visualisert med trafikklysfargene grønt, gult og rødt som beskriver status. 

– Når vi vinner prosjekter, skal vi benytte samme KPI-sett på disse – i tillegg til spesifikke for den enkelte prosjektleveranse. På dette viset får vi aggregert viktige KPI-er for Rosenberg i ett dokument, og konturene av målstyringen visualiseres. 

 

Budsjettmål og øvrige strategiske mål skal kommuniseres ut, uten at sensitiv informasjon kommer på avveier. Det å få definert arbeidsprosessene er sentralt i forbedringsarbeidet. 

– Åpenhet er viktig for oss, understreker Rosenbergsjefen. 

 

Egenrekruttering 

Lærlingeordningen står sterkt på Rosenberg. Selskapet er medlem av Opplæringskontoret for industribedrifter (OFIR) og kan skilte med over 2000 fagbrev i løpet av de siste 30 år.  

– For tiden har vi 40 lærlinger, og de er veldig viktige for arbeidsmiljøet og tilgangen på kompetanse. Den blandingen vi har av de med lang erfaring og nye unge, er et stort konkurransefortrinn. 

Tilgang på kompetanse er et kontinuerlig satsningsområde, og noe som følger svingningene i markedet. Rosenberg besitter en enorm kompetanse på store komplekse prosjekter, spesielt innen olje–  og gassbransjen. 

– Vi rekrutterer hele tiden. Bare i løpet av det siste 1,5 år har vi hatt 250 nyansettelser. 

 

Kompetanse  

– En av våre fordeler er at vi har ingeniørkontor og verksted innenfor en radius på et par hundre meter. Vi pleier si at vi er den eneste aktøren i Norge som har engineering og produksjon hånd-i-hånd. 

Det er high-end engineering med rundt 400 ingeniører med høyere utdanning. I resepsjonsområdet i det nyreiste kontorbygget til Rosenberg står «Ekte engineering» i versaler over hele langveggen.  

– Ja, vi benytter «Ekte engineering» i rekrutteringsøyemed. En av styrkene våre er som nevnt at ingeniørene, prosjektlederne og byggerne er i tett dialog.  

 

Kjernevirksomhet 

– Når noen spør meg hva som er vår core business, svarer jeg at det i utgangspunktet er å få mange folk til å jobbe sammen om en felles kompleks prosjektgjennomføring.  

Narvestad påpeker at prosjektene ofte består av mange tusen deloperasjoner som settes inn i en prosjektplan. Alle de mindre delaktivitetene har en rekke forutsetninger og avhengigheter som skal stemme for at resultatet blir optimalt.  

– Vi systematiserer data slik at vi kan lage trendanalyser og iverksette korrigerende tiltak der det er nødvendig. Det blir sanntid- eller nåtidsmåling som viser trendkurver og faktiske verdier. Teknologien gir oss unike muligheter her. 

 

Kunden i fokus 

Narvestad mener det er viktig at kundene får tilgang til trendanalysene. 

– Ved å la kundene få full tilgang og «se inn i hjertet» på Rosenberg, bidrar kundene til å forbedre oss. Vi skaper tillit til kundene på denne måten. 

Rosenbergsjefen forteller at de har jobbet mye med kunderelasjoner. I komplekse prosjekter er det viktig å ha en god dialog.  

– Sjønær og bynær lokasjon med god infrastruktur og vår solide kompetanse betyr mye. Det tar lang tid å bygge et godt renommé, men kan ta kort tid å rive ned. 

 

Lederskap 

Nyansatte sier de blir godt mottatt på arbeidsplassen. Den preges av åpenhet, lite hierarki i organisasjonen og god dialog. «Jordnære» og «lite selvhøytidelige» beskriver også bedriftskulturen. 

– Som leder, eller som ledelse – for vi er jo et team – forsøker vi å kommunisere åpent, direkte og ærlig. Det er selvsagt alltid rom for forbedringer.  

– Hvordan ønsker du å bli oppfattet som leder? 

– Lederen skal være fyrtårnet, et forbilde som skal gå foran. Vi skal ha gode holdninger og vise at vi bryr oss i ord og handlinger. Jeg er avhengig av at folk fungerer i team.  

For lederen er det viktig å skape eierskap og tilrettelegge for en trygg arbeidsplass. Hver enkelt må imidlertid ta ansvar for arbeidsmiljøet og sørge for gode HMS-resultater. 

– I tillegg skal det være kjekt å jobbe! Vi må ha glimt i øyet og le på jobben – det bidrar til økt trivsel. 

Rundt om i bygget henger oppslag med 11 punkter for god ledelse, som betyr noe for Rosenberg, og som tar utgangspunkt i bedriftens verdier. Narvestad forteller at disse punktene er forankret i organisasjonen, og er en del av lederutviklingsprogrammet, Ekte ledelse. 

 

Transformasjon 

Narvestad har lite til overs for uttrykket «grønt skifte».  

– For meg er det ikke snakk om noe «skifte», det vil si noe som skjer kjapt. Her er det snakk om en transformasjon. Jeg tror Norge verdsetter det olje- og gassindustrien står for. Tenk på den velferden den har bragt med seg! Det er utrolig viktig at vi får med oss den kompetansen vi har opparbeidet oss i bransjen inn i en transformasjon mot nye energiformer og markedsområder.  

 
Narvestad er klokkeklar på at olje og gass har vært landets viktigste industri de siste tiårene, og vil fortsette med det de neste tiårene. Han legger til at en av utfordringene med store svingninger i markedet, er omstillingen.  

– Nedturen har vel aldri tidligere vært så dramatisk for bransjen. Hvis en ser bort fra alt det vonde enkeltmennesker går gjennom i forbindelse med nedbemanninger, så har vi godt av nedgangstider.  
 

Narvestad tror tøffe tider gjør oss mer skjerpet, robust og fokusert.  

– Vi legger nå fundamentet for de neste femti årene, sier Jan Narvestad smilende. 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Samlet mot arbeidskriminalitet

  14. mai 2019
  Næringsforeningen jobber tett sammen med LO for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I dag ble også justiskomiteen på Stortinget orientert om hva som gjøres i felleskap i regionen for å avdekke kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet.
 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • – Stabile rammevilkår og satsing på nye muligheter

  10. mai 2019
  Høyres næringsfraksjon på Stortinget, med Linda Hofstad Helleland i spissen, besøkte fredag Næringsforeningen for å ta pulsen på næringslivet i regionen. – Vi trenger å satse enda mer på digitalisering, var beskjeden fra Britt-Irene Skår Aase fra Nyland ByggeAdministrasjon.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
 • Ti tiltak for bedre IT-sikkerhet

  13. mai 2019
  De digitale truslene kommer stadig nærmere og blir mer og mer vanlig. Slik kan du sikre din virksomhet. NorSIS har utarbeidet en guide med ti tips for sikkerhet, der både fysisk og digital sikkerhet inngår.
 • Beskytt bedriften din før det er for sent

  13. mai 2019
  Mange små og mellomstore bedrifter er for dårlig sikret digitalt, noe som gjør dem sårbare for angrep eller svindelforsøk. Selv om din bedrift isolert sett ikke er interessant, kan dere være veien inn til de store bedriftene, advarer ekspertene.